Nastavenie multifunkčného zariadenia alebo aplikácie na odosielanie e-mailov pomocou služieb Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predpoklady: Office 365 predplatného Exchange Online Plan

Z 1st September 2018 služieb Office 365 je pomaly rozmiestnenie zmeny SMTP klienta odoslaných (známe aj ako SMTP overený predloženie), ktoré môžu ovplyvniť zariadenia a aplikácie, ktoré odosielajú e-maily. Ďalšie informácie nájdete článok databázy KB vylepšenia protokolu SMTP overený odoslania klienta.

Tento článok vysvetľuje, ako možno odosielať e-maily zo zariadení a podnikových aplikácií v prípade, že máte všetky poštové schránky v Office 365. Príklad:

 • Máte skener a chcete e-mailom sebe alebo inej osobe odoslať naskenované dokumenty.

 • Máte podnikovú aplikáciu, ktorá spravuje stretnutia, a chcete klientom odoslať pripomenutia o čase ich stretnutí.

Poznámka: Začiatok 1st September 2018 služieb Office 365 je pomaly rozmiestnenie zmeny SMTP klienta odoslaných (známe aj ako SMTP overený predloženie), ktoré môžu mať vplyv na vaše zariadenia a aplikácie, ktoré odosielajú e-maily. Ďalšie informácie nájdete v článku KB vylepšenia protokolu SMTP overený odoslania klienta.

1. možnosť (odporúča sa): Overenie zariadenia alebo aplikácie priamo prostredníctvom poštovej schránky v Office 365 a odoslanie pošty prostredníctvom odosielania klienta SMTP

Táto možnosť podporuje väčšinu scenárov používania a je najjednochšie nastaviteľná. Túto možnosť si vyberte v nasledovných prípadoch:

 • Email chcete odoslať z aplikácie, služby alebo zariadenia, ktoré sú hosťované tretími stranami.

 • E-mail chcete odoslať ľuďom z alebo mimo vašej organizácie.

Ak chcete nakonfigurovať svoje zariadenie alebo aplikáciu, pripojte sa k službám Office 365 priamo pomocou koncového bodu odosielania klienta SMTP smtp.office365.com.

Každé zariadenie/aplikácia musí byť schopné vykonať overenie prostredníctvom služieb Office 365. Môžu mať svoju vlastnú adresu odosielateľa alebo môžu všetky zariadenia požívať jednu adresu, napríklad tlaciaren@contoso.com.

Nastavenie odosielania klienta SMTP

Zadajte nasledovné nastavenia priamo vo vašom zariadení alebo v aplikácii podľa pokynov, ktoré k nim máte (môže sa v nich používať odlišná terminológia ako v tomto článku). Pokým váš scenár spĺňa požiadavky na odosielanie klienta SMTP, nasledovné nastavenia vám umožnia odoslať e-mail z vášho zariadenia alebo aplikácie.

Nastavenie zariadenia alebo aplikácie

Hodnota

Server/server smart host

smtp.office365.com

Port

Port 587 (odporúča sa) alebo port 25

TLS/StartTLS

Povolené

Meno používateľa/e-mailová adresa a heslo

Zadajte prihlasovacie povolenia používanej hosťovanej poštovej schránky.

Ak chcete získať ďalšie informácie, rozbaľte nasledovné sekcie.

Pomocou príručky pre zariadenie alebo pomocou dodávateľa určte, akú verziu protokolu TLS vaše zariadenie podporuje. Ak vaše zariadenia alebo aplikácia nepodporuje protokol TLS 1.0 alebo vyššiu verziu:

 • Odošlite namiesto toho poštu buď pomocou priameho odoslania (2. možnosť) alebo prenosom protokolu SMTP služieb Office 365 (3. možnosť).

 • Ak je nevyhnutné použiť odosielanie klienta SMTP a vaša tlačiareň podporuje len protokol SSL 3.0, môžete nastaviť alternatívnu konfiguráciu nazývanú nepriame odosielanie klienta SMTP. Na pripojenie k službám Office 365 sa použije lokálny server na prenos protokolu SMTP. Ide o omnoho náročnejšie nastavovanie. Inštrukcie môžete nájsť tu: Postup nastavenia služieb IIS na prenos údajov so službami Office 365.

Poznámka: Ak zariadenie odporúča alebo je predvolene nastavené na používanie portu 465, nepodporuje odosielanie klienta SMTP.

Nasledovný diagram poskytuje konceptuálny prehľad toho, ako bude vaše prostredie vyzerať.

Znázorňuje spôsob pripojenia multifunkčnej tlačiarne k službám Office 365 pomocou odoslania klientskeho protokolu SMTP.

 • Odosielanie klienta SMTP umožňuje odosielanie e-mailov ľuďom vo vašej organizácii, ako aj mimo vašej spoločnosti.

 • Táto metóda obchádza väčšinu kontroly nevyžiadanej pošty týkajúcej sa e-mailov odoslaných ľuďom vo vašej organizácii. Môže sa tým pomôcť ochrániť IP adresy vašej spoločnosti pred ich zablokovaním zoznamom nevyžiadanej pošty.

 • Pomocou tejto metódy môžete odosielať e-maily z ľubovoľného miesta alebo IP adresy vrátane vašej (lokálnej) siete organizácie alebo cloudovej hostiteľskej služby tretej strany, akou je Microsoft Azure.

 • Overenie: Musíte mať možnosť nakonfigurovať meno používateľa a heslo na odosielanie e-mailov v zariadení.

 • Poštová schránka: Je potrebné mať licencovanú poštovú schránku v Office 365, z ktorej môžete odosielať e-maily.

 • Protokol TLS (Transport Layer Security): Vaše zariadenie musí dokázať používať protokol TLS verzie 1.0 alebo vyššej verzie.

 • Port: Port 587 (odporúčaný) alebo port 25 je požadovaný a je potrebné, aby bol pre vašu sieť odblokovaný. Niektoré sieťové brány firewall alebo poskytovatelia internetových služieb blokujú porty – najmä port 25.

Poznámka: Ďalšie informácie o protokole TLS nájdete v téme Používanie protokolu TLS v službe Exchange Online na zabezpečenie pripojení k e-mailom v službách Office 365 a technické informácie o tom, ako Exchange Online používa protokol TLS pri zoradení šifrovanej množiny, nájdete v téme Vylepšenie zabezpečenia toku pošty pre Exchange Online.

Odosielať možno len z jednej e-mailovej adresy, pokým vaše zariadenie nedokáže ukladať prihlasovanie poverenia pre viacero poštových schránok v Office 365. Office 365 stanovuje limit 30 odoslaných správ za minútu a limit 10 000 príjemcov denne.

2. možnosť: Odoslanie pošty priamo z tlačiarne alebo aplikácie do služieb Office 365 (priame odosielanie)

Túto možnosť si vyberte v nasledovných prípadoch:

 • Odosielanie klienta SMTP (1. možnosť) nie je kompatibilné s potrebami vášho podniku alebo s vaším zariadením. Vaše zariadenie alebo aplikácia nespĺňa požiadavky na odosielanie klienta SMTP, napríklad podporu protokolu TLS.

 • Potrebujete odosielanie správ príjemcom vo vašej organizácie, ktorí majú poštových schránok v Office 365; nie je potrebné odoslanie e-mailu pre ľudí mimo vašej organizácie.

Iné scenáre, kedy môže byť priame odosielanie najlepšou možnosťou:

 • Chcete, aby vaše zariadenie alebo aplikácia vykonávali odosielanie z e-mailových adries jednotlivých používateľov a nechcete, aby sa poverenia poštových schránok jednotlivých používateľov konfigurovali na používanie odosielania klienta SMTP. Priame odosielanie umožňuje každému používateľovi v organizácii odoslať e-mail prostredníctvom vlastnej adresy.

  Vyhnite sa používaniu jednej poštovej schránky s povoleniami Odoslať ako pre všetkých vašich používateľov. Dôsledkom zložitosti a potenciálnych problémov táto metóda nie je podporovaná.

 • Chcete odoslať hromadný e-mail alebo newsletter. Office 365 to neumožňuje urobiť prostredníctvom odosielania klienta SMTP. Priame odosielanie vám umožní odosielať veľký objem správ.

  Uvedomte si však, že existuje riziko, že váš e-mail bude službami Office 365 označený ako nevyžiadaná pošta. Možno preto budete chcieť získať pomoc poskytovateľa hromadných e-mailov. Pomôže vám napríklad dodržať najvhodnejšie postupy a zaistiť, že vaše domény a IP adresy nie sú blokované inými používateľmi internetu.

Zadajte nasledovné nastavenia priamo v zariadení alebo aplikácii.

Nastavenia zariadenia alebo aplikácie

Hodnota

Server/server smart host

Váš koncový bod MX, napríklad contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Povolené

e-mailovú adresu,

Môže ísť o akúkoľvek e-mailovú adresu pre jednu z vašich domén akceptovaných službami Office 365. Tento e-mail nemusí mať poštovú schránku.

Odporúčame pridanie SPF záznamu, aby ste sa vyhli označeniu správ ako nevyžiadanej pošty. Ak odosielanie vykonávate zo statickej IP adresy, pridajte ju nasledovným spôsobom do svojho SPF záznamu v nastaveniach DNS registrátora domény:

DNS záznam

Hodnota

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Ak vaše zariadenie alebo aplikácia dokážu vykonať odosielanie zo statickej verejnej IP adresy, získajte túto adresu a poznamenajte si ju. Svoju statickú IP adresu môžete zdieľať s ostatnými zariadeniami a používateľmi, no IP adresu nezdieľajte s hocikým mimo vašej spoločnosti. Vaše zariadenie alebo aplikácia dokáže odosielať z dynamickej alebo zdieľanej IP adresy, no je väčšia pravdepodobnosť, že správy prejdú filtrovaním antispamu.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365.

 3. Uistite sa, že vaša doména, napríklad contoso.com, je vybratá. Kliknite na položku Správa DNS a vyhľadajte MX záznam. MX záznam bude mať hodnotu SMEROVANIE NA ADRESU, ktorá vyzerá podobne ako cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com na nasledovnej snímke obrazovky. Poznamenajte si hodnotu SMEROVANIE NA ADRESU MX záznamu, ktorú označujeme ako koncový bod MX.

  Poznačte si hodnotu Smerovanie na adresu MX záznamu.
 4. Vráťte sa k svojmu zariadeniu a v nastaveniach v časti bežne nazývanej Server alebo Server Smart Host zadajte hodnotu SMEROVANIE NA ADRESU MX záznamu, ktorú ste si poznamenali v kroku 3.

 5. Teraz, keď máte dokončenú konfiguráciu nastavení zariadenia prejdite na webovú lokalitu registrátora domén a aktualizujte svoje DNS záznamy. Upravte svoj SPF (sender policy framework) záznam. V príslušnej položke uveďte IP adresu, ktorú ste si poznamenali v kroku 1. Výsledný reťazec vyzerá približne nasledovne:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  10.5.3.2 predstavuje vašu verejnú IP adresu.

  Poznámka: Vynechanie tohto kroku môže spôsobiť, že e-mail bude odoslaný do priečinkov nevyžiadanej pošty príjemcov.

 6. Ak chcete otestovať konfiguráciu, odošlite testovací email zo svojho zariadenia alebo aplikácie, a potvrďte, že ho príjemca prijal.

V nasledujúcom diagrame aplikácia alebo zariadenie v sieti vašej organizácie používa na odosielanie e-mailov príjemcom vo vašej organizácii priame odosielanie a váš koncový bod MX (smerovania pošty) služieb Office 365. Vyhľadanie koncového bodu MX v Office 365 v prípade, že to potrebujete urobiť, je jednoduché.

Znázorňuje spôsob, ako multifunkčná tlačiareň s použitím MX koncového bodu služieb Office 365 odosiela e-maily priamo príjemcom len vo vašej organizácii.

Môžete nakonfigurovať zariadenia odosielať e-maily priamo do Office 365. Použitie priame Odoslať prenos e-mailov príjemcom Office 365 poštových schránok vo vašej organizácii. Priame odosielanie platí aj pre externých príjemcov s poštovými schránkami v Office 365. Ak vaše zariadenie používa priame Odoslať skúsiť relé e-mailu pre príjemcu, ktorý nemá Office 365 poštovú schránku, e-mailu, zamietne.

Poznámka: Ak má zariadenie alebo aplikácia schopnosť fungovať ako poštový server a doručovať do služieb Office 365, ako aj iným poskytovateľom e-mailu, pozrite si inštrukcie pre svoje zariadenie alebo aplikáciu. Pre tento scenár nie je potrebné vykonať žiadne nastavenie služieb Office 365.

 • Na odosielanie e-mailov sa používa Office 365, no nevyžaduje sa vyhradená poštová schránka v Office 365.

 • Nevyžaduje sa, aby vaše zariadenie alebo aplikácia mali statickú IP adresu. Ak je to však možné, je to odporúčané.

 • Nefunguje s konektorom – nikdy nekonfigurujte zariadenie na používanie konektora s priamym odosielaním, môže to spôsobiť problémy.

 • Nevyžaduje sa, aby vaše zariadenie podporovalo protokol TLS.

Priame odosielanie má vyššie odosielacie limity ako odosielania klienta SMTP. Odosielatelia nie sú viazaní limitom 30 správ za minútu alebo 10 000 príjemcov za deň.

 • Port: Vyžaduje sa port 25, ktorý musí byť vo vašej sieti odblokovaný.

 • Sa odporúča statickú IP adresu: Odporúča sa statickú IP adresu tak, aby sa možno vytvoriť záznam SPF pre vašu doménu. To pomáha zabrániť správ označená ako nevyžiadaná pošta.

 • Nevyžaduje schránky služieb Office 365 s licenciou.

 • Priame odosielanie nemožno použiť na doručovanie e-mailov externým príjemcom, napríklad príjemcom s adresami služieb Yahoo alebo Gmail.

 • Vaše správy budú podrobené antispamovým kontrolám.

 • Odoslanie pošty môže byť narušené, ak sú vaše IP adresy zablokované zoznamom nevyžiadanej pošty.

 • Office 365 používa na ochranu výkonu služby politiky obmedzovania.

3. možnosť: Konfigurácia konektora na odosielanie pošty prostredníctvom prenosu protokolu SMTP služieb Office 365

Táto možnosť sa implementuje zložitejšie než iné. Túto možnosť si vyberte len v nasledovných prípadoch:

 • Odosielanie klienta SMTP (1. možnosť) nie je kompatibilné s potrebami vášho podniku alebo s vaším zariadením.

 • Priame odosielanie (2. možnosť) nie je možné použiť, pretože e-maily musíte odoslať externým príjemcom.

Prenos protokolu SMTP umožňuje službám Office 365 vykonávať prenos e-mailov vo vašom mene pomocou verejnej IP adresy (alebo certifikátu) na účely overenia službami Office 365. Na vykonanie tohto postupu je potrebné nastaviť konektor pre vaše konto služieb Office 365, čo z toho robí komplikovanejšiu konfiguráciu.

Nastavenia zariadenia alebo aplikácie

Hodnota

Server/server smart host

Koncový bod vášho MX, napríklad yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Povolené

e-mailovú adresu,

Ľubovoľná e-mailová adresa pre jednu z vašich domén overených službami Office 365. Táto e-mailová adresa nepotrebuje poštovú schránku.

Ak máte hybridné nastavenie servera Exchange alebo konektor konfigurovaný pre tok pošty z vášho e-mailového servera do služieb Office 365, je pravdepodobné, že pre tento scenár sa nebude vyžadovať žiadne ďalšie nastavenie. V opačnom prípade vytvorte konektor toku pošty na podporu tohto scenára:

Nastavenie konektora

Hodnota

Od

E-mailový server vašej organizácie

Komu

Office 365

Obmedzenia domény: IP adresa/rozsah

Vaša lokálna IP adresa alebo rozsah adries, ktoré zariadenie alebo aplikácia použije na pripojenie k službám Office 365.

Odporúčame pridanie SPF záznamu, aby ste sa vyhli označeniu správ ako nevyžiadanej pošty. Ak odosielanie vykonávate zo statickej IP adresy, pridajte ju nasledovným spôsobom do svojho SPF záznamu v nastaveniach DNS registrátora domény:

DNS záznam

Hodnota

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Získajte verejnú (statickú) IP adresu, z ktorej bude zariadenie alebo aplikácia vykonávať odosielanie. Dynamická IP adresa nie je podporovaná alebo povolená. Svoju statickú IP adresu môžete zdieľať s ostatnými zariadeniami a používateľmi, no IP adresu nezdieľajte s hocikým mimo vašej spoločnosti. Poznamenajte si túto IP adresu, aby ste ju neskôr mohli použiť.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365.

 3. Vyberte položku Domény. Uistite sa, že vaša doména, napríklad contoso.com, je vybratá. Kliknite na položku Správa DNS a vyhľadajte MX záznam. MX záznam bude mať hodnotu SMEROVANIE NA ADRESU, ktorá vyzerá podobne ako cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com na nasledovnej snímke obrazovky. Poznamenajte si hodnotu SMEROVANIE NA ADRESU MX záznamu. Neskôr ju budete potrebovať.

  Poznačte si hodnotu Smerovanie na adresu MX záznamu.
 4. Skontrolujte, či boli domény, na ktoré bude aplikácia alebo zariadenie odosielať, overené. Ak doména nebola overená, e-maily sa môžu stratiť a vy ich nebudete môcť sledovať pomocou nástroja na sledovanie správ služby Exchange Online.

 5. V Office 365 kliknite na položku Správca a potom kliknutím na položku Exchange prejdite do Centra spravovania pre Exchange.

 6. V Centre spravovania pre Exchange kliknite na položku Tok pošty a potom na položku Konektory.

 7. Prezrite si zoznam konektorov nastavených pre vašu organizáciu. Ak sa tu nenachádza žiaden konektor od e-mailového servera vašej organizácie do služby Office 365, vytvorte ho.

  1. Ak chcete spustiť sprievodcu, kliknite na znamienko plus +. Na prvej obrazovke, vyberte požadované možnosti, ktoré sú znázornené na nasledujúcom obrázku:

   Výber – z e-mailového servera vašej organizácie do služieb Office 365

   Kliknite na položku Ďalej a pomenujte konektor.

  2. Na nasledovnej obrazovke vyberte možnosť Overením, či sa IP adresa odosielacieho servera zhoduje s niektorou z týchto IP adries patriacich vašej organizácii a pridajte IP adresu z kroku 1.

  3. V ostatných poliach ponechajte predvolené hodnoty a vyberte položku Uložiť.

 8. Teraz, keď máte konfigurované nastavenia služieb Office 365, prejdite na webovú lokalitu svojho registrátora domén, aby ste aktualizovali svoje DNS záznamy. Upravte svoj záznam SPF. Zahrňte IP adresu, ktorú ste si poznamenali v kroku 1. Dokončený reťazec by mal vyzerať podobne ako tento: v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all. 10.5.3.2 predstavuje vašu verejnú IP adresu. Vynechanie tohto kroku môže spôsobiť, že e-mail bude odoslaný do priečinkov nevyžiadanej pošty príjemcov.

 9. Vráťte sa k svojmu zariadeniu, v nastaveniach vyhľadajte položku pre Server alebo Server Smart Host a zadajte hodnotu SMEROVANIE NA ADRESU MX záznamu, ktorú ste si poznamenali v kroku 3.

 10. Ak chcete otestovať konfiguráciu, odošlite testovací email zo svojho zariadenia alebo aplikácie a potvrďte, že bol príjemcom prijatý.

V nasledujúcom diagrame aplikácia alebo zariadenie v sieti vašej organizácie používa na odosielanie e-mailov príjemcom vo vašej organizácii konektor na prenos protokolu SMTP.

Znázorňuje spôsob pripojenia multifunkčnej tlačiarne k službám Office 365 pomocou prenosu protokolu SMTP.
 • Konektor v Office 365, ktorý konfigurujete, overí vaše zariadenie alebo aplikáciu prostredníctvom služieb Office 365 a pomocou IP adresy. Vaše zariadenie alebo aplikácia môžu odosielať e-maily pomocou ľubovoľnej adresy (vrátane tých, ktoré nemôžu prijímať poštu), pokiaľ adresa používa jednu z vašich domén. E-mailová adresa nemusí byť priradená k skutočnej poštovej schránke. Ak je napríklad vašou doménou contoso.com, môžete odosielať z adresy, akou je do_not_reply@contoso.com.

 • Prenos protokolu SMTP služieb Office 365 používa konektor na overenie pošty odoslanej z vášho zariadenia alebo vašej aplikácie. Office 365 tak môže preniesť tieto správy do vašich vlastných poštových schránok, ako aj externým príjemcom. Prenos protokolu SMTP služieb Office 365 je veľmi podobný priamemu prenosu, až na to, že poštu dokáže odosielať aj externým príjemcom.

 • Dôsledkom väčšej zložitosti konfigurácie konektora sa pred prenosom protokolu SMTP služieb Office 365 odporúča priamy prenos, pokiaľ však nepotrebujete e-maily odoslať externým príjemcom. Ak chcete e-mail odoslať prostredníctvom prenosu protokolu SMTP služieb Office 365, vaše zariadenie alebo aplikačný server musia mať statickú IP adresu alebo rozsah adries. Prenos protokolu SMTP nemožno použiť na odosielanie e-mailov priamo do služieb Office 365 z hosťovanej služby tretej strany, akou je Microsoft Azure.

 • Prenos protokolu SMTP služieb Office 365 nevyžaduje na odosielanie e-mailov používanie licencovanej poštovej schránky služieb Office 365.

 • Prenos protokolu SMTP služieb Office 365 má vyššie odosielacie limity ako odosielanie klienta SMTP. Odosielatelia nie sú viazaní limitom 30 správ za minútu alebo 10 000 príjemcov za deň.

 • Statická IP adresa a rozsahy adries: Väčšina zariadení alebo aplikácií nedokáže na overovanie používať certifikát. Na overenie vášho zariadenia alebo aplikácie použite jednu alebo viacero statických IP adries, ktoré nie sú zdieľané s inou organizáciou.

 • Konektor: V službe Exchange Online musíte nastaviť konektor, aby sa e-mail odoslal z vášho zariadenia alebo aplikácie.

 • Port: Vyžaduje sa port 25, ktorý nesmie byť blokovaný vo vašej sieti alebo vaším poskytovateľom internetových služieb.

 • Licencie: Prenos protokolu SMTP nepoužíva na odosielanie e-mailov konkrétnu poštovú schránku v Office 365. Z tohto dôvodu je dôležité, aby zo zariadení alebo aplikácií konfigurovaných na prenos protokolu SMTP e-maily odosielali len licencovaní používatelia. Ak máte odosielateľov používajúcich zariadenia alebo aplikácie LOB, ktorí nemajú licenciu na poštovú schránku v Office 365, získajte a priraďte jednotlivým nelicencovaným odosielateľom licenciu Exchange Online Protection. Ide o najlacnejšiu licenciu umožňujúcu odosielanie e-mailov prostredníctvom služieb Office 365.

 • Odoslanie pošty môže byť narušené, ak sú vaše IP adresy zablokované zoznamom nevyžiadanej pošty.

 • Uplatňujú sa primerané limity týkajúce sa odosielania. Ďalšie informácie nájdete v téme Fond doručovania s vysokým rizikom pre odchádzajúce správy.

 • Vyžadujú sa statické nezdieľané IP adresy (pokiaľ sa nepoužíva certifikát).

Porovnanie možností

Tu je porovnanie jednotlivých možností konfigurácie a funkcií, ktoré podporujú.

Odosielanie klienta SMTP

Priame odosielanie

Prenos protokolu SMTP

Funkcie

Odosielanie príjemcom vo vašich doménach

Áno

Áno

Áno

Prenos na internet prostredníctvom služieb Office 365

Áno

Nie, len priame doručenie.

Áno

Obídenie antispamu

Áno, ak je pošta určená pre poštovú schránku v Office 365.

Nie, podozrivé e-maily môžu byť filtrované. Odporúčame vlastný SPF (Sender Policy Framework) záznam.

Nie, podozrivé e-maily môžu byť filtrované. Odporúčame vlastný SPF záznam.

Pošta odoslaná z aplikácií hosťovaných treťou stranou je podporovaná

Áno

Nie

Nie

Požiadavky

Otvorený sieťový port

Port 587 alebo port 25

Port 25

Port 25

Zariadenie alebo aplikačný server musia podporovať protokol TLS

Povinné

Voliteľné

Voliteľné

Vyžaduje sa overovanie

Vyžaduje sa meno používateľa a heslo služieb Office 365

Žiadne

Jedna alebo viacero statických IP adries. Vaša tlačiareň alebo server využívajúce vašu podnikovú (LOB) aplikáciu musia mať statickú IP adresu používanú na overovanie prostredníctvom služieb Office 365.

Obmedzenia

Limity obmedzovania

10 000 príjemcov za deň, 30 správ za minútu

Na ochranu služieb Office 365 sa využíva štandardné obmedzovanie.

Uplatňujú sa primerané limity. Službu nemožno použiť na odoslanie nevyžiadanej alebo hromadnej pošty. Ďalšie informácie o primeraných limitoch nájdete v téme Fond doručovania s vysokým rizikom pre odchádzajúce správy.

Použitie vlastného e-mailového servera na odosielanie e-mailov z multifunkčných zariadení a aplikácií

Ak máte poštové schránky v Office 365 a e-mailový server, ktorý spravujete (nazývaný aj lokálny e-mailový server), vždy konfigurujte svoje zariadenia a aplikácie na používanie lokálnej siete a smerujte e-maily cez váš vlastný e-mailový server. Podrobnosti o nastavení servera Exchange na prijímanie e-mailov zo systémov, ktoré nepoužívajú Exchange (napríklad multifunkčná tlačiareň) nájdete v téme Vytvorenie prijímacieho konektora na prijímanie e-mailov zo systému nepoužívajúceho Exchange.

Súvisiace témy

Riešenie problémov s tlačiarňami, skenermi a aplikácie aplikácie, ktoré odosielajú e-maily pomocou služieb Office 365
ako konfigurovať službu IIS na relé so službami Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×