Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete nastaviť svoje kontá, použite Outlook Pošta s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse. Dozviete sa, ako pridať viacero kont, aby ste mohli zostať v spojení s prácou, rodinou a priateľmi.

Outlook Pošta podporuje väčšinu typov e-mailovej služby. Môžete pridať ľubovoľné z týchto kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com a MSN.com. Môžete tiež pridať ľubovoľné z týchto kont tretej strany: Gmail, Yahoo! Pošta, iCloud alebo konto so serverom POP alebo IMAP.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Nastavenie prvého konta

V aplikácii Outlook Pošta môžete pomocou Moderátora rýchlo nastaviť svoje prvé konto a začať s ním pracovať. Prvé konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie konta pri prvom otvorení aplikácie Outlook Pošta.

Podrobné pokyny na nastavenie konta Microsoft ako prvého konta nájdete v časti Nastavenie konta Microsoft ako prvého konta.

 1. Otvorte Outlook Pošta. Otvorí sa okno Vitajte. Ozve sa: „Outlook Mail window“ (Okno Outlook Pošty).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Get started button“ (Tlačidlo Začíname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Email and accounts window“ (Okno E-mail a kontá). Otvorí sa dialógové okno Vyberte konto.

 4. Zobrazí sa prihlasovacie okno vybratého konta s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov konta. Postup prihlásenia závisí od vybratého konta.

  Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozvú upraviteľné textové polia požadovanej e-mailovej adresy alebo hesla. Tieto položky sa môžu zadávať v rovnakom okne alebo v rôznych oknách.

 5. V textovom poli dvakrát ťuknite na obrazovku a zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo heslo.

 6. Ak chcete prejsť na možný ďalší krok postupu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení zadávania poverení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  V závislosti od konta sa môže zobraziť výzva na zadanie ďalších informácií, ako je napríklad prihlásenie do Office 365 alebo do siete organizácie.

 8. Po úspešnom nastavení zaznejú podrobnosti o konte a „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Vrátite sa na okno Vitajte. Ozve sa: „Ready to go, button“ (Spustiť, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na nový priečinok Doručená pošta.

Nastavenie konta Microsoft ako prvého konta

Pomocou Moderátora môžete jednoducho nastaviť konto Microsoft ako svoje prvé konto.

 1. Otvorte Outlook Pošta. Ozve sa: „Outlook Mail window“ (Okno Outlook Pošty). Otvorí sa okno Vitajte.

  Poznámka: Ak ste prihlásení do Windows Phonu s kontom Microsoft, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Ready to go, button“ (Spustiť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Všetko je nastavené a zameranie sa presunie priamo na priečinok Doručená pošta.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Get started button“ (Tlačidlo Začíname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Email and accounts window“ (Okno E-mail a kontá).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ konta Microsoft, napríklad „Outlook.com“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Email and accounts window“ (Okno E-mail a kontá).

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Email, phone, or Skype, editable text“ (E-mail, telefón alebo Skype, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 6. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft.

 7. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Password, editable text“ (Heslo, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zadajte heslo konta.

 9. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 10. Ozve sa: „Next button“ (Tlačidlo Ďalej). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 11. Zaznejú podrobnosti o konte a potom „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 12. Ozve sa: „Ready to go, button“ (Spustiť, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na priečinok Doručená pošta konta Microsoft.

Pridanie ďalšieho konta po prvom nastavení

Po úvodnom nastavení e-mailu môžete jednoducho pridať ďalšie e-mailové kontá. Ďalšie konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie ďalšieho e-mailového konta.

Pokyny na nastavenie konta Gmail po prvom nastavení nájdete v časti Pridanie konta Gmail po prvom nastavení.

 1. V aplikácii Outlook Pošta v priečinku Doručená pošta ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „More options popup, custom“ (Ďalšie možnosti, kontextová ponuka, vlastné).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Manage accounts, button“ (Spravovať kontá, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add account, button“ (Pridať konto, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Vyberte konto.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov konta, ktoré chcete pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Postupujte podľa krokov na nastavenie konta zobrazených na obrazovke a podľa všeobecného postupu na nastavenie uvedeného v časti Nastavenie prvého konta, pričom začnite krokom 5.

Pridanie konta Gmail po prvom nastavení

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Google“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Authentication page“ (Stránka overenia). Otvorí sa prihlasovacie okno služby Google.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter your email, editable text“ (Zadajte svoj e-mail, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 3. Zadajte svoju adresu služby Gmail.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Password, editable text“ (Heslo, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 6. Zadajte heslo.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in, button“ (Prihlásiť sa, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zobrazí sa výzva, aby ste Windowsu povolili prístup k informáciám o e-maile a nastaveniach v službe Google. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow, button“ (Povoliť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa zobrazí výzva na zadanie mena, ktoré sa má používať na odosielanie e-mailov, zadajte svoje meno.

 9. Po úspešnom nastavení sa ozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na zoznam kont.

 10. Ak sa chcete vrátiť na priečinok Doručená pošta, ťahajte prstom po dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Navigation bar, Back button collapsed“ (Navigačný panel, tlačidlo Späť zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×