Nastavenie možností prehratia videa v prezentácii

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete určiť, kedy a ako video sa zobrazí v prezentácii môžete použiť možnosti prehrávania v PowerPoint. Môžete prehrávanie videa v režime celej obrazovky alebo zmeniť jeho veľkosť rozmery, ktoré určíte. Môžete ovládať hlasitosť, prehráte video opakovane (v slučke) a zobraziť ovládacie prvky médií.

Tieto možnosti Prehrať nie sú k dispozícii pre online videa, ako napríklad videá z YouTube. Tieto sú dostupné len pre videá vložené zo svojho počítača, siete alebo OneDrive.

Ak chcete určiť, ako možno prehrávať video, použite možnosti na karte prehrávanie na páse s nástrojmi PowerPoint. Táto karta sa zobrazí na páse s nástrojmi, keď vyberiete video na snímke.

Prehrávanie videa nástroje kartu na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2016

(Tieto možnosti videa sú k dispozícii po Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na súbor s videom zo svojho počítača.)

Prehrávanie videa v poradí, kliknite na položku, automaticky alebo po kliknutí

Dôležité: Túto možnosť nastavte ešte pred pridaním animácií alebo spúšťačov do videa. Zmenou tejto možnosti odstránite všetky animácie spojené s videom.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.

  Obrázok: Zadanie spôsobu spustenia počas prezentácie videa

 2. V časti Nástroje pre Video na karte prehrávanie v skupine Možnosti videa v zozname Spustiť vyberte niektorú z možností:

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.

  Možnosť

  Keď prehrávania videa počas prezentácie

  Automaticky

  Prehrávania videa automaticky pri zobrazení snímky.

  Pri kliknutí alebo po kliknutí na

  Video sa prehráva iba po kliknutí na položku v rámci rám videa.

  V postupnosti kliknutí

  Video sa prehráva v sekvencii s ďalších opatrení sa už plánovaných na snímke (napríklad efektov animácie). Táto možnosť nevyžaduje doslovný kliknite na položku. Môžete spustiť video a začínať clicker alebo iný mechanizmus, ktorý sa aktivuje ďalšiu akciu na snímke (napríklad stlačením klávesu šípka doprava).

  (Táto možnosť je k dispozícii v PowerPoint pre Office 365 a PowerPoint 2019. Je tiež k dispozícii vo verzii PowerPoint 2016 1709 alebo novšia verzia.)

  Tip:    Pozastavenie videa počas prehrávania, kliknite naň. Ak chcete pokračovať, prehrávanie videa, kliknite na položku znova.

Prehratie videa na celej obrazovke

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Prehrať na celú obrazovku.

Zmeniť veľkosť videa

Ak nechcete, aby na prehrávanie filmu na celej obrazovke, môžete zmeniť jeho veľkosť požadované rozmery.

 1. V normálnom zobrazení vyberte video, ktoré chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Úprava formátovania:

  • Kliknite na rohovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby sa zobrazila šípka s dvomi hrotmi, a potom posúvaním myši nastavte veľkosť rámu.

   Rukoväť na zmenu veľkosti v tvare obojstrannej šípky
   • Ak chcete zachovať centra videa na rovnakom mieste, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl. Podľa predvoleného nastavenia to zachováva (uzamkne pomer strán) videa ako sa presuňte.

   • Zvyčajne, väčšina videá s rozlíšením 640 x 480 sa na pomer strán 4:3, čo je tiež predvolené pomer strán pre PowerPoint 2010 prezentácie. Predvolené pomer strán pre prezentácie v PowerPoint 2013 a novšie verzie je 16:9. Ak bude vyzerať pomerov prezentáciu a rozdiely medzi videa, video narušená, keď sa prehrá.

  Postup pri zadaní presného pomeru výšky a šírky videa:

  1. V časti Nástroje pre Video kliknite na kartu Formát (PowerPoint 2013 alebo novšie verzie) alebo na karte Možnosti (PowerPoint 2010 ), v skupine veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

  2. Kliknite na položku veľkosť a potom v časti Mierka, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

  3. V časti veľkosť a otočenie, zadajte veľkosť do polí Šírka a výška alebo v časti Mierka v poliach Mierka výšky a Šírky mierka zadajte percentá požadovanú veľkosť, vzhľadom na pôvodnú veľkosť videa.

Tip:    Ak chcete zabrániť vynechávaniu sa prehrá, v časti Mierka videí začiarknite políčko najvhodnejšia mierka pre prezentáciu.

Zobrazenie ukážky videa

 • V normálnom zobrazení kliknite na rám videa.

 • Kliknite na položku Prehrať.

  Možnosť Prehrať sa nachádza tiež v skupine Ukážka a na kartách Formát a Prehrávanie v časti Nástroje pre video.

Nastavenie hlasitosti videa

 • V časti Nástroje pre video kliknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa na položku Hlasitosť a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nízka

  • Stredná

  • Vysoká

  • Stlmiť

Tip:    Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou jazdca hlasitosti na ovládacom paneli prehrávania.

Skrytie videa, keď sa neprehráva

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Však by mali vytvoriť automatické alebo spustené animácie na začatie prehrávania alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. Ďalšie informácie o vytváraní automatické alebo spúšťané animácie nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, keď sa neprehráva.

Cyklické opakovanie videa

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

Posunutie videa dozadu po prehratí

Posunutie videa dozadu po prehratí počas prezentácie, nasledujúcim spôsobom:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť na začiatok.

Zobrazenie ovládacích prvkov médií

Ak chcete zobraziť ovládacie prvky médií počas prezentácie, postupujte takto:

 • Na karte prezentácia v skupine nastaviť začiarknite políčko Zobraziť ovládanie médií.

Ak chcete určiť, ako možno prehrávať video, použite možnosti na karte prehrávanie na páse s nástrojmi PowerPoint. Táto karta sa zobrazí na páse s nástrojmi, keď vyberiete video na snímke.

Ovládacie prvky prehrávania videosúboru vložený z počítača

(Tieto možnosti videa sú k dispozícii po Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na súbor s videom zo svojho počítača.)

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Tip:    Nastavte túto možnosť pred pridaním všetky animácie alebo spúšťačov vo videu. Zmena tejto možnosti odstráni všetky animácie, ktoré sú priradené k videu.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

  Možnosti videa

  Obrázok: Zadanie spôsobu spustenia počas prezentácie videa

 2. V časti Nástroje pre video na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa v zozname Spustiť vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete video prehrať pri zobrazení snímky s videom v zobrazení prezentácie, vyberte možnosť automaticky.

  • Ak chcete ovládať, ak chcete spustiť video, kliknutím na tlačidlo myši, vyberte položku Po kliknutí. (Počas prezentácie v zobrazení prezentácie, ktoré budete jednoducho kliknite na rám videa keď ste pripravení na prehrávanie videa.)

   Tip:    Video môžete pozastaviť prehrávaní keď naň kliknete. Ak chcete pokračovať, prehrávanie videa, kliknite na položku znova.

Prehratie videa na celej obrazovke

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Prehrať na celú obrazovku.

Zmeniť veľkosť videa

Ak nechcete, aby na prehrávanie filmu na celej obrazovke, môžete zmeniť jeho veľkosť požadované rozmery.

 1. V normálnom zobrazení vyberte video, ktoré chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Úprava formátovania:

  • Kliknite na rohovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby sa zobrazila šípka s dvomi hrotmi, a potom posúvaním myši nastavte veľkosť rámu.

   Rukoväť na zmenu veľkosti v tvare obojstrannej šípky
   • Ak chcete zachovať centra videa na rovnakom mieste, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl. Podľa predvoleného nastavenia to zachováva (uzamkne pomer strán) videa ako sa presuňte.

   • Zvyčajne, väčšina videá s rozlíšením 640 x 480 sa na pomer strán 4:3, čo je tiež predvolené pomer strán pre PowerPoint 2010 prezentácie. Predvolené pomer strán pre prezentácie v PowerPoint 2013 a novšie verzie je 16:9. Ak bude vyzerať pomerov prezentáciu a rozdiely medzi videa, video narušená, keď sa prehrá.

  Postup pri zadaní presného pomeru výšky a šírky videa:

  1. V časti Nástroje pre Video kliknite na kartu Formát (PowerPoint 2013 alebo novšie verzie) alebo na karte Možnosti (PowerPoint 2010 ), v skupine veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

  2. Kliknite na položku veľkosť a potom v časti Mierka, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

  3. V časti veľkosť a otočenie, zadajte veľkosť do polí Šírka a výška alebo v časti Mierka v poliach Mierka výšky a Šírky mierka zadajte percentá požadovanú veľkosť, vzhľadom na pôvodnú veľkosť videa.

Tip:    Ak chcete zabrániť vynechávaniu sa prehrá, v časti Mierka videí začiarknite políčko najvhodnejšia mierka pre prezentáciu.

Zobrazenie ukážky videa

 • V normálnom zobrazení kliknite na rám videa.

 • Kliknite na položku Prehrať.

  Možnosť Prehrať sa nachádza tiež v skupine Ukážka a na kartách Formát a Prehrávanie v časti Nástroje pre video.

Nastavenie hlasitosti videa

 • V časti Nástroje pre video kliknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa na položku Hlasitosť a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nízka

  • Stredná

  • Vysoká

  • Stlmiť

Tip:    Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou jazdca hlasitosti na ovládacom paneli prehrávania.

Skrytie videa, keď sa neprehráva

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Však by mali vytvoriť automatické alebo spustené animácie na začatie prehrávania alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. Ďalšie informácie o vytváraní automatické alebo spúšťané animácie nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, keď sa neprehráva.

Cyklické opakovanie videa

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

Posunutie videa dozadu po prehratí

Posunutie videa dozadu po prehratí počas prezentácie, nasledujúcim spôsobom:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť na začiatok.

Zobrazenie ovládacích prvkov médií

Ak chcete zobraziť ovládacie prvky médií počas prezentácie, postupujte takto:

 • Na karte prezentácia v skupine nastaviť začiarknite políčko Zobraziť ovládanie médií.

Zmena veľkosti filmu

Ak nechcete, aby na prehrávanie filmu na celej obrazovke, môžete zmeniť jeho veľkosť požadované rozmery.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na položku film, ktorý chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

  Karta Možnosti nástrojov pre film

 3. Ak chcete zachovať pomer strán filmu výšky a šírky, kliknite na kartu veľkosť a potom v časti Mierka, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V časti veľkosť a otočenie, zadajte veľkosť do polí výška a Šírka.

  • V časti Mierka v poliach výška a Šírka zadajte percentá požadovanú veľkosť, vo vzťahu k filmom pôvodnej veľkosti.

Tipy    

 • Ak chcete zabrániť vynechávaniu prehrávania, začiarknite políčko najvhodnejšia mierka pre prezentáciu.

 • Môžete tiež zmeniť veľkosť filmu presunutím orámovania. Ak chcete ponechať stred filmu na rovnakom mieste, počas presúvania myši podržte stlačený kláves CTRL. Na základe predvoleného nastavenia zachováva Office PowerPoint 2007 (uzamkne pomer strán) filmu, ako sa presuňte. Zvyčajne, väčšina filmov s rozlíšením 640 x 480 sa na pomer strán 4:3, čo je tiež pomer strán väčšiny prezentácií programu PowerPoint. Ak pomer strán prezentácie a filmu líši, film bude vyzerať zdeformovaný, keď sa prehrá.

Skryť orámovanie filmu

Môžete majú byť rám filmu, aby sa zobrazovali počas prezentácie, a to zmizne zo snímky po prezentácii. Ak vyberiete túto možnosť a možnosť Prehrať na celú obrazovku , film sa nezobrazí sa na snímke vôbec (keď môžu vidieť flash na snímke, skôr ako sa prehrá na celej obrazovke). Ak chcete zabrániť Stručný flash, presuňte orámovanie filmu mimo snímky.

Dôležité     Ak sa presuňte na orámovanie filmu mimo snímky alebo skryť orámovanie filmu, je potrebné nastaviť film prehrať automaticky alebo nejaký ovládací prvok, napríklad spúšťač. Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek alebo text alebo textové pole, ktoré spustí akciu, keď naň kliknete.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu začiarknite políčko Skryť počas prezentácie.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Hoci rám filmu je vždy viditeľné v normálnom zobrazení, môžete presunúť rám filmu mimo snímky a skryť ho.

Oneskorenie spustenia filmu

Keď prehrávania súboru s filmom môžete upraviť nastavenia. Budete chcieť spustiť päť sekúnd do filmu, a nie na začiatku filmu.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok karty Animácie

 3. V Vlastné animácie pracovná tabla, kliknite na šípku napravo od vybratého film a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Nad panelom spúšťača sa zobrazí ikona filmu podobná symbolu na tlačidle Prehrať prehrávač diskov DVD alebo VCR.

  Filmové efekty v zozname pracovnej tably

 4. Kliknite na kartu efekt a potom v časti Spustiť prehrávanie kliknite na položku od času, a potom zadajte celkový počet sekúnd.

Previnutie filmu prehratí

Pri nastavení filmu na previnutie automaticky prejde späť na prvú snímku a prestane po prehratí.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu začiarknite políčko Po prehratí film posunúť dozadu.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Pozrite tiež

Vytvorenie automatickej prezentácie

Zmena prezentácie na video

Prehrávanie a pridanie zvukov do prezentácie

Nastavenie časovania a rýchlosti prechodu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×