Nastavenie možností prehrávania videa v prezentácii

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete určiť, ako chcete video prehrať počas prezentácie a nastaviť mnohé iné možnosti prehrávania. Možnosti zahŕňajú prehratie videa automaticky alebo po kliknutí, prehrávanie videa na celej obrazovke a opakovanie videa.

(Predtým, ako nastavíte možnosti prehrávania videa, musíte prvý Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video v prezentácii.

Tieto možnosti Prehrať nie sú k dispozícii pre online videa, ako napríklad videá z YouTube. Tieto sú dostupné len pre videá vložené zo svojho počítača.

Dôležité: Túto možnosť nastavte ešte pred pridaním animácií alebo spúšťačov do videa. Zmenou tejto možnosti odstránite všetky animácie spojené s videom.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

 2. V časti Nástroje pre Video, prejdite na prehrávanie. V zozname Spustiť vyberte jednu z týchto možností:

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.

  Možnosť

  Keď prehrávania videa počas prezentácie

  Automaticky

  Prehrávania videa automaticky pri zobrazení snímky.

  Pri kliknutí alebo po kliknutí na

  Video sa prehráva iba po kliknutí na tlačidlo Prehrať.

  V postupnosti kliknutí

  Video sa prehráva v sekvencii s ďalších opatrení sa už plánovaných na snímke (napríklad efektov animácie). Táto možnosť nevyžaduje doslovný kliknite na položku. Môžete spustiť video a začínať clicker alebo iný mechanizmus, ktorý sa aktivuje ďalšiu akciu na snímke (napríklad stlačením klávesu šípka doprava).

  (Táto možnosť je k dispozícii v PowerPoint pre Office 365 a PowerPoint 2019. Je tiež k dispozícii vo verzii PowerPoint 2016 1709 alebo novšia verzia.)

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre Video, prejdite na prehrávanie a začiarknite políčko Prehrať na celú obrazovku.

  Poznámka: Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. Na snímke kliknite na rám videa.

 2. Na karte prehrávanie na páse s nástrojmi kliknite na položku Prehrať.

V časti Nástroje pre Video, prejdite na prehrávanie a potom kliknite na položku Hlasitosť. Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Nízka

 • Stredná

 • Vysoká

 • Stlmiť

  Tip: Hlasitosť môžete upraviť aj pomocou jazdca hlasitosti na paneli ovládacích prvkov médií.

Počas prezentovania môžete skryť video a zobraziť ho až vtedy, keď ho chcete prehrať. Na spustenie prehrávania by ste však mali vytvoriť automatickú alebo vyžiadanú animáciu, inak sa video počas prezentácie neprehrá. Ďalšie informácie o vytváraní automatickej alebo vyžiadanej animácie nájdete v téme Spustenie efektu animácie.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, keď sa neprehráva.

  Zobrazí sa začiarkavacie políčko Skryť, pokiaľ sa neprehráva v nástrojoch videa v PowerPointe

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  Zobrazí sa možnosť Cyklicky opakovať až do zastavenia v položke Nástroje pre video v PowerPointe

Poznámka: Ak chcete cyklické opakovanie celého PowerPoint prezentácie, nielen video, v téme vytvorenie automatickej prezentácie.

Ak chcete posunúť video po prehratí v prezentácii dozadu, postupujte nasledovne:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť na začiatok.

Ovládacie prvky médií

Ak chcete zobraziť alebo skryť ovládacie prvky médií (Prehrať, Pozastaviť, Posunúť dopredu, Posunúť dozadu, Hlasitosť) počas prezentácie, postupujte nasledovne:

 • Na karte prezentácia v skupine nastaviť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ovládanie médií.

  Zobrazí sa možnosť Zobraziť ovládanie médií v PowerPointe

Novšie verzie

Dôležité: Nastavte túto možnosť pred pridaním všetky animácie alebo spúšťačov vo videu. Nastavenie možnosti Spustiť odstráni všetky animácie, ktoré sú už priradené k videu.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na položku video a vyberte ho.

 2. Na páse s nástrojmi, prejdite na kartu prehrávanie. V zozname Spustiť vyberte jednu z týchto možností:

  Možnosti prehrávania videa v PowerPointe

  Možnosť

  Keď prehrávania videa počas prezentácie

  Automaticky

  Prehrávania videa automaticky pri zobrazení snímky.

  Po kliknutí na video

  Video sa prehráva iba po kliknutí na tlačidlo Prehrať.

  V postupnosti kliknutí

  Video sa prehráva v sekvencii s ďalších opatrení sa už plánovaných na snímke (napríklad efektov animácie). Táto možnosť nevyžaduje doslovný kliknite na položku. Môžete spustiť video a začínať clicker alebo iný mechanizmus, ktorý sa aktivuje ďalšiu akciu na snímke (napríklad stlačením klávesu šípka doprava).

  (Táto možnosť je k dispozícii v PowerPoint pre Office 365 pre Mac a PowerPoint 2019 pre Mac.  Je tiež k dispozícii vo verzii PowerPoint 2016 pre Mac 16.9.0 alebo novšia verzia.)

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. Na páse s nástrojmi, prejdite na kartuprehrávanie a začiarknite políčko Prehrať na celú obrazovku.

  Poznámka: Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. Na snímke kliknite na rám videa.

 2. Na karte prehrávanie na páse s nástrojmi kliknite na položku Prehrať.

Na páse s nástrojmi, prejdite na kartu prehrávanie a potom kliknite na položku Hlasitosť. Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Nízka

 • Stredná

 • Vysoká

 • Stlmiť

  Tip: Hlasitosť môžete upraviť aj pomocou jazdca hlasitosti na paneli ovládacích prvkov médií.

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť videa dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Ak to urobíte, mali by ste nastaviť video na automatické spustenie alebo nikdy neuvidíte video prehrať počas prezentácie. (Použite Start > automaticky na pás s nástrojmi alebo nájdete v téme Automatické prehrávanie videa ďalšie informácie na karte prehrávanie.)

 • Na páse s nástrojmi na karte prehrávanie v skupine Možnosti videa začiarknite políčko Skryť počas prezentácie.

  "Skryť počas prezentácie" príkaz na prehrávanie videa v PowerPointe.

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • Na páse s nástrojmi na karte prehrávanie, začiarknite políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  "Cyklicky opakovať až do zastavenia" príkaz na prehrávanie videa v PowerPointe.

Poznámka: Ak chcete cyklické opakovanie celej prezentácie programu PowerPoint, nielen video, v téme vytvorenie automatickej prezentácie.

Ak chcete automaticky previnúť video po prehratí v prezentácii, postupujte takto:

 • Na páse s nástrojmi na karte prehrávanieDozadu po prehratí začiarknite políčko.

Na ovládacom paneli médií na prehrávanie videa v PowerPointe

Ak chcete zobraziť alebo skryť ovládacie prvky médií (prehrať, pozastaviť, popisy, hlasitosť) počas prezentácie, postupujte takto:

 • Na páse s nástrojmi na karte prezentácia začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ovládanie médií.

  Možnosť Zobraziť ovládanie médií na karte Prezentácia v PowerPointe

2011

Poznámka: Nastavte túto možnosť, ak ešte pred pridaním všetky animácie na film. Zmenou túto možnosť, ak sa odstránia všetky animácie, ktoré sú priradené k filmu.

 1. Kliknite na snímku, potom na film, ktorý chcete zmeniť, a následne na kartu Formátovať film.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Prehrávanie filmu, pri zobrazení snímky, ktorá obsahuje film počas pomalé snímky

  V časti Možnosti videa na kontextové ponuky Štart, kliknite na položku automaticky.

  Kliknutie na ikonu Ľudia v navigačnom paneli

  Ovládací prvok, ak chcete video spustíte kliknutím na tlačidlo myši

  V časti Možnosti videa na kontextové ponuky Štart, kliknite Na kliknite na položku.

  Počas prezentácie, kliknite na film na snímke, keď ste pripravení na prehrávanie filmu.

  Kliknutie na ikonu Ľudia v navigačnom paneli

Film môžete prehrávať tak, aby sa vyplní celú snímku (obrazovky) počas prezentovania prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videa, sa môže zobraziť zdeformovaný, neostrý či alebo fuzzy prípade zväčší. Vždy zobraziť ukážku filmu predtým, ako vložíte do svojej prezentácie tak, aby sa video zobrazuje zdeformovaný alebo neostrý či, môžete vrátiť späť na celú obrazovku.

Poznámka: Ak nastavíte film sa zobrazí na celej obrazovke a je tiež nastavené na automatické spustenie, môžete presunúť rám filmu mimo snímky do sivej oblasti tak, že to nebude viditeľný na snímke alebo flash krátko pred film prejde na celú obrazovku.

 1. Kliknite na snímku, potom na film, ktorý chcete zmeniť, a následne na kartu Formátovať film.

 2. V časti Možnosti videa v ponuke Možnosti prehrávania, kliknite na položku Prehrať na celú obrazovku.

  Kliknutie na ikonu Ľudia v navigačnom paneli

Počas prednesu prezentácie, môžete skryť film dovtedy, kým ste pripravení ho prehrať. Však, mali by ste pridať efekt animácie spustiť prehrávanie alebo sa nezobrazuje film prehrať počas prezentácie. Ďalšie informácie nájdete v téme animácie textu a objektov.

 1. Kliknite na snímku, potom na film, ktorý chcete zmeniť, a následne na kartu Formátovať film.

 2. V časti Možnosti videa v ponuke Možnosti prehrávania, kliknite na položku Skryť pokiaľ sa neprehráva.

  Kliknutie na ikonu Ľudia v navigačnom paneli

Môžete prehrať filmu slučke stále od začiatku počas prezentácie slučky film.

 1. Kliknite na snímku, potom na film, ktorý chcete zmeniť, a následne na kartu Formátovať film.

 2. V časti Možnosti videa v ponuke Možnosti prehrávania, kliknite na položku Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  Kliknutie na ikonu Ľudia v navigačnom paneli

  Tip: Ak chcete zastaviť looping filmu počas prezentácie, kliknite na film alebo Obrázok rozloženia Lichobežníkový zoznam .

 1. Kliknite na snímku, potom na film, ktorý chcete zmeniť, a následne na kartu Formátovať film.

 2. V časti Možnosti videa v ponuke Možnosti prehrávania, kliknite na položku Dozadu po prehratí.

  Kliknutie na ikonu Ľudia v navigačnom paneli

Ovládacie prvky médií môžete skryť, ak nechcete, aby sa zobrazovali počas prezentácie. Na paneli s nástrojmi v časti film sa nachádzajú ovládacie prvky médií. Použiť tieto ovládacie prvky na prehrávanie alebo pozastavenie film, Zistite, ako dlho je film a jej stave počas prehrávania preskočiť späť alebo upraviť hlasitosť.

 • Na karte prezentácia kliknite v časti Nastavenie, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ovládanie médií.

  Karta Prezentácia, skupina Nastavenie

Pozrite tiež

Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača

Zmena veľkosti alebo vzhľadu filmu

Vkladanie mediálnych súborov do dokumentu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×