Nastavenie možností telefónu

Obsah tejto témy

Moje telefónne čísla

Kontrola prístupu k telefónnym číslam

Služba Active Directory a prečo nemožno niektoré telefónne čísla upraviť alebo zrušiť ich zverejnenie

Integrácia telefónu

Moje telefónne čísla

Pomocou možnosti Moje telefónne čísla môžete zadávať a zverejňovať telefónne čísla alebo rušiť ich zverejnenie. Telefónne čísla sú súčasťou informácií o prítomnosti a umožňujú ostatným používateľom programu Communicator kontaktovať vás. Ak zverejňujete telefónne čísla, môžete a mali by ste skontrolovať prístup k týmto telefónnym číslam pomocou nastavení úrovní prístupu. Priradením úrovne prístupu kontaktom môžete napríklad zverejniť číslo mobilného telefónu alebo telefónne číslo domov najbližším spolupracovníkom, ale nie všetkým používateľom v spoločnosti. Pokyny nájdete v časti Kontrola prístupu k telefónnym číslam uvedenej ďalej v tejto téme.

 • Telefón do práce     Zobrazí pracovné telefónne číslo. Ak je číslo dodávané prostredníctvom adresárovej služby Microsoft Active Directory, nebudete ho môcť upravovať a tlačidlo Telefón do práce je vypnuté. Vaše pracovné telefónne číslo je k dispozícii všetkým používateľom programu Communicator v rámci spoločnosti. Ak ho chcete zverejniť ako súčasť profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo.

 • Mobilný telefón     Ak chcete pridať alebo upraviť číslo mobilného telefónu, kliknite na položku Mobilný telefón. Ak chcete zverejniť číslo ako súčasť profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo. Vaše telefónne číslo domov je prístupné všetkým kontaktom, ktorým ste udelili úroveň prístupu Tím alebo Osobné.

 • Telefón domov     Ak chcete pridať alebo upraviť telefónne číslo domov, kliknite na tlačidlo Telefón domov. Ak chcete zverejniť toto telefónne číslo ako súčasť profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo. Vaše telefónne číslo domov je prístupné všetky kontaktom, ktorým ste udelili úroveň prístupu Osobné.

 • Iný telefón     Ak chcete pridať alebo upraviť iné telefónne číslo, kliknite na položku Iný telefón. Takýmto telefónnym číslom môže byť číslo pre dočasné zamestnanie alebo alternatívne číslo mobilného telefónu. Ak chcete zverejniť toto telefónne číslo ako súčasť profilu prítomnosti, vedľa čísla začiarknite políčko Zverejniť toto telefónne číslo. Toto telefónne číslo je prístupné všetkým kontaktom, ktorým ste udelili úroveň prístupu Osobné.

Na začiatok stránky

Kontrola prístupu k telefónnym číslam

Po zverejnení telefónneho čísla, hlavne telefónneho čísla domov a čísla mobilného telefónu, by ste sa mali uistiť, či sú úrovne prístupu nastavené na:

 • Sprístupnenie čísla tým kontaktom, ktorým chcete udeliť prístup k tomuto číslu.

 • Zamedzenie prístupu k číslu tým kontaktom, ktorým nechcete udeliť prístup k tomuto číslu.

Nasledujúca tabuľka uvádza úrovne prístupu, ktoré musia byť udelené kontaktu, aby mal prístup k príslušnému telefónnemu číslu. Ak pridáte kontakt do zoznamu kontaktov, predvolene je mu pridelená úroveň prístupu Spoločnosť. Znamená to, že má prístup iba k vášmu telefónnemu číslu do práce.

Telefónne číslo

Zablokované

Verejné

Spoločnosť

Tím

Osobné

Telefón do práce

X

X

X

Mobilný telefón

X

X

Telefón domov *

X

Iný telefón *

X

Poznámka: * Telefónne čísla definované v službe Active Directory sa zobrazujú všetkým kontaktom vo vašej spoločnosti s úrovňami prístupu Spoločnosť, Tím alebo Osobné. Nezobrazujú sa používateľom na úrovniach prístupu Zablokované a Verejné. Telefónne čísla definované v službe Active Directory sa nedajú upravovať na karte Telefóny.

Priradenie úrovne prístupu kontaktu

Vykonajte nasledujúce kroky:

 • V zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ukážte na položku Zmeniť úroveň prístupu a potom vyberte požadovanú úroveň. Ak napríklad chcete, aby mal kontakt prístup k číslu mobilného telefónu, priraďte mu úroveň prístupu Tím alebo Osobné.

 • V okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov, začiarknite políčko Úrovne prístupu a presuňte kontakty do požadovanej úrovne prístupu.

 • Ak dostanete upozornenie programu Communicator, že kontakt vás pridal do svojho zoznamu kontaktov, úroveň prístupu vyberte v rozbaľovacom zozname Úroveň prístupu tejto osoby.

Na začiatok stránky

Služba Active Directory a prečo nemožno niektoré telefónne čísla upraviť alebo zrušiť ich zverejnenie

Telefónne čísla poskytnuté programu Communicator zo služby Microsoft Active Directory sa zobrazia na karte Telefóny ako neaktívne polia a nemožno ich upravovať. Okrem toho nemožno pri týchto číslach zrušiť zverejnenie. Ak zrušíte začiarknutie políčka Zverejniť pre čísla poskytnuté zo služby Active Directory, zverejnenie čísla sa nezruší.

Na začiatok stránky

Integrácia telefónu

 • Povoliť integráciu s vaším telefónnym systémom     Toto políčko začiarknite, ak chcete integrovať program Communicator so stolným telefónom. Ak je integrácia telefónu povolená, program Communicator môžete použiť na ovládanie stolného telefónu. Môžete napríklad telefonovať kliknutím na tlačidlo telefonovania v zozname kontaktov alebo prijať hovor kliknutím na okno upozornenia na telefonát na obrazovke počítača. Integráciu telefónu obyčajne nastavuje správca systému. Ak máte otázky o dostupnosti integrácie telefónu vo vašej krajine, obráťte sa na správcu systému.

 • Spresniť     Výberom možnosti Spresniť otvoríte dialógové okno Konfigurácia rozšírenej integrácie telefónu, v ktorom môžete manuálne konfigurovať identifikátor URI na vzdialené ovládanie hovorov a identifikátor URI telefónu. Túto konfiguráciu obyčajne ovláda správca systému.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×