Nastavenie e-mailu v e-mailovej aplikácii v Androide

Poštové aplikácie Androidu sa v jednotlivých zariadeniach môžu líšiť a uvedené pokyny sa nemusia úplne zhodovať s možnosťami, ktoré sa zobrazujú. Použite tieto kroky ako pomôcku alebo si prečítajte pomocníka, ktorého poskytuje výrobca vášho zariadenia.

Outlook pre Android

Pre jednoduchú správu e-mailu a kalendára odporúčame nastavenie e-mailu v mobilnej aplikácii Outlook pre Android.

Používate AOL Mail? Ak áno, Táto stránka vám nedokáže pomôcť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na oddelenie podpory AOL . Táto stránka a nastavenia, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke, sú určené len pre Outlook.com a Office 365 for business používateľov.

Vyberte vstavanú e-mailovú aplikáciu pre Android:

Skôr ako začnete, aktualizujte aplikáciu Gmail na najnovšiu verziu:

 1. V telefóne alebo tablete otvorte aplikáciu Obchod Google Play.

 2. Do panela hľadania zadajte „Gmail“ a potom vyberte položku Aktualizovať.

  Poznámka: Ak možnosť aktualizácie nie je k dispozícii, máte najnovšiu verziu.

Krok 1
sivá čiara
Otvorte aplikáciu Gmail.

Ťuknite na ikonu ponuky v ľavom hornom rohu > nastavenia > Pridanie konta > Exchange a Office 365.

Dôležité: NEVYBERAJTE "Outlook, Hotmail, and Live", pokiaľ nechcete synchronizovať iba e-mail, bez kalendára a kontaktov.

Výber položky Exchange

Krok 2
sivá čiara
Zadajte svoju celú e-mailovú adresu a ťuknite na položku Ďalej.

Zadajte heslo a ťuknite na položku Ďalej.

Pridanie e-mailovej adresy Zadajte heslo

Krok 3
sivá čiara
Nasledujte kroky podľa vášho typu konta:

 • Používatelia služby Outlook.com: Vynechajte tento krok.

 • V prípade Exchangeu a iných kont budete musieť požiadať svojho správcu IT alebo poskytovateľa e-mailu z dôvodu nastavenia serveru a manuálne nastavenie vášho konta

 • Pri nastavovaní pracovného alebo školského konta Office 365 sa môže zobraziť obrazovka Žiadosť o presmerovanie. Ťuknite na položku OK.

  Ak sa zobrazí žiadosť o presmerovanie, ťuknite na položku OK.

  Na obrazovke Nastavenia servera prichádzajúcej pošty zmeňte server na outlook.office365.com.

Krok 4
sivá čiara
Postupujte podľa pokynov, ktoré dostávate, týkajúce sa zabezpečenia alebo povolení zariadenia, nastavení synchronizácie a ďalšie.

Pri všetkých výzvach, ktoré sa vám zobrazia, kliknite na tlačidlo OK.

Ak máte pracovné alebo školské konto Office 365, môžete byť vyzvaný na potvrdenie nastaveniaVzdialená správa zabezpečenia pre schválenie ďalších bezpečnostných opatrení. V tomto prípade vyberte tlačidlo OK alebo Aktivovať.

Krok 5
sivá čiara
Prejdite do doručenej pošty, ktorú ste práve nastavili. Ak uvidíte e-mail s predmetom Na synchronizáciu sa vyžaduje akcia, otvorte ho a ťuknite na položku Použiť inú poštovú aplikáciu.

Ak túto správu nevidíte a e-maily sa synchronizujú, tento krok preskočte.

Kliknutím na prepojenie sa povolí synchronizácia

Krok 6
sivá čiara
Potiahnutím prstom zhora nadol po obrazovke obnovte panel oznámení Androidu.

Otvorenie panela oznámení

Ak sa zobrazí oznámenie Nie je možné synchronizovať kalendár a kontakty, ťuknite naň. Potom poskytnite prístup ťuknutím na položku Povoliť a to je všetko!

Poznámka: Ak sa nezobrazuje chyba o synchronizácii, kalendár a kontakty sa synchronizujú.

Ak sa nedá pridať e-mailové konto do aplikácie Gmail, vyskúšajte postup manuálneho nastavenia uvedený nižšie:

Otvorte aplikáciu Gmail. Prejdite na položky Nastavenie > Pridať konto > Ďalšie.

Vybrať iné

Zadajte svoju celú e-mailovú adresu a potom ťuknite na položku Manuálne nastavenie > Exchange.

Výber manuálneho nastavenia Výber položky Exchange

Zadajte heslo a ťuknite na položku Ďalej.

V nastaveniach servera nastavte tieto položky, ak sú k dispozícii:

Nastavenie servera prichádzajúcej pošty

 • Doména\meno používateľa
  Skontrolujte, či sa zobrazuje vaša celá e-mailová adresa. Napríklad: meno@outlook.com.

 • Heslo
  Použite heslo, ktoré používate na prístup k e-mailom.

 • Server

  • V prípade e-mailového konta, ktoré končí na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com alebo @live.com, ako aj všetkých ostatných kont hosťovaných na lokalite Outlook.com, zadajte eas.outlook.com.

  • Použite Outlook.office365.com pre všetky pracovné alebo školské kontá hosťované na Office 365 for business.

  Poznámka: Ak nastavujete konto na serveri Exchange a názov svojho servera Exchange nepoznáte, obráťte sa na správcu.

 • Port
  Použite port 443 alebo 993.

 • Typ zabezpečenia
  Vyberte položku SSL/TLS alebo sa uistite, že je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL) a potom ťuknite na položku Ďalej.

Nastavenia servera SMTP odchádzajúcej pošty

 • Server SMTP

  • Ak používate konto Outlook.com, použite adresu smtp-mail.outlook.com.

  • Ak máte konto Office 365 for business, použite SMTP.office365.com .

  • V prípade e-mailových kont Exchange sa obráťte na svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo na správcu systému.

 • Typ zabezpečenia
  Vyberte položku TLS.

 • Číslo portu
  Zadajte číslo 587. Ťuknite na položku Ďalej.

Postupujte podľa zobrazených pokynov, ako aj povolení zabezpečenia. Môžete sa zobraziť aj výzva na nastavenie synchronizácie a zobrazovaného mena.

Poznámka: Ak používateOffice 365 for business môžete tiež požiadať o poskytnutie ďalšej kontroly zabezpečenia. V takom prípade vyberte položku Aktivovať.

Teraz prejdite do priečinka Doručená pošta. Ak sa zobrazí správa „Vyžaduje sa akcia“, postupujte takto:

Poznámka: Ak sa takáto správa nezobrazí a všetky vaše e-maily sú synchronizované, tento krok nemusíte vykonať.

 • Ťuknutím otvorte e-mailovú správu.

 • Ťuknutím na prepojenie Namiesto toho použiť inú poštovú aplikáciu povoľte synchronizáciu s aplikáciou Gmail.

Kliknutím na prepojenie sa povolí synchronizácia

Pokúšate synchronizovať kalendár a kontakty?

V závislosti od vašej verzie Androidu môže byť na správnu synchronizáciu kalendára a kontaktov potrebné vykonať aj ďalšie kroky:

 • Potiahnutím prsta zhora nadol po obrazovke zariadenia obnovte panel oznámení Androidu.

 • Ak sa zobrazí oznámenie Nie je možné synchronizovať kalendár a kontakty, ťuknite naň.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje oznámenie o chyby synchronizácie, kalendár a kontakty by sa mali synchronizovať.

Otvorenie panela oznámení

Gmail požiada o prístup. Ťuknite na položku Povoliť a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Poznámka: Synchronizácia e-mailu, kalendára, kontaktov a úloh môže trvať niekoľko minút. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k e-mailovému kontu, skontrolujte, či ste správne zadali e-mailovú adresu a heslo.

Povolenie kontaktov Povolenie kalendára

E-mailové konto môžete nastaviť manuálne pomocou protokolu POP alebo IMAP namiesto protokolu Exchange ActiveSync. Znamená to, že s telefónom sa zosynchronizuje iba e-mail, kalendár a kontakty však nie. Čo sú protokoly POP a IMAP?

 1. Otvorte aplikáciu Gmail. Prejdite na položky Nastavenie > Pridať konto > Ďalšie.

 2. Zadajte svoju celú e-mailovú adresu, napríklad vasemeno@hotmail.com, a potom ťuknite na položku Manuálne nastavenie.

 3. Vyberte možnosti Osobné (IMAP) alebo Osobné (POP3).

 4. Zadajte heslo a ťuknite na položku Ďalej.

  Dôležité: Ak sa zobrazí chyba zabezpečenia, zavrite aplikáciu Gmail a postup zopakujte.

 5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie nastavení, nastavte tieto dostupné možnosti:

  Nastavenie servera prichádzajúcej pošty

  • Doména\meno používateľa
   Skontrolujte, či sa zobrazuje vaša celá e-mailová adresa. Napríklad: meno@outlook.com.

  • Heslo
   Použite heslo, ktoré používate na prístup k e-mailom.

  • Server

   • Pre kontá Outlook.com IMAP použite adresu imap-mail.outlook.com.

   • Pre kontá Outlook.com POP použite adresu pop-mail.outlook.com.

   • Použite Outlook.office365.com pre ľubovoľné pracovné alebo školské kontá na Office 365 for business.

   • V prípade e-mailových kont Exchange sa obráťte na svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo na správcu systému.

  • Port

   • Pre IMAP použite port 993.

   • Pre POP použite port 995.

  • Typ zabezpečenia
   Vyberte položku SSL/TLS alebo sa uistite, že je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL) a potom ťuknite na položku Ďalej.

  Nastavenia servera SMTP odchádzajúcej pošty

  • Server SMTP

   • Ak používate konto Outlook.com, použite adresu smtp-mail.outlook.com.

   • Ak máte konto Office 365 for business, použite SMTP.office365.com .

   • V prípade e-mailových kont Exchange sa obráťte na svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo na správcu systému.

  • Typ zabezpečenia
   Vyberte položku TLS.

  • Číslo portu
   Zadajte číslo 587. Ťuknite na položku Ďalej.

 6. Postupujte podľa zobrazených pokynov, ako aj povolení zabezpečenia a pokynov na nastavenie zobrazovaného mena.

 7. Môžete používať e-mail v aplikácii Gmail v Androide.

sivá čiara
Otvorte e-mailovú aplikáciu Samsung a ak tento krok vykonávate prvýkrát, ťuknite na položku Pridať konto.

V aplikácii prejdite na položku Nastavenia > Pridať konto.

Nastavenie > Pridať konto

sivá čiara
Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Ťuknite na položku Prihlásiť sa.

Poznámka: Ak e-mailová aplikácia zistí vášho poskytovateľa, môžete byť presmerovaní na inú prihlasovaciu obrazovku.

E-mailová adresa a heslo

sivá čiara
Ak sa zobrazí výzva na výber typu konta, vyberte možnosť Microsoft Exchange ActiveSync, aby ste mohli synchronizovať kontakty a kalendár.

Výber položky Microsoft Exchange ActiveSync

sivá čiara
Nastavenia a povolenia potvrďte ťuknutím na položku Áno alebo OK. Môžu sa zobraziť rôzne možnosti v závislosti od typu konta, ktoré chcete nastaviť.

Ťuknutím na tlačidlo Áno prijmete povolenia

sivá čiara Ak ste zapli dvojstupňové overenie, svoju identitu si overíte spôsobom, ktorý ste si vybrali.

Synchronizácia e-mailu, kalendára, kontaktov a úloh môže trvať niekoľko minút.

sivá čiara
Ak sa zobrazí e-mail s predmetom Na synchronizáciu sa vyžaduje akcia, otvorte ho a ťuknite na položku Použiť inú poštovú aplikáciu. Ak sa táto správa nezobrazí, tento krok vynechajte.

Otvorenie e-mailu s informáciou „Vyžaduje sa akcia“ Kliknutím na prepojenie sa povolí synchronizácia

Ak sa vám stále nedarí nastaviť e-mail, vyskúšajte kroky manuálneho nastavenia e-mailovej aplikácie Samsung uvedené nižšie:

Otvorte e-mailovú aplikáciu Samsung. Prejdite na položky Nastavenia > Pridať konto.

Zadajte svoju celú e-mailovú adresu a heslo. Ťuknite na položku Manuálne nastavenie.

Výber manuálneho nastavenia

Vyberte položku Microsoft Exchange ActiveSync

Výber položky Microsoft Exchange ActiveSync

V nastaveniach servera nastavte tieto položky, ak sú k dispozícii:

Nastavenie servera prichádzajúcej pošty

 • Doména\meno používateľa
  Skontrolujte, či sa zobrazuje vaša celá e-mailová adresa. Napríklad: meno@outlook.com.

 • Heslo
  Použite heslo, ktoré používate na prístup k e-mailom.

 • Exchange Server

  • V prípade e-mailového konta, ktoré končí na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com alebo @live.com, ako aj všetkých ostatných kont hosťovaných na lokalite Outlook.com, zadajte eas.outlook.com.

  • Použite Outlook.office365.com pre všetky pracovné alebo školské kontá hosťované na Office 365 for business.

  Poznámka: Ak nastavujete konto na serveri Exchange a názov svojho servera Exchange nepoznáte, obráťte sa na správcu.

 • Port
  Použite port 443 alebo 993.

 • Typ zabezpečenia
  Vyberte položku SSL/TLS alebo sa uistite, že je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL) a potom ťuknite na položku Ďalej.

Nastavenia servera SMTP odchádzajúcej pošty

 • Server SMTP

  • Ak používate konto Outlook.com, použite adresu smtp-mail.outlook.com.

  • Ak máte konto Office 365 for business, použite SMTP.office365.com .

  • V prípade e-mailových kont Exchange sa obráťte na svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo na správcu systému.

 • Typ zabezpečenia
  Vyberte položku TLS.

 • Číslo portu
  Zadajte číslo 587. Ťuknite na položku Ďalej.

Postupujte podľa zobrazených pokynov, ako aj povolení zabezpečenia. Môžete sa zobraziť aj výzva na nastavenie synchronizácie a zobrazovaného mena.

Ak používate Office 365 for business môžete tiež požiadať o poskytnutie ďalšej kontroly zabezpečenia. V takom prípade vyberte položku Aktivovať.

E-mailové konto môžete nastaviť manuálne pomocou protokolu IMAP namiesto protokolu Exchange ActiveSync. Znamená to, že s telefónom sa zosynchronizuje iba e-mail, kalendár a kontakty však nie. Čo sú protokoly POP a IMAP?

 1. Otvorte e-mailovú aplikáciu Samsung.

 2. Prejdite na položky Nastavenia > Pridať konto.

 3. Zadajte úplnú e-mailovú adresu a heslo. Ťuknite na položku Manuálne nastavenie.

 4. Vyberte konto IMAP alebo konto POP3 a vykonajte synchronizáciu iba svojich e-mailov.

 5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie nastavení, nastavte tieto dostupné možnosti:

  Nastavenie servera prichádzajúcej pošty

  • Doména\meno používateľa
   Skontrolujte, či sa zobrazuje vaša celá e-mailová adresa. Napríklad: meno@outlook.com.

  • Heslo
   Použite heslo, ktoré používate na prístup k e-mailom.

  • Server

   • Pre kontá Outlook.com IMAP použite adresu imap-mail.outlook.com.

   • Pre kontá Outlook.com POP použite adresu pop-mail.outlook.com.

   • Pre všetky pracovné alebo školské kontá v Office 365 for Business použite adresu outlook.office365.com.

   • V prípade e-mailových kont Exchange sa obráťte na svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo na správcu systému.

  • Port

   • Pre IMAP použite port 993.

   • Pre POP použite port 995.

  • Typ zabezpečenia
   Vyberte položku SSL/TLS alebo sa uistite, že je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL) a potom ťuknite na položku Ďalej.

  Nastavenia servera SMTP odchádzajúcej pošty

  • Server SMTP

   • Ak používate konto Outlook.com, použite adresu smtp-mail.outlook.com.

   • Ak máte konto Office 365 for business, použite SMTP.office365.com .

   • V prípade e-mailových kont Exchange sa obráťte na svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo na správcu systému.

  • Typ zabezpečenia
   Vyberte položku TLS.

  • Číslo portu
   Zadajte číslo 587. Ťuknite na položku Ďalej.

 6. Postupujte podľa zobrazených pokynov, ako aj povolení zabezpečenia a pokynov na nastavenie zobrazovaného mena.

 7. E-mailová služba v e-mailovej aplikácii Samsung je pripravená na používanie.

Vyskytli sa problémy? Sme tu pre vás.

Tento článok bol naposledy aktualizovaný v auguste 13, 2018 z dôvodu pripomienok. Ak aj naďalej potrebujete pomoc s nastavením e-mailu v zariadení s Androidom, oznámte nám Podrobnosti o vašej otázke pomocou poľa komentára nižšie, aby sme ju mohli v budúcnosti riešiť.

 • Obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft týkajúce sa vášho Office 365 alebo Outlook.com e-mailu.

 • Ak máte pracovné alebo školské konto, ktoré používa Office 365 for business alebo kontá na serveri Exchange, obráťte sa na správcu Office 365 alebo oddelenie technickej podpory.

Pozrite tiež

Synchronizácia kalendára a kontaktov s telefónom alebo tabletom

Riešenie problémov s nastavením e-mailu v mobilných zariadeniach

Nastavenie aplikácií balíka Office a e-mailu v Androide

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×