Nové funkcie v Exceli 2013

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o rozdieloch.

Kliknutím na ľubovoľný názov funkcie v nasledujúcom zozname zobrazíte podrobné informácie o danej funkcii.

Názov funkcie

Typ a popis

ACOT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

ACOTH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

ARABIC (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

BASE (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

BINOM.DIST.RANGE (funkcia)

Štatistická:    Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

BITAND (funkcia)

Technická:   Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

BITLSHIFT (funkcia)

Technická:   Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITOR (funkcia)

Technická:   Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

BITRSHIFT (funkcia)

Technická:   Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITXOR (funkcia)

Technická:   Vráti bitový operátor Exclusive Or dvoch čísel

CEILING.MATH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

COMBINA (funkcia)

Matematická a trigonometrická:   
Vráti počet kombinácií s opakovaniami pre daný počet položiek

COT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COTH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:   Vráti hodnotu kotangensu uhla

CSC (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti kosekans uhla

CSCH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:   Vráti hyperbolický kosekans uhla

DAYS (funkcia)

Dátum a čas:    Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

DECIMAL (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

ENCODEURL (funkcia)

Webová:   Vráti reťazec zakódovanej URL adresy

FILTERXML (funkcia)

Webová:   Vráti určité údaje z obsahu XML s použitím zadaného výrazu XPath

FLOOR.MATH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

FORMULATEXT (funkcia)

Vyhľadávacia a referenčná:    Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

GAMMA (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu funkcie Gamma

GAUSS (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

IFNA (funkcia)

Logická:    Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

IMCOSH (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

IMCOT (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

IMCSC (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

IMCSCH (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

IMSEC (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

IMSECH (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

IMSINH (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

IMTAN (funkcia)

Technická:    Vráti hodnotu tangensu komplexného čísla

ISFORMULA (funkcia)

Informačná:    Vráti hodnotu TRUE, ak ide o odkaz na bunku obsahujúcu vzorec

ISOWEEKNUM (funkcia)

Dátum a čas:    Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

MUNIT (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

NUMBERVALUE (funkcia)

Textová:    Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

PDURATION (funkcia)

Finančná:    Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

PERMUTATIONA (funkcia)

Štatistická:    Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

PHI (funkcia)

Štatistická:    Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

RRI (funkcia)

Finančná:    Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

SEC (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti sekans uhla

SECH (funkcia)

Matematická a trigonometrická:    Vráti hyperbolický sekans uhla

SHEET (funkcia)

Informačná:    Vráti číslo odkazovaného hárka

SHEETS (funkcia)

Informačná:    Vráti počet hárkov v odkaze

SKEW.P (funkcia)

Štatistická:    Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

UNICHAR (funkcia)

Textová:    Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

UNICODE (funkcia)

Textová:    Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

WEBSERVICE (funkcia)

Webová:    Vráti údaje z webovej služby.

XOR (funkcia)

Logická:    Vráti logickú exkluzívnu hodnotu OR všetkých argumentov

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×