Novinky vo funkciách zjednodušenia ovládania pre SharePoint Online

Našou prioritou je, aby bol SharePoint Online jednoduchý na použitie, pohotový a prístupný pre všetkých ľudí. Vypočuli sme vás, používateľov služby SharePoint Online, a vylepšili sme ho na základe vašich pripomienok.

V auguste 2016 vyšla aktualizácia vylepšení, ktoré sme vám poskytli v prvej polovici roka. Patrí sem domovská stránka SharePointu, knižnice dokumentov, stránka s obsahom lokality a mobilná aplikácia SharePoint Online pre iOS.

V januári 2017 vám chceme poskytnúť aktuálne informácie o tom, kam sme odvtedy pokročili, a predstaviť možnosti tvorby a publikovania nových stránok, lepšiu tvorbu tímových lokalít a navigáciu v nich, nového sprievodcu vytváraním lokalít a vylepšené zoznamy. Rozšírili sme aj ponuku mobilných aplikácií, pribudli mobilné aplikácie SharePoint pre zariadenia s Androidom a zariadenia s Windows Phonom.

Zoznamy

Vynovené zoznamy služby SharePoint Online uľahčujú ľuďom spoluprácu na štruktúrovaných údajoch priamo z tímovej lokality, vďaka čomu pomáhajú tímu usporiadať obsah. Pri tvorbe nových zoznamov sme sa inšpirovali vylepšeniami knižníc dokumentov. Pás s nástrojmi sme nahradili panelom príkazov, na ktorom sa zobrazujú iba príkazy týkajúce sa príslušnej úlohy. Môžete na ňom pridávať alebo upravovať položky zoznamu a vytvárať postupy služby Microsoft Flow alebo aplikácie Power App.

Aktualizované zoznamy ponúkajú dve možnosti úprav: úpravu celých strán alebo iba podrobností položiek bez opustenia zoznamu.

Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

 • Klávesové skratky pre všetky hlavné funkcie zoznamov vrátane skratky (SHIFT + F10) na zobrazenie ponuky s podrobnosťami. Stlačením otáznika (?) môžete prehľadávať úplný zoznam skratiek.

 • Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol môžete prechádzať medzi položkami zoznamu. Pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava sa môžete presúvať medzi stĺpcami.

 • Po aktualizácii polí s položkami zoznamu sa vyžaduje potvrdenie akcie.

 • Zameranie sa vráti na miesto, kde ste skončili naposledy, takže už nemusíte začínať v hornej časti stránky.

Prečítajte si ďalšie informácie o zoznamoch v SharePointe Online vrátane integrácie so službami Flow a PowerApps.

Vytvorenie lokality

Pri spravovaní informácií a vytváraní podnikových aplikácií používajú ľudia tímové lokality SharePointu Online, kde môžu vytvárať multimediálne novinové články, spravovať dokumenty, sledovať údaje v zoznamoch a mnoho ďalšieho. Používatelia môžu vytvárať tímové lokality SharePointu Online, ktoré sú pripojené k skupinám v Office 365, a to kliknutím na tlačidlo Vytvoriť lokalitu na domovskej stránke SharePointu v Office 365. Sprievodca vytvorením pomocou dvoch krokov sa rozbalí z pravej strany a umožní používateľom vytvárať verejné alebo súkromné lokality a zadávať na lokalitu vlastníkov a členov. Tímové lokality SharePoint Online je možné zriadiť a používať okamžite.

Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

 • Jedno cieľové umiestnenie na vytváranie lokalít, kde môžete nastaviť ich úroveň ochrany osobných údajov, určiť ich klasifikáciu a pridávať vlastníkov a členov.

 • Správne typy polí a označení, ktoré používateľom čítačky obrazovky poskytujú podrobné informácie o tom, načo jednotlivé polia slúžia a ako sa používajú.

Ďalšie informácie o vytváraní nových lokalít v SharePointe Online.

Tímové lokality

Tímové lokality umožňujú zdieľanie a komunikáciu v tímoch a v rámci organizácií. Ponúkajú obsah, informácie a aplikácie, na ktoré sa spoliehate. Aktualizácia tímovej lokality sa spúšťa na domovskej stránke so zameraním na najdôležitejší obsah tímu. Nové používateľské prostredie má aj naďalej jednoduchú navigáciu v zoznamoch, knižniciach, stránkach, podlokalitách a aplikáciách tímu. Domovská stránka tiež poskytuje rýchly prístup ku konverzáciám skupiny v Outlooku.

Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

 • Navigácia hlavnými časťami stránky pomocou vyhradených zarážok.

 • Jednoduché a priame vytváranie knižníc a zoznamov. Môžete tiež upravovať prvky na ľavom navigačnom paneli, informácie o lokalite a povolenia pre lokalitu.

  Na novej tímovej lokalite vyriešite všetko, preto v prípade dôležitých úloh nemusíte chodiť na samostatné stránky.

 • Využite výhody novej možnosti vytvárania stránky služby SharePoint Online so zjednodušeným ovládaním na úpravu a zobrazovanie domovskej stránky.

Ďalšie informácie o nových možnostiach tímových lokalít v SharePointe Online.

Vytváranie stránok v službe SharePoint Online

Predstavili sme novú možnosť na tvorbu a publikovanie stránok, ktorá vám pomôže vytvoriť atraktívne interaktívne mobilné stránky, ktoré sa dajú jednoducho zdieľať s tímom a organizáciou. Stránky lokality SharePoint sa vytvárajú jednoducho a rýchlo a podporujú bohatý multimediálny obsah. Najdôležitejšie však je, že sme zabezpečili, aby boli stránky lokality prístupné na čítanie a vytváranie.

Stránky lokality SharePoint sú vytvorené s webovými časťami, ktoré môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb. Môžete sem pridať dokumenty, videá, obrázky, aktivity lokality, informačné kanály Yammera a mnoho ďalšieho. Okrem toho môžu vývojári pomocou architektúry SharePointu vytvárať vlastné webové časti, ktoré sa zobrazia napravo na paneli s nástrojmi.

Stránky sú skvelou možnosťou na komunikáciu a zdieľanie nápadov, ako sú správy o stave a ceste, recenzie postupov, príručky a najčastejšie otázky.

Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

 • Orientačné body a nadpisy, ktoré umožňujú jednoduchú navigáciu medzi hlavnými oblasťami stránky.

 • Zóny zamerané na webovú časť, slúžiace na jednoduché nastavovanie a upravovanie webovej časti. Ak sa chcete pohybovať v rámci webovej časti, v režime úprav prejdite stlačením klávesu Enter do webovej časti a na navigáciu potom používajte tabulátor a klávesy so šípkami.

 • Pomocou klávesových skratiek v editore RTF môžete prejsť na panel príkazov a vykonávať bežné textové príkazy, ako je napríklad zmena na tučné písmo, kurzívu, podčiarknuté písmo a podobne.

 • Pri pridávaní obrázkov alebo videí do webových častí zameranie automaticky prejde na pole s popisom, kde môžete k obrázkom pridávať popisy s alternatívnym textom.

 • Pri vytváraní stránok sa automaticky potvrdia akcie, ktoré vykonávate pri aktualizácii vlastností webovej časti, používaní príkazov editora RTF a podobne. Akciu už viac nemusíte vyžadovať.

Ďalšie informácie o možnosti vytvárania stránok v SharePointe Online.

Mobilné aplikácie SharePoint pre Android a Windows Phone

Prostredníctvom tohto vydania sme predstavili úplne prvé mobilné aplikácie SharePoint pre zariadenia s Androidom a Windows Phony. Oba typy sme otestovali, aby sme sa uistili, či sú ich pôvodné možnosti prístupné a použiteľné. Aplikácia poskytuje rýchly prístup k tímovým lokalitám SharePointu, portálom a zdrojom organizácie a vyhľadávaniu v SharePointe. Môžete si tiež pozrieť, na čom vaši spolupracovníci pracujú.

Ďalšie informácie o mobilnej aplikácii SharePoint pre Android a Windows Phone..

Domovská stránka SharePointu

Domovská stránka SharePointu je portál na navigáciu v rámci vášho intranetu a na rýchle a jednoduché vyhľadávanie používaných lokalít. Domovská stránka vám pomáha udržať si prehľad o aktivitách na jednotlivých lokalitách. Vylepšené funkcie zjednodušenia ovládania zahŕňajú:

 • Orientačné body a nadpisy, ktoré umožňujú jednoduchú navigáciu medzi hlavnými oblasťami stránky.

 • Funkciu vyhľadávania pri písaní, ktorá pri nájdení zodpovedajúceho obsahu aktivuje čítačky obrazovky.

 • Vylepšenú navigáciu, ktorá vám umožní používať tabuľkové príkazy JAWS alebo klávesy so šípkami.

Ďalšie informácie o novej domovskej stránke SharePointu Online nájdete v blogu The Future of SharePoint (Budúcnosť SharePointu).

Knižnice dokumentov

Knižnice dokumentov ľudia používajú viac než akúkoľvek inú funkciu SharePointu. Vytvoriť nový priečinok a nahrať súbory v prehliadači je teraz jednoduchšie. Pás s nástrojmi bol nahradený orezaným panelom príkazov s inteligentnými príkazmi, ktoré sú relevantné pre danú úlohu. Panel príkazov vám umožňuje pripnúť dôležité dokumenty do hornej časti, kopírovať a premiestňovať súbory a pomocou pridávania prepojení importovať súbory z iných knižníc.

Ďalšie vylepšenia zjednodušenia ovládania:

 • Orientačné body a nadpisy na jednoduchú navigáciu.

 • Klávesové skratky pre všetky hlavné funkcie dokumentov vrátane skratky (SHIFT + F10) na zobrazenie ponuky s podrobnosťami. Stlačením otáznika (?) môžete prehľadávať úplný zoznam skratiek.

 • Navigácia medzi súbormi a priečinkami je rovnaká ako v Prieskumníkovi. Klávesmi so šípkami nahor a nadol prechádzate medzi súbormi, čítačka obrazovky vám prečíta názov a typ súboru, a klávesmi so šípkami doľava a doprava môžete prechádzať medzi stĺpcami.

 • Oznámenia o priebehu nahrávania a potvrdenia iných akcií.

 • Zameranie sa vráti na miesto, kde ste skončili, takže už nemusíte začínať v hornej časti stránky.

Získajte ďalšie informácie o knižniciach dokumentov v SharePointe Online.

Stránka Obsah lokality

Aktualizovali sme stránku Obsah lokality SharePointu Online, ktorá pomáha vlastníkom lokalít, členom a návštevníkom lepšie porozumieť aktivitám vyskytujúcim sa v rámci jednotlivých lokalít. Vynovená stránka ponúka prehľadnejšie časti o aktivite lokality a najčastejšie zobrazovanom obsahu.

Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

 • Mapa lokality, ktorá umožňuje jednoduchú navigáciu.

 • Tipy na jednoduchšie a efektívnejšie používanie.

 • Prístup na pridávanie zoznamov, knižníc dokumentov, podlokalít a aplikácií.

 • Príkazy na navigáciu sú rovnaké ako tie pre nové knižnice dokumentov. Klávesmi so šípkami nahor a nadol môžete prechádzať medzi položkami a klávesmi so šípkami doľava a doprava medzi stĺpcami.

Mobilná aplikácia SharePoint Online pre iOS

Spustili sme úplne prvú mobilnú aplikáciu SharePoint Online pre iOS. Aplikácia poskytuje rýchly prístup k tímovým lokalitám SharePointu Online, portálom organizácií, zdrojom a dokonca aj prehľad o práci vašich spolupracovníkov. Všetko je testované, aby sa zabezpečila použiteľnosť pôvodných možností dostupných pred vydaním úplnej verzie.

Ďalšie informácie o mobilnej aplikácii SharePoint Online pre iOS nájdete v blogu Your intranet in your pocket - the SharePoint mobile app for iOS is now available (Váš intranet vo vrecku – teraz je k dispozícii mobilná aplikácia SharePoint pre iOS).

Pomocník a postupy na zjednodušenie ovládania

Všetky nové funkcie sprevádzajú články týkajúce sa podpory zjednodušenia ovládania, ktoré ľuďom pomáhajú pri používaní SharePointu Online pomocou čítačiek obrazovky a pri navigácii v ňom.

Prejdite na lokalitu Centrum zjednodušenia ovládania balíka Office a kliknite na prepojenie s ikonou SharePointu. Prejdete priamo k prepojeniam Pomocníka.

Pomocník a postupy na zjednodušenie ovládania

Všetky nové funkcie sprevádzajú články týkajúce sa podpory zjednodušenia ovládania, ktoré ľuďom pomáhajú pri používaní SharePointu Online pomocou čítačiek obrazovky a pri navigácii v ňom.

Prejdite do Centra zjednodušenia ovládania balíka Office a kliknite na ikonu SharePointu. Prejdete priamo k prepojeniam Pomocníka.

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Obráťte sa na nás

Hlavnou úlohou spoločnosti Microsoft je umožniť každej osobe a organizácii na svete dosiahnuť viac. Zaväzujeme sa poskytovať skvelé možnosti osobám s postihnutím.

Ak nám chcete odoslať pripomienky alebo máte požiadavky, bez obáv nám o nich môžete dať vedieť prostredníctvom lokality Microsoft Accessibility Forum.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×