Nastavenie možností vyzváňacích tónov a zvukov v programe Lync 2010 Attendee

Dialógové okno Možnosti umožňuje nastavenie vyzváňacích tónov telefónu, ako aj ďalších zvukov, napríklad upozornení.

Čo chcete robiť?

Zobrazenie možností vyzváňacích tónov a zvukov

Priradenie vyzváňacích tónov k hovorom

Výber možností zvukov

Nastavenie konkrétnych zvukov

Zobrazenie možností vyzváňacích tónov a zvukov

Možnosti okna Vyzváňacie tóny a zvuky môžete zobraziť pomocou niektorého z nasledujúcich krokov:

 • Pred pripojením k schôdzi kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, potom kliknite na položku Microsoft Lync 2010 Attendee a nakoniec na položku Vyzváňacie tóny a zvuky.. V dialógovom okne Lync Attendee - možnosti kliknite na položku Vyzváňacie tóny a zvuky.

 • Ak ste na schôdzi, kedykoľvek kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Vyzváňacie tóny a zvuky.

Na začiatok stránky

Priradenie vyzváňacích tónov k hovorom

Komunikačný softvér Microsoft Lync 2010 Attendee ponúka viacero vyzváňacích tónov a umožňuje výber rôznych tónov pre rôzne typy hovorov. Môžete tiež určiť, za akých okolností bude možné zvuky počuť.

 • V možnostiach okna Vyzváňacie tóny a zvuky v časti Vyzváňacie tóny kliknite v zozname Príjemcovia hovorov na typ hovoru, pre ktorý chcete použiť vyzváňací tón.

 • V zozname Vyzváňací tón kliknite na požadovaný vyzváňací tón. V programe Lync Attendee 2010 sa prehrá testovací tón.

Na začiatok stránky

Výber možností zvukov

V predvolenom nastavení sa v programe Attendee súčasne s niektorými udalosťami prehrávajú zvuky.

Ak je v možnostiach okna Vyzváňacie tóny a zvuky v časti Zvuky začiarknuté políčko Prehrávať v programe Lync zvuky (vrátane vyzváňacích tónov upozornení na prichádzajúce hovory a upozornení na okamžité správy) , v programe Attendee sa prehrá vybratý vyzváňací tón pri zvonení telefónu. Ak nechcete počuť zvuky upozornení na okamžité správy, začiarknite políčko Počas zobrazovania konverzácie cez okamžité správy stlmiť zvuky upozorňujúce na prichádzajúce okamžité správy. Prehrajú sa tiež zvuky programu Attendee vybraté v dialógovom okne Zvuky (ak ich chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Nastavenie zvukov ).

Ak chcete zastaviť prehrávanie všetkých zvukov programu Attendee, zrušte začiarknutie políčka Prehrávať v programe Lync zvuky (vrátane vyzváňacích tónov upozornení na prichádzajúce hovory a upozornení na okamžité správy) .

Na začiatok stránky

Nastavenie konkrétnych zvukov

Ak chcete nastaviť konkrétne zvuky, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V možnostiach okna Vyzváňacie tóny a zvuky kliknite v časti Zvuky na tlačidlo Nastavenie zvukov.

 2. Na karte Zvuky sa v zozname Udalosti programov posuňte nadol na položku Microsoft Lync 2010 Attendee.

 3. V časti Microsoft Lync 2010 Attendee kliknite na udalosť (napríklad Hovor skončený).

 4. V zozname Zvuky kliknite na zvukový súbor. Ak ho chcete prehrať, kliknite na položku Testovať.

Dialógové okno Nastavenie zvukov obsahuje niekoľko kariet vrátane karty Zvuky, ktorá je popísaná vyššie. Automaticky bola vybratá najvhodnejšia kombinácia nastavení zvuku na použitie pre schôdzu online. Nastavenie je možné prispôsobiť prostredníctvom karty Prehrávanie (napríklad nastavenie reproduktorov) alebo karty Nahrávanie záznamov (napríklad nastavenie mikrofónu).

Štvrtá karta Komunikácia umožňuje indikovať, aká akcia sa má vykonať pri zistení komunikačnej aktivity, napríklad upozornení. Ak používate počítač ako telefón, hlasitosť rôznych zvukov sa automaticky upraví podľa nasledujúceho výberu:

 • Stlmenie všetkých ostatných zvukov

 • Zníženie hlasitosti ostatných zvukov o 80 %

 • Zníženie hlasitosti ostatných zvukov o 50 %

 • Nevykonanie žiadnej akcie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×