Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky a Dodajte vášmu dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerať požadovaným spôsobom. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom a veľkosť jeho zarážky a čiary.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, SB. Budete počuť: "Odseku, medzery pred." Nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť požadovanú hodnotu bodu alebo typ bodu hodnoty vám chcete (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves Enter. Menšie hodnoty bod predstavujú menej miesta.

 3. Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, SA. Budete počuť: "Riadkovania, po." Nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť požadovanú hodnotu bodu alebo typ bodu hodnoty vám chcete (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves Enter.

Ďalšie možnosti medzier

 • Ak chcete rýchlo nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek vo Worde, stlačte klávesy Alt + H, K. Budete počuť: "Riadkovanie a medzery medzi odsekmi." Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovanie a stlačte kláves Enter a použite ju.

 • Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené medzery, postupujte takto:

  1. V dokumente, vyberte časť textu, ktorý má medzery medzi odsekmi, ktoré chcete použiť ako predvolený rozstup medzi.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, PG.

  3. Medzery medzi odsekmi nastaviť ako predvolené, stlačte klávesy Alt + D.

  4. V dialógovom okne Microsoft Word nahor a nadol klávesy so šípkami a vyberte buď len z tohto dokumentu alebo na možnosť všetky dokumenty, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

  5. Ak chcete zavrieť dialógové okno odsek, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku odseku, ktorý chcete nastaviť zarážky pre. Ak chcete nastaviť zarážku pre celý dokument, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, IL. Budete počuť: "Odseku, odsadenie doľava." Nahor a nadol klávesy so šípkami alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad .25 alebo .5) a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, IR. Budete počuť: "Odseku, pravej zarážky." Nahor a nadol klávesy so šípkami alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad .25 alebo .5) a potom stlačte kláves Enter.

Ďalšie možnosti nastavenia zarážok

 • Ak chcete rýchlo vložiť zarážku prvého riadka len do jedného odseku, premiestnite kurzor na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

 • Ak chcete vybratú zarážku nastaviť ako predvolenú zarážku, postupujte takto:

  1. V dokumente, vyberte časť textu, ktorý má Odsadenie odseku, ktorý chcete použiť ako predvolené zarážky.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, PG.

  3. Odsadenie odseku nastaviť ako predvolené, stlačte klávesy Alt + D.

  4. V dialógovom okne Microsoft Word nahor a nadol klávesy so šípkami a vyberte buď len z tohto dokumentu alebo na možnosť všetky dokumenty, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

  5. Ak chcete zavrieť dialógové okno odsek, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

 • Knihy štýl tlače, použite funkciu zrkadlové zarážky, v ktorom zarážky odseku zrkadlový navzájom protiľahlých strán. Ľavá zarážka sa stáva odsadenie vo vnútri a pravej zarážky bude mimo zarážku. Postup pri aktivácii zrkadlové zarážku:

  1. V dokumente, vyberte text s zarážky odseku, ktorý chcete odzrkadľovať na protiľahlé strany.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno odsek , stlačte kombináciu klávesov Alt + H, PG.

  3. Ak chcete povoliť zrkadlové zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + M.

  4. Ak chcete zavrieť dialógové okno odsek , stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, a Dodajte vášmu dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerať tak, ako chcete.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale zvyšné riadky áno.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odseky, medzi ktorými chcete zmeniť rozstupy.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Riadkovanie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „Before, edit text“ (Pred, úpravy textu).

  • Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „After, edit text“ (Za, úpravy textu).

  V poliach Pred alebo Za zadajte hodnotu v bodoch, napríklad 6 alebo 18 (menšie hodnoty bodov predstavujú menej miesta).

 4. Zavrite dialógové okno Odsek a vráťte sa do dokumentu prostredníctvo klávesu Enter.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 2. Výber možnosti riadkovania uskutočníte prostredníctvom kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Line spacing“ (Riadkovanie) a nasleduje možnosť riadkovania. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve možnosť riadkovania, ktorú chcete vybrať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak vyberiete možnosť s prispôsobením, ako je napríklad možnosť Násobky, veľkosť medzery nastavíte stlačením klávesu Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť riadkovania a „At“ (Na). Potom zadajte hodnotu.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete odsadiť prvý riadok odseku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadku odseku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „First line“ (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku (opakovaná zarážka).

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Hanging“ (Opakované). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odseky, pre ktoré chcete zväčšiť alebo zmenšiť ľavú alebo pravú zarážku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Zarážky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť ľavú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete zmeniť pravú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Veľkosť zarážky nastavíte zadaním čísla v centimetroch. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktorý chcete nastaviť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete len prepínať medzery pred a za odsekom zapnúť alebo vypnúť, takže je k dispozícii, ak nie je v súčasnosti miesto pred alebo za odsekom iba možnosť pridať priestor je k dispozícii, iba ak nie je miesto pred alebo za odsekom už a odstrániť medzery.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého chcete nastaviť riadkovanie.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo riadkovanie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava prejsť hodnoty parametrov riadka riadkovania: 1.0, 1,151.5, 2.0, 2,5 a 3.0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvakrát ťuknite na obrazovku Nastavenie riadkovania.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Prvý riadok tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Rozložením tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Zvýšiť zarážky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pozíciu zarážky zvýšenie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete znížiť zarážky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zníženie pozíciu zarážky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete len prepínať medzery pred a za odsekom zapnúť alebo vypnúť, takže je k dispozícii, ak nie je v súčasnosti miesto pred alebo za odsekom iba možnosť pridať priestor je k dispozícii, iba ak nie je miesto pred alebo za odsekom už a odstrániť medzery.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Riadkovanie rozbaľovacie políčko", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava prejsť hodnoty parametrov riadka riadkovania: 1.0, 1,151.5, 2.0, 2,5 a 3.0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvakrát ťuknite na obrazovku Nastavenie riadkovania.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne zarážky ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "prvý riadok, nie je začiarknuté, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne zarážky ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Opakovanú, nie je začiarknuté, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť odsadenie, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Rozloženie grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť odsadenie, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Karta Návrh", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, ktorého medzery, ktorý chcete nastaviť.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ť e doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na karte domov potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formátovanie odseku" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať medzeru pred odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzeru za odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť medzeru pred odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť medzeru za odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete len prepínať medzery pred a za odsekom zapnúť alebo vypnúť, takže je k dispozícii, ak nie je v súčasnosti miesto pred alebo za odsekom iba možnosť pridať priestor je k dispozícii, iba ak nie je miesto pred alebo za odsekom už a odstrániť medzery.

Nastavenie riadkovania

 1. Umiestnite kurzor ukážte ľubovoľné miesto v odseku, ktorého chcete nastaviť riadkovanie.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ť e doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na karte domov potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formátovanie odseku" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Riadkovanie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ťahajte prstom doprava prejsť hodnoty parametrov riadka riadkovania. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvakrát ťuknite na obrazovku Nastavenie riadkovania.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou vo Worde Mobile pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Dodajte vášmu dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerá podľa vašich predstáv, ktoré chcete pomocou Word Online s čítačkou obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom a veľkosť jeho zarážky a čiary.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Nastavenie odsek a riadkovanie

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku odseku, ktorý chcete nastaviť riadkovanie pre premiestnením kurzora na začiatok odseku a stlačte kláves Shift + Ctrl + šípka nadol kláves so šípkou. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi pre celý dokument, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Medzery pred odsekom, stlačte kláves Alt + Windows a potom stlačte kláves P, SB. Budete počuť: "Medzery pred." Nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť požadovanú hodnotu bodu alebo typ bodu hodnoty vám chcete (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves Enter. Menšie hodnoty bod predstavujú menej miesta.

 3. Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kláves Alt + Windows a potom stlačte kláves P, SA. Budete počuť: "Medzery po." Nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť požadovanú hodnotu bodu alebo typ bodu hodnoty vám chcete (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek, stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves H, 02. Budete počuť: "Riadkovanie." Stlačte kláves Enter, potom nahor a nadol klávesy so šípkami a vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovanie a stlačte kláves Enter a použite ju.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku odseku, ktorý chcete nastaviť zarážky pre premiestnením kurzora na začiatok odseku a stlačte kláves Shift + Ctrl + šípka nadol kláves so šípkou. Ak chcete nastaviť zarážky v celom dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kláves s logom Alt + Windows, P, IL. Budete počuť: "Odsadenie doľava." Ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu, nahor a nadol klávesy so šípkami alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad .25 alebo .5) a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kláves s logom Alt + Windows, P, IL. Budete počuť: "Pravej zarážky". Ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu, nahor a nadol klávesy so šípkami alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad .25 alebo .5) a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať zarážky prvého riadka odseku, presun na začiatok prvého riadka odseku a potom stlačte kláves Tab. S zarážky prvého riadka, prvý riadok odseku bude odsadený viac než ostatné riadky v odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×