Nastavenie možností telefónu

Obsah tejto témy

Moje telefónne čísla

Kontrola prístupu k telefónnym číslam

Služba Active Directory a prečo nemožno niektoré telefónne čísla upraviť alebo zrušiť ich zverejnenie

Integrácia telefónu

Zjednodušenie ovládania telefónu

Moje telefónne čísla

Pomocou možnosti Moje telefónne čísla môžete zadávať a zverejňovať telefónne čísla alebo rušiť ich zverejnenie. Telefónne čísla sú súčasťou informácií o prítomnosti a umožňujú ostatným používateľom programu Communicator kontaktovať vás. Ak zverejňujete telefónne čísla, môžete a mali by ste kontrolovať prístup k týmto telefónnym číslam pomocou nastavení úrovní prístupu. Priradením úrovne prístupu kontaktom môžete zverejniť číslo mobilného telefónu alebo telefónne číslo domov napríklad najbližším spolupracovníkom, ale nie všetkým používateľom v spoločnosti. Pokyny nájdete v časti Kontrola prístupu k telefónnym číslam uvedenej ďalej v tejto téme.

 • Telefón do práce     Zobrazí telefónne číslo do práce. Ak je číslo dodávané prostredníctvom adresárovej služby Active Directory, nemôžete ho upravovať a tlačidlo Telefón do práce je neaktívne. Vaše pracovné telefónne číslo je k dispozícii všetkým používateľom programu Communicator v rámci spoločnosti. Ak chcete toto telefónne číslo zverejniť v rámci svojho profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo.

 • Mobilný telefón     Ak chcete pridať alebo upraviť číslo mobilného telefónu, kliknite na položku Mobilný telefón. Ak chcete toto telefónne číslo zverejniť v rámci svojho profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo. Vaše číslo mobilného telefónu je prístupné všetkým kontaktom, ktorým ste udelili úroveň prístupu Tím alebo Osobné.

 • Telefón domov     Ak chcete pridať alebo upraviť telefónne číslo domov, kliknite na tlačidlo Telefón domov. Ak chcete toto telefónne číslo zverejniť v rámci svojho profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo. Vaše telefónne číslo domov je prístupné všetkým kontaktom, ktorým ste udelili úroveň prístupu Osobné.

 • Iný telefón     Ak chcete pridať alebo upraviť iné telefónne číslo, kliknite na položku Iný telefón. Takýmto telefónnym číslom môže byť číslo pre dočasné zamestnanie alebo alternatívne číslo mobilného telefónu. Ak chcete toto telefónne číslo zverejniť v rámci svojho profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo. Toto telefónne číslo je prístupné všetkým kontaktom, ktorým ste udelili úroveň prístupu Osobné.

Na začiatok stránky

Kontrola prístupu k telefónnym číslam

Po zverejnení telefónneho čísla, hlavne telefónneho čísla domov a čísla mobilného telefónu, by ste sa mali uistiť, či sú úrovne prístupu nastavené na:

 • Sprístupnenie čísla tým kontaktom, ktorým chcete udeliť prístup k tomuto číslu.

 • Zamedzenie prístupu k číslu tým kontaktom, ktorým nechcete udeliť prístup k tomuto číslu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje úrovne prístupu, ktoré musia byť udelené kontaktu, aby mal prístup k príslušnému telefónnemu číslu. Ak kontakty pridáte do zoznamu kontaktov, predvolene je im priradená úroveň prístupu Spoločnosť. Znamená to, že majú prístup iba k vášmu telefónnemu číslu do práce.

Telefónne číslo

Zablokované

Verejné

Spoločnosť

Tím

Osobné

Telefón do práce *

X

X

X

Mobilný telefón *

X

X

Telefón domov *

X

Iný telefón *

X

Poznámka: * Telefónne čísla definované v službe Active Directory sa zobrazujú všetkým kontaktom vo vašej spoločnosti s úrovňami prístupu Spoločnosť, Tím a Osobné. Nezobrazujú sa používateľom s úrovňami prístupu Zablokované a Verejné. Telefónne čísla definované v službe Active Directory nemožno upravovať na karte Telefóny.

Priradenie úrovne prístupu kontaktu

Vykonajte jeden z týchto krokov:

 • V zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ukážte na položku Zmeniť úroveň prístupu a vyberte požadovanú úroveň. Ak napríklad chcete, aby mal kontakt prístup k číslu mobilného telefónu, priraďte mu úroveň prístupu Tím alebo Osobné.

 • V okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov, začiarknite políčko Úrovne prístupu a presuňte kontakty do požadovanej úrovne prístupu.

 • Ak dostanete upozornenie programu Communicator, že vás kontakt pridal do svojho zoznamu kontaktov, úroveň prístupu vyberte v rozbaľovacom zozname Úroveň prístupu tejto osoby.

Na začiatok stránky

Služba Active Directory a prečo nemožno niektoré telefónne čísla upraviť alebo zrušiť ich zverejnenie

Telefónne čísla poskytnuté programu Communicator zo služby Active Directory sa zobrazia na karte Telefóny ako neaktívne polia a nemožno ich upravovať. Okrem toho nemožno pri týchto číslach zrušiť zverejnenie. Ak pre čísla poskytnuté zo služby Active Directory zrušíte začiarknutie políčka Zverejniť, zverejnenie čísla sa nezruší.

Na začiatok stránky

Integrácia telefónu

 • Povoliť integráciu s vaším telefónnym systémom     Toto políčko začiarknite, ak chcete integrovať program Communicator so stolným telefónom. Ak je integrácia telefónu povolená, program Communicator môžete použiť na ovládanie stolného telefónu. Môžete napríklad telefonovať kliknutím na tlačidlo telefonovania v zozname kontaktov alebo prijať hovor kliknutím na okno upozornenia na telefonát na obrazovke počítača. Integráciu telefónu zvyčajne nastavuje správca systému. Ak máte otázky o dostupnosti integrácie telefónu vo vašej spoločnosti, obráťte sa na správcu systému.

 • Spresniť     Výberom možnosti Spresniť otvoríte dialógové okno Konfigurácia rozšírenej integrácie telefónu, v ktorom môžete manuálne konfigurovať identifikátor URI na vzdialené ovládanie hovorov a identifikátor URI telefónu. Túto konfiguráciu zvyčajne ovláda správca systému.

Zjednodušenie ovládania telefónu

 • Zapnúť režim TTY     Túto možnosť vyberte, ak chcete k programu Communicator pripojiť zariadenie TTY (textový telefón). Táto možnosť upraví zvuk programu Communicator, aby ho pripojené zariadenie TTY dokázalo preložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×