Nastavenie možností pre schôdze a konferenčné hovory v režime online

Nastavenie možností pre schôdze a konferenčné hovory v režime online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri plánovaní schôdze v režime online, môžete použiť dialógové okno Možnosti schôdze vám pomôže určiť, kto by mal čakať v čakárni bude prijatý na schôdzu, ktorí by mali mať oprávnenia prezentujúceho počas schôdze a úroveň účasti Povoliť účastníkom schôdze.

Ak sú Plánovanie schôdze s ľuďmi mimo vašej organizácie alebo sa očakáva informácie o schôdzi zdieľať s veľkým počtom ľudí, odporúča sa, že zmeníte "Títo ľudia nemusia čakať v čakárni" možnosť z" Ktokoľvek (bez obmedzenia) "na"Ktokoľvek z mojej organizácie", aby presenter(s) mohol moderovanie, kto je prijatý na schôdzu.

Poznámka: Tieto možnosti sa vzťahujú na používateľov, pripojenie k schôdzi pomocou Skype for Business alebo pripájate pomocou mobilných telefónoch.

Kde môžem nastaviť možnosti online schôdze?

Spustenie v Outlooku

  1. V kalendári Outlooku kliknite na položku Nová schôdza cez Skype.

    Tlačidlo Nová schôdza cez Skype v Outlooku

  2. V okne schôdze kliknite na položku Možnosti schôdze.

    Tlačidlo Možnosti schôdze v Outlooku

Tieto osoby nemusia čakať v čakárni

Čakáreň je virtuálne miesto, kde účastníci čakajú na prijatie na schôdzu. Možnosti:

Kto sa môže zúčastniť priamo?

Čo sa stane?

Odporúča sa, keď ...

Len ja, organizátor schôdze

Iba vy sa môžete schôdze zúčastniť priamo. Ostatní musia počkať na prijatie.

Ide o schôdzu s vysokou úrovňou zabezpečenia týkajúcu sa dôverných informácií.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Iba osoby, ktoré sú pozvané, sa môžu schôdze zúčastniť priamo. Ostatní musia počkať na prijatie.

Diskutujete o dôverných informáciách a chcete povoliť prístup len vybratým osobám.

Ktokoľvek z mojej organizácie

Každý z vašej spoločnosti sa môže schôdze zúčastniť priamo, a to aj v prípade, že nebol pozvaný.

Nemáte externých účastníkov a nejde o dôverné informácie.

Ktokoľvek (bez obmedzenia)

(Predvolená možnosť)

Každý, kto má prístup k prepojeniu na schôdzu, sa jej môže priamo zúčastniť.

Pozývate aj účastníkov, ktorí nie sú z vašej spoločnosti, a diskusia sa nebude týkať dôverných informácií.

Zdroj kont, napríklad miestností na schôdze, konferenčných miestností a systémové kontá majú mierne odlišné správanie možnosti čakárne.

Možnosť

Čo sa stane

Len ja, organizátor schôdze

Kontá zdroja budú musieť čakať v čakárni, kým budú prijaté.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Kontá zdroja budú musieť čakať v čakárni, kým budú prijaté.

Ktokoľvek z mojej organizácie

Kontá zdroja budú musieť čakať v čakárni, kým budú prijaté.

Ktokoľvek (bez obmedzenia)

Kontá zdroja zúčastniť priamo zúčastniť.

Kto je prezentujúci?

Možnosti prezentujúcich určujú, ktorým účastníkom sa pri naplánovaní schôdze automaticky pridelia oprávnenia prezentujúceho. Prezentujúci môžu tiež prijať na schôdzu ľudí, ktorí čakajú v čakárni. Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje každú možnosť.

Možnosť prezentujúcich

Kto je prezentujúci?

Kedy vybrať túto možnosť

Len ja, organizátor schôdze

Iba osoba, ktorá schôdzu naplánovala

Pre prezentácie, pri ktorých účastníci nemusia zasahovať do obsahu schôdze. (Počas schôdze môžete určiť ďalších prezentujúcich.)

Vybraté osoby

Vy a účastníci, ktorých vyberiete

Pre prezentácie s viacerými prezentujúcimi.

Ktokoľvek z mojej organizácie

(Predvolená možnosť)

Každý pozvaný účastník, ktorý má konto vo vašej sieti

Pre relácie skupinovej práce, kde všetci účastníci pracujú vo vašej organizácii a môžu obsah schôdze zdieľať a upravovať.

Ktokoľvek (bez obmedzenia)

Každý pozvaný účastník

Pre relácie skupinovej práce s účasťou osôb, ktoré nemajú konto vo vašej sieti.

Kliknutím na položku Vyberte prezentujúcich môžete určiť, kto spomedzi pozvaných bude účastník alebo prezentujúci. Ak chcete v tomto zozname zobraziť mená, musíte predtým pridať pozvané osoby do žiadosti o schôdzu.

Chcete obmedziť účasť?

Účasť na schôdzi cez Skype for Business zahŕňa odosielanie a prijímanie okamžitých správ, rozhovor alebo sledovanie videa. Možnosti účasti majú vplyv iba na účastníkov. Nemôžete povoliť účasť niektorým účastníkom a iným nie. Ak chcete, aby sa niekto zúčastnil na schôdzi, urobte z neho prezentujúceho.

Možnosť

Kedy vybrať túto možnosť

Zakázať okamžité správy

Keď nechcete, aby účastníci počas schôdze odosielali a prijímali okamžité správy.

Stlmiť všetkých účastníkov

Keď prezentujúci chce prezentovať bez toho, aby dostával otázky z publika.

Blokovať video účastníkov

Keď nechcete, aby účastníci videli prezentované video.

Vypnutie zvukov upozornení

Ak nechcete počuť pípnutie alebo signálom, keď ľudia pripojiť sa alebo opustiť schôdzu, môžete vypnúť oznámenia zvuky. Ďalšie informácie nájdete v téme nastaviť vyzváňacie tóny a zvuky možnosti.

Pozrite tiež

Načítanie príloh pre schôdzu cez Skype for Business vopred

Nastavenie schôdze cez Skype for Business v Outlooku

Začatie konferenčného hovoru cez Skype for Business

Nastavenie služby zvukovej konferencie pre Skype for Business a Teams spoločnosti Microsoft

Telefónnych čísel pre služby zvukovej konferencie v Skype for Business Online

Nastavenie možností schôdze cez Skype for Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×