Nastavenie možností pre schôdze a konferenčné hovory v režime online

Nastavenie možností pre schôdze a konferenčné hovory v režime online

Predvolené možnosti online schôdzí sú najvhodnejšie pre malé konferenčné hovory alebo pre relácie zdieľania a spolupráce s osobami vo vašej organizácii. Ak plánujete online schôdzu s ľuďmi mimo vašej organizácie alebo chcete pozvať viac ako 40 ľudí, použite dialógové okno Možnosti schôdze, v ktorom môžete určiť používateľov, ktorí majú pred prijatím na schôdzu čakať v čakárni, používateľov, ktorí majú mať počas schôdze oprávnenia prezentujúceho, a tiež povolenú úroveň účasti pre účastníkov schôdze.

Kde môžem nastaviť možnosti online schôdze?

Spustenie v Outlooku
  1. V kalendári Outlooku kliknite na položku Nová schôdza cez Skype.

  2. Kliknite na položku Možnosti schôdze.

Tieto osoby nemusia čakať v čakárni

Čakáreň je virtuálne miesto, kde účastníci čakajú na prijatie na schôdzu. Možnosti:

Kto sa môže zúčastniť priamo?

Čo sa stane?

Odporúča sa, keď ...

Len ja, organizátor schôdze

Iba vy sa môžete schôdze zúčastniť priamo. Ostatní musia počkať na prijatie.

Ide o schôdzu s vysokou úrovňou zabezpečenia týkajúcu sa dôverných informácií.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Iba osoby, ktoré sú pozvané, sa môžu schôdze zúčastniť priamo. Ostatní musia počkať na prijatie.

Diskutujete o dôverných informáciách a chcete povoliť prístup len vybratým osobám.

Ktokoľvek z mojej organizácie

Každý z vašej spoločnosti sa môže schôdze zúčastniť priamo, a to aj v prípade, že nebol pozvaný.

Nemáte externých účastníkov a nejde o dôverné informácie.

Ktokoľvek (bez obmedzenia)

Každý, kto má prístup k prepojeniu na schôdzu, sa jej môže priamo zúčastniť.

Pozývate aj účastníkov, ktorí nie sú z vašej spoločnosti, a diskusia sa nebude týkať dôverných informácií.

Poznámka: Ak je začiarknutá akákoľvek iná možnosť než Ktokoľvek, prezentujúci, ktorí používajú počítačového klienta Skype for Business, nebudú môcť zobraziť používateľov pripojených telefonicky a čakajúcich v čakárni a prijať ich na schôdzu.

Kto je prezentujúci?

Možnosti prezentujúcich určujú, ktorým účastníkom sa pri naplánovaní schôdze automaticky pridelia oprávnenia prezentujúceho. Prezentujúci môžu tiež prijať na schôdzu ľudí, ktorí čakajú v čakárni. Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje každú možnosť.

Možnosť prezentujúcich

Kto je prezentujúci?

Kedy vybrať túto možnosť

Len ja, organizátor schôdze

Iba osoba, ktorá schôdzu naplánovala

Pre prezentácie, pri ktorých účastníci nemusia zasahovať do obsahu schôdze. (Počas schôdze môžete určiť ďalších prezentujúcich.)

Vybraté osoby

Vy a účastníci, ktorých vyberiete

Pre prezentácie s viacerými prezentujúcimi.

Ktokoľvek z mojej organizácie

Každý pozvaný účastník, ktorý má konto vo vašej sieti

Pre relácie skupinovej práce, kde všetci účastníci pracujú vo vašej organizácii a môžu obsah schôdze zdieľať a upravovať.

Ktokoľvek (bez obmedzenia)

Každý pozvaný účastník

Pre relácie skupinovej práce s účasťou osôb, ktoré nemajú konto vo vašej sieti.

Kliknutím na položku Vyberte prezentujúcich môžete určiť, kto spomedzi pozvaných bude účastník alebo prezentujúci. Ak chcete v tomto zozname zobraziť mená, musíte predtým pridať pozvané osoby do žiadosti o schôdzu.

Chcete obmedziť účasť?

Účasť na schôdzi cez Skype for Business zahŕňa odosielanie a prijímanie okamžitých správ, rozhovor alebo sledovanie videa. Možnosti účasti majú vplyv iba na účastníkov. Nemôžete povoliť účasť niektorým účastníkom a iným nie. Ak chcete, aby sa niekto zúčastnil na schôdzi, urobte z neho prezentujúceho.

Možnosť

Kedy vybrať túto možnosť

Zakázať okamžité správy

Keď nechcete, aby účastníci počas schôdze odosielali a prijímali okamžité správy.

Stlmiť všetkých účastníkov

Keď prezentujúci chce prezentovať bez toho, aby dostával otázky z publika.

Blokovať video účastníkov

Keď nechcete, aby účastníci videli prezentované video.

Pozrite tiež

Nastavenie schôdze cez Skype for Business v Outlooku

Nastavenie možností schôdzí cez Skype for Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×