Neplatné názvy súborov a typy súborov vo OneDrive, OneDrive for Business a v SharePointe

Neplatné názvy súborov a typy súborov vo OneDrive, OneDrive for Business a v SharePointe

Tento článok obsahuje informácie o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na názvy súborov a typy súborov pri synchronizácii s OneDrive ( Ikona OneDrive ), OneDrive for Business ( Ikona OneDrive for Business ) alebo SharePoint Online.

Poznámka: Ak hľadáte informácie o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na staršiu verziu OneDrive for Business (groove.exe), prečítajte si KB 2933738.

Novinky

14. decembra 2018: Aktualizované informácie v častiach Veľkosť nahrávaného súboru a Obmedzenia špecifické pre Windows.

7. decembra 2018: Pridané ďalšie informácie o údajových súboroch .pst Outlooku do časti o blokovaných typoch súborov.

24. september 2018: Odstránená ikona, _t a _w zo zoznamu Neplatné názvy súborov .

Obsah tohto článku

Obmedzenia:

Obmedzenia

Tipy na riešenie problémov

Neplatné znaky

Veľkosť nahrávaného súboru

Systémové požiadavky OneDrivu

Neplatné názvy súborov alebo priečinkov

Dĺžka názvu súboru a cesty

Support and Recovery Assistant

Neplatné alebo blokované typy súborov

Miniatúry a zobrazenia ukážok

Synchronizujte len potrebné položky

Siete alebo priradené jednotky

Počet položiek, ktoré chcete synchronizovať

Synchronizácia príliš veľkého počtu súborov

Vyššia úroveň oprávnení

Správa prístupových práv k informáciám

Duplicitné názvy súborov

Zdieľané so mnou

Synchronizácia rozdielov

Kontá hostí

Knižnice so špecifickými stĺpcami

Overené proxy služby

Obmedzenia špecifické pre Windows

Poznámkové bloky OneNotu

Obmedzenia špecifické pre macOS

Obmedzenia

Neplatné znaky

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Niektoré znaky majú pri použití v názvoch súborov v OneDrive, SharePoint, Windows a Mac OS konkrétny význam, napríklad hviezdička (*) sa používa ako zástupný znak a opačná lomka (\) sa používa v názvoch ciest k súborom. Ak súbor alebo priečinok, ktorý sa snažíte nahrať do služby OneDrive, obsahuje ľubovoľný z nižšie uvedených znakov, môže to byť príčinou toho, že sa súbory a priečinky nesynchronizujú. Pred nahratím súbor alebo priečinok premenujte a tieto znaky odstráňte.

Znaky, ktoré nie sú povolené v názvoch súborov a priečinkov v službe OneDrive, OneDrive for Business v službách Office 365 a SharePoint Online

Znaky, ktoré nie sú povolené v názvoch súborov a priečinkov vo OneDrive for Business na serveri SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Poznámky: 

 • Ak chcete premenovať súbor alebo priečinok v systéme Windows, vyberte ho a stlačte kláves F2. Ak chcete premenovať súbor alebo priečinok v Macu, vyberte ho a stlačte kláves Return. 

 • Niektoré organizácie zatiaľ nepodporujú znaky #% v názvoch. Ak ste globálny správca alebo správca SharePoint v službách Office 365, pozrite si tému Zapnutie podpory znakov # a %na blogu SharePoint a zistite, ako môžete povoliť používanie týchto znakov.

 • Ak používate Office 2010, v názvoch súborov a priečinkov nemôžete použiť znak „&

Neplatné názvy súborov alebo priečinkov

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Tieto názvy nie sú pre súbory ani priečinky povolené: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, _vti_, desktop.ini, akýkoľvek názov súboru začínajúci na ~ $.

Poznámky: 

 • _vti_” sa nemôže nachádzať v názve súboru

 • Názov „forms ” nie je podporovaný, ak je priečinok na koreňovej úrovni knižnice.

 • Okrem toho nie je možné v službe SharePoint Online vytvoriť názov priečinka, ktorý začína vlnovkou (~).

Neplatné alebo blokované typy súborov

Vzťahuje sa na:  Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Vo OneDrive nie sú žiadne blokované žiadne typy súborov, ale ak ste používateľom služby OneDrive for Business, niektoré typy súborov môžu byť blokované na lokalite služby SharePoint vašej organizácie. Zoznam blokovaných súborov sa líši v závislosti od správcu.

Z bezpečnostných dôvodov sa niektoré názvy a prípony súborov nedajú nahrať, lebo sú spustiteľné, používané v SharePoint Server alebo používané samotným systémom Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice.

Poznámky: 

 • Keďže súbory typu .PST nie sú aktívne blokované službou OneDrive, .PST súbory sa synchronizujú zakaždým, keď zavriete Outlook, aj v prípade, že v súbore .PST nebola urobená žiadna zmena. Môže to mať za následok vysoké zaťaženie siete, ktoré môže viesť k obmedzeniu .PST súboru.

 • Ak sa chcete vyhnúť nadbytočnej alebo zdĺhavej opätovnej synchronizácii, .PST súbory, ktoré sa používajú aktívne, by sa nemali synchronizovať s OneDrive.

 • Ak chcete premiestniť údajový súbor .PST Outlooku, prečítajte si tému Odstránenie údajového súboru .pst Outlooku z OneDrivu.

Sieť alebo priradené jednotky

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Sieť alebo priradenú jednotku nie je možné pridať ako vaše OneDrive umiestnenie synchronizácie.

OneDrive nepodporuje symbolické prepojenia, keď sa prepojenie a cieľ nachádzajú v rovnakom umiestnení knižnice.

Poznámka: Ak máte dve rôzne cesty k rovnakej množine súborov v cieľovom priečinku, môže to viesť k problémom s výkonom a stabilitou. Symbolické prepojenia poskytujú alternatívnu cestu do existujúceho priečinka a zvyčajne sú vytvorené pomocou príkazu mklink.

Vyššia úroveň oprávnení

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

OneDrive nie je možné spustiť so zvýšenou úrovňou oprávnení.

Zdieľané so mnou

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Nemôžete synchronizovať skupinové zobrazenie Zdieľané so mnou z lokality OneDrive for Business.

Kontá hostí

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

OneDrive momentálne nepodporuje synchronizáciu obsahu pomocou externého alebo hosťovského používateľa.

Overené proxy

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Overené proxy nie sú podporované v OneDrive.

Poznámkové bloky OneNotu

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Poznámkové bloky programu OneNote majú svoj vlastný mechanizmus synchronizácie mimo OneDrive. Ak plánujete zdieľať poznámkový blok OneNotu so sebou alebo inými, najlepšie je vytvoriť ho v OneDrive od začiatku. Premiestnenie existujúceho poznámkového bloku OneNote do iného priečinka synchronizované pomocou OneDrive bez aplikácie OneNote v súčasnosti nie je podporované.

Ak synchronizujete priečinok, ktorý obsahuje poznámkový blok, po uložení poznámkového bloku OneNote v OneDrive nájdete .url súbor, ktorý otvorí poznámkový blok na webovej lokalite.

Prečítajte si, ako premiestniť poznámkový blok programu OneNote do OneDrive.

Obmedzenia

Veľkosť nahrávaného súboru

OneDrive
Ikona OneDrive

OneDrive for Business
OneDrive for Business

15 GB

15 GB

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s nahrávaním súborov na webovej lokalite OneDrive.

Dĺžka názvu súboru a cesty

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Celá cesta vrátane názvu súboru môže obsahovať maximálne 400 znakov v službe OneDrive, OneDrive for Business a SharePoint Online. Ak tento limit prekročíte, zobrazí sa chybové hlásenie.

Poznámky: 

 • Verzie SharePoint Server podporujú dĺžku názvu súboru a cesty len do 260 znakov.

 • Niektoré staršie verzie balíka Office môžu mať nižší limit. Podrobnosti nájdete v časti KB 326039 .

Miniatúry a zobrazenia ukážok

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Miniatúry nie sú generované pre obrázky väčšie než 100 MB.

Ukážky súborov PDF nie sú generované pre súbory väčšie než 100 MB.

Počet položiek, ktoré je možné synchronizovať

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Hoci SharePoint Online môže obsahovať 30 miliónov dokumentov v knižnici, pre optimálny výkon neodporúčame synchronizáciu viac ako 300 000 súborov vo všetkých knižniciach dokumentov. Problémy s výkonom sa môžu vyskytnúť, ak máte vo všetkých knižniciach 300 000 položiek (a viac), ktoré sa synchronizujú, aj keď nesynchronizujete všetky položky v daných knižniciach.

Poznámky: 

 • Ak nahrávate, sťahujete alebo premiestňujete veľké množstvo súborov naraz, je možné, že budete musieť čakať dlhší čas predtým, než sa proces synchronizácie dokončí. Počítačová aplikácia zobrazujúca ikonu „Synchronizácia” alebo zobrazenie „Spracovávanie zmien” počas tohto procesu neznamená nevyhnutne problém. Vždy môžete kliknúť na ikonu panela úloh OneDrive a zobrazí sa stav obsahu, ktorý je v procese synchronizácie. V záujme skrátenia času synchronizácie sa odporúča prehodnotenie nastavení šírky pásma pred začatím nahrávania alebo sťahovania. Prečítajte si aj, ako vybrať priečinky OneDrive na synchronizáciu s počítačom.

 • Existujú ďalšie obmedzenia SharePoint Online o zobrazení knižnice dokumentov pomocou webu, ktoré môžu ovplyvniť usporiadanie vašich súborov v OneDrive.

Knižnice so zapnutou správou prístupových práv k informáciám

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Knižnice je možné synchronizovať s povoleniami na čítanie/zápis s aplikáciou Počítačová aplikácia OneDrive pre Windows, build 17.3.7294.0108 alebo novšou verziou, alebo s aplikáciou OneDrive pre Mac, build 18.111.0603.0002 alebo novšou verziou.

Poznámka: Správcovia: Zistite ako konfigurovať služby Azure Rights Management.

Diferenčná synchronizácia

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Diferenčná synchronizácia je možná len pri súboroch Microsoft Office v novom formáte .docx, .pptx, .xlsx.

Toto je časť integrácia služieb Office a vyžaduje:

 • Office 2016 Click To Run (verzia 16.0.6741.2027 alebo novšia). Musíte mať aj OneDrive (verzia 17.3.6386.0412 alebo novšia).

 • Office 2016 MSI a nainštalovanú nasledujúcu aktualizáciu: 4.október 2016, aktualizácia pre Office 2016 (KB3118262). Musíte mať aj OneDrive (verzia 17.3.6386.0412 alebo novšia).

 • Musíte mať zapnutú integráciu služieb Office na karte Office v nastaveniach OneDrive (PC) alebo v Predvoľbách OneDrive (Mac).

Poznámka: Súbory programu OneNote nie sú zahrnuté (pozri nižšie).

Knižnice so špecifickými stĺpcami alebo metaúdajmi

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Ak máte knižnice s funkciou Vziať z projektuPovinnými stĺpcami alebo metaúdajmi, alebo ak je položka Zabezpečenie položky konceptu nastavená na hodnotu Len používatelia s povolením na úpravy alebo Len používatelia s povolením na schvaľovanie položiek v nastaveniach verzie knižnice:

 • Knižnice dokumentov SharePoint sa zosynchronizujú vo formáte iba na čítanie.

 • V prípade knižníc OneDrive služba OneDrive zobrazí ikonu zámku ( Ikona uzamknutia súborov vo OneDrive ) vedľa stavu synchronizácie a používateľ nebude môcť synchronizovať knižnicu, kým sa uvedené nastavenia neodstránia. 

Vyžadovanie funkcie Vziať z projektu

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Knižnica v skupine Nastavenie vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Nastavenia vytvárania verzií.

 4. V časti Vyžadovať funkciu Vziať z projektu vyberte možnosť Nie (predvolená možnosť).

Zabezpečenie položky konceptu

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Knižnica v skupine Nastavenie vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Nastavenia vytvárania verzií.

 4. V časti Zabezpečenie položky konceptu vyberte Každý používateľ, ktorý môže čítať položky (predvolená možnosť).

Schválenie obsahu

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Knižnica v skupine Nastavenie vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Nastavenia vytvárania verzií.

 4. V časti Schválenie obsahu vyberte Nie (predvolená možnosť) pri možnostiVyžadovať schválenie obsahu odoslaných položiek.

Povinný stĺpec

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Knižnica v skupine Nastavenie vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Stĺpce stránky sa uistite, že v časti Povinné nie sú žiadne stĺpce.

Poznámka: Keď je zapnutá možnosť Spravovanie typov obsahu, informácie týkajúce sa povinných stĺpcov nebudú prezentované a v niektorých prípadoch sa po ich otvorení požadované nastavenia nebudú vôbec zobrazovať. Uistite sa, že spravovanie typov obsahu je vypnuté, ak chcete, aby bol tento proces rýchlejší, a zapnite ho až po dokončení, ak je to potrebné.

Vylúčiť z klienta v režime offline na úrovni knižnice

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Knižnica v skupine Nastavenie vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenie vyberte položku Rozšírené nastavenie.

 4. V nastavení Dostupnosť klienta v režime offline vyberte možnosť Áno (predvolená možnosť).

Vylúčiť z klienta v režime offline na úrovni kolekcie lokalít

 1. Prejdite na kolekciu lokality, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Lokalita v skupine Nastavenie vyberte možnosť Nastavenie lokality.

 3. V časti Hľadať vyberte položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 4. V nastavení Dostupnosť klienta v režime offline vyberte možnosť Áno (predvolená možnosť).

Uzamknutý režim s povolením obmedzeného prístupu používateľa

 1. Prejdite na nastavenia lokality, ktoré chcete konfigurovať.

 2. V nastaveniach pod položkou Správa kolekcie lokalít vyberte položku Funkcie kolekcie lokalít.

 3. Vyhľadajte Uzamknutý režim s povolením obmedzeného prístupu používateľa a ak je zapnutý, vypnite ho a overte správanie.

Povolenia

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete konfigurovať.

 2. Na paneli s nástrojmi na karte Knižnica v skupine Nastavenie vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. Vyhľadajte Povolenia pre túto knižnicu dokumentov a potom položku Skontrolovať povolenia používateľa

 4. Na synchronizáciu súborov v režime inom ako len na čítanie je potrebné sa uistiť, že má používateľ dostatočné povolenia, a to tak, že je úroveň nastavená na hodnotuPrispievať alebo vyššiu.

Ďalšie informácie o spravovaní údajov a zoznamov na lokalite SharePoint.

Špecifické obmedzenia pre Windows

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Prieskumník zobrazí prvých 35 znakov názvu knižnice lokality a kombináciu názvu lokality knižnice, ktorú ste synchronizovali. Neovplyvní to možnosť synchronizovať tieto položky v rozsahu, ktorý je popísaný v tomto článku.

Roaming, povinné a dočasné Windows profily nie sú podporované. Počítačová aplikácia OneDrive podporuje iba používateľov, ktorí môžu písať do adresárov aplikácie OneDrive.

Okrem toho počítačová aplikácia OneDrive nepodporuje relácie klienta, ktoré sú hosťované na terminálových službách systému Windows 2008, Windows Serveri 2012 alebo službách vzdialenej pracovnej plochy Windows Servera 2016 (RDS). Toto sa vzťahuje len na netrvalé riešenie Virtual Desktop Infrastructure (VDI) s výnimkou použitia so službou Windows Virtual Desktop (WVD). Počítačová aplikácia OneDrive je podporovaná pri použití so službou WVD. V počítačovej aplikácii OneDrive je tiež podporované trvalé riešenie VDI.

Počítačová aplikácia OneDrive pracuje zamýšľaným spôsobom pri splnení nasledujúcich požiadaviek:

 • Aplikácia musí byť nainštalovaná v lokálnom počítači.

 • Používateľ musí byť schopný písať do používateľského profilu.

 • Údaje zapísané v používateľskom profile musia byť uložené na lokálnom pevnom disku a byť k dispozícii bez pripojenia na sieť.

OneDrive súbory na požiadanie sú podporované len na Windows 10 Fall Creators Update alebo novšej verzii.

Obmedzenia špecifické pre macOS

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Oddiel formátovaného disku rozlišujúceho veľké a malé písmená v názvoch nie je podporovaný.

Integrácia služieb Office (spolutvorba a zdieľanie v aplikácii) v súčasnosti nie je podporovaná.

Súbory na požiadanie OneDrive nie sú podporované.

Poznámka: Upozorňujeme, že obmedzenia na Neplatné znaky môžu platiť aj na macOS.

Rady a tipy na riešenie problémov

Tieto rady a tipy vám pomôžu využívať OneDrive naplno a vyhnúť sa väčšine problémov so synchronizáciou.

Systémové požiadavky OneDrive

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

OneDrive vyžaduje aktívne konto Microsoft alebo pracovné alebo školské konto. Váš počítač musí takisto spĺňať určité požiadavky na operačný a súborový systém. Prečítajte si viac o systémových požiadavkách na OneDrive

Support and Recovery Assistant

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Aplikácia Support and Recovery Assistant vám môže pomôcť identifikovať a vyriešiť viacero problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business. Prečítajte si, ako používať nástroj Office 365 Support and Recovery Assistant.

Ak Support and Recovery Assistant nepodporuje vaše konto alebo prostredie, prečítajte si tému Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business.

Synchronizujte len potrebné položky

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Súbory služby OneDrive na požiadanie vám pomôžu získať prístup k súborom vo OneDrive bez toho, aby ste ich museli všetky stiahnuť, čím by vám zaberali miesto v ukladacom priestore zariadenia. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch OneDrivu na požiadanie.

Môžete tiež stiahnuť menej súborov, a to tak, že vo OneDrive vyberiete len tie priečinky, ktoré sa majú s vaším počítačom synchronizovať.

Poznámka: Vypnutím alebo odinštalovaním služby OneDrive v počítači nestratíte žiadne súbory ani údaje.

Skontrolujte, či nesynchronizujete príliš veľa súborov

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Ak sa synchronizácia vo OneDrive zasekla na príliš dlho alebo má stav Spracúva sa 0 kB z xMB, môže to byť preto, že máte vo OneDrive príliš veľa nových súborov, ktoré sa majú nahrať. Ak máte viac než 100 000 súborov, synchronizácia môže trvať pomerne dlho.

Poznámka: Na prenos veľkých súborov alebo veľkého množstva súborov vám odporúčame radšej pridať súbory do počítačovej aplikácie OneDrive, než použiť tlačidlo Nahrať na webovej lokalite.

Zobrazenie počtu súborov v službe OneDrive:

 1. Otvorte Prieskumníka.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok služby OneDrive a vyberte položku Vlastnosti.

  OneDrive – vlastnosti

 3. Ak je počet v položke Obsahuje väčšie ako 100 000, mali by ste zvážiť,ktoré priečinky vo OneDrive sa majú do počítača synchronizovať.

Ak synchronizácia už prebieha, môžete ju pozastaviť a znova spustiť, aby sa všetko dalo znova do poriadku.

 1. V oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh vyberte bielu alebo modrú ikonu oblaku OneDrive.

  Synchronizačný klient pre OneDrive s modrou ikonou oblaku a bielou ikonou oblaku

  Poznámka: Možno budete musieť kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení, a tak zobraziť ikonu pre OneDrive. Môžete kliknúť aj na Stlačte klávesu s logom Windows a začať zadávať výraz Vybrať, ktoré ikony..., čím zobrazíte možnosť nastavenia oblasti oznámení. Následne môžete zobraziť položku Microsoft OneDrive. Ak sa ikona v oblasti oznámení stále nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na Stlačte klávesu s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive (nie na položku OneDrive for Business, pretože môže ísť o predchádzajúcu verziu).

 2. V centre aktivity vyberte možnosť Ďalšie > Pozastaviť synchronizáciu… a vyberte možnosť 2, 8 alebo 24 hodín.

 3. V centre aktivity znova vyberte položku Ďalšie a potom položku Pokračovať v synchronizácii.

Kontrola neprítomnosti duplicitných názvov súborov

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive Ikona OneDrive for Business

Ak na webovú lokalitu služby OneDrive nahrávate viacero súborov alebo ak ste vykonali zmeny v priečinku OneDrive v inom počítači, ktorý sa synchronizuje v rovnakom čase, môžu sa vyskytnúť konflikty synchronizácie.

Problémy so synchronizáciou sa môžu vyskytnúť aj pokiaľ upravíte súbory v režime offline.

Ak chcete znížiť výskyt konfliktov synchronizácie, premenujte upravené súbory a priečinky novým a jedinečným názvom a potom ich znova uložte.

Ďalšie informácie

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive

Ďalšie riešenia nedávnych problémov vo OneDrive

Riešenie problémov so synchronizáciou s osobným OneDrivom

Ďalšie informácie o súboroch OneDrivu na požiadanie

Vzťahuje sa na: Ikona OneDrive for Business

Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDrive for Business

Ďalšie informácie o OneDrivových súboroch na požiadanie

Riešenie problémov so synchronizáciou so SharePointom Online

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre One Drive for Business z PC alebo Macu, otvorte centrum aktivity a vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

Správcovia služby One Drive for Business si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×