NORM.S.DIST (funkcia)

Vráti hodnoty štandardného normálneho rozdelenia (so strednou hodnotou 0 a smerodajnou odchýlkou 1).

Táto funkcia sa používa miesto tabuľky pre výpočet integrálu pod krivkou štandardného normálneho rozdelenia.

Syntax – štandardné normálne rozdelenie

NORM.S.DIST(z;kumulatívne)

Syntax funkcie NORM.S.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • Z     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete vypočítať rozdelenie.

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca tvar funkcie. Ak má tento argument hodnotu TRUE, funkcia NORMS.DIST vráti kumulatívnu funkciu rozdelenia. Ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak argument z nemá číselný formát, funkcia NORM.S.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Rovnica pre výpočet hustoty štandardného normálneho rozdelenia je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=NORM.S.DIST(1.333333,TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia normálneho rozdelenia pre hodnotu 1,333333

0,908788726

=NORM.S.DIST(1.333333,FALSE)

Pravdepodobnostná funkcia normálneho rozdelenia pre hodnotu 1,333333

0,164010148

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office