NEGBINOM.DIST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NEGBINOM.DIST v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia, pravdepodobnosti, že dôjde k číslo_f neúspechom, kým nastane číslo_s úspechov pri pravdepodobnosti úspechu vyjadrenej hodnotou pravdepodobnosť_úspechu.

Táto funkcia má podobný tvar aj význam ako binomické rozdelenie, s tým rozdielom, že počet úspechov je pevný a počet pokusov premenlivý. Podobne ako pri binomickom rozdelení, jednotlivé pokusy sa považujú za nezávislé.

Ak potrebujete napríklad nájsť 10 ľudí s výnimočnými reflexmi a viete, že pravdepodobnosť, že kandidát má tieto vlastnosti, je 0,3, potom môžete použiť funkciu NEGBINOM.DIST na výpočet pravdepodobného počtu kandidátov, ktorých treba vyskúšať, aby ste našli 10 hľadaných ľudí.

Syntax

NEGBINOM.DIST(číslo_f;počet_s;pravdepodobnosť_s;kumulatívne)

Syntax funkcie NEGBINOM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Počet_f     Povinný argument. Počet neúspešných pokusov.

 • Počet_s     Povinný argument. Prahová hodnota počtu úspešných pokusov.

 • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar priebehu funkcie. Ak má tento argument hodnotu TRUE, funkcia NEGBINOM.DIST vráti kumulatívnu distribučnú funkciu. Ak má hodnotu FALSE, funkcia NEGBINOM.DIST vráti hustotu pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Argumenty číslo_f a číslo_s sa skrátia na celé čísla.

 • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia NEGBINOM.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je pravdepodobnosť_úspechu < 0 alebo > 1, funkcia NEGBINOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je číslo_f < 0 alebo číslo_s < 1, funkcia NEGBINOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Rovnica pre výpočet záporného binomického rozdelenia je:

  Rovnica

  kde:

  x je číslo_f, r je číslo_s a p je pravdepodobnosť_úspechu.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

10

Počet neúspešných pokusov

5

Prahová hodnota počtu úspešných pokusov

0,25

Pravdepodobnosť úspešného pokusu

Vzorec

Popis

Výsledok

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Hodnota (kumulatívnej) distribučnej funkcie záporného binomického rozdelenia pri vyššie uvedených podmienkach

0,3135141

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Hodnota pravdepodobnostnej funkcie záporného binomického rozdelenia pri vyššie uvedených podmienkach

0,0550487

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×