Nastavenie počiatočného alebo koncového dátumu projektu

Nastavenie počiatočného alebo koncového dátumu projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Za počiatočný dátum všetkých nových projektov sa predvolene považuje aktuálny dátum. Môžete ho samozrejme zmeniť na iný čas začatia. Rovnako môžete projekt naplánovať od jeho koncového dátumu.

Tip: Správa projektu    Ak môžete, projekt naplánujte od času začatia. Napriek tomu, že poznáte aj jeho čas ukončenia, plánovanie od dátumu začatia poskytuje maximálnu flexibilitu.

Naplánovanie dátumu začatia a ukončenia projektu

 1. Kliknite na položky Projekt > Informácie o projekte.

 2. V zozname Plánovať od vyberte položku Dátum začiatku projektu alebo Dátum dokončenia projektu.

 3. Do okna Počiatočný dátum alebo Koncový dátum zadajte dátum, podľa ktorého chcete plánovať.

Tip

Vysvetlenie

Vyberte iba jednu metódu plánovania

Projekt môžete plánovať buď od počiatočného, alebo od koncového dátumu. Nie je možné zvoliť oba dátumy naraz.

Presunutie času začatia projektu

Počiatočný alebo koncový dátum projektu môžete kedykoľvek zmeniť, dokonca aj po tom, čo zostavíte plán projektu. Kliknite na položky Projekt > Presunúť projekt.

Pri presúvaní projektu sa môžete rozhodnúť, či chcete, aby Project presúval aj dátumy skutočne vykonanej práce. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad vykonanými a nedokončenými časti úloh, použite pred ich presunom funkciu Aktualizácia projektu. Kliknite na položky Projekt > Aktualizovať projekt a vyberte možnosť Znova naplánovať nedokončenú prácu na začatie po. Nastavte dátum v budúcnosti, podľa ktorého je možné plánovať nedokončenú prácu. Skutočné dátumy úloh sa nezmenia. Po vykonaní tohto postupu môžete použiť funkciu Presunúť projekt.

Výhody plánovania od koncového dátumu

Chcete zistiť dátum, kedy projekt musí začať, aby mohol skončiť do konkrétneho požadovaného dátumu. Keď na projekte začnete pracovať, často je vhodným riešením vrátiť sa k plánovaniu od počiatočného dátumu.

Presne neviete, kedy projekt začne.

Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Čo sa stane, keď sa v programe Project plánuje od koncového dátumu?

Keď zadáte nové úlohy, v programe Project sa k týmto úlohám automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Čo najneskôr. Iné obmedzenia by ste mali nastavovať, len ak to je nevyhnutné.

Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte koncový dátum úlohy, program Project automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Nekončí neskôr než.

Ak na zníženie preťaženia zdrojov v projekte použijete automatické vyvažovanie, v Projecte sa k oneskoreniu pri vyvažovaní automaticky pridá negatívna hodnota, aby sa tak vyrovnala dostupnosť zdrojov. Pri projekte, ktorý sa plánuje od koncového dátumu, sa pri negatívnom oneskorení pri vyvažovaní pridá čas vždy po úlohe, nie pred ňou.

Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od počiatočného dátumu, zmeníte tak, aby bol plánovaný od koncového dátumu, Project z naplánovaných úloh a priradení automaticky odstráni všetky oneskorenia pri vyvažovaní.

Skontrolujte dátumové obmedzenia

Ak zmeníte počiatočný dátum, ale koncový dátum ostane nezmenený, môže to znamenať, že v niektorých úlohách sa použijú dátumové obmedzenia. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na danú úlohu, ďalej kliknite na položku Informácie a potom na kartu Spresnenie.

Preverte skutočný priebeh úloh

Ak po zmene koncového dátumu ostane počiatočný dátum nezmenený, je možné, že v niektorých úlohách sa hlási skutočný priebeh alebo majú nastavené dátumové obmedzenie. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na danú úlohu, ďalej kliknite na položku Informácie a potom na kartu Spresnenie.

Ďalšie informácie o počiatočných a koncových dátumoch projektov

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Naplánovanie dátumu začatia a ukončenia projektu

 1. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o projekte.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete plánovať od dátumu začatia, kliknite v zozname Naplánovať od na položku Dátum začiatku projektu.

  • Ak chcete plánovať od dátumu ukončenia, kliknite v zozname Naplánovať od na položku Dátum dokončenia projektu.

 3. Do okna Počiatočný dátum alebo Koncový dátum zadajte dátum, podľa ktorého chcete plánovať.

 • Ak sa rozhodnete naplánovať projekt od dátumu ukončenia, pretože chcete stanoviť najneskorší dátum, od ktorého projekt dokáže dodržať dátum ukončenia, po spustení projektu sa odporúča zmeniť opäť plánovanie od dátumu začatia. Takto budete môcť zreteľne sledovať postup projektu a mať prehľad o situáciách a faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na zmenu dátumu ukončenia.

 • Projekt je možné naplánovať iba od dátumu začatia alebo od dátumu ukončenia. Nie je možné zvoliť plánovanie od oboch dátumov naraz. Pri plánovaní od dátumu začatia projektu sa dátum ukončenia projektu automaticky prispôsobuje zmenám v projekte. Pri plánovaní od dátumu ukončenia projektu sa dátum začatia projektu vypočíta automaticky. Ak chcete zmeniť automaticky vypočítaný dátum, musíte zmeniť plánovanie projektu zo súčasne počítaného dátumu alebo vykonať úpravy úloh v projekte, prostredníctvom ktorých sa upraví výpočet dátumu.

 • Ak zmeníte dátum začatia, ale dátum ukončenia ostane nezmenený, môže to znamenať, že v niektorých úlohách sa použijú dátumové obmedzenia. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. (Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, vyberte úlohu a potom v ponuke Nástroje kliknite na položku Ovládače úlohy.)

 • Ak zmeníte dátum ukončenia, ale dátum začatia ostane nezmenený, môže to znamenať, že v niektorých úlohách sa dosiahne skutočný pokrok alebo sa použijú dátumové obmedzenia. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. (Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, vyberte úlohu a potom v ponuke Nástroje kliknite na položku Ovládače úlohy.)

 • Ak ask v projekte spustí skôr ako počiatočný dátum projektu, možno ste nastavili dátum obmedzenia, úloha môže byť externá závislosť alebo úlohy môžu mať skutočný dátum začatia zaznamenané pred dátumom začatia projektu. Vyskúšajte tieto riešenia:

  • Ak vaša úloha obsahuje dátum obmedzenia nie začať skôr ako počiatočný dátum projektu, obnovte obmedzenie. Vyberte úlohu, kliknite na položku Informácie o úlohe a potom kliknite na kartu Rozšírené. V zozname typ obmedzenia, kliknite na položku čo najskôr.

  • Ak vaša úloha vyžaduje externá závislosť, zmeňte dátum začatia projektu podľa dátumu externá závislosť. V ponuke projekt kliknite na položku Informácie o projekte. Do poľa Počiatočný dátum zadajte nový dátum.

  • Ak nesprávne skutočný dátum začatia úlohy, vyberte úlohu, a potom v ponuke Nástroje ukážte na sledovanie a potom kliknite na položku Aktualizovať úlohy. V časti aktuálny, zmeňte dátum v poli Spustiť.

 • Dátum začatia a ukončenia projektu môžete kedykoľvek zmeniť, dokonca aj po tom, čo zostavíte plán projektu. Ak sa napríklad pokúšate stihnúť konkrétny dátum ukončenia a plán aktuálne prekračuje daný dátum, môžete manuálne nastaviť skorší dátum začatia, aby sa dátum ukončenia automaticky prispôsobil. Ak chcete presunúť dátum začatia alebo ukončenia projektu, kliknite na paneli s nástrojmi Analýza na položku Upraviť dátumy. Toto makro zmení dátumy úlohy podľa nových dátumov začatia alebo ukončenia projektu.

Ďalšie informácie o plánovaní od počiatočného alebo koncového dátumu

Skoro každý projekt by mal byť naplánovaný od známeho dátumu začatia. Napriek tomu, že poznáte aj jeho dátum ukončenia, plánovanie od dátumu začatia poskytuje maximálnu flexibilitu.

Existuje však niekoľko prípadov, v ktorých je najlepšie plánovať od dátumu ukončenia. V nasledujúcich prípadoch je napríklad zvyčajne vhodné použiť plánovanie od dátumu ukončenia:

 • Ak chcete zistiť dátum, kedy sa projekt musí začať, aby sa dodržalo dokončenie v konkrétnom požadovanom dátume.

 • Ak si nie ste istí, kedy sa projekt začne (ak dátum začatia závisí napríklad od dokončenia práce inej strany a dátum dokončenia danej práce nie je známy).

 • Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Ak pracujete s projektom, ktorý sa plánuje od dátumu ukončenia, majte na pamäti rozdiely v postupoch Microsoft Office Projectu v takých prípadoch. V projekte plánovanom od dátumu ukončenia:

 • Keď zadáte nové úlohy, Office Project k týmto úlohám automaticky priradí obmedzenie na hodnotu Čo najneskôr. Iné obmedzenia by ste mali nastavovať, len ak to je nevyhnutné.

 • Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte dátum ukončenia úlohy, Office Project automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Nekončí neskôr než.

 • Ak na zníženie preťaženia zdrojov v projekte použijete automatické vyvažovanie, v Office Projecte sa k oneskoreniu pri vyvažovaní automaticky pridá negatívna hodnota, aby sa tak vyrovnala dostupnosť zdrojov. Pri projekte, ktorý sa plánuje od dátumu ukončenia, sa pri negatívnom oneskorení pri vyvažovaní pridá čas vždy po úlohe, nie pred ňou.

Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od dátumu začatia, zmeníte tak, aby bol plánovaný od dátumu ukončenia, Office Project z naplánovaných úloh a priradení automaticky odstráni všetky oneskorenia pri vyvažovaní.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×