Nastavenie umiestnenia

Komunikačný softvér Microsoft Lync 2010 je predvolene nastavený tak, aby sa v ňom zaznamenávali všetky miesta, na ktorých sa nachádzate a kde ste sa prihlásili. Názov zadaného umiestnenia zodpovedá aktuálnemu sieťovému pripojeniu. Môžete napríklad spustiť program Lync 2010 na svojom prenosnom počítači alebo mobilnom telefóne počas svojich ciest alebo v konferenčnej miestnosti v inej budove, alebo sa na pracovisku z aplikácie Lync odhlásiť a potom sa prihlásiť pri práci na domácom počítači.

V závislosti od nastavenia informácií o vašej prítomnosti, ktoré je platné pre vašu organizáciu, môžu sa vašim kontaktom zobraziť informácie o mieste, kde sa nachádzate, ako súčasť informácií o vašej prítomnosti. Môže im to pomôcť odhadnúť možnosti vašej dostupnosti alebo zvoliť čo najvhodnejší spôsob komunikácie v danom čase. Po nastavení názvu umiestnenia sa toto umiestnenie v programe Lync zapamätá. Pri nasledovnom použití toho istého sieťového pripojenia sa toto miesto zistí automaticky a názov umiestnenia uvedený medzi informáciami o vašej prítomnosti sa upraví podľa aktuálneho stavu.

Ak sa nachádzate na novom mieste, ale vyberiete názov, ktorý ste už použili v inom prípade, názov sa priradí tomuto novému miestu a sieťovému pripojeniu.

Informácie o umiestnení sa môžu použiť pri presmerovaní tiesňových volaní do príslušného najbližšieho strediska záchrannej služby prostredníctvom prenesenej informácie o umiestnení. Službu presmerovania poskytujú certifikovaní poskytovatelia riešení a je k dispozícii len na území Spojených štátov.

Čo chcete robiť?

Zdieľanie svojho umiestnenia

Skrytie informácií o umiestnení pred kontaktmi

Zdieľanie informácií o umiestnení s inými programami

Zdieľanie svojho umiestnenia

Nastavte informácie o mieste, kde sa nachádzate, pomocou nasledujúceho postupu.

  • Otvorte program Lync a v hlavnom okne tohto programu vedľa vášho obrázka kliknite na ponuku pre umiestnenie a vyberte požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky

Skrytie informácií o umiestnení pred kontaktmi

Ak je vo vašej organizácii program Lync nastavený na zdieľanie umiestnenia s kontaktmi, stále môžete tieto informácie skryť. Skrytie informácií o umiestnení neznamená, že tieto informácie nebudú k dispozícii pre služby prvej pomoci.

  1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na ponuku pre umiestnenia.

  2. Zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať moje umiestnenie ostatným. Zobrazí sa červený prečiarknutý kruh.

Na začiatok stránky

Zdieľanie informácií o umiestnení s inými programami

Nastavte zdieľanie informácií o umiestnení s inými programami spustenými na tom istom počítači pomocou nasledujúceho postupu.

  1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na tlačidlo Možnosti.

  2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Osobné.

  3. V časti Umiestnenie začiarknite políčko Zdieľať informácie o mojom umiestnení s ďalšími používanými programami alebo jeho začiarknutie zrušte.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×