Novinky v programe Word 2010 pre používateľov, ktorí inovujú z verzie 2003

Program Microsoft Word 2010 je druhou novou verziou programu Word od verzie programu Word 2003. Prvou verziou bol program Word 2007. Tieto novšie verzie priniesli mnoho užitočných funkcií programu spolu s dôležitými zmenami používateľského rozhrania, ktorých účelom bolo zlepšenie prístupu k celej širokej škále funkcií programu Word.

Tento článok obsahuje prehľad zmien v programe Microsoft Word od verzie 2003. Príručku k týmto zmenám je možné prevziať v téme Prechod na program Word 2010 z programu Word 2003.

Čo chcete urobiť?

Zvýšenie efektivity a objemu práce

Spolupráca s ostatnými používateľmi založená na dôvere

Prechod do hĺbky dokumentov

Vyvarujte sa straty práce

Zvýšenie efektivity a objemu práce

Nové používateľské rozhranie Office Fluent v programe Word 2010 sa významne odlišuje od používateľského rozhrania v programe Word 2003. Ponuky a panely s nástrojmi boli nahradené pásom s nástrojmi a zobrazením BackStage. Pre nových používateľov programu Word je rozhranie veľmi intuitívne. Pre skúsenejších používateľov programu Word vyžaduje rozhranie naštudovanie príslušných postupov práce. Výhoda používateľského rozhrania Office Fluent je tá, že zjednodušuje maximálne využitie aplikácií balíka Microsoft Office a používatelia môžu rýchlejšie dosiahnuť lepšie výsledky práce.

Ak chcete získať ďalšie informácie o interaktívnej príručke, ktorá vám pomôže využiť znalosti o starších ponukách a paneloch s nástrojmi, prečítajte si časť Informácie o páse s nástrojmi a zobrazení BackStage.

Použitie pása s nástrojmi na vyhľadanie požadovaných príkazov

Nový pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Office Fluent, zoskupuje nástroje podľa jednotlivých úloh, pričom najčastejšie používané príkazy sú hneď poruke. V programe Word 2010 môžete pás s nástrojmi prispôsobiť a zoskupiť tak dovedna všetky príkazy, ktoré používate najčastejšie.

Pás s nástrojmi programu Word 2010

Karty sú navrhnuté tak, aby sa orientovali na úlohy.

Skupiny v rámci každej karty delia úlohy na čiastkové úlohy.

Tlačidlá s príkazmi v každej skupine vykonajú príkaz alebo zobrazia ponuku s príkazmi.

Nové používateľské rozhranie Office Fluent, ktoré sa zameriava na výsledky, ponúka nástroje jasným a organizovaným spôsobom vtedy, keď ich skutočne potrebujete:

 • Výberom z galérií predvolených štýlov, formátov tabuliek a zoznamov, grafických efektov a ďalších prvkov ušetríte čas a v maximálnej miere využijete všetky výkonné možnosti programu Word.

 • Používateľské rozhranie Fluent eliminuje odhady pri formátovaní dokumentu. Galérie možností formátovania ponúkajú reálnu ukážku formátovania dokumentu skôr, než sa rozhodnete vykonať zmenu.

  Príkazy vyhľadávania v projekte Office Labs to quickly find commands in Word 2010.

Vezmite si na starosť svoj dokument v zobrazení BackStage

V zobrazení Microsoft Office BackStage je možné urobiť so súborom všetko, čo nemôžete urobiť v súbore. Zobrazenie BackStage je poslednou novinkou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent a sprievodnou funkciou pása s nástrojmi, kde môžete spravovať súbory – vytvárať, ukladať, kontrolovať skryté metaúdaje alebo osobné údaje a možnosti nastavenia. Teraz môžete zobraziť ukážku pred tlačou a vytlačiť súbory zo zobrazenia BackStage.

Nová úloha

Ďalšie informácie nájdete v časti Úvod k zobrazeniu BackStage.

Zjednodušená orientácia v dlhých dokumentoch vďaka table navigácie v dokumente a table vyhľadávania

V programe Word 2010 sa teraz môžete rýchlo orientovať v dokumentoch. Dokumenty môžete namiesto kopírovania a prilepovania jednoducho zreorganizovať presúvaním hlavičiek myšou. Obsah môžete vyhľadávať pomocou prírastkového vyhľadávania, takže už nemusíte presne vedieť, čo hľadáte, aby ste to našli.

Nová úloha

Ďalšie informácie nájdete v časti Novinky v programe Word 2010.

Doladenie textu pomocou funkcií OpenType

Program Word 2010 poskytuje podporu pre rozšírené funkcie formátovania textu, ktoré zahŕňajú rôzne nastavenia ligatúr a výber štylistických množín a číselných foriem. Tieto nové funkcie môžete použiť s mnohými typmi písma OpenType a dosiahnuť tak vyššiu úroveň typografického výstupu.

Text s ligatúrami

Obyčajný text

Text s použitými ligatúrami

Ďalšie informácie nájdete v časti Možnosti OpenType v dialógovom okne Písmo.

Ďalšie informácie o nových funkciách obsahu nájdete v článku Novinky v programe Word 2010.

Na pridanie vopred naformátovaných prvkov stačí pár kliknutí

V programe Word 2010 môžete použiť preddefinované bloky na pridanie vopred naformátovaného obsahu do dokumentov. Preddefinované bloky šetria aj čas, a to tým, že umožňujú znova použiť („recyklovať“) obsah, ktorý často používate.

 • Keď pracujete s dokumentom pochádzajúcim z konkrétneho typu šablóny, môžete si vybrať z galérie vopred naformátovaných úvodných strán, citácií, hlavičiek a piat, a dotvoriť tak celkový vzhľad dokumentu.

 • Ak chcete prispôsobiť vopred naformátovaný obsah alebo ak sa vo vašej organizácii často používa rovnaký obsah (napríklad text právnych vyhlásení alebo kontaktné informácie zákazníka), môžete si vytvoriť vlastné preddefinované bloky, ktoré si z galérie vyberiete jedným kliknutím.

Efektívnejšia komunikácia prostredníctvom veľmi pôsobivej grafiky

Nové funkcie vytvárania grafov a diagramov zahŕňajú priestorové tvary, priehľadnosť, tieňovanie a ďalšie efekty.

Pridávanie umeleckých efektov do obrázkov

V programe Word 2010 môžete teraz používať dômyselnejšie „umelecké“ efekty, ktoré obrázok pretvoria na skicu, maľbu alebo kresbu. Takto môžete jednoducho vylepšiť obrázky bez použitia ďalších programov na úpravu fotografií.

Ďalšie grafické vylepšenia sú tieto:

 • Korekcie obrázkov umožňuje jemne doladiť obrázky.

 • Nežiaduce časti obrázka môžete automaticky odstrániť (napríklad pozadie).

 • Jednoduchým spôsobom môžete zaznamenať snímky obrazovky a do dokumentu zahrnúť vizuálne ilustrácie.

Ďalšie informácie o práci s obrázkami v programe Word 2010 nájdete v časti Novinky v programe Word 2010.

Možnosť okamžitého použitia nového vzhľadu a spracovania dokumentov

Štýly umožňujú rýchlym spôsobom formátovať významné prvky v dokumente, ako napríklad hlavičky, nadpisy a podnadpisy. Štýl predstavuje množinu charakteristík formátovania, ako je napríklad názov písma, veľkosť, farba, zarovnanie odsekov a rozstupy. Keď používate formátovanie pomocou štýlov, zmena formátovania v dlhých dokumentoch je jednoduchšia. Môžete napríklad jednoducho zmeniť jeden štýl nadpisu namiesto toho, aby ste museli formátovať každý nadpis v dokumente.

Definície štýlov interagujú s množinami štýlov a nastaveniami motívov a poskytujú mnoho kombinácií kohéznych a profesionálne vyzerajúcich návrhov. Použitím množín štýlov a nastavení motívov môžete ihneď zmeniť vzhľad textu, tabuliek a obrázkov v dokumente a prispôsobiť dokument podľa uprednostňovaného štýlu alebo farebnej schémy.

Nová úloha

Pridávanie matematických rovníc

Vkladanie matematických symbolov a vzorcov do dokumentov je v programe Word 2010 veľmi jednoduché. Prejdite na kartu Vložiť a kliknutím na položku Rovnica si vyberte z galérie vstavaných rovníc. Na úpravu rovnice použijete kontextovú kartu Nástroje pre rovnice.

Jednoduché vyhnutie sa pravopisným chybám

Pri písaní dokumentu pre ostatných určite nechcete, aby pravopisné chyby znižovali váhu textu alebo podkopávali vašu profesionalitu. Nové funkcie kontroly pravopisu zjednodušujú distribúciu vašej práce s dôverou.

Konzistentnosť kontroly pravopisu v programoch balíka Office 2007 sa zvýšila. Tu sú niektoré príklady týchto zmien:

Kontrola pravopisu umožňuje nájsť niektoré kontextové pravopisné chyby a nastaviť k nim príznak. Už ste niekedy urobili pri písaní chybu podobnú tejto? Stretneme sa tom. V programe Word 2010 možno ako pomoc pri hľadaní a opravovaní takýchto chýb zapnúť možnosť Použiť kontextovú kontrolu pravopisu. Táto možnosť je dostupná pri kontrole pravopisu dokumentov v angličtine, nemčine alebo španielčine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vyberte spôsob, akým má fungovať kontrola pravopisu a gramatiky.

Kontrolu pravopisu a gramatiky možno vypnúť v jednom dokumente alebo vo všetkých dokumentoch, ktoré vytvárate.

Práca s programom Word na ľubovoľnom mieste

S programom Word 2010 máte výkonné a dôverne známe funkcie programu Word k dispozícii všade tam, kde to potrebujete. Dokumenty programu Word môžete zobrazovať, prehľadávať a upravovať aj v prehliadači alebo v mobilnom telefóne a máte pri tom k dispozícii tie isté možnosti.

Svoje dokumenty môžete uložiť na webovom serveri a otvárať prostredníctvom webovej aplikácie Word Web App v prehliadači aj v prípade, že nemáte k dispozícii program Word. Takto môžete svoje dokumenty nielen zobraziť, ale aj vykonávať v nich zmeny.

Ďalšie informácie nájdete v časti Úvod do aplikácie Word Web App.

Na začiatok stránky

Spolupráca s ostatnými používateľmi založená na dôvere

Program Word 2010 pomáha zvyšovať úroveň efektívnosti a zabezpečenia spolupráce s kolegami. Priamo v programe Word môže viacero autorov spolupracovať na rovnakom dokumente v rovnakom čase. Už nie je viac potrebné odosielať kópie ako prílohu k e-mailovým správam. Ak odošlete koncept dokumentu, program Word 2010 umožňuje efektívne zhromažďovať a spravovať revízie a komentáre používateľov k dokumentu. Keď je dokument pripravený na publikovanie, program Word 2010 zabezpečí viditeľnosť všetkých nevyriešených revízií a pripomienok v publikovanom dokumente.

Práca na rovnakom dokumente v rovnakom čase

Program Word 2010 vám umožňuje spolupracovať priamo v rámci programu Word. Nemusíte odosielať e-mailové prílohy ani ukladať koncepty dokumentov s názvami, ako napríklad TSP_final_2_FINAL.docx. Stačí len otvoriť dokument a začať pracovať. Môžete vidieť, kto pracuje spolu s vami a v ktorej časti vykonáva svoje úpravy.

Pri otvorení zdieľaného dokumentu sa tento dokument v programe Word automaticky uloží do vyrovnávacej pamäte a umožňuje vám tak vykonávať v ňom zmeny v režime offline. Po návrate do režimu online program Word automaticky synchronizuje vykonané zmeny. Ak musíte pracovať mimo pracoviska, nemusíte si viac robiť starosti s ukladaním lokálnych kópií ani s manuálnym zlučovaním zmien s dokumentmi na serveri po návrate na pracovisko.

Jeden dokument môžu súčasne upravovať aj viacerí autori, ktorí tiež môžu svoje zmeny synchronizovať s ostatnými. Autori môžu blokovať prístup k oblastiam dokumentu v čase, keď s nimi pracujú.

Nová úloha

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch

Skôr než budete svoj dokument zdieľať s inými používateľmi, môžete použiť kontrolu dokumentu a zistiť, či sa v dokumente nenachádzajú skryté metaúdaje, osobné informácie alebo iný skrytý obsah. Kontrola dokumentu dokáže vyhľadať a odstrániť informácie, akými sú napríklad komentáre, verzie, sledované zmeny, poznámky písané rukou, vlastnosti dokumentu, informácie zo servera správy dokumentov, skrytý text, vlastné údaje XML a informácie uložené v hlavičkách a pätách. Kontrola dokumentu zabezpečí, že dokumenty, ktoré zdieľate s inými používateľmi, nebudú obsahovať žiadne skryté osobné údaje a ani žiadny skrytý obsah, ktorý vaša organizácia nechce distribuovať. Organizácia môže tiež prispôsobiť kontrolu dokumentov a pridať kontroly ďalších typov skrytého obsahu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Odstránenie skrytých a osobných údajov formou kontroly dokumentov.

Pripojenie digitálneho podpisu alebo riadka pre podpis do dokumentov

Pripojením digitálneho podpisu do dokumentu môžete zabezpečiť pravosť, integritu a pôvod svojho dokumentu. V programe Word 2010 môžete do dokumentu pridať neviditeľný digitálny podpis alebo doň môžete vložiť riadok pre podpis balíka Microsoft Office na zachytenie viditeľného zobrazenia podpisu spolu s digitálnym podpisom.

Možnosť zaznamenania digitálnych podpisov prostredníctvom použitia riadkov pre podpisy v dokumentoch balíka Office umožňuje organizáciám používať systém podpisovania bez papiera pri dokumentoch, akými sú napríklad kontrakty alebo iné zmluvy. Na rozdiel od podpisov na papieri poskytujú digitálne podpisy záznam o tom, čo sa presne podpísalo a umožňujú overovať podpisy aj v budúcnosti.

Konverzia dokumentov programu Word do formátu PDF alebo XPS

Program Word 2010 podporuje exportovanie súboru do nasledujúcich formátov:

 • Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová presne taký formát, aký má mať, a že údaje v súbore sa nedajú jednoducho zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

 • Formát XPS (XML Paper Specification). Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová presne taký formát, aký má mať, a že údaje v súbore sa nebudú dať jednoducho zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v časti Uloženie súboru vo formáte PDF alebo XPS.

Identifikácia a správa potenciálne rizikových dokumentov

Keď sa zdá, že súbor pochádza z potenciálne nebezpečného umiestnenia (napríklad z internetu), otvorí sa v chránenom zobrazení balíka Office 2010. Chránené zobrazenie vyzerá ako akékoľvek iné zobrazenie iba na čítanie. Chránené zobrazenie umožňuje preskúmať obsah dokumentu a prijať informované rozhodnutie predtým, než sa rozhodnete považovať súbor za dôveryhodný.

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Skôr než budete finálnu verziu dokumentu zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete použiť príkaz Označiť ako finálnu verziu, pomocou ktorého zapnete režim dokumentu iba na čítanie a oznámite používateľom, že zdieľate finálnu verziu dokumentu. Keď je dokument označený ako finálna verzia, zadávanie textu, príkazy na úpravy a značky korektúry sú zakázané a používatelia, ktorí majú zobrazený takýto dokument, nemôžu náhodne meniť jeho obsah. Príkaz Označiť ako finálnu verziu nie je však funkciou zabezpečenia. Po vypnutí funkcie Označiť ako finálnu verziu môže dokument upravovať každý používateľ.

Na začiatok stránky

Prechod do hĺbky dokumentov

V súčasnosti, keď počítače a súbory sú navzájom prepojené, je stále dôležitejšie uchovávať dokumenty v súboroch, ktoré sú štíhle, odolné a podporujúce široké spektrum platforiem. Na splnenie týchto požiadaviek balík Office 2010 dosahuje ďalší stupeň vo vývoji podpory jazyka XML. Nový formát súboru založený na jazyku XML umožňuje, aby súbory programu Word 2010 boli menšie, kompaktnejšie a pevne integrované s informačnými systémami a externými zdrojmi údajov.

Zmenšenie veľkosti súborov a zlepšenie obnovenia po poškodení

Nový formát Word XML je komprimovaný segmentovaný formát súboru, ktorý umožňuje významne zmenšiť veľkosť súboru a jednoducho obnoviť poškodené súbory.

Ďalšie informácie o výhodách formátu XML nájdete v časti Formáty Open XML a prípony súborov.

Prepojenie dokumentov s obchodnými informáciami

V rámci svojej obchodnej činnosti vytvárate dokumenty a pomocou nich oznamujete iným používateľom dôležité obchodné údaje. Automatizáciou procesu komunikácie môžete ušetriť čas a obmedziť riziko výskytu chyby. Vytvorte dynamické a inteligentné dokumenty, ktoré sa aktualizujú automaticky prostredníctvom používania nových ovládacích prvkov dokumentu a údajovou väzbou na pripojenie k systémom serverovej časti.

Správa vlastností dokumentu v informačnom paneli dokumentu

Informačný panel dokumentu zjednodušuje zobrazenie a úpravu vlastností dokumentu počas práce s dokumentom programu Word. Informačný panel dokumentu sa v programe Word zobrazuje v hornej časti dokumentu. Informačný panel dokumentu môžete použiť na úpravu vlastností dokumentu na serveri – aktualizované vlastnosti sa uložia priamo na server.

Môže napríklad existovať server, ktorý sleduje stav spracovania dokumentu. Keď v dokumente vykonáte posledné úpravy, môžete otvoriť informačný panel dokumentu a zmeniť stav spracovania dokumentu z hodnoty Koncept na hodnotu Konečná verzia. Keď uložíte dokument späť na server, zmena stavu spracovania dokumentu sa aktualizuje na serveri.

Ak uložíte šablóny dokumentu do knižnice na serveri Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, knižnica môže obsahovať vlastné vlastnosti, ktoré uchovávajú informácie o šablónach. Vaša organizácia môže napríklad požadovať, aby sa dokumenty v knižnici kategorizovali po vyplnení vlastnosti Kategória. Pomocou informačného panela dokumentu môžete upravovať podobné vlastnosti priamo v prostredí programu Word.

Na začiatok stránky

Vyvarujte sa straty práce

Balík Microsoft Office 2010 poskytuje vylepšené nástroje na obnovu vykonanej práce v prípade, ak sa v programe Word 2010 vyskytne problém, alebo ak náhodne zavriete tento program bez toho, aby ste prácu uložili.

Diagnostické nástroje balíka Office

Pri inštalácii balíka Microsoft Office 2010 môžete balíku Microsoft Office povoliť prevzatie súboru, ktorý spoločnosti Microsoft umožní diagnostikovať systémové problémy. Toto nastavenie môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať prostredníctvom Centra dôveryhodnosti v ľubovoľnom programe balíka Microsoft Office, pričom sa zmeny použijú pre všetky programy balíka Office. Diagnostické nástroje balíka Office nahrádzajú nasledujúce funkcie balíka Microsoft Office 2003:

 • Zistiť a opraviť

 • Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office

Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena nastavenia diagnostických nástrojov balíka Office.

Obnovenie neuloženej práce

Teraz je jednoduchšie obnoviť dokument programu Word, ak ste súbor zatvorili bez uloženia, alebo ak chcete skontrolovať alebo vrátiť predchádzajúcu verziu súboru, s ktorým už pracujete. Tak ako v programe Word 2003, povolenie funkcie automatického obnovenia zabezpečí ukladanie verzií počas práce v súbore vo vybratom intervale.

Teraz sa môžete rozhodnúť zachovať poslednú automaticky uloženú verziu súboru v prípade náhodného zatvorenia súboru bez uloženia, takže ju môžete otvoriť pri najbližšom otvorení súboru. Prístup k zoznamu automaticky uložených súborov budete mať zo zobrazenia Microsoft Office BackStage aj počas práce v súbore.

Ďalšie informácie o povolení funkcie automatického obnovenia nájdete v časti Automatické ukladanie a obnovenie súborov balíka Office.

Ďalšie informácie o obnovení automaticky uložených verzií dokumentu nájdete v časti Obnovenie starších verzií súboru zo zobrazenia BackStage.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×