Nastavenie presmerovania hovorov pre službu Enterprise Voice

Táto časť opisuje nastavenie presmerovania hovorov v programe Office Communicator 2007 R2.

Poznámka:  Funkcie presmerovania hovorov a hlasovej schránky sú k dispozícii, iba ak má organizácia konfigurovanú ich podporu. Ak si nie ste istí, ktoré funkcie programu Office Communicator 2007 R2 sú povolené, obráťte sa na správcu systému.

Poznámka:   Ak presmerujete hovor na kontakt, ktorý používa program Office Communicator 2005, kontakt prijímajúci presmerovaný hovor bude v zozname hovorov vidieť vaše meno kontaktu, nie meno volajúceho.

Na konfiguráciu presmerovania hovorov v programe Communicator 2007 R2 použite dialógové okno Nastavenie presmerovania hovorov.

Otvorenie dialógového okna Nastavenie presmerovania hovorov

 • V pravom hornom rohu hlavného okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Presmerovanie hovorov a potom na položku Nastavenie presmerovania hovorov.

Funkcie presmerovania hovorov služby Enterprise Voice:

V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto

V rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto môžete vybrať, komu sa má zazvoniť pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Ak chcete, aby hovory zvonili iným kontaktom alebo na iné telefónne čísla, vyberte príslušnú možnosť a podľa nasledujúceho postupu nakonfigurujte nastavenia.

 • Zvoniť mne. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru sa bude zvoniť iba vám. Po výbere tejto možnosti môžete nastaviť ďalšie čísla, na ktoré sa bude zvoniť súčasne s vaším predvoleným telefónnym číslom. Ak napríklad cestujete alebo ste počas dňa mimo pracoviska, môžete nastaviť, aby hovory zvonili na váš telefón do práce aj na mobilný telefón.

  Konfigurácia možnosti Zvoniť mne

  1. V rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto vyberte položku Zvoniť mne.

  2. Ak chcete, aby prichádzajúce hovory zvonili na vaše hlavné číslo a súčasne na ďalšie číslo, v časti Vyberte ďalšie číslo, na ktoré sa má zvoniť kliknite na tlačidlo možností vedľa čísla, na ktoré chcete súčasne zvoniť. Ak sa požadované telefónne číslo nenachádza v zozname, pridajte ho týmto spôsobom:

   1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   2. Kliknite na položku Telefónne číslo.

   3. V dialógovom okne Moje telefónne čísla kliknite na typ telefónneho čísla, ktorý chcete pridať, alebo na tlačidlo Nový telefón.

   4. V dialógovom okne Úprava telefónneho čísla zadajte nové telefónne číslo. (Vzorové formáty telefónnych čísel nájdete v časti Úprava telefónneho čísla.)

 • Zvoniť mne a skupine tímových hovorov. Prichádzajúce hovory budú zvoniť vám a vašej skupine tímových hovorov, čo je skupina kontaktov, ktorú ste určili na prijímanie prichádzajúcich hovorov. Môžete nastaviť oneskorenie, aby prichádzajúce hovory zvonili najprv vám a až po niekoľkých sekundách členom vašej skupiny tímových hovorov.

  Konfigurácia možnosti Zvoniť mne a skupine tímových hovorov

  1. V rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto vyberte položku Zvoniť mne a mojej skupine tímových hovorov.

  2. V časti Zadajte členov skupiny tímových hovorov, ktorí budú prijímať hovory vo vašom zastúpení kliknite na tlačidlo Pridať.

  3. Kliknite na položku Kontakt a v zozname Pridanie kontaktov vyberte požadovaný kontakt, prípadne v poli Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

  5. Ak chcete nastaviť oneskorenie pred zazvonením kontaktu, v časti Skupina tímových hovorov kliknite na kontakt a potom na tlačidlo Oneskorenie (alebo na ikonu v stĺpci Oneskorenie vedľa kontaktu). V dialógovom okne Nastavenie oneskorenia zvonenia zadajte počet sekúnd, ktoré musia uplynúť, kým sa kontaktu zazvoní. Potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Presmerovať do hlasovej schránky, na číslo alebo na kontakt. Prichádzajúce hovory vás obídu a budú smerovať priamo do hlasovej schránky, na zadané telefónne číslo alebo na kontakt.

  Konfigurácia možnosti Presmerovať do hlasovej schránky, na číslo alebo na kontakt

  1. V rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto vyberte položku Presmerovať do hlasovej schránky, na číslo alebo na kontakt.

  2. V časti Presmerovať hovory na jedno z uvedených čísel kliknite na tlačidlo možností vedľa telefónneho čísla alebo kontaktu. Ak sa požadované telefónne číslo alebo kontakt nenachádza v zozname, vykonajte jeden z týchto krokov:

   1. Ak chcete pridať telefónne číslo, kliknite na tlačidlo Pridať a potom na položku Telefónne číslo. V dialógovom okne Moje telefónne čísla kliknite na tlačidlo Nový telefón. V dialógovom okne Úprava telefónneho čísla zadajte nové telefónne číslo. (Vzorové formáty telefónnych čísel nájdete v časti Úprava telefónneho čísla.) Kliknite na tlačidlo OK.

   2. Ak chcete pridať kontakt, kliknite na tlačidlo Pridať a potom na položku Kontakt. V zozname Pridanie kontaktov vyberte požadovaný kontakt, prípadne v poli Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Zvoniť mne a delegátom. Túto možnosť vyberte v prípade, ak máte asistentov, ktorí budú pomocou servera Office Communications Server 2007 R2 Attendant spravovať vaše hovory. Prichádzajúce hovory budú zvoniť vám a zadaným delegátom.

  Konfigurácia možnosti Zvoniť mne a delegátom

  1. V rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto vyberte položku Zvoniť mne a delegátom.

  2. V časti Vyberte delegátov, ktorí budú prijímať a uskutočňovať hovory vo vašom zastúpení kliknite na tlačidlo Pridať.

  3. Kliknite na položku Kontakt a v zozname Pridanie kontaktov vyberte požadovaný kontakt, prípadne v poli Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Pomocou začiarkavacieho políčka v stĺpci Zvoniť môžete určiť, či delegáti vo vašom zozname môžu prijímať a uskutočňovať hovory vo vašom zastúpení. Delegáta môžete zo zoznamu odstrániť kliknutím na jeho meno a následným kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

 • Zvoniť iba delegátom. Túto možnosť vyberte v prípade, ak máte asistentov, ktorí budú pomocou servera Office Communications Server 2007 R2 Attendant spravovať vaše hovory. Prichádzajúce hovory vás obídu a budú zvoniť len zadaným delegátom.

  Konfigurácia možnosti Zvoniť iba delegátom

  1. V rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto vyberte položku Zvoniť iba delegátom.

  2. V časti Vyberte delegátov, ktorí budú prijímať a uskutočňovať hovory vo vašom zastúpení kliknite na tlačidlo Pridať.

  3. Kliknite na položku Kontakt a v zozname Pridanie kontaktov vyberte požadovaný kontakt, prípadne v poli Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

  5. V stĺpci Zvoniť začiarknite políčko vedľa delegátov, ktorým chcete presmerovať hovory.

   Poznámka: Delegáta môžete zo zoznamu odstrániť kliknutím na jeho meno a následným kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

Súhrn aktuálnych nastavení

Táto textová oblasť rekapituluje spôsob spravovania hovorov na základe aktuálne zadaných nastavení presmerovania hovorov. Ak chcete nastavenia upraviť, v rozbaľovacom zozname V prípade prichádzajúceho hovoru postupovať takto vyberte novú možnosť.

Poznámka: Telefónne číslo v zozname Zvoniť môžete upraviť kliknutím na dané číslo (alebo na tlačidlo možností vedľa telefónneho čísla a následným kliknutím na tlačidlo Upraviť). V dialógovom okne Moje telefónne čísla kliknite na typ telefónneho čísla. V dialógovom okne Úprava telefónneho čísla upravte telefónne číslo. (Vzorové formáty telefónnych čísel nájdete v časti Úprava telefónneho čísla.) Kliknite na tlačidlo OK.

Odoslať neprijaté hovory na uvedené miesta

Ak chcete presmerovať hovor neprijatý na hlavnom čísle do práce, na ďalšom telefónnom čísle alebo kontakte, môžete použiť položku Presmerovať neprijaté hovory na.

Nastavenie možností položky Presmerovať neprijaté hovory na

 • Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Presmerovať neprijaté hovory na a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete neprijaté hovory presmerovať do hlasovej schránky, kliknite na položku Hlasová schránka.

  • V rozbaľovacom zozname kliknite na existujúce číslo. Dostupné čísla sú založené na telefónnych číslach konfigurovaných na karte Telefóny v dialógovom okne Možnosti alebo na nových číslach zadaných v rámci konfigurácie položky Nastavenie presmerovania hovorov.

  • Kliknite na položku Nové číslo a potom na položku Konfigurovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu. V poli Telefónne číslo zadajte telefónne číslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Kliknite na položku Kontakt a v zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt, prípadne v poli Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu danej osoby.

Pred presmerovaním zvoniť uvedený počet sekúnd

Ak chcete nastaviť trvanie zvonenia pred tým, než sa neprijatý hovor presmeruje do hlasovej schránky, na iné číslo alebo na iný kontakt, použite možnosť Pred presmerovaním zvoniť uvedený počet sekúnd.

Toto nastavenie použiť iba počas pracovných hodín určených v programe Outlook

Ak chcete, aby sa nastavenie presmerovania hovorov používalo iba počas pracovných hodín určených v položke Pracovný kalendár programu Outlook, začiarknite políčko Toto nastavenie použiť iba počas pracovných hodín určených v programe Outlook. Skôr ako začiarknete toto políčko, pozrite si svoj Pracovný kalendár programu Outlook. Táto možnosť je veľmi užitočná napríklad v prípade, ak chcete počas pracovných hodín prijímať hovory doma, ale nechcete, aby vás pracovné hovory rušili vo voľnom čase. Ďalšie informácie nájdete v časti Toto nastavenie použiť iba počas pracovných hodín určených v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×