Nastavenie priorít úloh na vyvažovanie zdrojov

Manuálne vyváženie pracovného vyťaženia ľudských zdrojov môže trvať dlho aj najšikovnejšiemu projektovému manažérovi. Funkcia vyvažovania zdrojov v Projecte vám, našťastie, môže automatickým oneskorením plnenia úloh alebo rozdelením úloh pomôcť zabezpečiť, aby sa priradené zdroje ďalej nadmerne nevyťažovali. Nastavením priorít pre úlohy ovládate, ktoré úlohy sa môžu vyvážiť. Ďalšie informácie.

Nastavenie priorít úloh

 1. Dvojitým kliknutím na názov úlohy na Ganttovom grafe zobrazte okno Úloha – informácie.

 2. Na karte Všeobecné zadajte do poľa Priorita hodnotu od 1 do 1 000. Plnenie úloh s nižšou prioritou sa oneskorí za plnenie úloh s vyššou prioritou.
  Ak nechcete vyvážiť úlohu (napríklad úlohu, ktorá musí začať v konkrétny deň), nastavte jej úroveň priority na hodnotu 1 000. V predvolenom nastavení sú priority nastavené na hodnotu 500 alebo na strednú úroveň kontroly.

Tip na správu projektu    Nastavenie priorít pre viaceré úlohy v dialógovom okne Úloha – informácie je často zdĺhavé. Použite radšej stĺpec hárka. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca, kliknite na položku Vložiť stĺpec a potom kliknite na položku Priorita.

Príklad

Úloha s názvom Montáž vodovodných potrubí má prioritu 800. Keďže je priorita menšia ako 1 000, je možné, že sa počas vyvažovania premiestni. Ak je pre plánovanie projektu dôležité nepremiestniť úlohu, zvýšte prioritu na hodnotu 1 000 a úloha sa pri vyvažovaní zdrojov nepremiestni.

Nastavenie priorít úloh na vyvažovanie

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Nastavenie priorít úloh

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. V poli Názov úlohy vyberte úlohu, ktorej prioritu chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Úloha – informácie Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom zadajte alebo vyberte prioritu v poli Priorita.

Nastavenie priorít projektu

 1. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o projekte.

 2. Zadajte alebo vyberte prioritu v poli Priorita.

Rozloženie práce projektu vyvažovaním

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Vyvážiť zdroje.

 2. V časti Prepočítavať vyvažovanie kliknite na položku Automaticky alebo Manuálne.

  Manuálne vyvažovanie (predvolené) sa spúšťa kliknutím na položku Vyváženie. Automatické vyvažovanie sa spúšťa pri každej zmene úlohy alebo zdroja. Automatické vyvažovanie môžete používať, ak chcete preplánovať úlohy v prípade, že zdroje majú priradené väčšie množstvo práce, než na aké majú kapacitu.

 3. Ak vyberiete automatické vyvažovanie, zrušte začiarknutie políčka Pred vyvažovaním vymazať hodnoty určené na vyvažovanie. Po začiarknutí tohto políčka bude Project vyvažovať len nové a nevyvážené priradené úlohy. Toto políčko je predvolene začiarknuté. Ak však používate automatické vyvažovanie a necháte toto políčko začiarknuté, môže dôjsť k výraznému spomaleniu práce v pláne, pretože sa budú vyvažovať všetky úlohy. V poli Preťaženia hľadať: kliknite na časové obdobie alebo základ a určite citlivosť, s akou má vyvažovanie rozpoznávať preťaženie. Predvolená možnosť je Po dňoch. Toto nastavenie určuje okamih, v ktorom má vyvažovanie zasiahnuť: podľa toho, či k preťaženiu dôjde v priebehu jednej minúty, jedného dňa, jedného týždňa alebo jedného mesiaca.

 4. V časti Rozsah vyvažovania pre vyberte, či sa má vyvážiť celý projekt alebo len úlohy, ktoré patria do zadaného časového rozsahu.

 5. V poli Poradie vyvažovania vyberte požadované poradie vyvažovania:

  • Ak chcete, aby sa úlohy pred zvážením ďalších kritérií vyvážili vo zostupnom poradí podľa svojich identifikačných čísel, vyberte možnosť Iba identifikátor.

  • Ak chcete najskôr preskúmať závislosti pre predchádzajúca úloha, časová rezerva, dátumy, priority a obmedzenia a určiť tak, či a ako sa majú úlohy vyvážiť, vyberte možnosť Štandardné. (Toto nastavenie je predvolené.)

  • Ak chcete najskôr skontrolovať priority úloh a až potom preskúmať štandardné kritériá, vyberte možnosť Priorita, štandardná.

 6. Ak chcete zabrániť oneskoreniu dátumu dokončenia projektu, začiarknite políčko Vyvážiť len v rámci dostupnej časovej rezervy.

  Poznámka: Po začiarknutí tohto políčka sa môžu zobraziť chybové hlásenia s informáciou o tom, že Project nemôže vyvážiť celý plán. Project nemusí vyvážiť plán preto, lebo v pláne je len zriedka k dispozícii dostatočná rezerva na preplánovanie priradených úloh bez vyčerpania rezervy.

 7. Ak chcete vyvažovaniu povoliť úpravu v prípade, že zdroj pracuje na úlohe nezávisle od ďalších zdrojov, ktoré pracujú na tej istej úlohe, začiarknite políčko Vyvažovanie môže upraviť jednotlivé priradenia úloh.

 8. Ak chcete, aby vyvažovanie prerušilo úlohy tak, že vytvorí rozdelenia v zostávajúcej práci v priradených úlohách alebo zdrojoch, začiarknite políčko Vyvažovanie môže vytvoriť rozdelenia v zostávajúcej práci. Ak je zdroj súbežne priradený k viacerým úlohám a jeho plán neumožňuje spracovanie všetkých úloh, úloha so zostávajúcou prácou sa môže rozdeliť, aby na nej bolo možné pracovať, keď to bude plán zdroja umožňovať.

 9. Ak chcete zahrnúť navrhované zdroje, začiarknite políčko Vyvážiť úlohy s navrhovaným typom rezervácie.

 10. Ak chcete pred opätovným vyváženým vymazať výsledky predchádzajúceho vyváženia, kliknite na položku Vymazať vyvažovanie.

 11. Ak vyvažovanie vykonávate manuálne, kliknite na položku Vyváženie. Ak vyvažovanie vykonávate automaticky, kliknite na tlačidlo OK.

  Ak bolo pri otvorení dialógového okna Vyvažovanie otvorené zobrazenie obsahujúce vybraté zdroje, zobrazí sa dialógové okno Vyvažovanie zdrojov. Ak chcete vyvážiť len vybraté zdroje, kliknite na položku Vybraté zdroje. V opačnom prípade kliknite na položku Celý fond prostriedkov.

 • Ak chcete vyváženie vymazať okamžite pred vykonaním inej akcie, kliknite na položku Späť Vyvážiť. Ak vyváženie nevrátite, môžete výsledky predchádzajúceho vyváženia vymazať aj kliknutím na položku Vymazať vyvažovanie.

 • Ak vyvážite úlohy v projektoch, ktoré sú naplánované od dátumu skončenia, od konca úlohy alebo priradenia sa použijú záporné hodnoty oneskorenia, v dôsledku čoho bude dátum skončenia priradených úloh alebo zdrojov skorší.

 • Ak chcete zobraziť zmeny vykonané v úlohách prostredníctvom vyváženia, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ďalšie zobrazenia, kliknite na položku Ganttov graf s vyvažovaním a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×