Nastavenie okrajov strany pred vytlačením hárka

Ak chcete lepšie zarovnať hárok programu Microsoft Excel na vytlačenej strane, môžete zmeniť okraje, zadať vlastné okraje alebo zarovnať hárok vodorovne alebo zvislo na stred strany.

Okraje strany sú prázdne miesta medzi údajmi hárka a krajmi vytlačenej strany. Horné a dolné okraje strany možno použiť pri niektorých položkách, ako sú hlavičky, päty a čísla strán.

 1. Vyberte jeden alebo viac hárkov, ktoré chcete vytlačiť.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Ušká hárkov

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

  Tip.    Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Okraje.

  Skupina Nastavenie strany na karte Rozloženie strany

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť preddefinované okraje, kliknite na možnosť Normálne, Široké alebo Úzke.

   Tip: Ak ste predtým použili vlastné nastavenie okrajov, toto nastavenie je k dispozícii ako preddefinovaná možnosť Posledné vlastné nastavenie okrajov.

  • Ak chcete zadať vlastné okraje strany, kliknite na možnosť Vlastné okraje a potom do políčok Hore, Dole, Vľavo a Vpravo zadajte požadovanú veľkosť okrajov.

  • Ak chcete nastaviť okraje hlavičky alebo päty, kliknite na možnosť Vlastné okraje a do políčka Hlavička alebo Päta zadajte novú veľkosť okrajov. Nastavením okrajov hlavičky alebo päty sa zmení vzdialenosť medzi hornou hranou papiera a hlavičkou alebo medzi spodnou hranou papiera a pätou.

   Poznámka: Hodnoty nastavené pre hlavičku a pätu by mali byť menšie ako hodnoty nastavené pre horný a spodný okraj a väčšie alebo rovnaké ako minimálne okraje oblasti tlače.

  • Ak chcete zarovnať stranu na stred vodorovne alebo zvislo, kliknite na položku Vlastné okraje a potom v časti Centrovať na strane začiarknite políčko Vodorovne alebo Zvislo.

Tipy: 

 • Ak chcete vidieť nové okraje, kliknite na položky Súbor > Tlačiť. Ak chcete upraviť okraje v ukážke pred tlačou, začiarknite políčko Zobraziť okraje v pravom dolnom rohu okna ukážky a potiahnite čierne rukoväti okrajov na ktorejkoľvek strane alebo v hornej, prípadne dolnej časti stránky.

 • Pole Zobraziť okraje v ukážke pred tlačou

Poznámka:    Okraje strany, ktoré definujete v danom hárku, sa pri uložení zošita uložia s týmto hárkom. Pre nové zošity nemôžete zmeniť predvolené okraje strany.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×