Nastavenie predvolených hodnôt pre formulár

Počas návrhu šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath 2007 môžete k ovládacím prvkom, ktoré sú viazať na pole v šablóne formulára, priradiť predvolené hodnoty. Predvolená hodnota je hodnota, ktorá sa automaticky objaví v ovládacom prvku, keď používateľ otvorí formulár, aby ho vyplnil.

Obsah tohto článku

Prehľad predvolených hodnôt

Nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

Nastavenie predvolenej hodnoty pomocou pravidla

Nastavenie všetkých predvolených hodnôt pre formulár

Prehľad predvolených hodnôt

Keď navrhujete šablónu formulára, môžete k ovládacím prvkom priradiť predvolené hodnoty, aby ste pomohli používateľom rýchlejšie vyplniť formulár. Napríklad pri tvorbe šablóny formulára správy o ročných výdavkoch zamestnancov môžete k ovládaciemu prvku výberu dátumu priradiť ako predvolenú hodnotu dnešný dátum. Pri otvorení formulára sa potom v ovládacom prvku výberu dátumu automaticky objaví aktuálny dátum a nie je treba ho zadávať manuálne.

Nastaviť predvolené hodnoty do šablóny formulára môžete nasledovnými spôsobmi:

 • Priradiť k ovládaciemu prvku konkrétnu hodnotu, ktorá sa automaticky zadá, keď používateľ otvorí formulár, aby ho vyplnil.

 • Použiť na nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok pravidlo založené na údajoch vložených do iného ovládacieho prvku formulára.

 • Nastaviť všetky predvolené hodnoty pre šablónu formulára naraz.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

Keď nastavíte predvolenú hodnotu pre pole v šablóne formulára, určíte hodnotu, ktorá by sa mala automaticky objaviť v ovládacom prvku, keď používateľ vypĺňa formulár založený na tejto šablóne formulára.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, pre ktoré chcete nastaviť predvolenú hodnotu, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete ako predvolenú hodnotu použiť konkrétnu hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Hodnota.

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú hodnotu pomocou výrazu XPath, kliknite na položku Vložiť vzorec Obrázok tlačidla a potom v dialógovom okne Vloženie vzorca vytvorte výraz XPath.

   Tip: Ak chcete, aby sa vo vybratom poli automaticky aktualizovala hodnota vždy, keď sa prepočíta vzorec, začiarknite políčko Pri prepočítaní výsledku vzorca aktualizovať túto hodnotu v dialógovom okne Pole alebo skupina - vlastnosti.

 5. Ak otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+B.

Podrobné technické informácie

Keď nastavíte predvolenú hodnotu pre ovládací prvok, nastavujete tým aj predvolenú hodnotu pre pole, na ktoré je tento ovládací prvok viazaný. Ku každému ovládaciemu prvku viazanému na toto pole sa potom priradí rovnaká predvolená hodnota.

Ak je predvolenou hodnotou konkrétna hodnota, táto hodnota je uložená v súbore šablóna.xml priradenom k šablóne formulára. Ak chcete naprogramovať zmenu predvolenej hodnoty, zmeňte hodnotu príslušného poľa v súbore šablóna.xml. Ak je predvolenou hodnotou výsledok výrazu XPath, tento výraz je uložený v súbore manifest.xsf v prvku xsf:calculatedField pre príslušné pole.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolenej hodnoty pomocou pravidla

Ak chcete nastaviť predvolenú hodnotu ovládacieho prvku v závislosti od iného ovládacieho prvku, môžete použiť pravidlo. Pravidlo je akcia, ktorá sa vykoná, keď je splnená podmienka vo formulári. Mohli by ste napríklad navrhnúť šablónu formulára s ovládacím prvkom pre štát a ďalším ovládacím prvkom pre PSČ. Keď používateľ zadá PSČ do ovládacieho prvku pre PSČ, ovládací prvok pre štát sa automaticky vyplní správnym štátom.

Ak chcete vykonať tento postup, v šablóne formulára musíte mať dva ovládacie prvky – jeden, do ktorého bude používateľ zadávať údaje, a jeden, ktorý sa vyplní predvolenou hodnotou založenou na údajoch vložených do prvého ovládacieho prvku.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, na ktorom bude založený ovládací prvok s predvolenou hodnotou.

  Napríklad v prípade štátu a PSČ by ste dvakrát klikli na ovládací prvok pre PSČ.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V časti Overovanie a pravidlá kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 4. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 6. Ak chcete určiť, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na tlačidlo Nastaviť podmienku.

 7. V dialógovom okne Podmienka zadajte podmienku a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak napríklad chcete, aby sa do ovládacieho prvku pridala predvolená hodnota, keď používateľ vloží údaje do iného ovládacieho prvku, tak v prvom poli kliknite na pole, do ktorého bude používateľ zadávať údaje, v druhom poli kliknite na položku rovná sa a v poslednom poli zadajte údaje, ktoré bude používateľ zadávať do ovládacieho prvku.

 8. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 9. V zozname Akcia kliknite na príkaz Nastavte hodnotu poľa.

 10. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa Pole a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na ovládací prvok, ktorého predvolenú hodnotu chcete nastaviť.

 11. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete ako predvolenú hodnotu použiť zadanú hodnotu, zadajte túto hodnotu do poľa Hodnota a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú hodnotu pomocou výrazu XPath, kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla , v dialógovom okne Vloženie vzorca zadajte vzorec a potom kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+B.

Na začiatok stránky

Nastavenie všetkých predvolených hodnôt pre formulár

Ak poznáte všetky ovládacie prvky v šablóne formulára, ktoré budú mať predvolenú hodnotu, a viete, že tieto predvolené hodnoty nie sú založené na pravidlách, môžete všetky predvolené hodnoty nastaviť naraz.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. Kliknite na položku Spresnenie v zozname Kategória a potom kliknite na tlačidlo Upraviť predvolené hodnoty.

 3. V dialógovom okne Upraviť predvolené hodnoty vyberte pole, ktorého predvolenú hodnotu chcete nastaviť.

 4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete ako predvolenú hodnotu použiť zadanú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu pre pole do poľa Predvolená hodnota a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú hodnotu pomocou výrazu XPath, kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla a potom v dialógovom okne Vloženie vzorca vytvorte výraz XPath.

   Tip: Ak chcete, aby sa vo vybratom poli automaticky aktualizovala hodnota vždy, keď sa prepočíta vzorec, začiarknite políčko Pri prepočítaní výsledku vzorca aktualizovať túto hodnotu v dialógovom okne Upraviť predvolené hodnoty.

 5. Zopakujte krok 3 a 4 pre každé pole, ktorého predvolenú hodnotu chcete nastaviť.

 6. Ak otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+B.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×