Nastavenie prezentácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete určiť spôsob prehrávania prezentácie v PowerPoint použite toto dialógové okno.

Ak chcete nastaviť spúšťania automatickej prezentácie, prepnite na článok vytvorenie automatickej prezentácie.

Typ prezentácie

Pomocou možností v časti Zobraziť typ môžete určiť spôsob prezentácie publiku skontrolovať.

 • Pri prezentovaní prezentácie pred publikom naživo, kliknite na položku prezentovaná lektorom (na celej obrazovke).

 • Ak chcete povoliť cieľovej skupine prezentácie z pevný disk alebo CD v počítači alebo na internete, kliknite na položku prezeraná jednotlivcom (v okne).

  Ak chcete povoliť publika sa presúvajte po automatickej prezentácie z automatickej počítača, začiarknite políčko Zobraziť posúvač.

 • Pri prezentovaní automatickej prezentácie spúšťaného pri automatická prezentácia, kliknite na položku Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

Zobrazenie snímok

Pomocou možností v časti Zobraziť snímky, ak chcete zadať snímky, ktoré sú k dispozícii v prezentácii alebo vytvoriť vlastná prezentácia.

 • Ak chcete zobraziť všetky snímky v prezentácii, kliknite na položku všetko.

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu skupinu snímky v prezentácii, zadajte prvé číslo snímky, ktoré chcete zobraziť v poli od a zadajte číslo posledného snímky, ktoré chcete zobraziť v okne.

 • Začať vlastný snímky prezentácie, ktoré sú odvodené z inej prezentácie programu PowerPoint, kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom kliknite na položku prezentácie, ktoré sa majú zobrazovať ako vlastná prezentácia.

  Ďalšie informácie o spustení prezentácie z v rámci PowerPoint nájdete v téme vytvoriť a prezentovať vlastné zobrazenie.

Zobraziť možnosti

Pomocou možností v časti Zobraziť možnosti na určenie spôsobu zvukových súborov, hovorené komentáre alebo animácie spustiť v prezentácii.

 • Ak chcete prehrať zvukový súbor alebo animáciu priebežne, začiarknite políčko Cyklicky opakovať priebežne do "Esc".

 • Na zobrazenie prezentácie bez prehrávanie vloženého hovoreného komentára, začiarknite políčko prezentovať bez hovoreného komentára.

 • Na zobrazenie prezentácie bez toho, aby prehrávanie animácie vložený, začiarknite políčko Zobraziť bez animácie.

 • Na základe predvoleného nastavenia PowerPoint zrýchľuje kreslenie grafických prvkov v prezentácii. Však táto funkcia niekedy spôsobuje problémy so zobrazením na staršie počítače. Ak chcete vypnúť túto funkciu, vyberte možnosť Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky.

 • Počas prezentovania prezentácie pred publikom naživo, môžete napísať na snímkach. Ak chcete zadať farby v zozname Farba pera, vyberte položku Farba poznámok rukou.

  Farba pera zoznamu je k dispozícii iba v prípade, že je vybratá možnosť prezentovaná lektorom (na celej obrazovke) (v časti Zobraziť typ ).

 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte farbu laserového ukazovateľa. Počas prezentácie sa stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na položku a presuňte tlačidlo tak, aby smerovali na obsah snímky, že chcete upriamiť pozornosť na ukazovateľ ľavé tlačidlo myši. Prečítajte si článok Zmena ukazovateľa myši na laserový ukazovateľ , ďalšie informácie.

Prechod na ďalšiu snímku

Pomocou možností v časti prechod na ďalšiu snímku môžete určiť, ako prejsť z jednej snímky na druhú.

 • Ak počas prezentácie chcete na každú snímku prechádzať manuálne, kliknite na položku Manuálne.

 • Ak chcete použiť časovania snímok na postup do každej snímky automaticky počas prezentácie, kliknite na položku s časovaním, ak sú k dispozícii.

  Tip:    Časovanie snímok môžete použiť na nastavte tempo pre vaše automatickej prezentácie.

Viacerých monitoroch

Ak máte viacero monitorov, použitím zobrazenia pre prezentujúceho je vhodný pre lektora súkromne zobrazíte svoje poznámky a náhľad na ďalšiu snímku, zatiaľ čo publikum vidí len aktuálna snímka na hlavný monitor.

Ďalšie informácie o používaní viacerých monitorov v zobrazení pre prezentujúceho nájdete v téme Zobrazenie poznámok lektora súkromne pri predvádzaní prezentácie na viacerých monitoroch.

Typ prezentácie

Pomocou možností v časti Zobraziť typ môžete určiť spôsob prezentácie publiku skontrolovať.

 • Pri prezentovaní prezentácie pred publikom naživo, kliknite na položku prezentovaná lektorom (na celej obrazovke).

 • Ak chcete povoliť cieľovej skupine prezentácie z pevný disk alebo CD v počítači alebo na internete, kliknite na položku prezeraná jednotlivcom (v okne).

  Ak chcete povoliť publika sa presúvajte po automatickej prezentácie z automatickej počítača, začiarknite políčko Zobraziť posúvač.

 • Pri prezentovaní automatickej prezentácie spúšťaného pri automatická prezentácia, kliknite na položku Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

Zobrazenie snímok

Pomocou možností v časti Zobraziť snímky, ak chcete zadať snímky, ktoré sú k dispozícii v prezentácii alebo vytvoriť vlastná prezentácia.

 • Ak chcete zobraziť všetky snímky v prezentácii, kliknite na položku všetko.

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu skupinu snímky v prezentácii, zadajte prvé číslo snímky, ktoré chcete zobraziť v poli od a zadajte číslo posledného snímky, ktoré chcete zobraziť v okne.

 • Začať vlastný snímky prezentácie, ktoré sú odvodené z inej prezentácie programu PowerPoint, kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom kliknite na položku prezentácie, ktoré sa majú zobrazovať ako vlastná prezentácia.

  Ďalšie informácie o spustení prezentácie z v rámci PowerPoint nájdete v téme vytvoriť a prezentovať vlastné zobrazenie.

Zobraziť možnosti

Pomocou možností v časti Zobraziť možnosti na určenie spôsobu zvukových súborov, hovorené komentáre alebo animácie spustiť v prezentácii.

 • Ak chcete prehrať zvukový súbor alebo animáciu priebežne, začiarknite políčko Cyklicky opakovať priebežne do "Esc".

 • Na zobrazenie prezentácie bez prehrávanie vloženého hovoreného komentára, začiarknite políčko prezentovať bez hovoreného komentára.

 • Na zobrazenie prezentácie bez toho, aby prehrávanie animácie vložený, začiarknite políčko Zobraziť bez animácie.

 • Na základe predvoleného nastavenia PowerPoint zrýchľuje kreslenie grafických prvkov v prezentácii. Však táto funkcia niekedy spôsobuje problémy so zobrazením na staršie počítače. Ak chcete vypnúť túto funkciu, vyberte možnosť Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky.

 • Počas prezentovania prezentácie pred publikom naživo, môžete napísať na snímkach. Ak chcete zadať farby v zozname Farba pera, vyberte položku Farba poznámok rukou.

  Farba pera zoznamu je k dispozícii iba v prípade, že je vybratá možnosť prezentovaná lektorom (na celej obrazovke) (v časti Zobraziť typ ).

 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte farbu laserového ukazovateľa. Počas prezentácie sa stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na položku a presuňte tlačidlo tak, aby smerovali na obsah snímky, že chcete upriamiť pozornosť na ukazovateľ ľavé tlačidlo myši. Prečítajte si článok Zmena ukazovateľa myši na laserový ukazovateľ , ďalšie informácie.

Prechod na ďalšiu snímku

Pomocou možností v časti prechod na ďalšiu snímku môžete určiť, ako prejsť z jednej snímky na druhú.

 • Ak počas prezentácie chcete na každú snímku prechádzať manuálne, kliknite na položku Manuálne.

 • Ak chcete použiť časovania snímok na postup do každej snímky automaticky počas prezentácie, kliknite na položku s časovaním, ak sú k dispozícii.

  Tip:    Časovanie snímok môžete použiť na nastavte tempo pre vaše automatickej prezentácie.

Viacerých monitoroch

Ak máte viacero monitorov, použitím zobrazenia pre prezentujúceho je vhodný pre lektora súkromne zobrazíte svoje poznámky a náhľad na ďalšiu snímku, zatiaľ čo publikum vidí len aktuálna snímka na hlavný monitor.

Ďalšie informácie o používaní viacerých monitorov v zobrazení pre prezentujúceho nájdete v téme Zobrazenie poznámok lektora súkromne pri predvádzaní prezentácie na viacerých monitoroch.

Typ prezentácie

Pomocou možností v časti Zobraziť typ môžete určiť spôsob prezentácie publiku skontrolovať.

 • Pri prezentovaní prezentácie pred publikom naživo, kliknite na položku prezentovaná lektorom (na celej obrazovke).

 • Ak chcete povoliť cieľovej skupine prezentácie z pevný disk alebo CD v počítači alebo na internete, kliknite na položku prezeraná jednotlivcom (v okne).

  Ak chcete povoliť publika sa presúvajte po automatickej prezentácie z automatickej počítača, začiarknite políčko Zobraziť posúvač.

 • Pri prezentovaní automatickej prezentácie spúšťaného pri automatická prezentácia, kliknite na položku Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

Zobrazenie snímok

Pomocou možností v časti Zobraziť snímky, ak chcete zadať snímky, ktoré sú k dispozícii v prezentácii alebo vytvoriť vlastná prezentácia.

 • Ak chcete zobraziť všetky snímky v prezentácii, kliknite na položku všetko.

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu skupinu snímky v prezentácii, zadajte prvé číslo snímky, ktoré chcete zobraziť v poli od a zadajte číslo posledného snímky, ktoré chcete zobraziť v okne.

 • Začať vlastný snímky prezentácie, ktoré sú odvodené z inej prezentácie programu PowerPoint, kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom kliknite na položku prezentácie, ktoré sa majú zobrazovať ako vlastná prezentácia.

  Ďalšie informácie o spustení prezentácie z v rámci PowerPoint nájdete v téme vytvoriť a prezentovať vlastné zobrazenie.

Zobraziť možnosti

Pomocou možností v časti Zobraziť možnosti na určenie spôsobu zvukových súborov, hovorené komentáre alebo animácie spustiť v prezentácii.

 • Ak chcete prehrať zvukový súbor alebo animáciu priebežne, začiarknite políčko Cyklicky opakovať priebežne do "Esc".

 • Na zobrazenie prezentácie bez prehrávanie vloženého hovoreného komentára, začiarknite políčko prezentovať bez hovoreného komentára.

 • Na zobrazenie prezentácie bez toho, aby prehrávanie animácie vložený, začiarknite políčko Zobraziť bez animácie.

 • Počas prezentovania prezentácie pred publikom naživo, môžete napísať na snímkach. Ak chcete zadať farby v zozname Farba pera, vyberte položku Farba poznámok rukou.

  Farba pera zoznamu je k dispozícii iba v prípade, že je vybratá možnosť prezentovaná lektorom (na celej obrazovke) (v časti Zobraziť typ ).

Prechod na ďalšiu snímku

Pomocou možností v časti prechod na ďalšiu snímku môžete určiť, ako prejsť z jednej snímky na druhú.

 • Ak počas prezentácie chcete na každú snímku prechádzať manuálne, kliknite na položku Manuálne.

 • Ak chcete použiť časovania snímok na postup do každej snímky automaticky počas prezentácie, kliknite na položku s časovaním, ak sú k dispozícii.

  Tip:    Časovanie snímok môžete použiť na nastavte tempo pre vaše automatickej prezentácie.

Viacerých monitoroch

Ak máte viacero monitorov, použitím zobrazenia pre prezentujúceho je vhodný pre lektora súkromne zobrazíte svoje poznámky a náhľad na ďalšiu snímku, zatiaľ čo publikum vidí len aktuálna snímka na hlavný monitor.

Ďalšie informácie o používaní viacerých monitorov v zobrazení pre prezentujúceho nájdete v téme Zobrazenie poznámok lektora súkromne pri predvádzaní prezentácie na viacerých monitoroch.

Výkon

Pomocou možností v časti výkon môžete vybrať úroveň prehľadnosť v prezentácii.

 • Ak chcete urýchliť kreslenie grafických prvkov v prezentácii, vyberte položku použiť hardvérové urýchlenie grafiky.

 • V zozname rozlíšenie prezentácie, kliknite na položku rozlíšenie alebo počet pixlov na palec, ktoré chcete. Viac pixlov, ostrejší obraz, ale zaregistrovať nižší výkon vášho počítača. Napríklad 640 x 480 bodov obrazovky dokáže zobrazovať 640 odlišné bodky na jednotlivých 480 riadkov alebo približne 300 000 pixelov. Toto je najrýchlejšie výkonných rozlíšenie ešte poskytuje najnižšej kvality. Na rozdiel od 1 280 × 1 024 pixel obrazovky poskytuje najostrejšie obrázky, ale s zaregistrovať nižší výkon.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×