Nové funkcie v programe Microsoft Outlook 2010

Program Microsoft Outlook 2010 obsahuje nové funkcie a možnosti, ktoré vám pomôžu zostať v kontakte s ľuďmi a lepšie si organizovať svoj čas a informácie.

Rozšírený pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi, prvýkrát uvedený v programe Microsoft Office Outlook 2007, je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent. Je navrhnutý tak, aby umožňoval rýchlo nájsť potrebné príkazy, ktoré chcete použiť na vykonanie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú zobrazené na kartách. V programe Outlook 2010 pás s nástrojmi nahradil bývalé ponuky v hlavnom okne programu Outlook. Možno ho navyše upraviť tak, aby obsahoval vlastné karty, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojho štýlu práce.

Príkaz Nový e-mail na páse s nástrojmi

Viac priestoru na správu konta

Mnohé nastavenia programu Outlook, ktoré priamo nesúvisia s vytváraním alebo správou položiek programu Outlook, ako sú príkazy tlače alebo možnosti správy konta, sú teraz k dispozícii v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage. Ak chcete spravovať svoje kontá, nastavovať pravidlá a automatické odpovede a vyhľadávať ďalšie možnosti, kliknite na kartu Súbor.

Viac správ v jednom zobrazení

Keď pracujete so svojimi správami, je dostupné vylepšené zobrazenie konverzácie. Toto zobrazenie vylepšuje sledovanie a spravovanie súvisiacich správ bez ohľadu na priečinok obsahujúci správy. Zobrazuje sa úplný priebeh konverzácie vrátane vašich odpovedí, môžete vyhľadať najnovšie odpovede a ľahšie určiť, ktorá správa je pre vás najdôležitejšia. Môžete tiež ľahko kategorizovať alebo ignorovať celú konverzáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvod do zobrazenia konverzácie.

Zobrazenie konverzácie v zozname správ

Rýchlejšie spracovanie a usporiadanie správ

Rýchle kroky     Táto funkcia umožňuje zmeniť najčastejšie používané príkazy a postupy na akcie dostupné jediným kliknutím. Predvolené rýchle kroky môžete prispôsobiť, a vytvoriť tak vlastné tlačidlá pre akcie, ktoré často vykonávate. Galéria Rýchle kroky obsahuje tlačidlá na zaradenie a označenie správy jedným kliknutím, odoslanie správ tímu a ďalšie obľúbené príkazy. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatizácia bežných a často sa opakujúcich úloh pomocou funkcie Rýchle kroky.

Galéria Rýchle kroky

Odpovedať so schôdzou     Naplánovať schôdzu je rovnako jednoduché ako odpovedať na správu. Pri čítaní správy môžete naplánovať schôdzu so všetkými príjemcami správy pomocou nového príkazu Odpovedať so schôdzou. Všetci príjemcovia správy budú jediným kliknutím pridaní do novej žiadosti o schôdzu. Ďalšie informácie nájdete v téme Odpovedanie na e-mailovú správu so žiadosťou o schôdzu.

Vylepšenia funkcie Okamžité vyhľadávanie     Funkcia Okamžité vyhľadávanie bola predstavená vo verzii Outlook 2007. V programe Outlook 2010 je ľahšie zúžiť výsledky vyhľadávania použitím kritérií, ako je napríklad odosielateľ, kľúčové slová predmetu a ďalšie informácie, napríklad existencia príloh. Kontextová karta Nástroje na vyhľadávanie obsahuje skupinu filtrov, ktoré efektívne spresňujú vyhľadávanie, aby ste oddelili položky, ktoré potrebujete. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie.

Príkazy na spresnenie okamžitého vyhľadávania

Minimalizácia neporiadku v priečinku Doručená pošta

Ignorovanie konverzácie     Ak konverzácia už pre vás nie je relevantná, môžete zabrániť zobrazovaniu ďalších odpovedí v priečinku Doručená pošta. Príkazom Ignorovať sa premiestni celá konverzácia a všetky budúce správy v rámci danej konverzácie do priečinka Odstránené položky. Ďalšie informácie nájdete v téme Ignorovanie konverzácie.

Skupina Odstrániť na karte Domov

Vyčistenie konverzácií     Keď správa obsahuje všetky predchádzajúce správy v konverzácii, môžete kliknúť na položku Vyčistiť, a odstrániť tak redundantné správy. Keď napríklad ľudia odpovedajú na konverzáciu, odpoveď je úplne hore a predchádzajúce správy v konverzácii sú pod ňou. Namiesto prezerania každej správy ponechajte iba najnovšiu, ktorá obsahuje celú konverzáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcia Vyčistiť konverzáciu na odstránenie redundantných správ.

Príkaz Vyčistiť na páse s nástrojmi

Inteligentnejšia a efektívnejšia práca so správami

E-mailové tipy    Program Outlook 2010 obsahuje e-mailové tipy, ktoré pomáhajú predísť bežným, ale potenciálne závažným chybám. E-mailové tipy sa môžu spúšťať akciami, ako je napríklad kliknutie na tlačidlo Odpovedať všetkým v prípade rozsiahleho zoznamu príjemcov, odosielanie citlivých informácií osobám mimo organizácie alebo odosielanie e-mailových správ osobám, ktoré sú mimo pracoviska. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie funkcie E-mailové tipy.

Upozornenie na e-mailový tip pre príjemcu, ktorý je mimo pracoviska

Vynechaný predmet     Ak v správe, v ktorej nie je zadaný predmet, kliknete na položku Odoslať, zobrazí sa správa s potvrdením, že predmet správy nebol zadaný zámerne.

Dialógové okno upozorňujúce na správu bez predmetu

Vylepšenia zoznamu Automatické dokončovanie     Odstránenie mena z návrhov zoznamu automatického dokončovania je teraz jednoduchšie a pri používaní konta programu Microsoft Exchange Server máte svoj zoznam automatického dokončovania k dispozícii z ľubovoľného počítača, ak používate program Outlook so svojím kontom programu Exchange. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie mena zo zoznamu Automatické dokončovanie.

Zoznam automatického dokončovania s ikonou pre odstránenie

Prenosné podpisy     Vlastné podpisy, ktoré si vytvoríte pre správy, máte dostupné na každom počítači, ktorý používate.

Úprava veľkosti priložených fotografií     K dispozícii je možnosť automatickej zmeny veľkosti príliš veľkých priložených obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmenšenie obrázkov a príloh.

Možnosti zmeny veľkosti obrazových príloh v zobrazení BackStage

Zahrnutie snímky obrazovky     Zdieľanie toho, čo vidíte na obrazovke, je jednoduché vďaka novému príkazu Zahrnúť snímku obrazovky. Vyberte celú obrazovku alebo jej časť a zahrňte do správy jej snímku.

Príkaz Vložiť snímku obrazovky

Rozšírená kontrola pravopisu     Kontrola pravopisu má teraz širšie pole pôsobnosti. Zahŕňa aj predmety správ, úlohy a žiadosti o schôdze.

Rozšírené informácie o doručení     Pri používaní konta programu Microsoft Exchange Server máte možnosť revidovať podrobné informácie o doručení prichádzajúcich aj odchádzajúcich správ.

Komplexná práca s kalendárom

Návrhy schôdzí     Funkcia návrhov schôdzí, uvedená vo verzii Outlook 2007, sa teraz zobrazí pri vytváraní žiadosti o schôdzu. Po analýze plánov účastníkov sa navrhne najlepší čas na základe dostupnosti všetkých účastníkov.

Tabla Návrhy schôdzí

Skupiny kalendárov     Máte možnosť rýchlo zobraziť kalendáre osôb, s ktorými často spolupracujete. Vyberte členov a potom použite skupinu kalendárov vždy, keď chcete zobraziť tie isté kalendáre. Skupiny kalendárov môžu obsahovať aj prostriedky, ako sú konferenčné miestnosti. Je to skvelý spôsob na vyhľadanie voľných konferenčných miestností vo vašej budove. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zobrazenie a odstránenie skupiny kalendárov.

Skupina kalendárov na navigačnej table

Zobrazenie plánu     Či používate novú funkciu skupín kalendárov alebo manuálne vyberiete viaceré kalendáre na prezeranie, nové Zobrazenie plánu vás zbaví neistoty pri organizovaní schôdzí. Kalendáre jednotlivcov, prostriedkov alebo skupiny kalendárov sa zobrazujú horizontálne, aby ste mohli rýchlo určiť optimálny čas schôdze.

Zobrazenie plánu pre kalendár

Rýchle zobrazenie     Keď dostanete žiadosť o schôdzu, rýchle zobrazenie vám pomáha lepšie porozumieť, ako žiadosť o schôdzu ovplyvní váš kalendár. Keď vytvárate žiadosť o schôdzu alebo na ňu odpovedáte, v žiadosti o schôdzu sa zobrazí snímka kalendára. V kalendári môžete ihneď skontrolovať výskyt konfliktov alebo susediace položky, a to bez opustenia žiadosti o schôdzu.

Rýchle zobrazenie kalendára v správe žiadosti o schôdzu

Program Outlook umožňuje pracovať so všetkými kontami

Viaceré kontá programu Exchange     Program Outlook 2010 podporuje v rámci profilu programu Outlook viaceré kontá programu Exchange súčasne.

Vylepšenia kont IMAP     Odstraňovanie správ v e-mailovom konte IMAP je podobné ako pri iných typoch e-mailových kont. Správy sa po odstránení premiestnia do priečinka Odstránené položky. Označovanie správ na odstránenie a vymazanie už nie je potrebné.

Majte svoje úlohy pod kontrolou

Panel úloh     Panel úloh bol vylepšený na základe požiadaviek zákazníkov. Program Outlook 2010 teraz poskytuje lepší prístup k celodenným plánovaným činnostiam a udalostiam. K ďalším vylepšeniam patria vizuálne indikátory konfliktov a žiadostí o schôdzu bez odpovedí, oddeľovače dní a praktická možnosť zmeny veľkosti presúvaním myši, aby ste mohli lepšie zobraziť požadované položky. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena veľkosti alebo obsahu panela úloh.

Uloženie informácií

Nový názov údajového súboru     Keď uložíte informácie programu Outlook v počítači, použije sa údajový súbor. V starších verziách programu Outlook sa tieto súbory nazývali súbory osobných priečinkov (.pst) a súbory priečinkov offline (.ost). Tieto súbory sa teraz nazývajú Údajový súbor Outlooku (.pst) a Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie súboru na uloženie informácií.

Ľahší prístup k údajovým súborom programu Outlook (.pst a .ost)     Všetky staršie verzie programu Outlook ukladali vaše údaje do súborov osobných priečinkov (.pst) a súborov priečinkov offline (.ost) v skrytom priečinku v počítači. V programe Outlook 2010 sa každý nový údajový súbor, ktorý vytvoríte, predvolene uloží do priečinka Documents\My Outlook Files. Uľahčí vám to zálohovanie údajov programu Outlook, ako aj vyhľadávanie údajových súborov a ich kopírovanie do nového počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie súboru na uloženie informácií.

Zostaňte v kontakte

Outlook Social Connector    Pomocou nového nástroja Outlook Social Connector (OSC) sa pripojíte k sociálnym a pracovným sieťam, ktoré používate, vrátane lokalít Microsoft SharePoint, Windows Live a ďalších obľúbených lokalít iných prevádzkovateľov. Teraz máte možnosť získať ďalšie informácie a zostať v kontakte s ľuďmi vo svojej sieti bez zatvorenia programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvod do nástroja Outlook Social Connector.

Tabla osôb na table na čítanie

Rýchle kontakty     Funkcia Rýchle kontakty umožňuje rýchlejší prístup k vašim kontaktom vrátane okamžitých správ a indikátorov prítomnosti, a to bez opustenia zobrazenia pošty. Pomocou nového poľa Nájsť kontakt na páse s nástrojmi môžete začať zadávať meno osoby, ktorú hľadáte, a získať okamžité výsledky – vrátane viacerých spôsobov, ako sa spojiť s danou osobou (prostredníctvom okamžitých správ, telefónu, e-mailu a plánovania schôdzí). Keď je zapnutá integrácia nástroja Microsoft Office Communicator, môžete vyhľadávať vo svojom globálnom zozname adries a kontaktoch prostredníctvom prediktívneho vyhľadávania, ktoré okrem mien zobrazuje fotografie používateľov, ich pracovné funkcie a dostupnosť.

Hierarchický adresár     Máte možnosť vyberať príjemcov pre správy, žiadosti o schôdzu a priraďovanie úloh prechádzaním stromovým zobrazením organizácie v adresári programu Outlook.

Vylepšenia služby Unified Messaging

Prepisy hlasovej schránky     Funkcia Ukážka hlasovej schránky poskytuje prepis hlasovej správy, zanechanej vo vašej hlasovej schránke, do textovej podoby.

Správa hlasovej schránky s prepisom

Zabezpečená hlasová schránka     Funkcia zabezpečenia hlasovej schránky zaisťuje bezpečnosť hlasovej schránky a poskytuje hlasové správy len pre ich určených príjemcov.

Ďalšie vylepšenia

Ovládací prvok priblíženia zobrazenia     Nový ovládací prvok v spodnej časti okna vám umožňuje priblížiť alebo oddialiť zobrazenie vašich e-mailov alebo kalendára.

Ovládací prvok priblíženia zobrazenia

Meradlo kvóty     V novom zobrazení Zobrazenie Backstage obsahujú vaše informácie o konte aj vizuálne zobrazenie zostávajúceho voľného miesta v poštovej schránke.

Indikátor voľného miesta v poštovej schránke

Navigačná tabla     Všetky príkazy a zobrazenia, ktoré predtým obsahovala navigačná tabla, sa premiestnili na pás s nástrojmi. Zmenilo sa aj poradie priečinkov, aby sa dali ľahšie vyhľadať bežné predvolené priečinky, konkrétne Doručená pošta a Odstránené položky. Niektoré hlavičky a ikony boli odstránené, aby sa zobrazenie navigačnej tably zjednodušilo.

Rozšíriteľnosť    V programe Outlook 2010 sa poskytujú funkcie požadované vývojármi, ktoré umožňujú prispôsobenie používateľského rozhrania programu Outlook pre špecifickú aplikáciu. Okrem vylepšených možností programovania používateľského rozhrania programu Outlook poskytuje model objektu programu Outlook podporu pre nové a rozšírené funkcie produktu, ako sú Konverzácie a Mobilné položky.

Prepínače príkazového riadka     Na nasadenie a riešenie problémov boli pridané ďalšie prepínače príkazového riadka. Ďalšie informácie nájdete v téme Prepínače príkazového riadka pre program Microsoft Outlook 2010.

Podpora pre 64-bitové verzie    Program Outlook 2010 je dostupný v 32-bitovej aj v 64-bitovej verzii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×