Nastavenie všeobecných možností

Všeobecné možnosti slúžia na nastavenie formátovania okamžitých správ a zadanie ďalších všeobecných nastavení komunikačného softvéru Microsoft Lync 2010.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie všeobecných možností

Nastavenie formátu okamžitých správ

Nastavenie formátu okamžitých správ

Nastavenie možností jazyka

Nastavenie možností kvality

Nastavenie možností zapisovania do denníka

Nastavenie možnosti okna aplikácie

Otvorenie všeobecných možností

V hlavnom okne Lyncu môžete otvoriť okno s možnosťami Všeobecné jedným z týchto spôsobov:

 • Kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti a potom na položku Všeobecné.

 • Vedľa tlačidla Možnosti kliknite na šípku Zobraziť ponuku a potom kliknite na položky Nástroje, Možnosti a Všeobecné.

Na začiatok stránky

Nastavenie formátu okamžitých správ

Keď otvoríte okno všeobecné možnosti, výber v časti Okamžité správy určuje, ako sa text zobrazí v okne okamžitých správ. Môžete si vybrať možnosť zobrazovať v správach grafické emotikony, keď zadáte kombinácie klávesov, ako je napríklad táto:

: )

Ak zvolíte zobrazovanie emotikonov, po zadaní tejto kombinácie klávesov sa v okne konverzácie zobrazí emotikon usmiatej tváre. Výberom možnosti striedavého tieňovania pozadia môžete ľahko rozlišovať príspevky jednotlivých strán v rámci konverzácie vedenej formou okamžitých správ.

Nastavenia zadané v dialógovom okne Zmena písma sa vzťahujú iba na text, ktorý napíšete v okamžitých správach. Písmo v obrazovkách Lyncu sa nezmení. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť text v pravom dolnom rohu okna konverzácie môžete dočasne zmeniť nastavenie písma v konkrétnej okamžitej správe.

Nastavenie formátu okamžitých správ

 • Otvorte okno všeobecných možností a vykonajte ľubovoľné z týchto krokov:

  • Ak chcete v okamžitých správach zobrazovať emotikony, v časti Okamžité správy začiarknite políčko Zobrazovať emotikony v okamžitých správach. Ak políčko ponecháte nezačiarknuté, namiesto emotikonov sa budú zobrazovať ich typografické ekvivalenty.

  • Ak chcete, aby sa pri zmene pisateľa použilo iné zafarbenie pozadia, začiarknite políčko Použiť striedavé farby pozadia pre správy v rámci konverzácie.

  • Ak chcete zmeniť písmo textu zadávaného v okamžitých správach, kliknite na tlačidlo Zmeniť písmo. V dialógovom okne Zmena písma vyberte písmo, štýl, veľkosť, efekty písma, farbu alebo skript a kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o vytváraní a odosielaní okamžitej správy nájdete v téme Vytvorenie a odoslanie okamžitej správy. Všimnite si, že v okamžitých správach Lyncu nie je funkcia kontroly pravopisu.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností jazyka

Ak máte nainštalovaných veľa jazykových verzií programu Lync 2010, vyberte požadovaný jazyk v časti Jazyk.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností kvality

Ak vaša organizácia túto možnosť povolila, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť, váš počítač alebo zariadenie automaticky odošle spoločnosti Microsoft informácie o spôsobe používania určitých produktov. Informácie z vášho počítača v spojení s ďalšími údajmi programu CEIP pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú.

 • Ak sa chcete zúčastniť programu CEIP, otvorte okno všeobecných možností a začiarknite políčko Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o používaní programu Lync 2010.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zapisovania do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analýzu a ukladanie údajov. Správca systému vás môže pri riešení problému požiadať, aby ste zapli niektorú z týchto dvoch možností zapisovania do denníka. Ak vás o to nepožiada, väčšinou sa týmito možnosťami nemusíte zaoberať. Ak vás požiada, aby ste v začiarkavacích políčkach zapisovania do denníka urobili nejakú zmenu, postupujte takto:

 • Otvorte okno všeobecných možností a podľa pokynov správcu systému začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Zapnúť zapisovanie do denníka v Lyncu a Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows pre Lync.

Ak potrebujete vedieť viac o používaní denníka Lyncu, ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie možností zapisovania do denníka.

Nastavenie možnosti okna aplikácie

Ak v Lyncu kliknete na tlačidlo Zavrieť (X) v pravom hornom rohu okna, Lync bude naďalej spustený, aby ste mohli prijímať upozornenia o prichádzajúcich hovoroch alebo správach. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť sa Lync predvolene minimalizuje na panel úloh. Ak chcete, aby sa okno Lyncu minimalizovalo do oblasti oznámení namiesto na panel úloh, začiarknite políčko v časti Okno aplikácie.

 1. Otvorte možnosti Všeobecné a v časti Okno aplikácie vyberte položku Minimalizovať do oblasti oznámení namiesto na panel úloh a kliknite na tlačidlo OK.

 2. Kliknite na položku Súbor (z ponuky alebo zo šípky rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Možnosti), kliknite na položku Skončiť a znova sa prihláste do Lyncu, aby sa toto nastavenie prejavilo. Teraz je možné vykonať nasledujúce akcie s týmito výsledkami:

  • Ak chcete Lync minimalizovať na panel úloh, kliknite v pravom hornom rohu na tlačidlo Minimalizovať.

  • Ak chcete Lync minimalizovať do oblasti oznámení, kliknite na tlačidlo Zavrieť (X) v pravom hornom rohu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×