Nové funkcie v programe Word 2010

Program Microsoft Word 2010 zjednodušuje spoluprácu a navigáciu v prostredí dlhých dokumentov. Nové funkcie sa zameriavajú na vylepšovanie hotových dokumentov, aby sa tak ešte viac umocnil dojem, ktorý z nich používateľ získa. Táto posledná verzia vám umožní získať prístup k početným a známym funkciám programu Word v prehliadačoch a v mobilných telefónoch.

Obsah tohto článku

Práca s programom Word na ľubovoľnom mieste

Aplikácia Word Mobile 2010 pre systém Windows Phone 7

Aplikácia Word Web Application

Oživenie myšlienok

Súčasné formátovanie textu a obrázkov na dosiahnutie jednoliateho vzhľadu

Doladenie textu pomocou funkcií OpenType

Ďalšie nové funkcie obsahu

Nové číselné formáty

Začiarkavacie okienko ako obsahový ovládací prvok

Alternatívny text pre tabuľky

Zjednodušená orientácia v dlhých dokumentoch vďaka table navigácie v dokumente a table vyhľadávania

Ilustrácia myšlienok

Nové rozloženia grafických objektov SmartArt

Nové umelecké efekty

Úpravy obrázka

Automatické odstraňovanie pozadia obrázka

Lepšia kompresia a orezanie obrázka

Vkladanie snímok obrazovky

Možnosti obrázkov ClipArt s Galériou médií

Písanie rukou

Zjednodušenie práce

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

Obnovenie neuloženej práce

Zobrazenie prekladu ukázaním na text

Zjednodušené nastavenie jazykových predvolieb

Účinnejšia spolupráca

Práca na rovnakom dokumente v rovnakom čase

Vyššia bezpečnosť so zabezpečeným zobrazením

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v súboroch

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Kontrola zjednodušenia ovládania

Práca s programom Word na ľubovoľnom mieste

S programom Word 2010 máte výkonné a dôverne známe funkcie programu Word k dispozícii všade tam, kde to potrebujete. Dokumenty programu Word môžete zobrazovať, prehľadávať a upravovať aj v prehliadači alebo v mobilnom telefóne a máte pri tom k dispozícii tie isté možnosti.

Aplikácia Word Mobile 2010 pre systém Windows Phone 7

Ak máte telefón so systémom Windows Phone 7, môžete používať balík Office Mobile 2010 na prácu so súbormi z ľubovoľného miesta – v práci, doma alebo na cestách. Aplikácia Word Mobile 2010 je súčasťou balíka Office Mobile a nájdete ju už aj v systéme Windows Phone 7 na úvodnej stránke Office, takže nie je potrebné nič prevziať ani inštalovať, ak s ňou chcete začať pracovať.

Aplikácia Word Mobile

Aplikáciu Word Mobile 2010 môžete používať na zobrazenie a úpravu dokumentov uložených v telefóne, prijatých ako prílohy e-mailových správ alebo hosťovaných na lokalite SharePoint 2010 prostredníctvom programu SharePoint Workspace Mobile 2010. Keď upravíte dokument prostredníctvom programu SharePoint Workspace Mobile, môžete zmeny uložiť naspäť na lokalitu SharePoint, keď budete opäť v režime online.

Prostredníctvom aplikácie Word Mobile môžete vytvárať alebo aktualizovať dokumenty pomocou nástrojov na formátovanie, z ktorých mnohé už poznáte a používate v počítačovej verzii programu Word, pridávať komentáre a používať novú tablu prehľadu na rýchly prechod na hlavičku alebo komentár.

Ďalšie informácie o balíku Office Mobile 2010 pre telefóny so systémom Windows Phone 7.

Ak máte telefón so systémom Windows Phone 7, získajte podrobného Pomocníka pri práci s telefónom.

Aplikácia Word Web Application

Svoje dokumenty môžete uložiť na webovom serveri a otvárať prostredníctvom webovej aplikácie Word Web App v prehliadači aj v prípade, že nemáte k dispozícii program Word. Takto môžete svoje dokumenty nielen zobraziť, ale aj vykonávať v nich zmeny.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úvod do aplikácie Word Web App.

Na začiatok stránky

Oživenie myšlienok

Program Word 2010 obohacuje svoje funkcie, ako sú napríklad tabuľky, hlavičky, päty a množiny štýlov, o pútavé efekty, nové textové funkcie a zjednodušenú navigáciu.

Súčasné formátovanie textu a obrázkov na dosiahnutie jednoliateho vzhľadu

Program Word 2010 poskytuje umelecké efekty pre obrázky aj pre text. A pri použití efektov na text vám stále umožňuje spustiť kontrolu pravopisu.

Textové a obrázkové efekty

1. Formátovanie obyčajných obrázkov a textu

2. Obrázok a text s tieňovým formátovaním

Doladenie textu pomocou funkcií OpenType

Program Word 2010 poskytuje podporu pre rozšírené funkcie formátovania textu, ktoré obsahujú rôzne nastavenia ligatúr a výber štylistických súprav a formátov čísel. Tieto nové funkcie môžete použiť s mnohými typmi písma OpenType, a dosiahnuť tak vyššiu úroveň typografického výstupu.

Text s ligatúrami

1. Obyčajný text

2. Text s použitými ligatúrami

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Možnosti písiem OpenType v dialógovom okne Písmo.

Ďalšie nové funkcie obsahu

Na pomoc pri spoluautorstve dokumentu ponúka program Word 2010 niekoľko ďalších vylepšení.

Nové číselné formáty

Program Word 2010 zahŕňa nové číselné formáty s pevnými číslovaním, napríklad 001, 002, 003... alebo 0001, 0002, 0003...

Začiarkavacie okienko ako obsahový ovládací prvok

Teraz môžete do formulárov alebo zoznamov rýchlo pridať začiarkavacie okienko.

Alternatívny text pre tabuľky

V programe Word 2010 môžete do tabuliek pridať nadpis a zhrnutie, aby mali čitatelia prístup k ďalším informáciám.

Zjednodušená orientácia v dlhých dokumentoch vďaka table navigácie v dokumente a table vyhľadávania

V programe Word 2010 sa teraz môžete rýchlo orientovať v dlhých dokumentoch. Dokumenty môžete namiesto kopírovania a prilepovania jednoducho zreorganizovať presúvaním hlavičiek myšou. Obsah môžete vyhľadávať pomocou prírastkového vyhľadávania, takže už nemusíte presne vedieť, čo hľadáte, aby ste to našli.

Obrázok tlačidla

V programe Word 2010 máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • klikaním na časti štruktúry dokumentu môžete prechádzať hlavičkami v dokumente,

 • zbalením úrovní prehľadu môžete skryť vnorené hlavičky a jednoduchšie pracovať s dokumentmi so zložitou štruktúrou a s komplikovanými dlhými dokumentmi,

 • zadaním textu do poľa hľadania môžete okamžite vyhľadať požadované miesto v dokumente,

 • presúvaním hlavičiek myšou v rámci dokumentu môžete zmeniť usporiadanie štruktúry, ale aj odstrániť, vystrihnúť alebo kopírovať hlavičky a ich obsah,

 • môžete jednoducho posúvať hlavičku aj s jej vnorenými hlavičkami na vyššiu alebo nižšiu úroveň v rámci hierarchie,

 • môžete pridávať nové hlavičky do dokumentu, a zostaviť tak základný prehľad, alebo môžete vkladať nové hlavičky bez posúvania v dokumente,

 • môžete si zachovať prehľad o obsahu upravovanom inými používateľmi prehľadávaním hlavičiek, ktoré obsahujú indikátor spolutvorby,

 • môžete zobraziť miniatúry všetkých strán v dokumente a klikaním ich presúvať v dokumente.

Nová úloha

Ilustrácia myšlienok

Program Word 2010 prináša mnoho grafických vylepšení, aby ste jednoducho dosiahli to, chcete.

Nové rozloženia grafických objektov SmartArt

V programe Word 2010 môžete použiť nové rozloženia grafických prvkov SmartArt na vyrozprávanie svojich príbehov pomocou fotografií alebo iných obrázkov. Vložte svoje obrázky do tvarov grafických prvkov SmartArt svojho diagramu rozloženia obrázkov. Každý tvar obsahuje zároveň označenie, do ktorého môžete pridať popisný text.

A čo je ešte lepšie, ak už máte v dokumente obrázky, môžete ich rýchlo skonvertovať na grafický objekt SmartArt (rovnako ako text).

Používanie tohto rozloženia na vytvorenie grafického objektu SmartArt je jednoduché:

 1. Vložte rozloženie obrázkov SmartArt.

 2. Pridajte fotografie.

 3. Zadajte opisný text.

Program Word obsahuje niekoľko rôznych rozložení obrázkov, z ktorých si môžete vybrať.

Rozloženie obrázkov SmartArt

Nové umelecké efekty

V programe Word 2010 môžete teraz používať vynaliezavejšie „umelecké“ efekty, ktoré z obrázka urobia skicu, maľbu alebo kresbu. Takto môžete jednoducho vylepšiť obrázky bez použitia ďalších programov na úpravu fotografií.

Medzi približne 20 novými umeleckými efektmi nájdete efekty Skica ceruzkou, Kreslenie čiar, Špongia s vodovou farbou, Mozaikové bubliny, Sklo, Jemný pastel, Plastový obal, Fotokópia a Ťah štetcom.

Úpravy obrázka

Pomocou jemného dolaďovania intenzity (saturácie) a tónu (teploty) farby obrázka môžete teraz premeniť obrázky na pútavé vizuálne objekty plné života. Môžete nastaviť aj jas, kontrast, ostrosť a rozmazanosť alebo prefarbiť obrázok tak, aby lepšie vyhovoval obsahu dokumentu a zatraktívnil vašu prácu.

Automatické odstraňovanie pozadia obrázka

Ďalšou rozšírenou možnosťou upravovania obrázkov v programe Word 2010 je automatické odstránenie nechcených častí obrázka, napríklad pozadia – zvýrazní sa tak téma obrázka alebo odstráni rušivý detail.

Lepšia kompresia a orezanie obrázka

Používajte nové a vylepšené nástroje na úpravu obrázkov, ktorými môžete orezať obrázok a dať mu potrebný vzhľad. Teraz máte k dispozícii väčšiu kontrolu nad kvalitou obrázkov a kompresiou, a môžete uskutočniť správe voľby média (tlač, obrazovka alebo e-mail), pre ktoré sa dokument bude používať.

Vkladanie snímok obrazovky

V programe Word 2010 môžete rýchlo pridávať snímky obrazovky, ktoré zachytávajú a vkladajú vizuálne ilustrácie do vašej práce. Po pridaní snímky obrazovky môžete použiť nástroje na karte Nástroje obrázkov na úpravu a vylepšovanie snímky. Keď znova použijete snímky obrazovky v dokumentoch, využite výhodu funkcie Ukážka prilepenia, aby ste videli, ako budú vaše doplnky vyzerať skôr, než ich presuniete.

Možnosti obrázkov ClipArt s Galériou médií

Teraz môžete používať, odosielať a vyhľadávať tisíce nových komunitných obrázkov ClipArt, ktoré môžete pridať do dokumentu popri obrázkoch, videách a iných médiách. Zistíte ktorá komunita odoslala obrázok ClipArt a môžete nahlásiť, ak sú obrázky nevhodné alebo nebezpečné.

Písanie rukou

Vylepšená funkcia písania rukou v programe Word 2010 umožňuje v počítači Tablet PC zadávať rukou písané poznámky do dokumentu a uložiť ich spolu s dokumentom.

Na začiatok stránky

Zjednodušenie práce

V programe Word 2010 môžete prispôsobiť pracovný priestor tak, aby boli často používané príkazy umiestnené spolu. Môžete sa dostať aj k starším verziám dokumentu a ľahšie pracovať s inojazyčným textom.

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Pomocou možností na prispôsobenie môžete upraviť pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent, aby vyhovoval vašim požiadavkám. Môžete si vytvoriť vlastné karty a vlastné skupiny, ktoré obsahujú najčastejšie používané príkazy.

Nová úloha

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

V zobrazení Microsoft Office Backstage urobíte na súbore všetko, čo nemôžete urobiť v súbore. Zobrazenie Backstage je poslednou novinkou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent a sprievodnou funkciou pása s nástrojmi, kde môžete spravovať súbory — vytvárať, ukladať, kontrolovať skryté metaúdaje alebo osobné údaje a možnosti nastavenia.

Príkazy dostupné po kliknutí na kartu Súbor v programe Word

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úvodné informácie o zobrazení BackStage.

Príkazy vyhľadávania v projekte Office Labs to quickly find commands in Word 2010.

Obnovenie neuloženej práce

Teraz je jednoduchšie obnoviť dokument programu Word, ak ste súbor zatvorili bez uloženia, alebo ak chcete skontrolovať alebo vrátiť sa k predchádzajúcej verzii súboru v ktorom už pracujete. Tak ako v starších verziách programu Word, povolenie funkcie AutoRecover bude ukladať verzie počas práce v súbore vo vybranom intervale.

Teraz si môžete zachovať poslednú automaticky uloženú verziu súboru v prípade náhodného zatvorenia súboru bez uloženia, takže ju môžete otvoriť, keď nabudúce otvoríte súbor. Prístup k zoznamu automaticky uložených súborov budete mať zo zobrazenia Microsoft Office Backstage aj počas práce v súbore.

Zobrazenie prekladu ukázaním na text

Keď zapnete miniprekladač, môžete myšou ukázať na slovo alebo vybrané slovné spojenie a preklad sa zobrazí v poli. Miniprekladač zahŕňa aj tlačidlo Prehrať, takže si môže vypočuť výslovnosť slova alebo slovného spojenia, a tlačidlo Kopírovať, takže preklad môžete prilepiť do iného dokumentu.

Na zobrazenie prekladu v danom jazyku nemusíte mať na počítači nainštalovaný ani jazykový balík, balík jazykového rozhrania či nástroje korektúry.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Zjednodušené nastavenie jazykových predvolieb

Viacjazyční používatelia môžu jednoduchým spôsobom získať prístup do jedného dialógového okna, v ktorom možno nastaviť jazyk úprav, zobrazenia, obrazovkového komentára a Pomocníka. Ak nemáte nainštalovaný softvér alebo rozloženie klávesnice požadovaným spôsobom, systém zobrazí upozornenie a prepojenia, ktoré zjednodušujú vyriešenie problému.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie predvolieb jazyka úprav, zobrazenia a Pomocníka.

Na začiatok stránky

Účinnejšia spolupráca

Program Word 2010 vám pomôže efektívnejšie pracovať s kolegami. Program Word 2010 obsahuje aj funkcie lepšieho zabezpečenia informácií pri zdieľaní práce a lepšieho zabezpečenia počítača pred súbormi, ktoré nemusia byť bezpečné.

Práca na rovnakom dokumente v rovnakom čase

V programe Word 2010 môžete spolupracovať priamo v rámci programu Word. Nemusíte odosielať e-mailové prílohy ani ukladať koncepty dokumentov s názvami, ako napríklad TSP_final_2_FINAL.docx. Stačí len otvoriť dokument a začať pracovať. Môžete vidieť, kto pracuje spolu s vami a v ktorej časti vykonáva svoje úpravy.

Pri otvorení zdieľaného dokumentu sa tento dokument v programe Word automaticky uloží do vyrovnávacej pamäte a umožňuje vám tak vykonávať v ňom zmeny v režime offline. Po návrate do režimu online program Word automaticky synchronizuje vykonané zmeny. Ak musíte pracovať mimo pracoviska, nemusíte si viac robiť starosti s ukladaním lokálnych kópií ani s manuálnym zlučovaním zmien s dokumentmi na serveri po návrate na pracovisko.

Nová úloha

Jeden dokument môžu súčasne upravovať aj viacerí autori, ktorí tiež môžu svoje zmeny synchronizovať s ostatnými. Autori môžu blokovať prístup k oblastiam dokumentu v čase, keď s nimi pracujú.

Vyššia bezpečnosť so zabezpečeným zobrazením

V zabezpečenom zobrazení sa súbory otvárajú so zablokovanými funkciami úprav. Súbory z potenciálne nebezpečného umiestnenia, ako je napríklad internet alebo príloha e-mailu, alebo súbory s aktívnym obsahom, ako sú napríklad makrá, pripojenia údajov alebo ovládacie prvky ActiveX, sa overujú a môžu byť otvorené v zabezpečenom zobrazení. Súbory z dôveryhodných zdrojov možno povoliť kliknutím na položku Povoliť úpravy, alebo údaje o súbore možno preskúmať v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v súboroch

Skôr než budete svoj dokument zdieľať s inými používateľmi, môžete použiť kontrolu dokumentu a zistiť, či sa v dokumente nenachádzajú skryté metaúdaje, osobné informácie alebo skrytý obsah, ktorý môže byť uložený v dokumente.

Kontrola dokumentov môže vyhľadať a odstrániť napríklad takéto informácie:

 • Komentáre

 • Verzie

 • Sledované zmeny

 • Poznámky rukou

 • Skrytý text

 • Vlastnosti dokumentu

 • Vlastné údaje XML

 • Informácie v hlavičkách a pätách

Kontrola dokumentu zabezpečí, že dokumenty, ktoré zdieľate s inými používateľmi, nebudú obsahovať žiadne skryté osobné údaje a ani žiadny skrytý obsah, ktorý vaša organizácia nechce distribuovať. Organizácia môže tiež prispôsobiť kontrolu dokumentov a pridať kontroly ďalších typov skrytého obsahu.

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Skôr než budete zdieľať finálnu verziu dokumentu, môžete použiť príkaz Označiť ako finálnu verziu, pomocou ktorého zapnete režim dokumentu iba na čítanie a oznámite používateľom, že zdieľate finálnu verziu dokumentu. Keď je dokument označený ako finálna verzia, zadávanie textu, príkazy na úpravy, ako aj kontrolné značky sú zakázané a používatelia, ktorí si dokument prezerajú, nebudú môcť dokument náhodne zmeniť.

Príkaz Označiť ako finálnu verziu nie je funkciou zabezpečenia. Po vypnutí funkcie Označiť ako finálnu verziu môže prezentáciu upravovať každý používateľ.

Kontrola zjednodušenia ovládania

Kontrola zjednodušenia ovládania pomáha identifikovať a odstraňovať problémy so zjednodušením v dokumentoch, takže umožňuje odstrániť všetky potenciálne problémy, ktoré môžu používateľom s postihnutím zabrániť v prístupe k obsahu.

Ak sa vyskytnú problémy so zjednodušením v dokumente, v zobrazení Microsoft Office Backstage sa zobrazí upozornenie, ktoré umožňuje preskúmať a odstrániť problémy v dokumente. Ak chcete zobraziť toto upozornenie, kliknite na kartu Súbor. V časti Pripraviť na zdieľanie kliknite na položku Overiť výskyt problémov a potom kliknite na položku Skontrolovať dostupnosť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×