Nastavenie strany

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dialógové okno Nastavenie strany vám umožňuje nastaviť možnosti rozloženia a tlače strany.

Kliknite na kartu Rozloženie strany a potom v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla .

Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

Nastavenie strany > Možnosti strany

Orientácia    Vyberte orientáciu strany na výšku alebo na šírku.

Mierka    Zväčší alebo zmenší pracovný hárok alebo výber pri tlači tak, aby sa zmestil na zadaný počet strán.

  • Upraviť na    Po výbere možnosti Upraviť na môžete zadať požadovanú percentuálnu hodnotu do poľa % normálnej veľkosti.

  • Napasovať na    Ak vyberiete možnosť Napasovať na, môžete zadať číslo do poľa Strán zvislo a do poľa, ktoré nasleduje za ním. Ak chcete vyplniť šírku papiera a použiť potrebný počet strán, zadajte hodnotu 1 do poľa Strán zvislo a druhé pole ponechajte prázdne.

Veľkosť papiera    V tomto poli môžete vybrať možnosti List, Právny alebo inú možnosť pre veľkosť a určiť tak veľkosť, ktorú chcete použiť pre tlačený dokument alebo obálku.

Kvalita tlače    Kliknutím na požadované rozlíšenie v tomto dialógovom okne môžete zadať kvalitu tlače pre aktívny pracovný hárok. Rozlíšenie predstavuje počet bodov na palec (dpi), ktoré sa zobrazia na vytlačenej strane. Vyššie rozlíšenie zabezpečuje vyššiu kvalitu tlače na tlačiarňach, ktoré podporujú tlač s vyšším rozlíšením.

Číslo prvej strany    Ak v tomto poli zadáte položku Automaticky, číslovanie strán bude začínať číslom 1 (ak ide o prvú stranu tlačovej úlohy) alebo od nasledujúceho čísla v poradí (ak nejde o prvú stranu tlačovej úlohy). Ak chcete zadať iné číslo prvej strany než 1, zadajte ho.

Na začiatok stránky

Nastavenie strany > Možnosti okrajov

Ak zadáte nastavenie okrajov, výsledky sa zobrazia v okne Ukážka.

  • Hore, Dole, Vľavo, Vpravo    Úpravou hodnôt v poliach Hore, Dole, VľavoVpravo môžete zadať vzdialenosť medzi údajmi a okrajom tlačenej strany.

  • Hlavička alebo päta    Zadaním čísla do poľa Hlavička alebo Päta upravíte vzdialenosť medzi hlavičkou a horným okrajom strany alebo medzi pätou a spodným okrajom strany. Vzdialenosť by mala byť menšia než nastavenie okrajov, aby sa hlavička alebo päta a údaje navzájom neprekrývali.

Centrovať na strane Začiarknutím políčka Zvislo, políčka Vodorovne alebo oboch políčok súčasne môžete údaje zarovnať na stred medzi okrajmi strany.

Na začiatok stránky

Nastavenie strany > Možnosti hlavičiek a piat

Hlavička    Kliknite na vstavanú hlavičku v poli Hlavička alebo kliknite na tlačidlo Vlastná hlavička a vytvorte vlastnú hlavičku pre pracovný hárok, ktorý chcete tlačiť. Vstavaná hlavička sa skopíruje do dialógového okna Hlavička, v ktorom môžete formátovať alebo upravovať vybratú hlavičku.

Päta    Kliknite na vstavanú pätu v poli Päta alebo kliknite na tlačidlo Vlastná päta a vytvorte vlastnú pätu pre pracovný hárok, ktorý chcete tlačiť. Vstavaná päta sa skopíruje do dialógového okna Päta, v ktorom môžete formátovať alebo upravovať vybratú pätu.

Rôzne párne a nepárne strany    Začiarknutím políčka Rôzne párne a nepárne strany umožníte, aby sa hlavičky a päty na párnych a nepárnych stranách mohli od seba líšiť.

Iné na prvej strane    Políčko Iné na prvej strane začiarknite, ak chcete odstrániť hlavičky a päty z prvej strany, alebo ak chcete vytvoriť vlastnú hlavičku alebo pätu pre prvú tlačenú stranu. Ak chcete vytvoriť vlastnú hlavičku alebo pätu pre prvú stranu, začiarknite toto políčko, kliknite na tlačidlo Vlastná hlavička alebo Vlastná päta a potom na karte Hlavička prvej strany alebo Päta prvej strany pridajte informácie pre hlavičku alebo pätu, ktoré sa majú zobraziť na prvej strane.

Mierka podľa dokumentu    Políčko Mierka podľa dokumentu začiarknite, ak chcete, aby sa pre hlavičky a päty použila rovnaká veľkosť písma a mierka ako v pracovnom hárku. Toto políčko je na základe predvoleného nastavenia začiarknuté. Ak chcete, aby bola veľkosť písma a mierka v hlavičkách alebo pätách nezávislá od mierky dokumentu, čím sa zabezpečí konzistentné zobrazenie na viacerých stranách, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Zarovnať s okrajmi strany    Políčko Zarovnať s okrajmi strany začiarknite, ak chcete, aby sa okraj hlavičky alebo päty zarovnal s ľavým a pravým okrajom pracovného hárka. Toto políčko je na základe predvoleného nastavenia začiarknuté. Ak chcete nastaviť ľavý a pravý okraj pre hlavičky a päty na konkrétnu hodnotu nezávisle od pravého a ľavého okraja pracovného hárka, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Na začiatok stránky

Nastavenie strany > Možnosti hárka

Oblasť tlače    Ak chcete vybrať rozsah pracovného hárka, ktorý chcete vytlačiť, kliknite do poľa Oblasť tlače a potom posúvaním myši vyberte požadované oblasti pracovného hárka. Pomocou tlačidla Zbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality na pravej strane tohto poľa môžete dialógové okno dočasne presunúť, aby ste mohli zadať rozsah výberom buniek v pracovnom hárku. Ak chcete po dokončení zobraziť celé dialógové okno, znova kliknite na toto tlačidlo.

Tlačiť názvy    V časti Tlačiť názvy môžete vybrať, aby sa na každej strane tlačeného pracovného hárka zobrazovali ako názvy rovnaké stĺpce alebo riadky. Ak chcete určiť riadky, ktoré budú na každej strane tvoriť vodorovný názov, zadajte hodnotu do poľa Hore opakovať riadky. Ak chcete určiť stĺpce, ktoré budú na každej strane tvoriť zvislý názov, zadajte hodnotu do poľa Vľavo opakovať stĺpce. V hárku potom vyberte požadovanú bunku alebo bunky v stĺpcoch alebo riadkoch, ktoré budú tvoriť názov. Pomocou tlačidla Zbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality na pravej strane tohto poľa môžete dialógové okno dočasne presunúť, aby ste mohli zadať rozsah výberom buniek v pracovnom hárku. Ak chcete po dokončení zobraziť celé dialógové okno, znova kliknite na toto tlačidlo.

Tlačiť    Umožňuje určiť, čo sa bude z pracovného hárka tlačiť, či budú výtlačky farebné alebo čiernobiele, a aká bude kvalita tlače.

  • Mriežky    Políčko Mriežky začiarknite, ak chcete do výtlačku zahrnúť mriežku pracovného hárka. Mriežka sa na základe predvoleného nastavenia netlačí, a to bez ohľadu na to, či sa zobrazuje v pracovnom hárku.

  • Čiernobielo    Políčko Čiernobielo začiarknite v prípade, ak používate farebnú tlačiareň, ale chcete tlačiť len čiernobiele výtlačky. Táto možnosť je na základe predvoleného nastavenia vypnutá. Ak používate tlačiareň, ktorá umožňuje len čiernobielu tlač, políčko nie je nutné začiarknuť.

  • Konceptová kvalita    Políčko Konceptová kvalita začiarknite, ak chcete zrýchliť proces tlače nastavením nižšej kvality tlače na tlačiarni, ktorá ponúka režim tlače v konceptovej kvalite. Táto možnosť nemá žiadny efekt, ak tlačiareň neponúka režim tlače v konceptovej kvalite.

  • Nadpisy riadkov a stĺpcov    Políčko Nadpisy riadkov a stĺpcov začiarknite, ak chcete do výtlačku zahrnúť aj tieto nadpisy.

  • Komentáre    V tomto poli môžete vybrať umiestnenie, kde sa majú vo výtlačku zobraziť poznámky pridané do buniek pracovného hárka. Ak chcete všetky poznámky zlúčiť a vytlačiť ich spolu na strane, ktorá sa pridá na koniec výtlačku, vyberte možnosť na konci hárka. Ak chcete poznámky vytlačiť v ich pôvodnom umiestnení v pracovnom hárku, vyberte možnosť podľa zobrazenia na hárku. Poznámky sa nezahrnú do výtlačku automaticky, pretože na základe predvoleného nastavenia je vybratá možnosť Nie je.

  • Chyby v bunkách    V tomto poli môžete vybrať spôsob, ako sa majú vo výtlačku zobrazovať chyby v bunkách, ktoré sa nachádzajú v pracovnom hárku. Na základe predvoleného nastavenia sa chyby zobrazujú rovnako ako v pracovnom hárku, ale výberom možnosti <prázdne> môžete ich zobrazovanie vypnúť. Výberom možnosti -- môžete tiež nastaviť, aby sa chyby zobrazovali ako dvojité pomlčky, alebo môžete vybrať možnosť #NEDOSTUPNÝ.

Poradie strán    Kliknutím na niektoré z políčok Nadol, potom priečne alebo Priečne, potom nadol vyberte spôsob číslovania a tlače údajov v prípade, že sa údaje nezmestia na jednu stranu. Ukážka znázorňuje smer tlače dokumentu pri výbere niektorej z týchto možností.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Ukážka strán hárka pred tlačou

Tlač hárka alebo zošita

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×