Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky Windowsu, zmeniť riadkovanie a zarážky odsekov a dodať tak svojim dokumentom uhladený vzhľad.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Stlačte klávesy Alt + H, P, G. Word 2016 miesta zadávania vstupu na karte zarážky a medzery v dialógovom okne odsek. Budete počuť názov dialógového okna.

 3. Ak chcete nastaviť medzeru pred odsekom, stlačte klávesy Alt + E. V poli Pred stláčajte klávesy so šípkou nahor a nadol, kým nebudete počuť požadovanú bodovú hodnotu, alebo požadovanú bodovú hodnotu zadajte (napríklad 6 alebo 18). (Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.)

  Poznámka: Moderátor môže pri prechádzaní bodových hodnôt pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol hlásiť „Neznámy kláves“.

 4. Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V poli po pomocou klávesov ŠÍPKA nahor a klávesov so šípkou nadol, kým sa výber bodu, prípadne zadajte hodnotu bod chcete (napríklad 6 alebo 18).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti do dokumentu.

Ďalšie možnosti medzier

 • Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené medzery, postupujte takto:

  1. Po vybratí medzier na karte Zarážky a medzery stlačte klávesy ALT + Ť.

  2. V dialógovom okne Microsoft Word vyberte pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete vo Worde pre vybratý odsek rýchlo nastaviť riadkovanie, postupujte takto:

  1. Na karte Zarážky a medzery stlačte klávesy Alt + I.

  2. V zozname Riadkovanie si pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte z najčastejšie používaných veľkostí riadkovania.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť zarážky. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P + G. Word presunie zameranie na kartu Zarážky a medzery dialógového okna Odsek.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte klávesy Alt + V. V poli Vľavo nastavte požadovanú hodnotu pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol alebo hodnotu zadajte (napríklad 0,25 alebo 0,5).

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte klávesy Alt + R. V dialógovom okne doprava nastavte hodnotu chcete, pomocou klávesov ŠÍPKA nahor a šípka nadol alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad.25 alebo.5).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník.

Ďalšie možnosti nastavenia zarážok

 • Ak chcete vybratú zarážku nastaviť ako predvolenú zarážku, postupujte takto:

  1. Po uskutočnení výberu v dialógovom okne Odsek stlačte klávesy Alt + Ť.

  2. V dialógovom okne Microsoft Word vyberte pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

 • Pre kniha-štýl tlače, použite funkciu zrkadlové zarážky, v ktorom ľavej a pravej zarážky zrkadlový sebe, pomocou jednej zarážky zadaný ako vnútri a iných zarážky zadaný ako mimo. Po uskutočnení výberu zarážky na karte zarážky a medzery, stlačte klávesy Alt + M začiarknite políčko Zarážky zrkadlové.

 • Ak chcete rýchlo vložiť zarážku prvého riadka len do jedného odseku, premiestnite kurzor na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

Klávesové skratky na nastavenie medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn užitočných klávesových skratiek používaných pri nastavovaní medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie karty Zarážky a medzery z dialógového okna Odsek

Alt + D, Á

Nastavenie medzery pred

Alt + E

Nastavenie medzery za

Alt + A

Nastavenie ľavej zarážky

Alt + V

Nastavenie pravej zarážky

Alt + R

Nastavenie vybratých medzier alebo zarážok ako predvolených

Alt + Ť

Nastavenie riadkovania

Alt + I

Výber zrkadlových zarážok

Alt + M

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word 2016 pre Mac môžete používať aj s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, a dodať pritom dokumentu uhladený vzhľad úpravou odsekov podľa vašich predstáv.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale zvyšné riadky áno.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odseky, medzi ktorými chcete zmeniť rozstupy.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Riadkovanie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „Before, edit text“ (Pred, úpravy textu).

  • Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „After, edit text“ (Za, úpravy textu).

  V poliach Pred alebo Za zadajte hodnotu v bodoch, napríklad 6 alebo 18 (menšie hodnoty bodov predstavujú menej miesta).

 4. Zavrite dialógové okno Odsek a vráťte sa do dokumentu prostredníctvo klávesu Enter.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 2. Výber možnosti riadkovania uskutočníte prostredníctvom kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Line spacing“ (Riadkovanie) a nasleduje možnosť riadkovania. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve možnosť riadkovania, ktorú chcete vybrať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak vyberiete možnosť s prispôsobením, ako je napríklad možnosť Násobky, veľkosť medzery nastavíte stlačením klávesu Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť riadkovania a „At“ (Na). Potom zadajte hodnotu.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete odsadiť prvý riadok odseku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadku odseku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „First line“ (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku (opakovaná zarážka).

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Hanging“ (Opakované). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odseky, pre ktoré chcete zväčšiť alebo zmenšiť ľavú alebo pravú zarážku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Zarážky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť ľavú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete zmeniť pravú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Veľkosť zarážky nastavíte zadaním čísla v centimetroch. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Používanie klávesových skratiek vo Worde pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktorý chcete nastaviť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete len prepínať medzery pred a za odsekom zapnúť alebo vypnúť, takže je k dispozícii, ak nie je v súčasnosti miesto pred alebo za odsekom iba možnosť pridať priestor je k dispozícii, iba ak nie je miesto pred alebo za odsekom už a odstrániť medzery.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého chcete nastaviť riadkovanie.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo riadkovanie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava prejsť hodnoty parametrov riadka riadkovania: 1.0, 1,151.5, 2.0, 2,5 a 3.0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvakrát ťuknite na obrazovku Nastavenie riadkovania.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Prvý riadok tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Rozložením tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Zvýšiť zarážky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pozíciu zarážky zvýšenie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete znížiť zarážky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zníženie pozíciu zarážky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete len prepínať medzery pred a za odsekom zapnúť alebo vypnúť, takže je k dispozícii, ak nie je v súčasnosti miesto pred alebo za odsekom iba možnosť pridať priestor je k dispozícii, iba ak nie je miesto pred alebo za odsekom už a odstrániť medzery.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Riadkovanie rozbaľovacie políčko", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava prejsť hodnoty parametrov riadka riadkovania: 1.0, 1,151.5, 2.0, 2,5 a 3.0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvakrát ťuknite na obrazovku Nastavenie riadkovania.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne zarážky ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "prvý riadok, nie je začiarknuté, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente, vyberte odsek, ktorého medzery, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte kartu domov, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Domov kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku Formátovanie ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "špeciálne zarážky ponuky", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Opakovanú, nie je začiarknuté, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente, vyberte bod, ktorý chcete odsadiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť odsadenie, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Rozloženie grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť odsadenie, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Karta Návrh", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Umiestnite kurzor na miesto kdekoľvek v odseku, ktorého medzery, ktorý chcete nastaviť.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ť e doprava, kým budete počuť "Príkaz palete, tlačidlo Ďalšie možnosti" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery pred odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť medzery pred odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzery za odsekom, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odstrániť medzeru za odsekom tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete len prepínať medzery pred a za odsekom zapnúť alebo vypnúť, takže je k dispozícii, ak nie je v súčasnosti miesto pred alebo za odsekom iba možnosť pridať priestor je k dispozícii, iba ak nie je miesto pred alebo za odsekom už a odstrániť medzery.

Nastavenie riadkovania

 1. Umiestnite kurzor ukážte ľubovoľné miesto v odseku, ktorého chcete nastaviť riadkovanie.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ť e doprava, kým budete počuť "Príkaz palete, tlačidlo Ďalšie možnosti" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odseku formátovanie tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo riadkovanie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava prejsť hodnoty parametrov riadka riadkovania: 1.0, 1,151.5, 2.0, 2,5 a 3.0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvakrát ťuknite na obrazovku Nastavenie riadkovania.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou vo Worde Mobile pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word Online s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, meňte riadkovanie a zarážky odsekov a dodajte svojim dokumentom uhladený vzhľad.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Nastavenie odsek a riadkovanie

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku odseku, ktorý chcete nastaviť riadkovanie pre premiestnením kurzora na začiatok odseku a stlačte kláves Shift + Ctrl + šípka nadol kláves so šípkou. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi pre celý dokument, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves H, P, G. aplikácii Word Web App miesta zadávania vstupu v dialógovom okne odsek. Budete počuť názov dialógového okna.

 3. Nastavením medzier pred odsekom, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Medzery pred." Pomocou šípky nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť BH, prípadne zadajte požadovanú hodnotu bodu (napríklad 6 alebo 18). (Menšími hodnotami bod predstavujú menej miesta).

  Poznámka: Moderátor môže hlasom "Neznámy kľúč" ako nahor alebo nadol klávesy so šípkami a prejdite na bod hodnoty

 4. Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stláčajte kláves Tab, až budete počuť: "Medzery po." Pomocou šípky nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť výber bodu, prípadne zadajte požadovanú hodnotu bodu (pre napríklad 6 alebo 18).

 5. Ak chcete nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Riadkovanie." Pomocou šípky nahor a nadol klávesov so šípkami vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných riadkovanie veľkostí.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno odsek, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Vykoná sa vráti do dokumentu.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku odseku, ktorý chcete nastaviť zarážky pre premiestnením kurzora na začiatok odseku a stlačte kláves Shift + Ctrl + šípka nadol kláves so šípkou. Ak chcete nastaviť zarážky v celom dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom stlačte kláves H, P, G. aplikácii Word Web App miesta zadávania vstupu v dialógovom okne odsek. Budete počuť názov dialógového okna.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Odsadenie pred text". Ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu, použite šípky nahor a nadol klávesy so šípkami alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad .25 alebo .5).

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Odsadenie za textom." Ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu, použite šípky nahor a nadol klávesy so šípkami alebo zadajte požadovanú hodnotu (napríklad .25 alebo .5).

 5. Ak chcete zatvoriť dialógové okno odsek, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 6. Ak chcete pridať zarážky prvého riadka odseku, presun na začiatok prvého riadka odseku a potom stlačte kláves Tab. S zarážky prvého riadka, prvý riadok odseku bude odsadený viac než ostatné riadky v odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×