Nastavenie osobných možností

Možnosti zahrnuté do tejto témy

Moje konto

Stav

Správca osobných údajov

Moje konto

 • Prihlasovacie meno     Zadajte názov používateľského konta. Napríklad: someone@example.com.

 • Spresniť     Na tlačidlo Spresniť kliknite v prípade, že chcete konfigurovať pripojenie k serveru Microsoft Office Communications Server. Konfigurácia sa obyčajne nastavuje automaticky alebo ju nastavuje správca systému.

 • Po prihlásení do systému Windows automaticky spúšťať program Communicator     Túto možnosť vyberte, ak chcete zjednodušiť spúšťanie a automaticky sa prihlasovať a spúšťať program Communicator pri každom prihlásení v systéme Windows.

 • Po spustení programu Communicator automaticky otvoriť zoznam kontaktov     Túto možnosť vyberte, ak chcete otvárať zoznam kontaktov programu Communicator pri každom spustení programu Communicator. Ak túto možnosť nevyberiete, v oblasti oznámení (panel úloh) systému Windows sa pri spustení programu Communicator zobrazí ikona programu Communicator.

Na začiatok stránky

Stav

 • Zobraziť stav Neaktívny, ak čas nečinnosti môjho počítača dosiahne     Vyberte čas nečinnosti v minútach, ktorý má uplynúť pred zobrazením stavu Nečinnosť. Čas nečinnosti sa zaznamená vtedy, keď počítač nezaregistruje žiadnu činnosť používateľa – či už na klávesnici, myši, alebo hlasové príkazy. Maximálny časový interval, ktorý môžete zadať, je 60 minút. Ďalšie informácie o stave prítomnosti nájdete v téme Sprievodca funkciou Prítomnosť.

 • Zobraziť stav Som preč, ak čas stavu Neaktívny dosiahne     Vyberte čas nečinnosti v minútach, ktorý má uplynúť pred zobrazením stavu Som preč. Čas nečinnosti sa zaznamená vtedy, keď počítač nezaregistruje žiadnu činnosť používateľa – či už na klávesnici, myši alebo hlasové príkazy. Ďalšie informácie o stave prítomnosti nájdete v téme Sprievodca funkciou Prítomnosť.

Na začiatok stránky

Správca osobných údajov

 • Microsoft Office Outlook     Keď vyberiete túto možnosť, funkcia hľadania programu Communicator použije okrem globálneho zoznamu adries ako zdroj kontaktov aj zoznam kontaktov programu Office Outlook. Okrem toho, ak vyberiete program Microsoft Office Outlook ako správcu osobných údajov, k dispozícii máte všetky možnosti v rámci správcu osobných údajov, ako je to opísané nižšie v tejto téme.

  • Zobraziť informácie o stave Mimo pracoviska programu Outlook kontaktom na úrovniach prístupu Osobné, Tím a Spoločnosť     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť správu Mimo pracoviska v poli Osobná poznámka programu Communicator a ak chcete, aby bola správa Mimo pracoviska k dispozícii ostatným. Správu Mimo pracoviska môžete nastaviť otvorením programu Outlook, kliknutím na príkaz Nástroje a následným kliknutím na položku Asistent pre režim Mimo pracoviska. Ak vyberiete túto možnosť a špecifikovali ste správu Mimo pracoviska, správa sa zobrazí kontaktom na úrovniach prístupu Osobné, Tím a Spoločnosť. Ďalšie informácie o úrovniach prístupu nájdete v téme Sprievodca funkciou Prítomnosť.

  • Aktualizovať moju prítomnosť podľa kalendára programu Outlook    Túto možnosť vyberte, ak chcete aktualizovať stav prítomnosti podľa plánu programu Outlook. Ak vyberiete túto možnosť, stav prítomnosti sa napríklad počas plánovaných schôdzí zobrazí automaticky ako Nemám čas. Po uplynutí času plánovanej schôdze sa stav prítomnosti automaticky aktualizuje tak, aby odrážal nový stav.

   • Zobraziť predmet schôdze a umiestnenie kontaktom na úrovni prístupu Tím     Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby kontakty, ktoré sú priradené k úrovni prístupu Tím, videli predmet a miesto schôdzí v programe Outlook. Ďalšie informácie o úrovniach prístupu nájdete v téme Sprievodca funkciou Prítomnosť.

  • Ukladať moje konverzácie cez okamžité správy v priečinku histórie konverzácie programu Outlook     Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa konverzácie prostredníctvom okamžitých správ zobrazovali v priečinku histórie konverzácie v programe Outlook. Ďalšie informácie o priečinku histórie konverzácie programu Outlook nájdete v téme Používanie programu Communicator s programami Office Outlook 2007 a Office OneNote 2007.

  • Ukladať moje denníky hovorov v priečinku histórie konverzácie programu Outlook     Túto možnosť vyberte, ak chcete zaznamenávať prichádzajúce a odchádzajúce hovory v priečinku histórie konverzácie v programe Outlook. Ďalšie informácie o priečinku histórie konverzácie programu Outlook nájdete v téme Používanie programu Communicator s programami Office Outlook 2007 a Office OneNote 2007.

  • Čo je konverzácia alebo hovor a aké sú kritériá ich zobrazovania v priečinku histórie konverzácie programu Outlook?

   Čo je konverzácia?

   Každý pokus o nadviazanie konverzácie cez okamžité správy sa považuje za konverzáciu a spôsobuje, že položka sa ukladá v priečinku histórie konverzácie programu Outlook. Ak napríklad pošlete okamžitú správu osobe, ktorá neodpovie, položka konverzácie sa aj tak zaznamená v priečinku histórie konverzácie.

   Čo je hovor?

   Hovor je relácia, ktorá zahŕňa všetky druhy zvuku. Každý pokus o nadviazanie hovoru, či už zvukového hovoru, alebo videohovoru, prípadne každý pokus o prechod na zvukovú reláciu počas relácie prostredníctvom okamžitých správ sa považuje na hovor, a to aj v prípade, že je nezodpovedaný.

   Kedy začína konverzácia alebo hovor?

   Konverzácia alebo hovor začínajú, ak vykonáte jednu z uvedených činností:

   • Pošlete okamžitú správu inému používateľovi.

   • Prijmete pozvanie na výmenu okamžitých správ od iného používateľa.

   • Prijmete zvukový hovor alebo videohovor (bez ohľadu na to, či ho akceptujete).

   • Uskutočníte zvukový hovor alebo videohovor.

    Kedy sa konverzácia alebo hovor ukončia?

    Konverzácia alebo hovor sa ukončia, keď nastane jedna z nasledujúcich situácií:

   • Zatvoríte okno konverzácie (cez ponuku Súbor/Zavrieť alebo tlačidlo Zavrieť).

   • Čas na konverzáciu po 10 minútach uplynie.

   • Zvukový hovor alebo videohovor sa ukončí alebo presmeruje.

   • Odhlásite sa z programu Communicator alebo sa stratí pripojenie k serveru.

 • Adresár systému Windows     Túto možnosť vyberte, ak chcete používať Adresár systému Windows ako zdroj kontaktov pri hľadaní kontaktov pomocou funkcie hľadania programu Communicator. Ak namiesto programu Microsoft Office Outlook vyberiete ako správcu osobných údajov Adresár systému Windows, funkcia hľadania programu Communicator uprednostní ako alternatívny zdroj kontaktov pri používaní funkcie hľadania programu Communicator Adresár systému Windows pred zoznamom kontaktov balíka Microsoft Office. Výber Adresára systému Windows nenahrádza globálny zoznam adries ako hlavný zdroj kontaktov.

 • Žiadne     Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby funkcia hľadania programu Communicator ponúkala iba kontakty z globálneho zoznamu adries. Ak je vybratá táto možnosť, funkcia hľadania programu Communicator použije ako alternatívny zdroj funkcie hľadania Adresár systému Windows alebo zoznam kontaktov programu Outlook.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×