Nastavenie vlastnej šablóny pre knižnicu lokality SharePoint

Nastavenie vlastnej šablóny pre knižnicu lokality SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytvoriť knižnicu dokumentov SharePoint, môžete nastaviť predvolený typ súboru na otvorenie pri vytváraní nového súboru (napríklad, môžete nastaviť powerpointového súboru ako predvolený typ súboru na otvorenie). Môžete tiež prispôsobiť predvolenej šablóny súborov pre knižnicu. Môžete napríklad vytvoriť šablóna programu Word s prispôsobené hlavičky a päty alebo iných vlastných funkcií a nechať predvolenej šablóny pre knižnicu. Potom, keď vy alebo vaši používatelia vytvoriť nový súbor, otvorí v príslušnom programe s vaše prispôsobené vlastnosti.

Poznámka: Musíte mať povolenia na úplný prístup pre knižnicu nastaviť šablóny.

Nastavenie predvoleného typu súboru pri vytváraní knižnice

Tu je postup na nastavenie typu súboru na otvorenie prázdneho súboru v príslušnom programe.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete vytvoriť knižnicu.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa a potom kliknite na položku pridať aplikáciu

 3. Vyberte knižnicu dokumentov.

 4. Kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti.

 5. Pridajte svoje meno, voliteľný popis, tvorba verzií, a ak je to možné, či chcete knižnicu na prijímanie e-mailu.

 6. V rozbaľovacom zozname Šablóna dokumentu Vyberte predvolený formát súboru aplikácie a verziu.

  Výber šablóny

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Prispôsobenie predvolenej šablóny pre knižnicu dokumentov

Tento postup použite, ak chcete prispôsobiť predvolenú šablónu. Existujú dva spôsoby, ako môžete zmeniť predvolenú šablónu:

 • Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súborov pre program kompatibilný s SharePoint, môžete upraviť predvolenú šablónu.

 • V iných programoch nemôžete predvolenú šablónu upravovať priamo, ale novú šablónu súboru môžete skopírovať do priečinka Formuláre v knižnici na zadanie predvolenej šablóny.

Úprava predvolenej šablóny súboru

 1. Prejdite na lokalitu, kde sa nachádza knižnice.

 2. V SharePoint servera, na páse s nástrojmi, kliknite na kartu knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

  Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa SharePoint Online, a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  Kliknite na položku Rozšírené nastavenia v okne Nastavenie
 4. V časti Šablóna dokumentu pod poľom URL šablóny kliknite na položku Upraviť šablónu. Nastane niektorá z týchto situácií:

  Ak je vaša lokalita súčasťou predplatného na Office 365, potom na tomto mieste, môže sa zobraziť výzva na zadanie vášho predplatného služieb Office 365 mena a hesla.

  • Knižnice dokumentov    Šablóna sa otvorí v aplikácii, ktorý je kompatibilný s SharePoint a ktorá je priradená k typu súboru aktuálnej šablóny. Napríklad program Word otvorí, ak je predvolená šablóna Šablóna programu Word alebo Excel sa otvorí, ak je predvolená šablóna pracovného hárka programu Excel.

  • Knižnica formulárov    Šablóna sa otvorí v programe kompatibilnom so SharePoint programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ako je napríklad program InfoPath, alebo v editore XML.

   Upraviť šablónu
   Úprava predvolenej šablóny knižnice

  Poznámka: Ak už používatelia na lokalite vyplnili formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóne, zvážte, ako môžu zmeny v šablóne ovplyvniť tieto formuláre. Napríklad pridanie poľa, ktoré musia používatelia povinne vyplniť, môže spôsobiť chyby v pôvodných formulároch, ktoré boli vyplnené pred pridaním poľa..

 5. Vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte. Pre SharePoint Online, uložte šablónu s novým názvom súboru. Zatvorte program, ak už nepotrebujete Otvorte alebo prepnite na lokalitu.

  Poznámka: SharePoint Online, musí mať vlastnú šablónu pod iným názvom ako predvolené. Funkcia klienta Uložiť ako uložte súbor do priečinka formuláre s novým názvom súboru. Napríklad pre Word, nepoužívajte predvolený názov súboru template.dotx.

 6. V závislosti od programu na navrhovanie formulárov môže byť potrebné v programe znova publikovať šablónu do knižnice na lokalite.

 7. Na lokalite v dolnej časti stránky Rozšírené nastavenie knižnice dokumentov alebo Rozšírené nastavenie knižnice formulárov, kliknite na tlačidlo OK.

Zadanie vlastnej šablóny súborov

 1. Vytvorenie a uloženie vlastnej šablóny v programe, ktorý je kompatibilný s SharePoint. Poznačte si svoje umiestnenie a potom prepnite na SharePoint.

  Poznámka: Ak predvolené šablóny dokumentu s názvom iný ako template.dotx, žiadne predvolené šablóny sa zobrazí v zozname alebo knižnici.

 2. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu, pre ktorú chcete zadať vlastnú šablónu.

 3. V tomto kroku musíte použiť Internet Explorer. V SharePoint Online, v pravom hornom rohu kliknite na položku Všetky dokumenty a potom kliknite na položku Zobraziť v Prieskumníkovi.

  SharePoint Server, kliknite na kartu Knižnica na páse s nástrojmi a potom v skupine pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

  Dôležité: Ak nie je možné otvoriť Prieskumníka, alebo sa zobrazí chybové hlásenie, budete musieť pridať lokality ako dôveryhodné lokality v nastaveniach prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvoriť v programe Prieskumník alebo zobrazenie pomocou Prieskumníka v službe SharePoint.

 4. V Prieskumníkovi vyhľadajte vlastnú šablónu, ktorú ste vytvorili.

 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 6. Stláčajte tlačidlo Dozadu, kým sa nevrátite späť do knižnice, a potom otvorte priečinok Formuláre tak, že naň kliknete.

 7. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 8. Zavrite Prieskumníka a vráťte sa do lokality.

 9. Na ľavej strane kliknite na položku Obsah lokality.

 10. Nájsť knižnice dokumentov v časti obsah, prejdite ukazovateľom myši na meno, kliknite na tri bodky (…) a potom kliknite na položku Nastavenie.

  Ak sa nezobrazuje príkazy vyššie, je v klasickom SharePoint. V takom prípade prejdite do knižnice dokumentov a na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Knižnica, potom Nastavenie knižnice.

 11. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 12. V časti Šablóna dokumentu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Knižnica dokumentov    Do poľa URL adresa šablóny zadajte adresu vlastnej šablóny. Umiestnenie je webovou adresou šablóny na lokalite, ktorá je relatívna voči názvu lokality. Ak má šablóna napríklad názov Vodotlač.dotx a pridáte ju do priečinka Formuláre v knižnici dokumentov Zdieľané dokumenty, zadáte nasledujúci text:

  Zdieľané dokumenty/Formuláre/Vodotlač.dotx

  Knižnica formulárov    Do poľa URL adresa šablóny zadajte adresu vlastnej šablóny, ktorá sa má použiť. Umiestnenie je webovou adresou šablóny na lokalite, ktorá je relatívna voči názvu lokality. Ak má šablóna napríklad názov Objednávky.xml a pridáte ju do priečinka Formuláre v knižnici formulárov Nákupy, zadáte nasledujúci text:

  Nákupy/Formuláre/Objednávky.xsn

  Poznámka:  Ak nastavenie v poli Šablóna dokumentu nie je k dispozícii, správca pravdepodobne nastavil viaceré typy obsahu. Ak chcete overiť, či sú povolené viaceré typy obsahu, skontrolujte, či je v časti Typy obsahu, ktorá sa nachádza nad časťou Šablóny dokumentov, v časti Povoliť spravovanie typov obsahu? vybratá možnosť Áno. Ak je vybratá táto možnosť, je potrebné upraviť typ obsahu šablóny.

Ďalšie informácie o šablónach súborov v knižnici dokumentov alebo formulárov

Tu sú niektoré tipy a pokyny pre vytváranie a používanie šablón.

Typy súborov, ktoré je alebo nie je možné uložiť v knižnici lokality SharePoint

V závislosti od súboru v knižnici sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie:

Súbory kompatibilné s technológiami SharePoint    pre používateľa na vytvorenie súboru pomocou príkazu nový v knižnici dokumentov, musia byť vytvorené šablóny súborov z programu, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad program Microsoft Office Word. Pri vytváraní nového súboru v knižnici formulárov, ako predvolený program môže byť programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad program Microsoft InfoPath.

Iné programové súbory    V knižnici môžete ukladať a spravovať aj súbory väčšiny ostatných programov. Namiesto priameho vytvorenia súboru z knižnice dokumentov však súbor môžete vytvoriť vo vašom programe a nahrať ho do knižnice neskôr.

Blokované programové súbory    Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré typy programových súborov, napríklad .exe, blokované ukladali v knižnici. Ďalšie informácie nájdete v téme typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice.

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny súborov

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny, sú knižnice dokumentov a formulárov

Knižnice dokumentov    Knižnicu dokumentov môžete použiť na uloženie a spravovanie rôznych typov súborov vrátane dokumentov, tabuľkových hárkov, prezentácií a iných typov súborov. Knižnica dokumentov je najbežnejším miestom na lokalite, kde môžete vytvárať, zhromažďovať, aktualizovať a spravovať súbory s členmi tímu a zdieľať ich s ostatnými kolegami v rámci celého podniku alebo firmy. Knižnicu dokumentov môžete použiť ako všeobecný odkladací priestor pre súbory alebo ju môžete použiť na konkrétny účel, napríklad na plánovanie materiálov, tlačových správ a publikácií marketingového tímu.

Knižnice formulárov    Knižnica formulárov poskytuje jednoduchý spôsob na zdieľanie a sledovanie formulárov vo formáte XML, ktoré sa používajú na zhromažďovanie informácií. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu formulárov pre formuláre vyúčtovania výdavkov oddelenia. Šablóna formulára vyúčtovania výdavkov sa uloží ako predvolená šablóna súboru v knižnici dokumentov. Vždy, keď používateľ vytvára vyúčtovanie výdavkov, môže otvoriť šablónu vo forme prázdneho formulára, ktorý obsahuje rozloženie, polia a kalkulácie vyúčtovania výdavkov. Keď používateľ formulár vyplní, údaje vyúčtovania výdavkov (len údaje) sa do knižnice formulárov uložia vo formáte súborov XML. Oddelením údajov od formulára sa zjednoduší samostatné spracovanie každého vyúčtovania výdavkov ostatnými systémami, zlučovanie údajov a ich exportovanie na ďalšie spracovanie a analýzu.

Umiestnenie šablón súborov uložených v knižnici

Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súborov, je uložená v priečinku Formuláre v knižnici.

Otvorte knižnicu v Prieskumníkovi, ak chcete zobraziť priečinok Formuláre, ktorý obsahuje šablónu súborov pre knižnicu.

Priečinok formulárov na ukladanie šablón

Na základe predvoleného nastavenia knižnica dokumentov obsahuje šablóny súbor s názvom template.dotx, ale v prípade potreby môžete zmeniť tento súbor. Ak chcete zadať vlastnú šablónu, musíte najprv vytvoriť v programe, ktorý je kompatibilný s SharePoint, napríklad Word, a potom ho uložte do priečinka formuláre v knižnici. Potom v knižnici, ste určili adresu vlastnú šablónu.

V predvolenom nastavení obsahuje knižnica formulárov súbor zástupného symbolu s názvom template.xml, ktorý je potrebné nahradiť vytvorenou šablónou formulára.

Vytvorenie šablóny formuláru pre knižnicu formulárov

Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť šablónu do knižnice formulárov, môžete použiť programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad program InfoPath. Môžu sa vyskytnúť ďalšie výhody používania programu na navrhovanie formulárov. Napríklad pri používaní programu InfoPath, môžete postupujte takto:

 • vytvoriť knižnicu formulárov a šablónu priamo v programe InfoPath,

 • jednoduchšie upraviť a opätovne publikovať šablónu formuláru v knižnici formulárov,

 • zlúčiť jednotlivé údajové súbory XML vytvorené z niektorých šablón formulárov na ďalšie spracovanie,

 • zvýšiť úroveň polí údajov XML na stĺpce knižnice v knižnici formulárov.

Keď používateľ vytvorí formulár, otvorí sa v predvolenom nastavení v programe úpravu formulára, ktorý je kompatibilný s SharePoint v klientskom počítači používateľa. Ak je nainštalovaný žiadny kompatibilný program, formulár, ak je určený na otvorenie v prehliadači, môžete otvoriť v prehliadači. Ak chcete, môžete určiť, či formulár navrhnutý tak, aby vždy otvoriť v prehliadači sa otvorí v prehliadači. Môžete zmeniť predvolené správanie v Otváranie dokumentov v prehliadači nastavenia v okne Rozšírené nastavenie knižnice.

Prejdite na položku Nastavenia, Nastavenia knižnice
V službe SharePoint online, kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenie knižnice

V službe SharePoint online, kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenie knižnice

Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
V programe SharePoint server, kliknite na položku Nastavenie knižnice na kartu Knižnica na páse s nástrojmi

V programe SharePoint server, kliknite na položku Nastavenie knižnice na kartu Knižnica na páse s nástrojmi

Kliknite na položku Rozšírené nastavenia v okne Nastavenie

Nastavenie knižnice dokumentov

Snímka obrazovky so stránkou Rozšírené nastavenia pre knižnicu dokumentov v SharePointe

Nastavenie otvárania dokumentov v prehliadači

Použitie typov obsahu na nastavenie šablón knižnice dokumentov alebo formulárov

Ak sú povolené viaceré typy obsahu a šablóny sú určené pre tieto typy obsahu, Knižnica používa šablóny, ktoré sú určené podľa typov obsahu, a nie predvolenej šablóny súborov. V tomto prípade, ak chcete prispôsobiť šablóny pre knižnicu, musíte zmeniť typy obsahu. Ďalšie informácie o typoch obsahu nájdete v téme Úvod do typov obsahu a publikovania typu obsahu.

Nastavenie predvolenej šablóny súborov pri vytváraní knižnice dokumentov alebo formulárov

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete vytvoriť knižnicu.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality potom na položku Vytvoriť.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica dokumentov alebo na položku Knižnica formulárov.

 4. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

  Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

 5. Do poľa Názov zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

  Popis sa zobrazí v hornej časti stránky knižnice pod názvom knižnice. Ak chcete povoliť knižnicu na prijímanie obsahu prostredníctvom e-mailu, môžete pridať e-mailovú adresu knižnice na jeho popis, tak, aby používatelia mohli jednoducho nájsť ho.

 6. Ak chcete pridať prepojenie na túto knižnicu na panel Rýchle spustenie, overte, či je v sekcii Navigácia vybratá možnosť Áno.

 7. V časti Dokument – história verzií kliknite na tlačidlo Áno, ak chcete, aby sa pri každom vrátení súboru do knižnice vytvorila verzia alebo záložná kópia súboru.

 8. V časti Šablóna dokumentu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Knižnice dokumentov    Zadajte typ súboru, ktorá sa použije ako šablónu pre nové súbory v knižnici dokumentov. Tieto typy súborov sú k dispozícii v predvolenom nastavení:

  • Žiadne

  • Dokument programu Microsoft Word 97-2003

  • Tabuľkový hárok programu Microsoft Excel 97-2003

  • Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 97-2003

  • Dokument programu Microsoft Word

  • Tabuľkový hárok programu Microsoft Excel

  • Prezentácia programu Microsoft PowerPoint

  • Poznámkový blok programu Microsoft OneNote 2010

  • Webová stránka programu Microsoft SharePoint Designer

  • Základná stránka

  • Stránka webových častí.

   Knižnica formulárov    Vyberte šablónu formulára, ktorý chcete zadať ako typ formulára pre všetky formuláre v knižnici.

 9. Kliknite na položku Vytvoriť.

Zmena predvolenej šablóny súborov pre knižnicu dokumentov alebo formulárov

Predvolenú šablónu môžete zmeniť dvoma spôsobmi:

 • Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súboru pre program kompatibilný so SharePointom 2010, predvolenú šablónu môžete upraviť.

 • V iných programoch nemôžete predvolenú šablónu upravovať priamo, ale novú šablónu súboru môžete skopírovať do priečinka Formuláre v knižnici na zadanie predvolenej šablóny.

Úprava predvolenej šablóny súboru

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu, pre ktorú chcete upraviť predvolenú šablónu.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje knižnice kliknite na kartu Knižnica a potom v skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 4. V časti Všeobecné nastavenie, kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 5. V časti Šablóna dokumentu pod položkou URL adresa šablóny kliknite na položku Upraviť šablónu. Nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

  Knižnice dokumentov    Šablóna sa otvorí v aplikácii, ktorý je kompatibilný s programom SharePoint 2010 a ktorá je priradená k typu súboru aktuálnej šablóny. Napríklad program Word 2010 sa otvorí, ak je predvolená šablóna Šablóna programu Word alebo Excel 2010 sa otvorí, ak je predvolená šablóna pracovného hárka programu Excel.

  Knižnica formulárov    Šablóna sa otvorí v programe kompatibilnom so SharePointom 2010, buď vo formáte XML programu na navrhovanie formulárov programu InfoPath 2010 alebo v editore XML.

  Poznámka: Ak už používatelia na lokalite vyplnili formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóne, zvážte, ako môžu zmeny v šablóne ovplyvniť tieto formuláre. Napríklad pridanie poľa, ktoré musia používatelia povinne vyplniť, môže spôsobiť chyby v pôvodných formulároch, ktoré boli vyplnené pred pridaním poľa..

 6. Vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte. Ak už nepotrebujete, aby bol program otvorený, zatvorte ho alebo prepnite na lokalitu.

 7. V závislosti od programu na navrhovanie formulárov môže byť potrebné v programe znova publikovať šablónu do knižnice na lokalite.

 8. Na lokalite, v dolnej časti stránky Rozšírené nastavenie knižnice dokumentov alebo Rozšírené nastavenie knižnice formulárov, kliknite na tlačidlo OK.

Zadanie vlastnej šablóny súborov

 1. Vytvorte a uložte vlastnú šablónu v programe, ktorý je kompatibilný so SharePointom 2010. Zapamätajte si jej umiestnenie a potom prepnite na SharePoint 2010.

 2. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu, pre ktorú chcete zadať vlastnú šablónu.

 3. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica a v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 5. Vo Windows Prieskumníkovi vyhľadajte vlastnú šablónu, ktorú ste vytvorili.

 6. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 7. Stláčajte tlačidlo Dozadu, kým sa nevrátite späť do knižnice, a potom otvorte priečinok Formuláre tak, že naň kliknete.

 8. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 9. Zavrite Windows Prieskumníka a vráťte sa do knižnice na lokalite.

 10. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 11. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 12. V časti Šablóna dokumentu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Knižnice dokumentov    Zadajte adresu vlastnej šablóny do poľa Adresa URL šablóny. Umiestnenie je webová adresa šablóny na lokalite vzhľadom na názov lokality. Napríklad, ak je vodotlač.dotx šablóny a môžete pridať do formulárov priečinka Zdieľané dokumenty, knižnice dokumentov, napíšte takto:

  Zdieľané dokumenty/Formuláre/Vodotlač.dotx

  Knižnica formulárov    Zadajte adresu vlastnú šablónu, ktorú chcete použiť v poli Adresa URL šablóny. Umiestnenie je webová adresa šablóny na lokalite vzhľadom na názov lokality. Napríklad, ak šablóna nazýva objednávky.XML a môžete pridať do priečinka Formuláre Knižnica formulárov nákupy, napíšte nasledovné:

  Nákupy/Formuláre/Objednávky.xsn

  Poznámka:  Ak nastavenie v poli Šablóna dokumentu nie je k dispozícii, správca pravdepodobne nastavil viaceré typy obsahu. Ak chcete overiť, či sú povolené viaceré typy obsahu, skontrolujte, či je v časti Typy obsahu, ktorá sa nachádza nad časťou Šablóny dokumentov, v časti Povoliť spravovanie typov obsahu? vybratá možnosť Áno. Ak je vybratá táto možnosť, je potrebné upraviť typ obsahu šablóny.

Informácie o šablónach súborov v knižnici dokumentov alebo formulárov

Ak chcete vytvoriť knižnicu dokumentov alebo formulárov, môžete nastaviť predvolenú šablónu súboru pre knižnicu. Keď niekto vytvorí nový súbor v knižnici, predvolená šablóna sa otvorí v príslušnom programe. Napríklad v knižnici dokumentov môžete nastaviť šablóny programu Word 2010. Keď niekto vytvorí nový súbor v danej knižnici dokumentov, šablóna sa otvorí v programe Word.

Ak chcete zadať ďalšie nastavenia alebo poskytnúť predvolený obsah, ktorý sa zobrazí v každom novom súbore, ako napríklad preferovaný prehľad pre návrh marketingovej kampane alebo oficiálne vyhlásenie v päte stránky, do šablóny môžete pridať aj tieto informácie.

Typy súborov, ktoré je alebo nie je možné uložiť v knižnici lokality SharePoint

V závislosti od súboru v knižnici sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie:

Súbory kompatibilné s technológiami lokality SharePoint    Pre používateľa na vytvorenie súboru pomocou príkazu nový v knižnici dokumentov, súbor šablóny musí byť vytvorený z programu, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad program Word 2010. Pri vytváraní nového súboru v knižnici formulárov, ako predvolený program môže byť programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad Microsoft InfoPath 2010.

Iné programové súbory    Pre iné programy, stále môžete uložiť a spravovanie súborov v knižnici. Ale namiesto priamo pri vytváraní súboru z knižnice dokumentov, môžete vytvoriť súbor v programe balíka a potom ho pridať do knižnice.

Blokované programové súbory    Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré typy programových súborov, napríklad .exe, blokované ukladali v knižnici.

Ďalšie informácie o blokovaných typoch súborov nájdete v časti Pozrite tiež.

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny súborov

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny, sú knižnice dokumentov a formulárov

Knižnice dokumentov    Použijete knižnice dokumentov na ukladanie a správu rôzne typy súborov, vrátane dokumentov, tabuľkových hárkov, prezentácií, textových súborov a ďalších typov súborov. Knižnice dokumentov je často najčastejšie umiestnenie na lokalite, kde môžete vytvárať, zhromažďovať, aktualizovať, a spravovať súbory s členmi tímu a zdieľať s kolegami v rámci vášho podniku. Knižnice dokumentov môžete použiť ako odkladací priestor všeobecných súborov. Alebo môžete použiť knižnice dokumentov na konkrétny účel, napríklad marketingový tím môže mať vlastnú knižnice dokumentov na plánovanie materiály, správy a publikácie.

Knižnice formulárov    Knižnica formulárov poskytuje jednoduchý spôsob, ako môžete na zdieľanie a sledovanie formulárov založených na XML, ktoré sa používajú na zhromažďovanie informácií. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu formulárov pre formuláre vyúčtovania výdavkov vášho oddelenia. Šablóny formulára na vyúčtovanie výdavkov sú uložené ako predvolenej šablóny súborov v knižnici formulárov. Vždy, keď niekto vytvorí vyúčtovania výdavkov, ich otvorte šablónu ako prázdny formulár, ktorý obsahuje rozloženie, polí a výpočty vyúčtovanie výdavkov. Keď niekto vyplní formulár, výdavky na správu údajov (a len údaje) sa uloží ako súbor XML v knižnici formulárov. Oddelením údaje z formulára, je oveľa jednoduchšie spracovať každý vyúčtovanie výdavkov oddelene od iných systémov, zlúčiť údaje alebo ich exportovať na ďalšie spracovanie a analýzy.

Umiestnenie šablón súborov uložených v knižnici

Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súborov, je uložená v priečinku Formuláre v knižnici.

Otvorte knižnicu v programe Windows Prieskumník, ak chcete zobraziť priečinok Formuláre, ktorý obsahuje šablónu súborov pre knižnicu.

Obsah priečinka Priečinky v knižnici dokumentov

Na základe predvoleného nastavenia knižnice dokumentov s názvom template.dotx, súbor šablóny, ale v prípade potreby môžete zmeniť tento súbor. Ak chcete zadať vlastnú šablónu, musíte najprv vytvoriť v programe, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad Word 2010, a potom ho uložte do priečinka formuláre v knižnici. Potom v knižnici, ste určili adresu vlastnú šablónu.

Predvolene obsahuje knižnica formulárov súbor zástupcu s názvom template.xml, ktorý je potrebné nahradiť vytvorenou šablónou formulára.

Vytvorenie šablóny súborov pre knižnicu formulárov

Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť šablónu do knižnice formulárov, môžete použiť programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad program InfoPath 2010. Môžu sa vyskytnúť ďalšie výhody používania programu na navrhovanie formulárov. Napríklad pri použití programu InfoPath 2010, môžete postupujte takto:

 • vytvoriť knižnicu formulárov a šablónu priamo v programe InfoPath,

 • jednoduchšie upraviť a opätovne publikovať šablónu formuláru v knižnici formulárov,

 • zlúčiť jednotlivé údajové súbory XML vytvorené z niektorých šablón formulárov na ďalšie spracovanie,

 • zvýšiť úroveň polí údajov XML na stĺpce knižnice v knižnici formulárov.

Keď používateľ vytvára formulár, otvorí sa v predvolenom programe na navrhovanie formulárov, ktorý je kompatibilný so službami SharePoint 2010 v klientskom počítači používateľa. Ak nie je nainštalovaný žiaden kompatibilný program, formulár možno otvoriť v prehliadači, ak je tak navrhnutý. Môžete určiť, aby sa formulár navrhnutý na otvorenie v prehliadači vždy otváral v prehliadači. Predvolené správanie môžete zmeniť v nastavení Otváranie dokumentov v prehliadači v rozšírenom nastavení knižnice.

Použitie typov obsahu na nastavenie šablón knižnice dokumentov alebo formulárov

Ak sú povolené viaceré typy obsahu, pričom pre tieto typy obsahu sú zadané šablóny, v knižnici sa používajú šablóny určené typmi obsahu, nie predvolenou šablónou dokumentu. Ak chcete v takom prípade upraviť šablóny pre knižnicu, musíte zmeniť typy obsahu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×