Nastavenie vlastnej šablóny pre knižnicu lokality SharePoint

Nastavenie vlastnej šablóny pre knižnicu lokality SharePoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete vytvoriť knižnicu dokumentov SharePoint, môžete nastaviť predvolený typ súboru na otvorenie, keď sa vytvorí nový súbor (napríklad, môžete nastaviť powerpointového súboru ako predvolený typ súboru na otvorenie). Môžete tiež prispôsobiť predvolenej šablóny súborov pre knižnicu. Môžete napríklad vytvorenie šablóny programu Microsoft Word s prispôsobené hlavičky a päty alebo iných vlastných funkcií a nechať predvolenej šablóny pre knižnicu. Potom, keď vy alebo vaši používatelia vytvoriť nový súbor, otvorí v príslušnom programe s vaše prispôsobené vlastnosti.

Poznámka : Musíte mať povolenia na úplný prístup pre knižnicu nastaviť šablóny.

Nastavenie predvoleného typu súboru pri vytváraní knižnice

Tu je postup na nastavenie typu súboru na otvorenie prázdneho súboru v príslušnom programe.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete vytvoriť knižnicu.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa a potom kliknite na položku pridať aplikáciu

 3. Vyberte knižnicu dokumentov.

 4. Kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti.

 5. Pridajte svoje meno, voliteľný popis, tvorba verzií, a ak je to možné, či chcete knižnicu na prijímanie e-mailu.

 6. V rozbaľovacom zozname Šablóna dokumentu Vyberte predvolený formát súboru aplikácie a verziu.

  Ukážka prilepenia

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Prispôsobenie predvolenej šablóny pre knižnicu dokumentov

Tento postup použite, ak chcete prispôsobiť predvolenú šablónu. Existujú dva spôsoby, ako môžete zmeniť predvolenú šablónu:

 • Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súborov pre program kompatibilný s SharePoint, môžete upraviť predvolenú šablónu.

 • V iných programoch nemôžete predvolenú šablónu upravovať priamo, ale novú šablónu súboru môžete skopírovať do priečinka Formuláre v knižnici na zadanie predvolenej šablóny.

Úprava predvolenej šablóny súboru

 1. Prejdite na lokalitu, kde sa nachádza knižnice.

 2. V SharePoint servera, na páse s nástrojmi, kliknite na kartu knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

  Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa SharePoint Online, a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  Kliknite na položku Rozšírené nastavenia v okne Nastavenie
 4. V časti Šablóna dokumentu pod poľom URL šablóny kliknite na položku Upraviť šablónu. Nastane niektorá z týchto situácií:

  Ak je vaša lokalita súčasťou predplatených služieb Office365, v tejto chvíli sa môže zobraziť výzva na zadanie mena používateľa a hesla v rámci predplatených služieb Office365.

  • Knižnice dokumentov    Šablóna sa otvorí v aplikácii, ktorý je kompatibilný s SharePoint a ktorá je priradená k typu súboru aktuálnej šablóny. Napríklad program Word otvorí, ak je predvolená šablóna Šablóna programu Word alebo Excel sa otvorí, ak je predvolená šablóna pracovného hárka programu Excel.

  • Knižnica formulárov    Šablóna sa otvorí v programe kompatibilnom so SharePoint programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ako je napríklad program InfoPath, alebo v editore XML.

   Úprava šablóny
   Úprava predvolenej šablóny knižnice

  Poznámka : Ak už používatelia na lokalite vyplnili formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóne, zvážte, ako môžu zmeny v šablóne ovplyvniť tieto formuláre. Napríklad pridanie poľa, ktoré musia používatelia povinne vyplniť, môže spôsobiť chyby v pôvodných formulároch, ktoré boli vyplnené pred pridaním poľa..

 5. Vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte. Ak už nepotrebujete, aby bol program otvorený, zatvorte ho alebo prepnite na lokalitu.

 6. V závislosti od programu na navrhovanie formulárov môže byť potrebné v programe znova publikovať šablónu do knižnice na lokalite.

 7. Na lokalite v dolnej časti stránky Rozšírené nastavenie knižnice dokumentov alebo Rozšírené nastavenie knižnice formulárov, kliknite na tlačidlo OK.

Zadanie vlastnej šablóny súborov

 1. Vytvorenie a uloženie vlastnej šablóny v programe, ktorý je kompatibilný s SharePoint. Poznačte si svoje umiestnenie a potom prepnite na SharePoint.

  Poznámka : Ak je názov predvolenej šablóny dokumentu iný ako template.dotx, v zozname alebo knižnici sa nezobrazia žiadne predvolené šablóny.

 2. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu, pre ktorú chcete zadať vlastnú šablónu.

 3. V tomto kroku musíte použiť Internet Explorer. V SharePoint Online, v pravom hornom rohu kliknite na položku Všetky dokumenty a potom kliknite na položku Zobraziť v Prieskumníkovi.

  SharePoint Server, kliknite na kartu Knižnica na páse s nástrojmi a potom v skupine pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

  Dôležité : Ak nie je možné otvoriť Prieskumníka, alebo sa zobrazí chybové hlásenie, budete musieť pridať lokality ako dôveryhodné lokality v nastaveniach prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvoriť v programe Prieskumník alebo zobrazenie pomocou Prieskumníka v službe SharePoint. .

 4. V Prieskumníkovi vyhľadajte vlastnú šablónu, ktorú ste vytvorili.

 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 6. Stláčajte tlačidlo Dozadu, kým sa nevrátite späť do knižnice, a potom otvorte priečinok Formuláre tak, že naň kliknete.

 7. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 8. Zavrite Prieskumníka a vráťte sa do lokality.

 9. Na ľavej strane kliknite na položku Obsah lokality.

 10. Nájsť knižnice dokumentov v časti obsah, prejdite ukazovateľom myši na meno, kliknite na tri bodky (…) a potom kliknite na položku Nastavenie.

  Ak sa nezobrazuje príkazy vyššie, je v klasickom SharePoint. V takom prípade prejdite do knižnice dokumentov a na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Knižnica, potom Nastavenie knižnice.

 11. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 12. V časti Šablóna dokumentu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Knižnica dokumentov    Do poľa URL adresa šablóny zadajte adresu vlastnej šablóny. Umiestnenie je webovou adresou šablóny na lokalite, ktorá je relatívna voči názvu lokality. Ak má šablóna napríklad názov Vodotlač.dotx a pridáte ju do priečinka Formuláre v knižnici dokumentov Zdieľané dokumenty, zadáte nasledujúci text:

  Zdieľané dokumenty/Formuláre/Vodotlač.dotx

  Knižnica formulárov    Do poľa URL adresa šablóny zadajte adresu vlastnej šablóny, ktorá sa má použiť. Umiestnenie je webovou adresou šablóny na lokalite, ktorá je relatívna voči názvu lokality. Ak má šablóna napríklad názov Objednávky.xml a pridáte ju do priečinka Formuláre v knižnici formulárov Nákupy, zadáte nasledujúci text:

  Nákupy/Formuláre/Objednávky.xsn

  Poznámka :  Ak nastavenie v poli Šablóna dokumentu nie je k dispozícii, správca pravdepodobne nastavil viaceré typy obsahu. Ak chcete overiť, či sú povolené viaceré typy obsahu, skontrolujte, či je v časti Typy obsahu, ktorá sa nachádza nad časťou Šablóny dokumentov, v časti Povoliť spravovanie typov obsahu? vybratá možnosť Áno. Ak je vybratá táto možnosť, je potrebné upraviť typ obsahu šablóny.

Ďalšie informácie o šablónach súborov v knižnici dokumentov alebo formulárov

Tu sú niektoré tipy a pokyny pre vytváranie a používanie šablón.

Typy súborov, ktoré je alebo nie je možné uložiť v knižnici lokality SharePoint

V závislosti od súboru v knižnici sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie:

Súbory kompatibilné s technológiami SharePoint    pre používateľa na vytvorenie súboru pomocou príkazu nový v knižnici dokumentov, musia byť vytvorené šablóny súborov z programu, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad program Microsoft Office Word. Pri vytváraní nového súboru v knižnici formulárov, ako predvolený program môže byť programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad program Microsoft InfoPath.

Iné programové súbory    V knižnici môžete ukladať a spravovať aj súbory väčšiny ostatných programov. Namiesto priameho vytvorenia súboru z knižnice dokumentov však súbor môžete vytvoriť vo vašom programe a nahrať ho do knižnice neskôr.

Blokované programové súbory    Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré typy programových súborov, napríklad .exe, blokované ukladali v knižnici. Ďalšie informácie nájdete v téme typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice.

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny súborov

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny, sú knižnice dokumentov a formulárov

Knižnice dokumentov    Knižnicu dokumentov môžete použiť na uloženie a spravovanie rôznych typov súborov vrátane dokumentov, tabuľkových hárkov, prezentácií a iných typov súborov. Knižnica dokumentov je najbežnejším miestom na lokalite, kde môžete vytvárať, zhromažďovať, aktualizovať a spravovať súbory s členmi tímu a zdieľať ich s ostatnými kolegami v rámci celého podniku alebo firmy. Knižnicu dokumentov môžete použiť ako všeobecný odkladací priestor pre súbory alebo ju môžete použiť na konkrétny účel, napríklad na plánovanie materiálov, tlačových správ a publikácií marketingového tímu.

Knižnice formulárov    Knižnica formulárov poskytuje jednoduchý spôsob na zdieľanie a sledovanie formulárov vo formáte XML, ktoré sa používajú na zhromažďovanie informácií. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu formulárov pre formuláre vyúčtovania výdavkov oddelenia. Šablóna formulára vyúčtovania výdavkov sa uloží ako predvolená šablóna súboru v knižnici dokumentov. Vždy, keď používateľ vytvára vyúčtovanie výdavkov, môže otvoriť šablónu vo forme prázdneho formulára, ktorý obsahuje rozloženie, polia a kalkulácie vyúčtovania výdavkov. Keď používateľ formulár vyplní, údaje vyúčtovania výdavkov (len údaje) sa do knižnice formulárov uložia vo formáte súborov XML. Oddelením údajov od formulára sa zjednoduší samostatné spracovanie každého vyúčtovania výdavkov ostatnými systémami, zlučovanie údajov a ich exportovanie na ďalšie spracovanie a analýzu.

Umiestnenie šablón súborov uložených v knižnici

Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súborov, je uložená v priečinku Formuláre v knižnici.

Otvorte knižnicu v Prieskumníkovi, ak chcete zobraziť priečinok Formuláre, ktorý obsahuje šablónu súborov pre knižnicu.

Priečinok formulárov na ukladanie šablón

Na základe predvoleného nastavenia knižnica dokumentov obsahuje šablóny súbor s názvom template.dotx, ale v prípade potreby môžete zmeniť tento súbor. Ak chcete zadať vlastnú šablónu, musíte najprv vytvoriť v programe, ktorý je kompatibilný s SharePoint, napríklad Word, a potom ho uložte do priečinka formuláre v knižnici. Potom v knižnici, ste určili adresu vlastnú šablónu.

V predvolenom nastavení obsahuje knižnica formulárov súbor zástupného symbolu s názvom template.xml, ktorý je potrebné nahradiť vytvorenou šablónou formulára.

Vytvorenie šablóny formuláru pre knižnicu formulárov

Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť šablónu do knižnice formulárov, môžete použiť programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad program InfoPath. Môžu sa vyskytnúť ďalšie výhody používania programu na navrhovanie formulárov. Napríklad pri používaní programu InfoPath, môžete postupujte takto:

 • vytvoriť knižnicu formulárov a šablónu priamo v programe InfoPath,

 • jednoduchšie upraviť a opätovne publikovať šablónu formuláru v knižnici formulárov,

 • zlúčiť jednotlivé údajové súbory XML vytvorené z niektorých šablón formulárov na ďalšie spracovanie,

 • zvýšiť úroveň polí údajov XML na stĺpce knižnice v knižnici formulárov.

Keď používateľ vytvorí formulár, otvorí sa v predvolenom nastavení v programe úpravu formulára, ktorý je kompatibilný s SharePoint v klientskom počítači používateľa. Ak je nainštalovaný žiadny kompatibilný program, formulár, ak je určený na otvorenie v prehliadači, môžete otvoriť v prehliadači. Ak chcete, môžete určiť, či formulár navrhnutý tak, aby vždy otvoriť v prehliadači sa otvorí v prehliadači. Môžete zmeniť predvolené správanie v Otváranie dokumentov v prehliadači nastavenia v okne Rozšírené nastavenie knižnice.

Prejdite na položku Nastavenia, Nastavenia knižnice
V službe SharePoint online, kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenie knižnice
Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
V programe SharePoint server, kliknite na položku Nastavenie knižnice na kartu Knižnica na páse s nástrojmi

Kliknite na položku Rozšírené nastavenia v okne Nastavenie

Nastavenie knižnice dokumentov

Snímka obrazovky so stránkou rozšírené nastavenie knižnice dokumentov v službe SharePoint

Nastavenie otvárania dokumentov v prehliadači

Ak sú povolené viaceré typy obsahu a šablóny sú určené pre tieto typy obsahu, Knižnica používa šablóny, ktoré sú určené podľa typov obsahu, a nie predvolenej šablóny súborov. V tomto prípade, ak chcete prispôsobiť šablóny pre knižnicu, musíte zmeniť typy obsahu. Ďalšie informácie o typoch obsahu nájdete v téme Úvod do typov obsahu a publikovania typu obsahu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×