Nastavenie predvolieb upozornení v SharePointe Workspace 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Spôsob, akým vás pracovný priestor služby SharePoint upozorňuje na neprečítané informácie v pracovných priestoroch, sa dá prispôsobiť.

Čo chcete urobiť?

Zmena predvoleného nastavenia upozornení

Nastavenie upozornení pre pracovný priestor SharePointu alebo Groove

Nastavenie upozornení pre zdieľaný priečinok

Nastavenie upozornení pre nástroj pracovného priestoru

Nastavenie upozornení pre priečinok so súbormi

Nastavenie upozornení pre súbor

Zmena predvoleného nastavenia upozornení

Predvolené nastavenie spôsobu, akým vás pracovný priestor služby SharePoint upozorňuje na neprečítané informácie v nových vytvorených pracovných priestoroch, sa dá zmeniť. Toto nastavenie potom môžete zmeniť v jednotlivom pracovný priestore, nástroji alebo priečinku a súbore v nástroji Dokumenty 2010 alebo nástroji Súbory 2007, a tiež v zdieľanom priečinku.

 1. Na spúšťacom paneli kliknite na karte Súbor na položku Informácie, potom na položku Správa konta a položku Predvoľby konta a potom v dialógovom okne Predvoľby kliknite na kartu Upozornenia.

 2. Zmeňte nastavenie upozornení posunutím jazdca.

  Podrobnosti

  • Nastavenie Automaticky umožňuje SharePointu Workspace určiť vhodné nastavenie upozornení na neprečítané informácie. V prípade nových pracovných priestorov alebo pracovných priestorov, ktoré navštevujete aspoň raz za týždeň, je toto nastavenie rovnaké ako nastavenie Vysoká. V prípade pracovných priestorov alebo nástrojov pracovných priestorov, ktoré navštevujete nepravidelne (čo naznačuje, že informácie v pracovnom priestore alebo nástroji nepotrebujete príliš často), SharePoint Workspace automaticky upraví nastavenie upozornení na možnosť Stredná, aby vás upozornenia zobrazované v oblasti oznámení zbytočne nevyrušovali pri práci.

  • Vysoká úroveň zobrazovania upozornení zobrazuje značku neprečítanej informácie a tiež upozornenie v oblasti oznámení v systéme Windows. Ak bol vo vlastnostiach priradeného pracovného priestoru alebo nástroja vybratý zvukový súbor, súčasťou upozornenia bude aj zvukový signál.

  • Stredná úroveň zobrazuje iba značky neprečítanej informácie.

  • Hodnota Vypnuté ignoruje neprečítané informácie a neupozorní vás.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Kliknite na položku Obnoviť predvolené, ak chcete obnoviť predvolené systémové nastavenie upozornení.

Poznámka: Možnosť Automatické odstránenie výstrah, ktorá sa zobrazí v dialógovom okne Predvoľby, nie je v tomto vydaní implementovaná.

Na začiatok stránky

Nastavenie upozornení pre pracovný priestor služby SharePoint alebo programu Groove

Spôsob, akým pracovný priestor služby SharePoint upozorňuje na neprečítané informácie v pracovnom priestore služby SharePoint alebo programu Groove, sa dá upraviť.

Nastavenie upozornení pre nové pracovné priestory je definované v predvoľbách konta. Ak ale zmeníte predvolené nastavenie v predvoľbách konta, nastavenie upozornení pre existujúce pracovné priestory sa nezmení.

Niekedy môže byť vhodné zmeniť nastavenie upozornení pre konkrétne pracovné priestory. Napríklad pre nepravidelne navštevované pracovné priestory môže byť vhodné nastaviť nižšiu úroveň zobrazovania upozornení, aby vás zbytočne nerušili upozornenia na informácie, ktoré vás nezaujímajú.

 1. Na spúšťacom paneli kliknite pravým tlačidlom na pracovný priestor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Upozornenia.

 3. Nastavenie upozornení zmeníte posunutím jazdca.

  Podrobnosti

  • Nastavenie Automaticky umožňuje SharePointu Workspace určiť vhodné nastavenie upozornení na neprečítané informácie. V prípade pracovných priestorov, ktoré navštevujete aspoň raz za týždeň, je toto nastavenie rovnaké ako nastavenie Vysoká. V prípade pracovných priestorov, ktoré navštevujete nepravidelne (čo naznačuje, že informácie v pracovnom priestore nepotrebujete príliš často), SharePoint Workspace automaticky upraví nastavenie upozornení na možnosť Stredná, aby vás upozornenia zobrazované v oblasti oznámení systému Windows zbytočne nevyrušovali pri práci.

  • Vysoká úroveň zobrazovania upozornení zobrazuje značku neprečítanej informácie a tiež upozornenie so zvukovým signálom v oblasti oznámení v systéme Windows.

  • Stredná úroveň zobrazuje iba značky neprečítanej informácie.

  • S nastavením Vypnuté sa ignorujú neprečítané informácie a nezobrazujú sa žiadne upozornenia.

 4. Ak chcete, vyberte zvukový súbor (.wav), ktorý sa prehrá s každým upozornením, ak nastavíte vysokú úroveň zobrazovania upozornení.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie upozornení pre zdieľaný priečinok

Nastavenie upozornení v prípade neprečítaného obsahu v zdieľanom priečinku nastavíte výberom možností v dialógovom okne vlastností pracovného priestoru.

 1. Na spúšťacom paneli kliknite pravým tlačidlom na zdieľaný priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Upozornenia.

 3. Nastavenie upozornení zmeníte posunutím jazdca.


  Podrobnosti

  • Nastavenie Automaticky umožňuje SharePointu Workspace určiť vhodné nastavenie upozornení na neprečítané informácie. V prípade zdieľaných priečinkov, ktoré navštevujete aspoň raz za týždeň, je toto nastavenie rovnaké ako nastavenie Vysoká. V prípade zdieľaných priečinkov, ktoré navštevujete nepravidelne (čo naznačuje, že informácie v zdieľanom priečinku nepotrebujete príliš často), SharePoint Workspace automaticky upraví nastavenie upozornení na možnosť Stredná, aby vás upozornenia zobrazované v oblasti oznámení systému Windows zbytočne nevyrušovali pri práci.

  • Vysoká úroveň zobrazovania upozornení zobrazuje značku neprečítanej informácie a tiež upozornenie so zvukovým signálom v oblasti oznámení v systéme Windows.

  • Stredná úroveň zobrazuje iba značky neprečítanej informácie.

  • Vypnutie sa ignorujú neprečítané informácie a nezobrazujú sa žiadne upozornenia

 4. Ak chcete, vyberte zvukový súbor (.wav), ktorý sa prehrá s každým upozornením, ak nastavíte vysokú úroveň zobrazovania upozornení.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

  Na začiatok stránky

Nastavenie upozornení pre nástroj pracovného priestoru

Spôsob, akým vás SharePoint Workspace upozorňuje na neprečítané informácie v aktuálnom nástroji pracovného priestoru, sa dá upraviť. Predvolené nastavenie pre nástroje pracovného priestoru je Zdediť, čo znamená, že sa má použiť aktuálne nastavenie platné pre pracovný priestor.

 1. Na table Obsah kliknite pravým tlačidlom myši na nástroj pracovného priestoru a potom kliknite na položku Nastaviť upozornenia.

 2. Presunutím jazdca zmeňte nastavenie upozornení.

  Podrobnosti

  • Nastavenie Automaticky umožňuje SharePointu Workspace určiť vhodné nastavenie upozornení na neprečítané informácie. V prípade nástrojov pracovného priestoru, ktoré navštevujete aspoň raz za týždeň, je toto nastavenie rovnaké ako nastavenie Vysoká. V prípade nástrojov pracovného priestoru, ktoré navštevujete nepravidelne (čo naznačuje, že informácie v nástroji pracovného priestoru nepotrebujete príliš často), SharePoint Workspace automaticky upraví nastavenie upozornení na možnosť Stredná, aby vás upozornenia zobrazované v oblasti oznámení systému Windows zbytočne nevyrušovali pri práci.

  • Vysoká úroveň zobrazovania upozornení zobrazuje značku neprečítanej informácie a tiež upozornenie so zvukovým signálom v oblasti oznámení v systéme Windows.

  • Stredná úroveň zobrazuje iba značky neprečítanej informácie.

  • Vypnutie sa ignorujú neprečítané informácie a nezobrazujú sa žiadne upozornenia

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie upozornení pre priečinok so súbormi

Spôsob, akým vás pracovný priestor služby SharePoint upozorňuje na neprečítané informácie v konkrétnych priečinkoch so súbormi, sa dá zmeniť. Predvolené nastavenie upozornení pre jednotlivé priečinky je Vypnuté a pracovný priestor služby SharePoint bude zobrazovať iba upozornenia aktuálne nastavené pre nástroj a pracovný priestor. Nastavenie zobrazovania upozornení pre priečinky môžete nastaviť na úroveň Vysoká a pracovný priestor služby SharePoint bude zobrazovať upozornenia na zmeny v danom priečinku.

Poznámka: Upozornenia môžete nastaviť len pre priečinky pracovných priestorov programu Groove.

 1. Ak nastavujete upozornenia pre priečinok v zdieľanom priečinku, vyberte ho a kliknite na položku Nastaviť výstrahy pre tento priečinok na table Úlohy súborov a priečinkov.

 2. Ak nastavujete upozornenia pre priečinok v nástroji Dokumenty 2010 alebo nástroji Súbory 2007, kliknite na priečinok pravým tlačidlom, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Výstrahy.

 3. Na zmenu nastavenia posuňte myšou jazdec.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie upozornení pre súbor

Spôsob, akým vás pracovný priestor služby SharePoint upozorňuje na neprečítané informácie v konkrétnom súbore, sa dá zmeniť. Predvolené nastavenie upozornení pre jednotlivé súbory je Vypnuté a pracovný priestor služby SharePoint bude zobrazovať iba upozornenia na neprečítaný obsah aktuálne nastavené pre nástroj a pracovný priestor. Nastavenie zobrazovania upozornení pre súbor môžete nastaviť na úroveň Vysoká a pracovný priestor služby SharePoint bude zobrazovať upozornenia na zmeny v danom konkrétnom súbore.

Poznámka: Upozornenia môžete nastaviť len pre súbory v pracovných priestoroch programu Groove.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Poznámka: Ak nastavujete upozornenia pre súbor v zdieľanom priečinku, vyberte ho a kliknite na položku Nastaviť výstrahy pre tento súbor na table Úlohy súborov a priečinkov.

 2. Kliknite na kartu Výstrahy v dialógovom okne Vlastnosti.

 3. Nastavenie upozornení zmeníte posunutím jazdca.

  Podrobnosti

  • Vysoká úroveň zobrazovania upozornení zobrazuje značku neprečítanej informácie a tiež upozornenie so zvukovým signálom v oblasti oznámení v systéme Windows.

  • Hodnota Vypnuté ignoruje neprečítané informácie a neupozorní vás.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×