Nastavenie všeobecných možností

Možnosti zahrnuté do tejto témy

Nastavenie okamžitých správ

Prenos súborov

Prehrávač Windows Media Player

Jazyk

Kvalita

Zapisovanie do denníka

Nastavenie okamžitých správ

 • Zobrazovať emotikony v okamžitých správach     Toto políčko začiarknite v prípade, ak chcete v konverzáciách formou okamžitých správ zobrazovať emotikony ako obrázky. Ak zrušíte začiarknutie políčka, počas relácie výmeny okamžitých správ sa budú emotikony zobrazovať v oblasti konverzácie okna Konverzácia iba ako textové znaky. Obrázkové emotikony sa budú naďalej zobrazovať v oblasti zadávania správ vášho okna Konverzácia a príjemcom okamžitých správ sa budú zobrazovať ako obrázky (v závislosti od ich nastavenia).

 • Zmeniť farbu pozadia, keď sa zmení autor     Výberom tejto možnosti sa po každej zmene autora zmení farba pozadia, aby ste mohli ľahšie odlíšiť správy od rôznych autorov.

 • Zobrazovať farebný pás v okamžitých správach     Ak začiarknete toto políčko, pri každej zmene odosielateľa správy sa zmení farba pozadia z bielej na modrú a naopak. Táto možnosť uľahčuje čítanie v oblasti konverzácie, pretože farebne odlišuje odosielateľov.

 • Zmeniť písmo     Túto možnosť vyberte, ak chcete upraviť sériu písiem, farbu a veľkosť bodu používanú v texte okamžitých správ. Ak vyberiete sériu písiem, ktorú počítač druhého príjemcu nemá, program Communicator nahradí písmo, ktoré sa má kontaktu zobrazovať. Zmeny písma vykonané v dialógovom okne Zmena písma sa použijú na všetky okamžité správy.

Na začiatok stránky

Prenos súborov

 • Prehľadávať     Na tlačidlo Prehľadávať kliknite v prípade, ak chcete zmeniť umiestnenie súborov prijatých pri prenose súborov v programe Communicator.

Na začiatok stránky

Prehrávač Windows Media Player

 • Prerušiť prehrávač Microsoft Windows Media Player počas hovorov, videohovorov a konferencií     Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete pozastaviť prehrávač Windows Media Player počas odchádzajúcich a prichádzajúcich zvukových hovorov a videohovorov, ako aj konferencií.

Na začiatok stránky

Jazyk

 • Vybrať jazyk pre program Communicator     Vyberte jazyk, ktorý sa má zobrazovať v používateľskom rozhraní a správach programu Communicator.

  Poznámka: Ak máte nainštalovaný balík Multilingual User Interface (MUI) pre program Microsoft Office Communicator 2007 R2, zobrazí sa viacero jazykov.

Na začiatok stránky

Kvalita

 • Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať anonymné informácie o používaní programu Communicator     Ak sa rozhodnete zúčastniť tohto programu, program Communicator automaticky odošle spoločnosti Microsoft informácie o spôsobe používania produktu. Účasť v programe je dobrovoľná a výsledky sa používajú na zlepšenie produktu.

Na začiatok stránky

Zapisovanie do denníka

 • Zapnúť zapisovanie do denníka v programe Communicator     Povolením tejto možnosti môžete vytvoriť súbor denníka Communicator-uccapi-0.uccapilog, ktorý obsahuje informácie o spolupráci programu Office Communicator 2007 R2 so serverom Office Communications Server 2007 R2. Súbor Communicator-uccapi-0.uccapilog sa vytvorí v priečinku Windows <profil používateľa>\Tracing. Táto možnosť vytvorí aj súbor sledovania Communicator.etl, ktorý je určený pre správcov a pracovníkov technickej podpory a služieb pre zákazníkov spoločnosti Microsoft na riešenie problémov.

  Poznámka: Ak chcete povoliť funkciu Zapnúť zapisovanie do denníka v programe Communicator, musíte byť členom skupiny Performance Log Users.

 • Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows pre program Communicator     Túto možnosť vyberte, ak chcete zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows pre program Communicator. Udalosti si možno prezrieť v Zobrazovači udalostí systému Windows.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×