Nastavenie hlasovej schránky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V službách Office 365 môžete pomocou možností hlasovej schránky na table Možnosti Outlooku na webe nahrať pozdrav, upraviť a zmeniť pravidlá odpovedania na hovory, nastaviť službu Outlook Voice Access, upraviť textové oznámenia a možnosti e-mailových oznámení a zapnúť ukážku správ hlasovej schránky:

Možnosti hlasovej schránky na table možností e-mailu v Outlooku

 • K nastaveniam hlasovej schránky prejdete v Outlooku na webe výberom položiek Obrázok rozloženia Zoznam procesov > Pošta > Všeobecné > Hlasová schránka.

 • Ak chcete nastavenie hlasovej schránky v Outlook 2016 alebo Outlook 2013 počítačového klienta, kliknite na položky súbor > Spravovať hlasovú schránku.

Dôležité : Ak sú možnosti hlasovej schránky zobrazené sivou farbou, potom pravdepodobne používate službu hlasovej schránky Skype for Business s verejnou telefónnou sieťou v cloude a možnosti hlasovej schránky v tomto prípade nie sú k dispozícii.

 1. V časti Hlasová schránka vyberte položku Pozdravy.

 2. Vyberte typ pozdravu, ktorý chcete zaznamenať.

  Dve štandardné možnosti pozdravov a rozšírené možnosti zadania stavu neprítomnosti

 3. Vyberte možnosť Zavolať mi a prehrať alebo nahrať vybratý pozdrav.

 4. Zadajte svoje telefónne číslo a vyberte položku Vytočiť.

  Zadajte svoje telefónne číslo a kliknite na položku Vytočiť, pomocou ktorého svoj pozdrav zaznamenáte

 5. Pozdrav nahrajte podľa pokynov, ktoré nájdete v nahratej správe.

 6. Ak ste s nahrávaním skončili, kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Dialógové okno Pozdravy so zvýrazneným tlačidlom Uložiť

Pomocou pravidiel odpovedania na hovory môžete zadať možné scenáre toho, čo sa stane, keď sa volajúci dostane do vašej hlasovej schránky. Ak máte napríklad zapnuté automatické odpovede, potom môžete prostredníctvom nastavenia pravidla prepojiť volajúceho na iné číslo. Ak používate viacero pravidiel, môžete určiť poradie, v ktorom sa majú používať.

Ak pravidlá odpovedania na hovory nevytvoríte, v čase, keď nie ste k dispozícii, sa prichádzajúce hovory odošlú priamo do vašej hlasovej schránky.

Vytvorenie pravidla

 1. V časti Hlasová schránka vyberte možnosť Pravidlá odpovedania na hovory.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

  Nové tlačidlo na vytváranie pravidiel

 3. Zadajte názov svojho pravidla.

 4. V časti Ak sa volajúci dovolá do mojej hlasovej pošty a: vyberte požadovanú možnosť.

 5. Ak chcete k pravidlu pridať ďalšiu podmienku, vyberte položku Pridať podmienku. K pravidlu môžete pridať viacero podmienok. Robte to však rozumne, aby pravidlá nepôsobili príliš zložito.

 6. V časti Poskytnúť volajúcemu tieto možnosti vyberte požadovanú možnosť. Pri niektorých možnostiach sa zobrazí výzva na zadanie dodatočných informácií, ako je napríklad alternatívne telefónne číslo alebo text, ktorý sa volajúcemu zobrazí.

 7. Ak chcete k pravidlu pridať ďalšiu možnosť, vyberte položku Pridať možnosť.

 8. Vyberte tlačidlo OK.

 9. Pomocou začiarkavacieho políčka na stránke Pravidlá odpovedania na hovory môžete pravidlo zapnúť alebo vypnúť.

Ak chcete upraviť pravidlo

 1. V časti Hlasová schránka vyberte možnosť Pravidlá odpovedania na hovory.

 2. Vyberte pravidlo, ktoré chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Pravidlá odpovedania na hovory so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

Odstránenie pravidla

 1. V časti Hlasová schránka vyberte možnosť Pravidlá odpovedania na hovory.

 2. Vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tlačidlo Odstrániť na paneli s nástrojmi pravidla

Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa pravidlá použijú

 1. V časti Hlasová schránka vyberte možnosť Pravidlá odpovedania na hovory.

 2. Pravidlá sú uvedené v poradí, v akom sa používajú. Vyberte pravidlo, ktoré chcete v rámci poradia premiestniť nahor alebo nadol, a kliknite na šípky.

  Tlačidlá so šípkami umožňujúce pohyb v rámci pravidiel smerom nahor alebo nadol (v závislosti od použitého pravidla)

Prostredníctvom oznámení dostanete upozornenie na zmeškané hovory alebo na prijatie správy do hlasovej schránky. Môžete sa rozhodnúť, kedy a ako chcete byť upozornení. Pri zmeškanom hovore môžete napríklad dostať e-mail alebo prijať textovú správu, ak vám niekto nechá odkaz v hlasovej schránke. Predvolene dostanete e-mail vždy, keď zmeškáte hovor, oznámenia vo forme textových správ sú však vypnuté.

Nastavenie oznámení prostredníctvom textových správ

 1. V časti Hlasová schránka vyberte položku Oznámenia.

 2. Kliknite na položku Nastavenie textových správ.

 3. Vyberte krajinu, v ktorej máte telefón zaregistrovaný.

  Poznámka : Funkcia oznámení vo forme textových správ je podporovaná len v určitých oblastiach a pre konkrétnych poskytovateľov mobilných služieb. Ak v zozname váš poskytovateľ mobilných služieb nie je uvedený, oznámenia vo forme textových správ nebudete môcť nastaviť.

 4. Vyberte svojho poskytovateľa mobilných služieb a kliknite na položku Ďalej.

 5. Zadajte svoje telefónne číslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Dostanete textovú správu s priloženým prístupovým kódom. Na obrazovke Nastavenie textových správ zadajte tento prístupový kód a kliknite na položku Dokončiť.

  Obrazovka s textovými správami, kde môžete zadať svoj prístupový kód

 7. Vyberte čas, kedy chcete oznámenia vo forme textových správ prijímať, a kliknite na položku Uložiť.

Úprava textových správ nastavení oznámení

 1. V časti Hlasová schránka vyberte položku Oznámenia.

 2. Kliknite na položku Úprava nastavení textových správ.

 3. Vyberte možnosť textových správ a kliknite na položku Uložiť.

Služby Outlook Voice Access umožňujú získať prístup k hlasovej schránke, e-mailom, kalendáru a kontaktom prostredníctvom telefónu. Možnosti nastavené v službe Outlook Voice Access obsahujú poradie, v akom pristupujete k novým správam a k priečinku, do ktorého sa telefonicky pripájate (napr. priečinok Doručená pošta).

Aké je telefónne číslo služby Outlook Voice Access? Telefónne číslo a PIN kód vám poskytuje správca po tom, ako vás nastaví na používanie hlasovej schránky. Pomoc získate od svojho správcu.

Funkcia Prehrať na telefóne umožňuje prehrávanie správ hlasovej schránky prostredníctvom telefónu, a to pomocou vami zadaného telefónneho čísla.

Predvolene je to telefónne číslo, ktoré vám priradila vaša spoločnosť. Môže to však byť číslo mobilného telefónu alebo e-mailová adresa. V takom prípade sa bude hlasová schránka prehrávať pomocou priečinku doručenej pošty.

Ak chcete nastaviť číslo hlasových správ

 1. V časti Hlasová schránka vyberte položku Prehrať na telefóne.

 2. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktorú chcete pri hlasových správach používať.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Váš PIN kód vám umožní pristupovať k informáciám v poštovej schránke a kalendári prostredníctvom služby Outlook Voice Access. Po obnovení PIN kódu dostanete do priečinka doručenej pošty dočasný PIN kód. Tento dočasný PIN kód použite pri ďalšom volaní do služby Outlook Voice Access. Vtedy sa zobrazí výzva na vytvorenie trvalého PIN kódu.

Obnovenie Hlasový prístup k PIN kódu

 1. V časti Hlasová schránka vyberte položku Obnoviť PIN kód.

 2. Kliknite na položku Obnoviť PIN kód mojej hlasovej schránky.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte obnovenie.

Prostredníctvom ukážky hlasovej schránky môžete zobraziť ukážku textu prijatých hlasových správ. V ukážke textov môžu byť zahrnuté aj hlasové správy, ktoré ste odoslali.

Ak chcete zapnúť Ukážka hlasovej pošty

 1. V časti Hlasová schránka vyberte položku Ukážka správ hlasovej schránky.

 2. Vyberte alebo zrušte výber požadovaných možností. Predvolene sú vybraté obe možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Kontrola hlasovej schránky v Skype for Business a jej možnosti

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×