Nastavenie navigácie metaúdajov v zozname alebo knižnici

Nastavenie navigácie metaúdajov v zozname alebo knižnici

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri nastavovaní Navigácia metaúdajov vo veľkých zoznamov a knižníc, sa na uľahčenie vyhľadávania obsahu. Navigácia metaúdajov umožňuje používateľom filtrovanie a hľadanie obsahu v zoznamoch a knižniciach pomocou navigačnom strome. Môžete požiadať aj kľúčové filtre, ktoré pracujú v kombinácii s navigačnom strome spresniť zoznam položiek, ktoré zobrazujú.

Pri nastavovaní navigácie metaúdajov môžete stanoviť, ktoré stĺpce z knižnice sa zobrazia v strome, a môžete určiť kľúčové filtre. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený jednoduchý navigačný strom založený na type obsahu.

Navigáciu metaúdajov pre ovládací prvok stromu môžete nastaviť na paneli vľavo

Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie je na väčšine lokalít predvolene zapnutá. Ak je na vašej lokalite vypnutá, môžete ju zapnúť na stránke Funkcie lokality.

Ak chcete zapnúť funkciu Navigácia metaúdajov a filtrovanie, musíte byť vlastníkom lokality alebo správcom kolekcie lokalít.

Zapnutie funkcie Navigácia metaúdajov

 1. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Akcie lokality kliknite na položku Spravovať funkcie lokality.

 3. V zozname Funkcie vyhľadajte položku Navigácia metaúdajov a filtrovanie a potom kliknite na príkaz Aktivovať.

Nastavenie navigácie metaúdajov

Na nastavenie navigácie metaúdajov v zozname alebo knižnici treba mať povolenie aspoň na úrovni správy zoznamov.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete konfigurovať navigáciu metaúdajov a kliknite na názov.

 2. Kliknite na kartu zoznam alebo knižnica na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenie navigácie metaúdajov.

  Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia je zapnutá Navigácia metaúdajov a filtrovanie na väčšine lokalít. Ak sa nezobrazuje možnosť Nastavenie navigácie metaúdajov, môže byť vypnuté na lokalite. Informácie o túto funkciu povoliť, pozrite si tému Zapnutie funkcie Navigácia metaúdajov a filtrovanie.

 4. V časti Konfigurácia hierarchií navigácie vyberte polia, ktoré chcete zobraziť v navigačnej hierarchii, a potom kliknite na položku Pridať.

  Nastavenia navigácie metaúdajov vám umožnia zadať polia metaúdajov, ktoré sa dajú pridať na ovládací prvok navigačného stromu

 5. Navigačný strom predvolene zobrazuje priečinky. Ak nechcete, aby sa priečinky zobrazovali, vyberte položku Priečinky a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 6. V časti Konfigurovať kľúčové filtre vyberte polia, ktoré chcete pridať ako kľúčové filtre a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 7. V časti Konfigurovať automatické indexovanie stĺpcov pre tento zoznam určite, či sa v prípade tohto zoznamu majú automaticky vytvárať indexy. Prostredníctvom nich sa zvýši výkonnosť dotazov, ktoré používatelia vykonajú pri použití stĺpcov navigačného stromu a kľúčových filtrov, ktoré ste určili. Odporúča sa výber možnosti Automatická správa indexov stĺpcov v tomto zozname.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak je pre zoznam alebo knižnicu nastavená navigácia metaúdajov, lokalita SharePoint na ľavej strane stránky zobrazí ovládací prvok Strom. Strom zobrazuje hierarchiu priečinkov a spravovaných výrazov metaúdajov. Používatelia môžu na filtrovanie toho, čo sa zobrazí na stránke, vybrať položky v strome. Vďaka tomu môžu používatelia vytvárať dynamické zobrazenia obsahu. Používatelia ho môžu ešte spresniť pomocou ovládacieho prvku Kľúčové filtre, ktorý sa zobrazí pod navigačným stromom a ktorý spolupracuje s navigačným stromom.

Navigácia metaúdajov

 1. Stromový ovládací prvok

 2. Hierarchia priečinkov pre zoznam alebo knižnicu

 3. Výraz

 4. Podriadené výrazy

 5. Kľúčové filtre

Používatelia lokality môžu navigačnú hierarchiu použiť na prehľadávanie zoznamu alebo knižnice podľa priečinka alebo podľa metaúdajov. Keď používatelia v navigačnom strome vyberú výraz spravovaných metaúdajov, zobrazenie sa automaticky filtruje na zobrazovanie iba tých položiek, ktoré sú označené daným výrazom alebo niektorým z jeho podriadených výrazov. Ak chcú používatelia filtrovať iba podľa daného špecifického výrazu s vylúčením jeho podriadených výrazov, môžu opätovne vybrať položku. Navigácia metaúdajov funguje spolu s ostatnými filtrami zoznamu, ako sú zobrazenia a filtre stĺpcov.

Navigáciu metaúdajov je možné nastaviť v prípade zoznamov a knižníc aj v prípade, že dané zoznamy a knižnice nepoužívajú stĺpce Spravované metaúdaje. Niektoré typy stĺpcov môžete použiť ako polia v hierarchii navigácie metaúdajov vrátane stĺpcov Typ obsahu a Pole výberu s jednou hodnotou.

Nasledujúci zoznam zobrazuje typy stĺpcov, ktoré môže ovládací prvok Kľúčové filtre použiť ako polia:

 • Spravované metaúdaje

 • Typ obsahu

 • Voľba

 • Osoba alebo skupina

 • Dátum a čas

 • Číslo

Postup na Nastavenie stĺpca používajúci spravované metaúdaje nájdete v téme Vytvorenie stĺpca spravovaných metaúdajov

SharePoint predvolene automaticky vytvára indexy. Keď je povolené automatické vytváranie indexov, indexy sa automaticky vytvárajú pre polia, ktoré pridáte do navigačného stromu a kľúčových filtrov. Indexy založené na jednom stĺpci sa budú vytvárať vo všetkých podporovaných poliach kľúčového filtra s výnimkou polí Typ obsahu a Výber. Zložené indexy sa budú vytvárať vo všetkých prípadoch podporovaných kombinácií navigačných hierarchií a kľúčových filtrov.

Ak sa indexy vytvárajú automaticky, pre zoznamy presahujúce prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu sú povolené dotazy. V niektorých prípadoch bude možno potrebné vypnúť toto nastavenie a manuálne nastaviť vlastné indexy. Ak počet kombinácií jednostĺpcových a zložených indexov presahuje 20 (maximálny počet indexov na zoznam), automatické indexovanie musíte vypnúť a tieto indexy manuálne nakonfigurovať.

Navigácia metaúdajov a filtrovanie je predvolene zapnuté na väčšine lokalít vytvorených v produktoch SharePointu. Navigácia metaúdajov a filtrovanie je na pozadí aktívne dokonca aj vtedy, ak pre konkrétny zoznam alebo knižnicu nebola nastavená navigácia metaúdajov, čím sa zlepšuje výkonnosť zobrazení zoznamov a knižníc. Pomocou funkcie Navigácia metaúdajov a filtrovanie sa pri načítaní určitého zobrazenia vždy automaticky vyberie najvhodnejší index. Keď používatelia načítajú nové zobrazenia, vymažú filtre alebo použijú zoradenie podľa poľa, pomocou optimalizácie dotazov sa určí najvhodnejší spôsob zadania dotazu do databázy tak, aby nedošlo k obmedzeniu zobrazenia zoznamu.

Ak používateľ načíta zobrazenie, ktoré presahuje prah, potom navigácia metaúdajov a filtrovanie vytvorí upravenú verziu pôvodného dotazu používateľa, ktorá sa nazýva záložný dotaz. Záložný dotaz sa vzťahuje vždy iba na časť zoznamu, a nie na celý zoznam. V dôsledku toho zobrazuje iba čiastočnú množinu požadovaných položiek. Záložné dotazy poskytujú užitočné výsledky, keď je pôvodný dotaz zakázaný z dôvodu obmedzenia rozsiahleho zoznamu. Niekedy záložné dotazy vrátia 0 výsledkov, a to v prípade, že žiadna časť zoznamu, na ktorú sa daný dotaz vzťahuje, neobsahuje výsledky zodpovedajúce pôvodnému dotazu používateľa.

Ak sa vyskytne záložný dotaz, na obrazovke sa zobrazí hlásenie s upozornením, výsledky sú čiastočné. Hlásenie naznačuje, že na zobrazenie úplnej množiny výsledkov bude potrebné použiť ďalšie filtre.

Hlásenie záložného dotazu tiež slúži ako varovanie vlastníkov zoznamu alebo knižnice, že používatelia sa nemôžu dostať k obsahu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×