Nastavenie možností prehratia videa v prezentácii

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete určiť, kedy a ako video sa zobrazí v prezentácii môžete použiť možnosti prehrávania v PowerPoint. Môžete prehrávanie videa v režime celej obrazovky alebo zmeniť jeho veľkosť rozmery, ktoré určíte. Môžete ovládať hlasitosť, prehráte video opakovane (v slučke) a zobraziť ovládacie prvky médií.

Ak chcete určiť, ako možno prehrávať video, použite možnosti na karte prehrávanie na páse s nástrojmi PowerPoint. Táto karta sa zobrazí na páse s nástrojmi, keď vyberiete video na snímke.

Prehrávanie videa nástroje kartu na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2016

(Tieto možnosti videa sú k dispozícii po Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na súbor s videom zo svojho počítača.)

Prehrávanie videa v poradí, kliknite na položku, automaticky alebo po kliknutí

Tip:    Nastavte túto možnosť pred pridaním všetky animácie alebo spúšťačov vo videu. Zmena tejto možnosti odstráni všetky animácie, ktoré sú priradené k videu.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.
  Zadanie spôsobu spustenia videa počas prezentácie
 2. V časti Nástroje pre video na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa v zozname Spustiť vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete video prehrať v poradí, kliknite na položku, vyberte V kliknite na položku poradie.

  • Ak chcete video prehrať pri zobrazení snímky s videom v zobrazení prezentácie, vyberte možnosť automaticky.

  • Ak chcete ovládať, ak chcete spustiť video ho kliknutím na tlačidlo myši, vyberte položku Po kliknutí. (Počas prezentácie v zobrazení prezentácie, ktoré budete jednoducho kliknite na rám videa keď ste pripravení na prehrávanie videa.)

   Tip:    Pozastavenie videa počas prehrávania, kliknite naň. Ak chcete pokračovať, prehrávanie videa, kliknite na položku znova.

Prehratie videa na celej obrazovke

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Prehrať na celú obrazovku.

Zmeniť veľkosť videa

Ak nechcete prehrávať film na celej obrazovke, môžete podľa potreby zmeniť jeho veľkosť.

 1. V normálnom zobrazení vyberte video, ktoré chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Úprava formátovania:

  • Kliknite na rohovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby sa zobrazila šípka s dvomi hrotmi, a potom posúvaním myši nastavte veľkosť rámu.

   Rukoväť na zmenu veľkosti v tvare obojstrannej šípky
   • Ak chcete zachovať centra videa na rovnakom mieste, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl. Podľa predvoleného nastavenia to zachováva (uzamkne pomer strán) videa ako sa presuňte.

   • Zvyčajne, väčšina videá s rozlíšením 640 x 480 sa na pomer strán 4:3, čo je tiež predvolené pomer strán pre PowerPoint 2010 prezentácie. Predvolené pomer PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016 prezentácie je 16:9. Ak bude vyzerať pomerov prezentáciu a rozdiely medzi videa, video narušená, keď sa prehrá.

  Postup pri zadaní presného pomeru výšky a šírky videa:

  1. V časti Nástroje pre Video kliknite na kartu Formát (PowerPoint 2013 alebo PowerPoint 2016 ) alebo na karte Možnosti (PowerPoint 2010 ), v skupine veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

  2. Kliknite na položku Veľkosť a potom v časti Mierka začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

  3. V časti veľkosť a otočenie, zadajte veľkosť do polí Šírka a výška alebo v časti Mierka v poliach Mierka výšky a Šírky mierka zadajte percentá požadovanú veľkosť, vzhľadom na pôvodnú veľkosť videa.

Tip:    Ak chcete zabrániť vynechávaniu sa prehrá, v časti Mierka videí začiarknite políčko najvhodnejšia mierka pre prezentáciu.

Zobrazenie ukážky videa

 • V normálnom zobrazení kliknite na rám videa.

 • Kliknite na položku Prehrať.

  Možnosť Prehrať sa nachádza tiež v skupine Ukážka a na kartách Formát a Prehrávanie v časti Nástroje pre video.

Nastavenie hlasitosti videa

 • V časti Nástroje pre video kliknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa na položku Hlasitosť a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nízka

  • Stredná

  • Vysoká

  • Stlmiť

Tip:    Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou jazdca hlasitosti na ovládacom paneli prehrávania.

Skrytie videa, keď sa neprehráva

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Však by mali vytvoriť automatické alebo spustené animácie na začatie prehrávania alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. Ďalšie informácie o vytváraní automatické alebo spúšťané animácie nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, pokiaľ sa neprehráva.

Prehrávanie videa v slučke

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu opakovaného prehrávania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

Pretočenie videa po prehratí na začiatok

Ak chcete pretočiť video po prehratí späť na začiatok, postupujte nasledovne:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť dozadu.

Zobrazenie ovládacích prvkov médií

Ak chcete zobraziť ovládacie prvky médií počas prezentácie, postupujte nasledovne:

 • Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť začiarknite políčko Zobraziť ovládanie médií.

Ak chcete určiť, ako možno prehrávať video, použite možnosti na karte prehrávanie na páse s nástrojmi PowerPoint. Táto karta sa zobrazí na páse s nástrojmi, keď vyberiete video na snímke.

Ovládacie prvky prehrávania videosúboru vložený z počítača

(Tieto možnosti videa sú k dispozícii po Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na súbor s videom zo svojho počítača.)

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Tip:    Nastavte túto možnosť pred pridaním všetky animácie alebo spúšťačov vo videu. Zmena tejto možnosti odstráni všetky animácie, ktoré sú priradené k videu.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

  Možnosti videa
  Zadanie spôsobu spustenia videa počas prezentácie
 2. V časti Nástroje pre video na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa v zozname Spustiť vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete video prehrať pri zobrazení snímky s videom v zobrazení prezentácie, vyberte možnosť automaticky.

  • Ak chcete ovládať, ak chcete spustiť video, kliknutím na tlačidlo myši, vyberte položku Po kliknutí. (Počas prezentácie v zobrazení prezentácie, ktoré budete jednoducho kliknite na rám videa keď ste pripravení na prehrávanie videa.)

   Tip:    Video môžete pozastaviť prehrávaní keď naň kliknete. Ak chcete pokračovať, prehrávanie videa, kliknite na položku znova.

Prehratie videa na celej obrazovke

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Prehrať na celú obrazovku.

Zmeniť veľkosť videa

Ak nechcete prehrávať film na celej obrazovke, môžete podľa potreby zmeniť jeho veľkosť.

 1. V normálnom zobrazení vyberte video, ktoré chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Úprava formátovania:

  • Kliknite na rohovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby sa zobrazila šípka s dvomi hrotmi, a potom posúvaním myši nastavte veľkosť rámu.

   Rukoväť na zmenu veľkosti v tvare obojstrannej šípky
   • Ak chcete zachovať centra videa na rovnakom mieste, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl. Podľa predvoleného nastavenia to zachováva (uzamkne pomer strán) videa ako sa presuňte.

   • Zvyčajne, väčšina videá s rozlíšením 640 x 480 sa na pomer strán 4:3, čo je tiež predvolené pomer strán pre PowerPoint 2010 prezentácie. Predvolené pomer PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016 prezentácie je 16:9. Ak bude vyzerať pomerov prezentáciu a rozdiely medzi videa, video narušená, keď sa prehrá.

  Postup pri zadaní presného pomeru výšky a šírky videa:

  1. V časti Nástroje pre Video kliknite na kartu Formát (PowerPoint 2013 alebo PowerPoint 2016 ) alebo na karte Možnosti (PowerPoint 2010 ), v skupine veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

  2. Kliknite na položku Veľkosť a potom v časti Mierka začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

  3. V časti veľkosť a otočenie, zadajte veľkosť do polí Šírka a výška alebo v časti Mierka v poliach Mierka výšky a Šírky mierka zadajte percentá požadovanú veľkosť, vzhľadom na pôvodnú veľkosť videa.

Tip:    Ak chcete zabrániť vynechávaniu sa prehrá, v časti Mierka videí začiarknite políčko najvhodnejšia mierka pre prezentáciu.

Zobrazenie ukážky videa

 • V normálnom zobrazení kliknite na rám videa.

 • Kliknite na položku Prehrať.

  Možnosť Prehrať sa nachádza tiež v skupine Ukážka a na kartách Formát a Prehrávanie v časti Nástroje pre video.

Nastavenie hlasitosti videa

 • V časti Nástroje pre video kliknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa na položku Hlasitosť a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nízka

  • Stredná

  • Vysoká

  • Stlmiť

Tip:    Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou jazdca hlasitosti na ovládacom paneli prehrávania.

Skrytie videa, keď sa neprehráva

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Však by mali vytvoriť automatické alebo spustené animácie na začatie prehrávania alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. Ďalšie informácie o vytváraní automatické alebo spúšťané animácie nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, pokiaľ sa neprehráva.

Prehrávanie videa v slučke

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu opakovaného prehrávania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

Pretočenie videa po prehratí na začiatok

Ak chcete pretočiť video po prehratí späť na začiatok, postupujte nasledovne:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť dozadu.

Zobrazenie ovládacích prvkov médií

Ak chcete zobraziť ovládacie prvky médií počas prezentácie, postupujte nasledovne:

 • Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť začiarknite políčko Zobraziť ovládanie médií.

Zmena veľkosti filmu

Ak nechcete prehrávať film na celej obrazovke, môžete podľa potreby zmeniť jeho veľkosť.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na film, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

  Karta Možnosti nástrojov pre film

 3. Ak chcete zachovať pomer šírky a výšky filmu, kliknite na kartu Veľkosť a potom v časti Mierka začiarknite políčko Zachovať pomer strán.

 4. Urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V časti Veľkosť a otočenie zadajte veľkosti v poliach Výška a Šírka.

  • V časti Mierka v poliach Výška a Šírka zadajte požadovanú percentuálnu hodnotu veľkosti vzhľadom na pôvodnú veľkosť filmu.

Tipy    

 • Ak chcete zabrániť vynechávaniu filmu počas prehrávania, začiarknite políčko Najvhodnejšia mierka pre prezentáciu.

 • Presunutím orámovania môžete takisto zmeniť veľkosť filmu. Ak chcete ponechať stred filmu na rovnakom mieste, počas presúvania myši podržte stlačený kláves CTRL. Počas presúvania program Office PowerPoint 2007 predvolene zachováva pomer strán filmu. Pomer strán väčšiny filmov s rozlíšením 640 x 480 je obvykle 4:3, ktorý je rovnaký ako pomer strán väčšiny prezentácií programu PowerPoint. Ak sa pomer strán prezentácie a filmu líši, film sa počas prehrávania zobrazí zdeformovane.

Skrytie rámu filmu

Môžete majú byť rám filmu, aby sa zobrazovali počas prezentácie, a to zmizne zo snímky po prezentácii. Ak vyberiete túto možnosť a možnosť Prehrať na celú obrazovku , film sa nezobrazí sa na snímke vôbec (keď môžu vidieť flash na snímke, skôr ako sa prehrá na celej obrazovke). Ak chcete zabrániť Stručný flash, presuňte orámovanie filmu mimo snímky.

Dôležité!     Ak presuniete rám filmu mimo snímky alebo ho skryjete, musíte daný film nastaviť na automatické prehrávanie alebo prehrávanie pomocou iného druhu ovládacieho prvku, napríklad spúšťača. Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek alebo text alebo textové pole, ktoré spustí akciu, ak naň kliknete.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám filmu na snímke.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu začiarknite políčko Skryť počas prezentácie.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Hoci je rám filmu v normálnom zobrazení vždy viditeľný, pokiaľ ho nepresuniete mimo snímky.

Oneskorenie spustenia filmu

Počas prehrávania súboru s filmom môžete prispôsobiť nastavenie. Film môžete napríklad spustiť až po piatich sekundách, nie od začiatku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám filmu na snímke.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok karty Animácie

 3. Na pracovná tablaVlastné animácie kliknite šípku napravo od vybratého filmu a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Nad panelom spúšťača sa zobrazí ikona filmu podobná symbolu na tlačidle Prehrať na prehrávači VCR alebo DVD.

  Filmové efekty v zozname pracovnej tably

 4. Kliknite na kartu Efekt a potom v časti Spustiť prehrávanie kliknite na položku Od času, kde zadáte celkový počet sekúnd oneskorenia.

Previnutie filmu po prehratí

Po nastavení filmu na previnutie sa daný film automaticky vráti k prvému rámu a po jednom prehratí sa zastaví.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám filmu na snímke.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu začiarknite políčko Po prehratí film posunúť dozadu.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Pozrite tiež

Vytvorenie automatickej prezentácie

Zmena prezentácie na video

Prehrávanie a pridanie zvukov do prezentácie

Nastavenie časovania a rýchlosti prechodu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×