Nastavenie, vymazanie alebo odstránenie zarážok

Nastavenie, vymazanie alebo odstránenie zarážok

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou zarážok môžete vytvoriť ľahko formátovateľné dokumenty. Použitím možností rozloženia dokumentu, ktoré ponúka Word, môžete vytvoriť napríklad obsah alebo index bez nastavenia jedinej zarážky.

Word poskytuje aj preddefinovanú tabuľku, hlavičku a pätu, titulnú stranu a ďalšie možnosti rozloženia strany. Vďaka týmto možnostiam nie je nutné pridávať zarážky.

Tip: V rôznych verziách programu Word veľa postupov odkazuje na kartu Domov. Ak máte Word 2016, môžete použiť aj kartu Rozloženie. Ak máte Word 2013, Word 2010 alebo Word 2007, môžete použiť aj kartu Rozloženie strany.

Bez ohľadu na to, akú verziu programu Word používate, postup nastavenia (pridania) zarážok na vodorovné pravítko je rovnaký. Pri otvorení nového prázdneho dokumentu sa predvolene na pravítku nenachádzajú žiadne zarážky. Na každých 1,25 cm je však nastavený predvolený rozstup medzi tabulátormi.

Pred nastavovaním (pridávaním) zarážok sa možno budete chcieť oboznámiť so selektorom tabulátora a zarážkami, ktoré sú k dispozícii.

V selektore tabulátora vyberte niektorú zo siedmich zarážok – ľavú, strednú, pravú, desatinnú, zarážku zvislej čiary, zarážku prvého riadka, opakovanú zarážku – a nastavte ju na pravítku.

Selektor tabulátora je malý rámček na ľavom okraji pravítka. Klikaním na selektor tabulátora môžete získať informácie o každej z ďalej popísaných zarážok tabulátora.

Obrázok zarážky

Ľavá zarážka tabulátora

Text je zarovnaný vpravo od zarážky.

Tlačidlo Stredná zarážka tabulátora

Stredná zarážka tabulátora

Text sa pri písaní zarovnáva na stred.

Obrázok zarážky

Pravá zarážka tabulátora

Text sa zarovná vpravo a pokračuje smerom vľavo.

Obrázok zarážky

Desatinná zarážka tabulátora

Čísla sa zarovnajú vľavo od desatinnej čiarky. Desatinnú zarážku tabulátora nie je možné použiť na zarovnanie čísel okolo iného znaku, ako je napríklad spojovník alebo znak &.

Tlačidlo Zarážka zvislej čiary

Zarážka zvislej čiary

Zarážka zvislej čiary nemá vplyv na umiestnenie textu. Na pozícii zarážky vloží zvislú čiaru.

Obrázok tlačidla

Zarážka prvého riadka

Zarážka prvého riadka sa nachádza v hornej časti pravítka a umožňuje vložiť zarážku do prvého riadka odseku v texte.

Obrázok tlačidla

Opakovaná zarážka

Opakovaná zarážka sa nachádza v dolnej časti pravítka a umožňuje vložiť zarážku do druhého riadka a všetkých ďalších riadkov odseku v texte.

Zarážky v dokumente môžete rýchlo nastaviť tak, že zarážku vyberiete a na pravítku kliknite na miesto, kde sa má zobrazovať.

Pravítko sa vo wordovom dokumente zobrazí so zarážkami.

 • Na ľavom okraji pravítka kliknite v selektore tabulátora na požadovanú zarážku a potom na pravítku kliknite na miesto, kde ju chcete nastaviť.

  Poznámka: Nezobrazuje sa vám pravítko v hornej časti dokumentu? Kliknite na položky Zobraziť > Pravítko. Ak chcete zobraziť znaky zarážky v dokumente, na karte Domov vyberte položku Zobraziť alebo skryť Ikona značku odseku .

Tipy

 • Nastavenú zarážku môžete premiestniť tak, že ju na pravítku presuniete na nové miesto.

 • Presné miesto nastavenia zarážky môžete identifikovať dvojitým kliknutím na zarážku. Otvorí sa dialógové okno Tabulátory a presné miesto sa zobrazí v poli Pozícia zarážky tabulátora.

 • Zarovnanie textu vytvorené pomocou nastavenia zarážok potvrdíte stlačením klávesu Tab.

 • Pri výbere viacerých odsekov sa na pravítku zobrazia iba zarážky z prvého odseku.

Všetky zarážky nastavené na vodorovnom pravítku môžete rýchlo odstrániť.

Poznámka: Ak sa v hornej časti dokumentu nezobrazuje pravítko, kliknite na položky Zobraziť > Pravítko. Ak sa v dokumente nezobrazuje znak zarážky, na karte Domov v skupine Odsek kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Ikona značku odseku .

 • Zarážku tabulátora odstránite presunutím z pravítka.

  Zvýraznená zarážka na pravítku.

  Poznámka: Po uvoľnení tlačidla myši zarážka zmizne a text sa posunie na ďalšie umiestnenie tabulátora alebo na predvolený rozstup medzi tabulátormi, ktorý je nastavený na každých 1,25 cm.

Na obrázku nižšie je text zarovnaný na zarážky pridané do dokumentu. Doprava zarovnaná zarážka je na 1,9 cm a doľava zarovnaná zarážka je na 3,18 cm.

Príklad zobrazujúci text zarovnaný podľa zarážok na pravítku.

Po odstránení zarážok sa text posunie na predvolené umiestnenia tabulátorov nastavené na každých 1,25 cm, ako znázorňuje ďalší obrázok.

Príklad zobrazujúci text po odstránení zarážok. .

Zarážky tabulátora môžete nastaviť pomocou dialógového okna Tabulátory. Pomocou dialógového okna Tabulátory môžete zarážku umiestniť presnejšie a tiež pred ňu vložiť špecifický znak (vodiaci znak).

 1. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na položku Tabulátory.

  Skupina Odsek na karte Rozloženie strany

 2. V poli Pozícia zarážky tabulátora zadajte pozíciu (nameranú) na pravítku, na ktorú chcete nastaviť zarážku.

  Dialógové okno Tabulátory

 3. V časti Zarovnanie vyberte možnosť Doľava, Na stred, Doprava, Desatinná čiarka alebo Stĺpec.

 4. V časti Vodiaci znak môžete vybrať z možností 1 Žiaden, 2 bodky, 3 pomlčky, alebo 4 podčiarknutie, pričom výberom možnosti 2, 3 a 4 nastavíte rad znakov, ktoré napríklad prepoja názov sekcie s číslom strany.

  Príklad použitia bodkovanej vodiacej čiary

 5. Kliknite na položky Nastaviť > OK.

Vymazať môžete všetky zarážky, ktoré ste nastavili, len jednu alebo niekoľko z nich.

 1. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na položku Tabulátory.

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Jednu zarážku vymažete tak, že v zozname Pozícia zarážky tabulátora vyberiete pozíciu zarážky, kliknete na položku Vymazať a potom na položku OK.

   Zobrazenie možností v dialógovom okne Tabulátory.

  • Všetky zarážky vymažete kliknutím na položky Vymazať všetky > OK.

Zarážky tabulátora môžete vymazať aj pomocou polí Hľadať a Nahradiť. Podrobnosti nájdete v časti Odstránenie predvolených rozstupov medzi tabulátormi.

Pridať môžete zarážku prvého riadka alebo opakovanú zarážku. Pri použití zarážky prvého riadka sa podľa nej nastaví prvý riadok textu v odseku a všetky nasledujúce sa zarovnajú vľavo. Použitím opakovanej zarážky sa druhý a všetky nasledujúce riadky textu v odseku odsadia viac než prvý.

Príklad odseku s opakovanou zarážkou

 • Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Presuňte zarážku prvého riadka Obrázok tlačidla v hornej časti pravítka na požadované umiestnenie začiatku prvého riadka odseku.

  • Presuňte opakovanú zarážku Obrázok tlačidla v dolnej časti pravítka na požadované umiestnenie začiatku druhého a všetkých ďalších riadkov odseku.

  Poznámka: Ak sa v hornej časti dokumentu nezobrazuje pravítko, kliknite na položky Zobraziť > Pravítko.

Pri práci s číslami sa pomocou nastavenia desatinnej zarážky tabulátora čísla, ako napríklad peňažné sumy, zarovnajú správne do stĺpca.

 1. Ak sa v hornej časti dokumentu nezobrazuje pravítko, kliknite na kartu Zobraziť a začiarknite políčko Pravítko.

 2. Niekoľkokrát kliknite na selektor tabulátora v ľavej časti pravítka, kým sa nezobrazí desatinná zarážka tabulátora: Obrázok zarážky .

  Pravítko s desatinnou zarážkou tabulátora

 3. Na pravítku kliknite na miesto, kde sa má nachádzať desatinná čiarka. Neskôr ju môžete presunúť kliknutím a potiahnutím.

  Tip: Ak na pravítku dvakrát kliknete na desatinnú zarážku tabulátora, zobrazí sa okno Tabulátory s ďalšími možnosťami. Pomocou tohto okna alebo kliknutím na pravítko môžete pridať viac tabulátorov.

 4. Kliknite v dokumente na miesto, kde sa má nachádzať číslo a stlačte kláves Tab. Pri písaní čísla sa desatinná čiarka zarovná podľa tabulátora. Urobte tak opäť aj na ďalšom riadku a čísla sa budú centrovať podľa desatinnej čiarky.

  Čísla zoradené podľa desatinnej zarážky tabulátora

Ak chcete použiť iný oddeľovač ako desatinnú čiarku, môžete vybrať oddeľovač pomocou ovládacieho panela vo Windowse.

Poznámka: Zmena tohto nastavenia ovplyvní všetky formáty čísel, nielen formáty použité vo Worde.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart > položky Ovládací panel > Hodiny, jazyk a oblasť.

 2. V dialógovom okne Oblasť vyberte kartu Formáty a potom vyberte položku Ďalšie nastavenia.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie formátu vyberte kartu Čísla, v rozbaľovacom zozname Oddeľovač desatinných miest vyberte oddeľovač, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vodiace znaky sú špeciálne znaky ako bodky, pomlčky, podčiarknutia, ktoré vytvárajú vizuálne prepojenie medzi zarážkami. Väčšinou sa vodiace znaky používajú v obsahu alebo registri.

Poznámka: Ak chcete použiť zarážky a vodiace znaky na formátovanie obsahu, môžete Word použiť na automatické vytvorenie obsahu.

 1. Zadajte text prepojenia, ktorý sa má zobraziť pred vodiacim znakom.

 2. Na vodorovnom pravítku nastavte požadovanú zarážku a dvakrát na ňu kliknite.

 3. V dialógovom okna Tabulátory v časti Vodiaci znak vyberte z možností 1 Žiaden, 2 bodky, 3 pomlčky, alebo 4 podčiarknutie, pričom výberom možnosti 2, 3 a 4 nastavíte rad znakov, ktoré vytvoria prepojenie medzi zarážkami.

  Príklad použitia bodkovanej vodiacej čiary

 4. Kliknite na položku OK a potom stlačte kláves Tab.

Tip: Keď stlačením klávesu Enter začnete nový riadok, naformátovaná zarážka bude dostupná.

Ak ste nastavili manuálne zarážky, predvolené zarážky sú prerušované manuálne nastavenými zarážkami. Manuálne nastavenie zarážok na pravítku prepíše predvolené nastavenie zarážok. Nezabúdajte, že predvolené zarážky sú nastavené každých 1,25 cm.

 1. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek.

 2. V dialógovom okne Odsek kliknite na položku Tabulátory.

 3. V dialógovom okne Tabulátory prejdite na pole Predvolené zarážky.

  • Zadajte požadovanú veľkosť (mernú jednotku) rozstupu medzi zarážkami.

  • Kliknite na šípku nahor alebo nadol a vyberte štandardnú mernú jednotku (napr. 1 cm).

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Predvolené rozstupy medzi tabulátormi a znaky zarážok v dokumente môžete odstrániť tak, že ich manuálne vyberiete a odstránite. Môžete tiež použiť polia Hľadať a Nahradiť a odstrániť viaceré alebo všetky zarážky.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nahradiť.

 2. Do poľa Hľadať zadajte znaky ^t a pole Nahradiť čím nechajte prázdne.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prechádzať dokumentom a odstraňovať jeden tabulátor po druhom, kliknite na položku Hľadať ďalej a potom na položku Nahradiť.

  • Ak chcete odstrániť všetky tabulátory naraz, kliknite na položku Nahradiť všetky.

Ak chcete odstrániť zarážku pridanú do dokumentu, presuňte myšou jej symbol mimo pravítka.

Zvýraznená zarážka na pravítku.

Po uvoľnení tlačidla myši zarážka zmizne a text sa posunie na ďalšie umiestnenie tabulátora alebo na predvolený rozstup medzi tabulátormi, ktorý je nastavený na každých 1,25 cm.

Na obrázku nižšie je napríklad text zarovnaný na zarážky pridané do dokumentu. Doprava zarovnaná zarážka je na 1,9 cm a doľava zarovnaná zarážka je na 3,18 cm.

Príklad zobrazujúci text zarovnaný podľa pomocou zarážok tabulátora na pravítku.

Po odstránení zarážok sa text posunie na predvolené umiestnenia tabulátorov – nastavené na každých 1,25 cm.

Príklad zobrazujúci text po odstránení zarážok .

Poznámka: Ak sa nezobrazuje pravítko v hornej časti dokumentu, kliknite na položky Zobraziť > pravítko. Ak nevidíte zarážok tabulátora znakov v dokumente, kliknite na kartu domov a potom kliknite na položku Zobraziť alebo skryť.

Odstránenie predvolených rozstupov medzi tabulátormi

Ak chcete odstrániť predvolené rozstupy medzi tabulátormi, odstráňte znaky zarážok v dokumente. Môžete ich manuálne označiť a odstrániť alebo ak ich chcete odstrániť viacero alebo všetky, vyhľadajte ich a nahraďte.

 1. V pravom hornom rohu dokumentu, do vyhľadávacieho poľa Enter text to search for in the document , zadajte ^ t.

 2. Kliknite na lupu a potom kliknite na položku Nahradiť.

  The Replace option is highlighted in the Search box

 3. Do poľa Nahradiť čím nechajte prázdne.

 4. Kliknite na položku nájsť a potom nahradiť prechádzať dokumentom a odstraňovať jeden tabulátor po druhom.

 5. Ak chcete odstrániť všetky tabulátory naraz, kliknite na položku Nahradiť všetky.

Vymazanie všetkých alebo viacerých pozícií tabulátora

Rýchly spôsob, ako vymazať viacero zarážok, je použitie dialógového okna Tabulátory.

 1. Kliknite na text so zarážkami, ktoré chcete odstrániť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku tabulátory.

 3. V zozname v časti zarážky tabulátora pre každú pozícia zarážky tabulátora, ktorú chcete vymazať, kliknite na položku umiestnenia a potom mínus (-) znak. Ak chcete vymazať všetky pozícií tabulátora, kliknite na položku Vymazať všetko.

  Dialógové okno Tabulátory

 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×