Nastavenie smeru a umiestnenia textu v tvare alebo textovom poli

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Textové polia a mnohé ďalšie tvary (okrem čiary a spojnice) môžu obsahovať text, ktorý sa pripája k tvaru alebo textového poľa. Text môže byť umiestnený vodorovne alebo zvislo a ho môžete zabaliť alebo Zobraziť len v jednom riadku. Môžete zmeniť okraje blokov textu a tvarov, aby boli rozstupy optimálne, zmena veľkosti tvarov tak, aby sa lepšie prispôsobili textu alebo zmeniť smer textu.

Čo vás zaujíma?

Vodorovné umiestnenie textu v tvare alebo textovom poli

Vodorovný text v tvaroch

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie jeden odsek alebo riadok:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte domov (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

Skupina odsek na karte Domov

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na Home kartu (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

Skupina odsek na karte Domov

Na začiatok stránky

Umiestnenie textu zvislo v tvare alebo textovom poli

Tvary so zobrazeným zvislé zarovnanie textu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti a potom na položku Textové pole.

 4. Vyberte požadovanú možnosť v zozname Zvislé zarovnanie.

Na začiatok stránky

Zalomenie textu vo vnútri objektu alebo textovom poli

Pri zalomení textu, text sa automaticky začne nový riadok sa dostanete na pravý okraj tvaru alebo textového poľa,

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa s textom, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti , potom na položku Textové pole a nakoniec začiarknite políčko Zalomiť text do tvaru.

  Začiarkavacie políčko Zalomiť text do tvaru

Na začiatok stránky

Zmena okrajov medzi textom a okrajom tvaru alebo bloku textu

Vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním tvaru alebo bloku textu sa označuje ako vnútorný okraj a je možné ju zmeniť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti a potom na položku Textové pole.

  Možnosti textového poľa na table Formátovať tvar

 4. Vyberte niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi ľavým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Ľavý okraj.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi pravým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Pravý okraj.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi horným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Horný okraj.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi dolným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Dolný okraj.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie veľkosti tvaru podľa textu

Môžete automaticky zväčšiť veľkosť tvaru alebo textového poľa Zvislo tak, aby sa zmestil text.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti , potom na položku Textové pole a nakoniec začiarknite políčko Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

  Začiarknutie políčka Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu na table Formátovať tvar

Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Zadanie smeru textu v tvare alebo textovom poli

Smer textu v tvare alebo textovom poli môžete zmeniť. Môžete napríklad otočiť text o 90 alebo 270 stupňov tak, aby sa zobrazil zboku.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti a potom na položku Textové pole.

 4. Vyberte požadovanú možnosť v zozname Smer textu.

  Výber smeru textu na table Formátovať tvar

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Vodorovné umiestnenie textu v tvare alebo textovom poli

Umiestnenie textu zvislo v tvare alebo textovom poli

Zalomenie textu v tvare alebo textovom poli

Zmena okrajov medzi textom a okrajom tvaru alebo textového poľa

Prispôsobenie veľkosti tvaru podľa textu

Zadanie smeru textu v tvare alebo textovom poli

Vodorovné umiestnenie textu v tvare alebo textovom poli

Vodorovný text v tvaroch

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie jeden odsek alebo riadok:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte domov (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

Skupina odsek na karte Domov

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na Home kartu (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

Skupina odsek na karte Domov

Na začiatok stránky

Umiestnenie textu zvislo v tvare alebo textovom poli

Tvary so zobrazeným zvislé zarovnanie textu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti rozloženie textu vyberte požadovanú možnosť v zozname Zvislé zarovnanie.

Na začiatok stránky

Zalomenie textu vo vnútri objektu alebo textovom poli

Pri zalomení textu, text sa automaticky začne nový riadok sa dostanete na pravý okraj tvaru alebo textového poľa,

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho text, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti vnútorný okraj, začiarknite políčko Zalomiť text v tvare.

Na začiatok stránky

Zmena okrajov medzi textom a okrajom tvaru alebo bloku textu

Vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním tvaru alebo bloku textu sa označuje ako vnútorný okraj a je možné ju zmeniť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Vnútorný okraj, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi ľavým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Ľavý.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi pravým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Pravý.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi horným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Horný.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi dolným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Dolný.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie veľkosti tvaru podľa textu

Môžete automaticky zväčšiť veľkosť tvaru alebo textového poľa Zvislo tak, aby sa zmestil text.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo blok textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti prispôsobiť kliknite na položku zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Zadanie smeru textu v tvare alebo bloku textu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu, ktorý obsahuje text.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Rozloženie textu vyberte požadovanú možnosť v zozname Smer textu.

  Poznámky: 

  • Ďalšie informácie o možnostiach na table Blok textu dialógového okna Formátovať tvar, kliknite na položku Pomocník Vzhľad tlačidla Pomocník v hornej časti dialógového okna.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Vodorovné umiestnenie textu v tvare alebo textovom poli

Umiestnenie textu zvislo v tvare alebo textovom poli

Zalomenie textu v tvare alebo textovom poli

Zmena okrajov medzi textom a okrajom tvaru alebo textového poľa

Prispôsobenie veľkosti tvaru podľa textu

Zadanie smeru textu v tvare alebo textovom poli

Vodorovné umiestnenie textu v tvare alebo textovom poli

Vodorovný text v tvaroch

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie jeden odsek alebo riadok:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte domov (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

Skupina odsek na karte Domov

Ak chcete zmeniť vodorovné zarovnanie celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na Home kartu (alebo na kartu Správa v Outlooku), kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

Skupina odsek na karte Domov

Na začiatok stránky

Umiestnenie textu zvislo v tvare alebo textovom poli

Tvary so zobrazeným zvislé zarovnanie textu

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. Na tvar, v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Textové pole.

  Pre textové pole, v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať textové pole a potom kliknite na kartu Textové pole.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Zvislé zarovnanie kliknite na požadovanú voľbu.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Zvislé zarovnanie kliknite na požadovanú voľbu.

Na začiatok stránky

Zalomenie textu vo vnútri objektu alebo textovom poli

Pri zalomení textu, text automaticky začne nový riadok, ako sa dostanete na pravý okraj tvaru alebo textového poľa.

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho text, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak ide o tvar, kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Blok textu.

   Poznámka: Karta Blok textu nie je pre tvar k dispozícii, keď tvar neobsahuje text.

  • Ak ide o blok textu, kliknite na položku Formátovať blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.

 3. V časti Možnosti začiarknite políčko Zalamovať text vo vnútri objektu.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho text, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

 3. Začiarknite políčko Zalomiť text v tvare.

Na začiatok stránky

Zmena okrajov medzi textom a okrajom tvaru alebo bloku textu

Vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním tvaru alebo bloku textu sa označuje ako vnútorný okraj a je možné ju zmeniť.

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho okraj, ktorý chcete upraviť.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak ide o tvar, kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Blok textu.

   Poznámka: Karta Blok textu nie je pre tvar k dispozícii, keď tvar neobsahuje text.

  • Ak ide o blok textu, kliknite na položku Formátovať blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.

 3. V položke vnútorný okraj zadajte nové telefónne čísla okraj do polí vľavo, vpravo, hornej a dolnej Ak chcete zadať vzdialenosť medzi orámovanie tvaru a textom.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo bloku textu obsahujúceho okraj, ktorý chcete upraviť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

 3. V položke vnútorný okraj zadajte nové telefónne čísla okraj do polí vľavo, vpravo, hornej a dolnej Ak chcete zadať vzdialenosť medzi orámovanie tvaru a textom.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie veľkosti tvaru podľa textu

Môžete automaticky zväčšiť veľkosť tvaru alebo textového poľa Zvislo tak, aby sa zmestil text.

Word a Outlook

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo blok textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak ide o tvar, kliknite na položku Formátovať automatické tvary a potom kliknite na kartu Blok textu.

   Poznámka: Karta Blok textu nie je pre tvar k dispozícii, keď tvar neobsahuje text.

  • Ak ide o blok textu, kliknite na položku Formátovať blok textu a potom kliknite na kartu Blok textu.

 3. V časti Možnosti začiarknite políčko Veľkosť objektu prispôsobiť textu.

  Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

PowerPoint

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo blok textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na kartu Textové pole.

 3. V časti Automatické prispôsobovanie vyberte položku zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

  Tip: Môžete zmenšiť veľkosť textu tak, aby sa zmestil do tvaru alebo textového poľa tak, že vyberiete zmenšiť text pri pretečení.

Na začiatok stránky

Zadanie smeru textu v tvare alebo bloku textu

Môžete zmeniť smer textu v tvare alebo v bloku textu medzi vodorovnej osi (zľava doprava) a zvislej osi (zhora nadol alebo zdola nahor).

Word a Outlook

 1. Dvakrát kliknite na tvar alebo textové pole ho vyberte a otvorte kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Text kliknite na položku Smer textu Smer textu . Smer textu môžete kliknúť viackrát môžete prechádzať medzi tri možnosti.

PowerPoint

 1. Dvakrát kliknite na tvar alebo textové pole ho vyberte a otvorte kartu Formát.

 2. Na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Smer textu Smer textu a vyberte požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×