Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Použite Word s klávesnicou a čítačkou obrazovky, aby ste dokument vylešteli tým, že odseky vyzerajú podľa svojich predstáv. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako nastaviť veľkosť priestoru pred a za každým odsekom a veľkosť jej zarážok a riadkov.

potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v Word dokumente, ale Nepoužívajte čítačku obrazovky? Pozrite si tému Zmena riadkovania vo Worde, Úprava zarážok a riadkovaniaalebo vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť rozstupy pred odsekom, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, SB. Počujete: "odsek, medzery pred." Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves ENTER. Menšie bodové hodnoty predstavujú menej miesta.

 3. Ak chcete nastaviť rozstupy za odsekom, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, sa. Počujete: "odsek, medzera za." Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves ENTER.

Ďalšie možnosti medzier

 • Ak chcete rýchlo nastaviť riadkovanie vybratého odseku vo Worde, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, K. Počujete: "riadkovanie a medzery medzi odsekmi." Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovania a stlačením klávesu ENTER ju použite.

 • Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené medzery, postupujte takto:

  1. V dokumente vyberte text s rozstupom medzi odsekmi, ktorý chcete použiť ako predvolené riadkovanie.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno odsek , stlačte kombináciu klávesov ALT + H, PG.

  3. Ak chcete nastaviť rozstupy medzi odsekmi ako predvolené, stlačte kombináciu klávesov ALT + D.

  4. V dialógovom okne Microsoft Wordu použite klávesy so šípkou nahor alebo nadol a vyberte možnosť iba tento dokument alebo položku všetky dokumenty , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte kláves ENTER.

  5. Ak chcete dialógové okno odsek zatvoríte, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte kláves ENTER.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť zarážky. Ak chcete nastaviť zarážku odseku pre celý dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 2. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, IL. Počujete: "odsek, zarážka vľavo." Použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad .25 alebo 0,5) a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, IR. Počujete: "odsek, zarážka vpravo." Použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad .25 alebo 0,5) a potom stlačte kláves ENTER.

Ďalšie možnosti nastavenia zarážok

 • Ak chcete rýchlo vložiť zarážku prvého riadka len do jedného odseku, premiestnite kurzor na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

 • Ak chcete vybratú zarážku nastaviť ako predvolenú zarážku, postupujte takto:

  1. V dokumente vyberte text s zarážkou odseku, ktorý chcete použiť ako predvolenú zarážku.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno odsek , stlačte kombináciu klávesov ALT + H, PG.

  3. Ak chcete nastaviť ako predvolenú zarážku odseku, stlačte kombináciu klávesov ALT + D.

  4. V dialógovom okne Microsoft Wordu použite klávesy so šípkami nahor a nadol, ak chcete vybrať iba tento dokument alebo možnosť všetky dokumenty , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte kláves ENTER.

  5. Ak chcete dialógové okno odsek zatvoríte, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte kláves ENTER.

 • Pri tlači v knižných štýloch použite funkciu zrkadlovej zarážky, v ktorej odsek zarážky navzájom zrkadlia na protiľahlých stranách. Ľavá zarážka sa zmení na vonkajšiu zarážku a Pravá zarážka sa zmení na vonkajšiu zarážku. Zapnutie zrkadlovej zarážky:

  1. V dokumente vyberte text s zarážkou odseku, ktorý chcete zrkadliť na protiľahlých stranách.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno odsek , stlačte kombináciu klávesov ALT + H, PG.

  3. Ak chcete zapnúť zrkadlové zarážky, stlačte kombináciu klávesov ALT + M.

  4. Ak chcete dialógové okno odsek zatvoríte, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službách Office 365?

Word pre Mac môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v operačnom systéme Mac OS, aby ste dokument vyhľadali vyleštením podľa svojich predstáv.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale zvyšné riadky áno.

potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v Word dokumente, ale Nepoužívajte čítačku obrazovky? Pozrite si tému Úprava zarážok a riadkovania alebo vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odseky, medzi ktorými chcete zmeniť rozstupy.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno odsek so zameraním na kartu zarážky a medzery .

 3. Pomocou možností v skupine Riadkovanie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „Before, edit text“ (Pred, úpravy textu).

  • Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „After, edit text“ (Za, úpravy textu).

  V poliach Pred alebo Za zadajte hodnotu v bodoch, napríklad 6 alebo 18 (menšie hodnoty bodov predstavujú menej miesta).

 4. Zavrite dialógové okno Odsek a vráťte sa do dokumentu prostredníctvo klávesu Enter.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 2. Výber možnosti riadkovania uskutočníte prostredníctvom kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Line spacing“ (Riadkovanie) a nasleduje možnosť riadkovania. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve možnosť riadkovania, ktorú chcete vybrať. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 3. Ak vyberiete možnosť s prispôsobením, ako je napríklad možnosť Násobky, veľkosť medzery nastavíte stlačením klávesu Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť riadkovania a „At“ (Na). Potom zadajte hodnotu.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete odsadiť prvý riadok odseku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno odsek so zameraním na kartu zarážky a medzery .

 3. Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadku odseku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „First line“ (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku (opakovaná zarážka).

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno odsek so zameraním na kartu zarážky a medzery .

 3. Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Hanging“ (Opakované). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odseky, pre ktoré chcete zväčšiť alebo zmenšiť ľavú alebo pravú zarážku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno odsek so zameraním na kartu zarážky a medzery .

 3. Pomocou možností v skupine Zarážky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť ľavú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete zmeniť pravú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Veľkosť zarážky nastavíte zadaním čísla v centimetroch. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službách Office 365?

Ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a čiar, použite Word pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odsek, v ktorom chcete nastaviť medzery.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru pred tlačidlom odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru za tlačidlom odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "odstrániť medzeru pred tlačidlom odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "odstrániť medzeru za odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete zmeniť iba miesto pred a za odsekom alebo zapnúť alebo vypnúť, takže možnosť Pridať miesto je k dispozícii len v prípade, ak pred alebo za odsekom nie je medzera a možnosť odstrániť medzeru je k dispozícii len v prípade, ak je v súčasnosti medzera pred alebo za odsekom.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého riadkovanie chcete nastaviť.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "riadkovanie button" (tlačidlo riadkovanie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, aby ste prešli k dostupným hodnotám riadkovania: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Keď sa ozve požadovaná hodnota, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorý chcete zarážku.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Špeciálna zarážka button" (tlačidlo špeciálnej zarážky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First Link button" (tlačidlo prvá položka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorý chcete zarážku.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Špeciálna zarážka button" (tlačidlo špeciálnej zarážky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "visiace button" (tlačidlo na zavesenie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorý chcete zarážku.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "zväčšiť pozíciu zarážky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "zmenšiť pozíciu zarážky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službách Office 365?

Ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a čiar, použite Word pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Vyberte v dokumente odsek, ktorého medzery chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, ďalšie možnosti prepínača", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu domov , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home Tab" (karta domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "ponuka formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru pred tlačidlom odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru za tlačidlom odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "odstrániť medzeru pred tlačidlom odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "odstrániť medzeru za odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete zmeniť iba miesto pred a za odsekom alebo zapnúť alebo vypnúť, takže možnosť Pridať miesto je k dispozícii len v prípade, ak pred alebo za odsekom nie je medzera a možnosť odstrániť medzeru je k dispozícii len v prípade, ak je v súčasnosti medzera pred alebo za odsekom.

Nastavenie riadkovania

 1. Vyberte v dokumente odsek, ktorého medzery chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, ďalšie možnosti prepínača", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu domov , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home Tab" (karta domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "ponuka formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "rozbaľovacie pole riadkovanie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, aby ste prešli k dostupným hodnotám riadkovania: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Keď sa ozve požadovaná hodnota, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Vyberte v dokumente odsek, ktorého medzery chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, ďalšie možnosti prepínača", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu domov , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home Tab" (karta domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "ponuka formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Špeciálna zarážka menu", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First Link, not checked, Switch" (prvý a dvakrát ťuknite na obrazovku).

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Vyberte v dokumente odsek, ktorého medzery chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, ďalšie možnosti prepínača", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu domov , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home Tab" (karta domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "ponuka formátovania odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Špeciálna zarážka menu", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Hanging, not checked, Switch" (zavesenie, nezačiarknuté

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorý chcete zarážku.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "zväčšiť zarážka button" (tlačidlo Zväčšiť zarážku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo Zmenšiť zarážku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službách Office 365?

Ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a čiar, použite Word Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorého rozstupy chcete nastaviť.

 2. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 3. Swip e doprava, kým sa neozve "more options" (ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na karte domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "formátovanie odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru pred odsek", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru za odsek", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "odstrániť medzeru pred odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "odstrániť medzeru za odsekom", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete zmeniť iba miesto pred a za odsekom alebo zapnúť alebo vypnúť, takže možnosť Pridať miesto je k dispozícii len v prípade, ak pred alebo za odsekom nie je medzera a možnosť odstrániť medzeru je k dispozícii len v prípade, ak je v súčasnosti medzera pred alebo za odsekom.

Nastavenie riadkovania

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorého riadkovanie chcete nastaviť.

 2. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 3. Swip e doprava, kým sa neozve "more options" (ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na karte domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "formátovanie odseku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "riadkovanie, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, aby ste prešli k dostupným hodnotám riadkovania. Keď sa ozve požadovaná hodnota, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Použite Word na webe s čítačkou obrazovky, aby ste dokument vylešteli tým, že odseky vyzerajú podľa svojich predstáv. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako nastaviť veľkosť priestoru pred a za každým odsekom a veľkosť jej zarážok a riadkov.

potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v Word dokumente, ale Nepoužívajte čítačku obrazovky? Pozrite si tému Zmena riadkovania vo Worde, Úprava zarážok a riadkovaniaalebo vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word na webe.

Obsah tohto článku

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a riadkami

 1. Otvorte dokument a potom vyberte odsek, v ktorom chcete nastaviť rozstupy, presunutím kurzora na začiatok odseku a stlačením kombinácie klávesov SHIFT + CTRL + kláves so šípkou nadol. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť rozstupy pred odsekom, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows a potom stlačte kláves P, SB. Ozve sa: "riadkovanie pred". Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves ENTER. Menšie bodové hodnoty predstavujú menej miesta.

 3. Ak chcete nastaviť rozstupy za odsekom, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows a potom stlačte kláves P, sa. Ozve sa: "riadkovanie za." Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad 6 alebo 18) a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows a potom stlačte kláves H, 02. Počujete: "riadkovanie." Stlačte kláves ENTER a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovania a stlačením klávesu ENTER ju použite.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a potom vyberte odsek, v ktorom chcete nastaviť zarážky, presunutím kurzora na začiatok odseku a stlačením kombinácie klávesov SHIFT + CTRL + kláves so šípkou nadol. Ak chcete nastaviť zarážky odseku pre celý dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 2. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows, P, IL. Počujete: "zarážka vľavo." Ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu, použite klávesy so šípkou nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad .25 alebo 0,5) a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows, P, IL. Počujete: "zarážky vpravo." Ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu, použite klávesy so šípkou nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad .25 alebo 0,5) a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete pridať zarážku prvého zarážky do odseku, presuňte zameranie na začiatok prvého riadkovania odseku a stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službách Office 365?

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×