Nastavenie kalendára v Outlooku na webe

Kalendár je integrovaný s e-mailom, kontaktmi a ďalšími funkciami aplikácie Outlook na webe. Predvolený vzhľad, ako aj iné nastavenia svojho kalendára, môžete zmeniť pomocou stránky Možnosti kalendára.

Poznámka: Ak chcete zmeniť formát dátumu a času v kalendári, vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk a potom vyberte položku Dátum a čas. V zozname vyberte časové pásmo.

Prechod na stránku Možnosti kalendára

  1. Prihláste sa do aplikácie Outlook na webe. Ak potrebujete pomoc, prečítajte si tento článok.

  2. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie > Možnosti.

    Možnosti nastavenia Outlooku na webe

  3. Na table vľavo vyberte položku KALENDÁR.

    Možnosti kalendára v Outlooku na webe

  4. Vyberte možnosť, ktorú chcete zmeniť.

Automatické spracovanie

Pomocou nastavení na stránke Automatické spracovanie určíte spôsob spracovania pozvánok na schôdzu, odpovedí na navrhovanú schôdzu a oznámení o schôdzi.

Nastavenie

Popis

Odstrániť aktualizované pozvánky a odpovede

Začiarknutím tohto políčka automaticky odstránite neaktuálne žiadosti o schôdzu a odpovede na navrhovanú schôdzu z priečinka Doručená pošta.

Odstrániť upozornenia na preposlané schôdze

Po začiarknutí tohto políčka budú oznámenia o preposlaní schôdze automaticky umiestňované do priečinka Odstránené položky. Predvolene tieto oznámenia prijímate vtedy, keď schôdzu, ktorú organizujete, niektorý z jej účastníkov prepošle. Výber tejto možnosti neovplyvní spracovanie odpovedí na žiadosti o schôdzu.

Kalendár narodenín

V aplikácii Outlook na webe máte kalendár vyhradený narodeninám, ktorý sa automaticky naplní všetkými známymi dátumami narodenín ľudí z vášho zoznamu kontaktov. Narodeniny sem tiež môžete kedykoľvek pridať.

Nastavenie

Popis

Zapnúť kalendár narodenín

Pridá sa kalendár narodenín a automaticky sa naplní dátumami narodenín vašich kontaktov. Ak sa pomocou možností na stránke Ľudia pripojíte k sociálnym sieťam, narodeniny týchto kontaktov sa takisto automaticky zobrazia v kalendári.

Vypnúť kalendár narodenín

Kalendár narodenín bude skrytý.

Vzhľad kalendára

Pomocou nastavení na stránke Vzhľad kalendára určíte, ako má váš kalendár vyzerať.

Nastavenie

Popis

Zobraziť pracovný týždeň ako

Vyberte, ktoré dni sa v kalendári zobrazia v zobrazení Pracovný týždeň.

Nastaviť pracovné hodiny

Voľný čas sa zobrazuje v tmavšej farbe ako zvyšok kalendára. Ak používate nástroj Rozvrhový asistent, pracovné hodiny všetkých účastníkov sa zohľadnia pri navrhovaní časov schôdzí.

Zobraziť čísla týždňov v zobrazení mesiaca

Výberom tohto nastavenia sa v zobrazení Mesiac zobrazia čísla týždňov.

Zobraziť prvý deň v týždni ako

Deň, ktorý tu vyberiete, sa v zobrazení Týždeň zobrazí ako prvý deň týždňa.

Prvý týždeň v roku začať dňom

Ak máte zapnutú možnosť Zobrazovať čísla týždňov v zobrazení mesiaca, môžete rozhodnúť, odkiaľ sa má číslovanie začať: od prvého dňa v roku, od prvého štvordňového týždňa alebo od prvého úplného týždňa.

Zobraziť hodiny v

Pomocou tohto nastavenia nastavíte prírastky, v ktorých kalendár zobrazuje čas. Pomocou tlačidiel možností vyberte 15-minútové alebo 30-minútové prírastky.

Zobrazovať kalendár v

Vyberte, či sa vaše kalendáre majú zobrazovať v jasnej alebo svetlej farbe.

Publikovanie kalendára

Pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť prepojenie na kalendár, ktoré potom môžete zdieľať s ostatnými. Môžete ho napríklad uverejniť na webovej stránke alebo zdieľať prostredníctvom sociálnych skupín.

Nastavenie

Popis

Vyberte kalendár

Vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

Vyberte povolenia

Vyberte, či chcete ostatným umožniť vidieť len to, kedy ste dostupní, alebo aj niektoré podrobnosti či úplné zobrazenie kalendára.

Pripomenutia

Nastavenie Pripomenutia určuje nastavenie predvolených pripomenutí pre položky kalendára. Pripomenutia sú predvolene zapnuté a nastavené na 15 minút pred termínom udalosti.

Nastavenie

Popis

Zobraziť upozornenia pripomenutí

Začiarknutím tohto políčka zobrazíte pripomenutia pre položky kalendára.

Prehrať zvuk v čase termínu pripomenutia

Začiarknutím tohto políčka sa v čase termínu pripomenutia prehrá zvuk.

Predvolené pripomenutie

Pomocou tohto nastavenia určíte, ako dlho pred začatím udalosti sa má zobraziť predvolené pripomenutie.

Každodenné zasielanie e-mailu s programom vytvoreným na základe kalendárov a úloh

Nechajte si každodenne poslať e-mail s denným programom zostaveným na základe kalendárových pozvánok a úloh, ktoré vám boli priradené.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×