Nastavenie možností tlače v programe Access

Nastavenie možností tlače v programe Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Údaje síce môžete vytlačiť z tabuľky, dotazu, formulára alebo zostava v databáze Microsoft Accessu, môžete však nastaviť možnosti tlače pre zostavy, ktoré poskytnú pútavú a čitateľnejšiu tlačenú kópiu údajov.

Tlač údajov priamo z tabuliek alebo dotazov je vhodná v prípade, ak chcete vytlačiť jednoduchý zoznam. Formuláre ponúkajú vhodný spôsob na zobrazenie alebo tlač údajov jedného záznamu alebo skupiny súvisiacich záznamov, ale nie na tlač väčšej skupiny údajov alebo údajových súhrnov. Vytlačením údajov zo zostavy môžete porovnávať, sumarizovať a agregovať veľké skupiny údajov a potom tieto informácie prezentovať v atraktívnom rozložení.

Ďalšie informácie o vytváraní zostavy nájdete v téme Úvodné informácie o zostavách v programe Access.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na prístup k webovej aplikácie – druh databázu, návrh s prístupom a publikovať na internete. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie Accessovej aplikácie

Obsah tohto článku

Výber možností nastavenia strany

Výber nastavenia tlačiarne

Ukážka pred tlačou

Výber možností nastavenia strany

Po vytvorení zostavy môžete nastaviť možnosti pre rozloženie pri tlači v dialógovom okne Nastavenie strany. Pomocou týchto možností môžete doladiť formát s možnosťami nastavenia okrajov, použitím mriežok a stĺpcov alebo vytlačiť len údaje zo zostavy bez formátovania. Ak chcete nastaviť možnosti tlače strany, vykonajte tieto kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlo myši na zostavu a potom na položku Ukážka pred tlačou.

 2. Na karte Ukážka pred tlačou kliknite v skupine Rozloženie strany na položku Nastavenie strany a nastavte okraje, orientáciu a stĺpce na požadované hodnoty.

  Dialógové okno Nastavenie strany

  Nastavenia na karte Možnosti tlače

Nastavenie

Popis

Okraje (mm)

Slúži na zúženie alebo rozšírenie predvolených okrajov tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Zmeny sa zobrazia na strane Ukážka.

Tlačiť iba údaje

Túto možnosť vyberte, ak nechcete vytlačiť prvky rozloženia zostavy, ako sú napríklad mriežky.

Rozdelené zobrazenie

Táto možnosť nie je pre zostavy k dispozícii.

Ak chcete prispôsobiť okraje zostavy, na karte Ukážka pred tlačou kliknite v skupine Veľkosť strany na položku Okraje a vyberte vhodnú možnosť. Zobrazí sa ukážka zostavy so zmenenými nastaveniami okrajov.

Nastavenia na karte Strana

Nastavenie

Popis

Orientácia

Vyberte orientáciu Na výšku alebo Na šírku. Ak chcete zobraziť vzhľad zostavy, namiesto nastavenia orientácie v tomto dialógovom okne použite možnosti nastavenia na karte Ukážka pred tlačou. Na karte Ukážka pred tlačou kliknite v skupine Rozloženie strany na položku Na výšku alebo Na šírku.

Papier

Vyberte veľkosť a zdroj papiera.

Tlačiareň pre...

Ak vyberiete možnosť Použiť inú tlačiareň, môžete nastaviť ďalšie možnosti tlačiarne a formátu dokumentu.

Nastavenia na karte stĺpce

Poznámka: Tieto možnosti sú k dispozícii aj na karte Ukážka pred tlačou v skupine Rozloženie strany pod položkou Stĺpce.

Nastavenie

Popis

Nastavenie mriežky

Vyberte počet stĺpcov a rozstupy riadkov. Ak sa nastavenie vzťahuje na jeden stĺpec, možnosti Rozstupy stĺpcov a Rozloženie stĺpcov nebudú k dispozícii.

Rovnaká ako pre podrobnosti

Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť stĺpec s rovnakou veľkosťou, ako je nastavená v zostave. Ak chcete upraviť šírku a výšku stĺpca, zrušte výber tohto poľa a zadajte nové hodnoty.

Veľkosť stĺpca

Vyberte šírku a výšku stĺpcov.

Rozloženie stĺpcov

Vyberte smer, v ktorom sa majú stĺpce vytlačiť. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak zostava obsahuje viac ako jeden stĺpec.

Na začiatok stránky

Výber nastavenia tlačiarne

Po dokončení úprav nastavenia strany pre zostavu môžete výberom konkrétnych možností tlačiarne určiť rozloženie pri tlači, strany, ktoré sa majú vytlačiť, a počet kópií.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na zostavu, ktorú chcete vytlačiť, a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

 2. Na karte Ukážka pred tlačou kliknite v skupine Tlačiť na položku Tlačiť.

  Klávesová skratka stlačte klávesy Ctrl + P.

 3. Vyberte požadované možnosti tlače a potom kliknutím na tlačidlo OK vytlačte zostavu.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané výsledky, ktoré môžete očakávať od konkrétnych nastavení tlačiarne:

Nastavenie

Popis

Tlačiareň

Vyberte tlačiareň, na ktorej chcete zostavu vytlačiť. Ak ste nenastavili orientáciu a veľkosť papiera, kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

Rozsah tlače

 • Ak chcete vytlačiť len vybraté strany zostavy, vyberte možnosť Strany a potom nastavte požadovaný rozsah. Ak chcete vytlačiť napríklad len 5. stranu zostavy, zadajte hodnotu 5 do poľa Od aj Do.

 • Ak chcete vytlačiť iba jednu stranu zostavy, nastavte z a do polí na rovnaké číslo strany.

Kópie

Vyberte požadovaný počet kópií. Ak chcete, aby sa v prípade zostavy s viacerými stranami vytlačili kópie v skupinách, začiarknite možnosť Zoradiť.

Uložiť dokument, alebo ak chcete odosielať tlačovej úlohy do komerčnej tlačiarne a odošlite zostavu e-mailom, môžete vytvoriť PDF alebo xps formáte zostavy: na karte Ukážka pred tlačou, okrem skupiny údajov, kliknite na položku vo formáte PDF alebo XPS.

Na začiatok stránky

Ukážka pred tlačou

Možnosť Ukážka pred tlačou vám umožňuje skontrolovať, ako bude vyzerať vytlačená verzia zostavy.

Na otvorenie zostavy v režime ukážky pred tlačou môžete použiť jednu z týchto metód:

 • Ak chcete zobraziť ukážku zostavy, ktorá ešte nie je otvorený, na navigačnej table, kliknite pravým tlačidlom myši, ktorý chcete zobraziť ukážku, a potom kliknite na položku Správa Ukážka pred tlačou.

  alebo

 • Kliknite na položky súbor > Tlačiť a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

  alebo

 • Ak je zostava otvorená, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre zostavu a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

Z ukážky pred tlačou môžete vykonať ďalšie zmeny formátovania pomocou možností v kartu Ukážka pred tlačou.

Príkazy v ponuke Ukážka pred tlačou

Ak chcete pri zobrazení ukážky zostavy zobraziť viaceré strany zostavy, prejsť na iné strany alebo naraz zobraziť viac strán, skúste niektorú z týchto možností:

 • Kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo zavrieť priečku (<<) v pravom hornom rohu navigačnej tably a potom rozšírte oblasť zobrazenia zostavy.

 • Upravte umiestnenie zostavy pomocou vodorovných a zvislých posúvačov.

 • Zväčšiť oblasť v zostave, kliknite na karte Ukážka pred tlačou, okrem priblíženie kliknite na šípku pod priblíženie a vyberte možnosť percento zväčšenia. Môžete použiť aj ovládací prvok Lupa v pravom dolnom rohu okna prehliadača.

 • Zobraziť viac strán súčasne, v priblíženie skupiny, kliknite na položku Dve strany alebo kliknite na položku Ďalšie strany a potom vyberte niektorú z možností.

Výber možností tlače:    V tlač skupiny, kliknite na položku Tlačiť a potom vyberte položku Možnosti tlače.

Zatvorenie ukážky pred tlačou:    V Zavrieť ukážku skupiny, kliknite na položku Zavrieť ukážku pred tlačou.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×