Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Outlook 2016 pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky Windows na nastavenie e-mailových kont. Spolu s primárnu e-mailovému kontu, môžete tiež nastaviť akékoľvek ďalšie e-mailových kont použiť, napríklad Office 365, Gmail, Yahoo! a pracovné alebo školské konto, a potom nastavte svoje obľúbené ako predvolené konto.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Automatické nastavenie prvého e-mailového konta

Pri prvom spustení programu Outlook sa otvorí Automatický sprievodca kontom. Väčšinu kont môžete rýchlo nastaviť pomocou e-mailovej adresy a hesla.

 1. Spustite Outlook. Keď sa otvorí Automatický sprievodca kontom, prejdite stláčaním klávesu Tab na tlačidlo Ďalej a stlačte kláves Enter. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte z tlačidla Ďalej na tlačidlo Pridať konto a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak sa Sprievodca neotvorí, otvorte stlačením kombinácie klávesov Alt + S stránku Informácií o konte a následne stlačte kláves Tab. Ak chcete otvoriť Automatického sprievodcu kontom, prejdite stláčaním klávesu Tab na tlačidlo Pridať konto a stlačte kláves Enter.

 2. V dialógovom okne Pridať konto prejdite stláčaním klávesu Tab do poľa Vaše meno a zadajte svoje meno.

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite do poľa E-mailová adresa a zadajte e-mailovú adresu.

 4. Stláčaním klávesu Tab prejdite do poľa Heslo a zadajte e-mailové heslo.

 5. Opätovným stlačením klávesu Tab prejdite do poľa Znova zadajte heslo. Zadajte ešte raz svoje heslo.

 6. Stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Ďalej a stlačte kláves Enter.

  Sprievodca teraz vykoná všetky kroky potrebné na nastavenie e-mailového konta v programe Outlook. Môže to trvať niekoľko minút.

  Poznámka: Ak sa v poli Heslo otvorí dialógové okno Zabezpečenie systému Windows, zadajte heslo svojho e-mailového konta a stlačte kláves Enter. Toto dialógové okno sa neotvorí, ak je počítač pripojený k doméne organizácie používajúcej server Exchange Server.

 7. Keď Outlook pridá vaše konto, ozve sa „Your email account was successfully configured“ (E-mailové konto bolo úspešne nakonfigurované).

  Poznámka: Ak máte ďalšie konto, ktoré chcete pridať do programu Outlook, stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Pridať ďalšie konto a zadajte príslušné informácie. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov 2 – 7. Tento postup zopakujte pre všetky kontá služby Outlook.com, Gmail alebo iných služieb.

 8. Stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Dokončiť a stlačte kláves Enter.

  Poznámky: Ak potrebujete pomôcť, môžete sa tiež obrátiť na Microsoft Disability Answer Desk. Technici služby Disability Answer Desk sú vyškolení na používanie čítačky obrazovky a iných pomocných technológií pre ľudí s postihnutím.

  • Ak sa konto nenastavilo automaticky, môže sa zobraziť výzva na zopakovanie pokusu pomocou nezašifrovaného pripojenia k poštovému serveru. Ak sa tým problém nevyrieši, nastavte konto manuálne.

  • Ak inovujete na Outlook 2016 zo staršej verzie a zobrazia sa vám chybové hlásenia o nemožnosti prihlásiť sa do programu Outlook alebo ho spustiť, je to spôsobené tým, že služba Exchange Autodiscover nie je nakonfigurovaná a nefunguje správne. Ak chcete situáciu vyriešiť, vyhľadajte na stránke https://support.office.com frázu „chybové hlásenia v Outlooku 2016“.

Nastavenie predvoleného e-mailového konta

Ak ste pridali viacero e-mailových kont v Outlook, môžete nastaviť ten, ktorý používate najčastejšie ako predvolené konto. Odchádzajúce e-maily sa odosielajú pomocou predvolené konto.

 1. V hlavnom okne Outlook stlačením klávesov Alt + F, t. S. Budete počuť: "Nastavenia konta".

 2. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie konta.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky", za ktorou nasleduje počet riadkov v tabuľke. Sa zameriava na prvú položku v zozname e-mailové kontá, ktoré boli pridané do Outlook.

 4. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa názov konta chcete.

 5. Konto nastaviť ako predvolené, stlačte klávesy Alt + D.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stlačte kombináciu klávesov Alt + C.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Naplánovanie schôdze v programe Outlook 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použitie funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete nastaviť e-mailových kont v Outlook pre Mac. Môžete pridať niekoľko kont na komunikáciu s práce, rodinou a priateľmi, a potom nastavte svoje obľúbené ako predvolené konto.

Outlook podporuje väčšinu typov e-mailových služieb. Môžete pridať ľubovoľné z týchto kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com a MSN.com. Môžete tiež pridať ľubovoľné z týchto kont: Gmail, Yahoo! Pošta, iCloud alebo konto so serverom POP alebo IMAP.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Automatické nastavenie e-mailového konta

V programe Outlook pre Mac môžete pomocou funkcie VoiceOver rýchlo nastaviť svoje prvé konto a začať s ním pracovať. Prvé konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie konta pri prvom otvorení programu Outlook.

 1. Otvorte Outlook pre Mac. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie e-mailu so zameraním na textovom poli e-mailu. Ozve sa: „Please enter your email address“ (Zadajte svoju e-mailovú adresu).

 2. Zadajte adresu e-mailového konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa zobrazí výzva, stlačením klávesu Tab môžete prechádzať poskytovateľmi e-mailu. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje poskytovateľov. Vyberte poskytovateľa konta stlačením medzerníka.

  Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť.

 4. Zameranie sa presunie na textové pole hesla. Ozve sa: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu). Zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Konto sa pridá do programu Outlook a ozve sa: „Account added successfully. Add another account, default button.“ (Konto sa úspešne pridalo. Pridať ďalšie konto, predvolené tlačidlo.)

 5. Ak chcete pridať ďalšie konto, stlačte medzerník. Zameranie sa presunie na textové pole e-mailu. Pridajte konto zopakovaním krokov 2 až 4.

 6. Ak už nechcete pridať žiadne ďalšie konto, po úspešnom pridaní konta stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo). Stlačte medzerník. Dialógové okno sa zavrie a zameranie sa presunie na zoznam správ v priečinku Doručená pošta.

Nastavenie predvoleného e-mailového konta

Ak ste pridali viacero e-mailových kont v Outlook, môžete nastaviť ten, ktorý používate najčastejšie ako predvolené konto. Odchádzajúce e-maily sa odosielajú pomocou predvolené konto.

 1. V hlavnom okne Outlook stlačte možnosť + Control + M. Budete počuť: "Panel s ponukami, Apple."

 2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Nástroje", a potom stlačením klávesu šípka nadol až budete počuť "Kontá, tri bodky." Ak chcete vybrať, stlačte medzerník. Otvorí sa okno kontá.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky", za ktorou nasleduje na prvú položku v tabuľke pridané e-mailové kontá.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa konta, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "nastaviť ako predvolené konto, tlačidlo ponuky."

 6. Stlačte kláves šípka nadol, kým sa "Nastaviť ako predvolené", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete nastaviť e-mailových kont v Outlook pre iOS. Môžete pridať niekoľko kont na komunikáciu s práce, rodinou a priateľmi, a potom nastavte svoje obľúbené ako predvolené konto. Môžete pridať kontá ukladací priestor, napríklad OneDrive alebo Dropbox a efektívne pracovať so súbormi priamo z Outlook.

Outlook podporuje väčšinu typov e-mailových služieb. Môžete pridať ľubovoľné z týchto kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com a MSN.com. Môžete tiež pridať ľubovoľné z týchto kont: Gmail, Yahoo! Pošta, iCloud alebo konto so serverom POP alebo IMAP.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Prvé spustenie aplikácie Outlook

V aplikácii Outlook môžete pomocou funkcie VoiceOver rýchlo nastaviť svoje prvé konto a začať s ním pracovať. Prvé konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie konta pri prvom otvorení programu Outlook.

 1. Otvorte aplikáciu Outlook. Zobrazí sa úvodná obrazovka. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Get Started button“ (Tlačidlo Začíname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Be notified“ (Zapnúť oznámenia). Aplikácia vás vyzve vybrať, či chcete dostávať oznámenia o dôležitých e-mailoch a udalostiach kalendára. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak počujete ďalšie upozornenia o oznámeniach, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa: „Add account, heading“ (Pridanie konta, nadpis). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Email address, text field“ (E-mailová adresa, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte adresu e-mailového konta, ktoré chcete pridať do aplikácie Outlook.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak sa zobrazí výzva, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov konta, ktoré chcete pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ozve sa: „Password, secure text field“ (Heslo, zabezpečené textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte heslo.

 8. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign-in, button“ (Prihlásiť sa, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Done“ (Hotovo). Zameranie sa presunie na priečinok Doručená pošta.

Pridanie ďalších e-mailových kont po prvom nastavení

Po úvodnom nastavení e-mailu môžete jednoducho pridať ďalšie e-mailové kontá. Ďalšie konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie ďalšieho e-mailového konta.

 1. V zozname správ, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť navigačnú tablu, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Na navigačnej table, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Pridať nové e-mailové konto, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa: „Text field, is editing, Email address“ (Textové pole, upravuje sa, e-mailová adresa). Zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú chcete pridať.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve typ e-mailu, ktorý chcete pridať, napríklad „Outlook.com“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ozve sa: „Password, secure text field“ (Heslo, zabezpečené textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte heslo.

 7. Po dokončení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Done“ (Hotovo).

Nastavenie predvoleného e-mailového konta

Ak ste pridali viacero e-mailových kont v Outlook, môžete nastaviť ten, ktorý používate najčastejšie ako predvolené konto. Odchádzajúce e-maily sa odosielajú pomocou predvolené konto.

 1. V zozname správ, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť navigačnú tablu, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Na navigačnej table, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Nastavenia, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V okne Nastavenie, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Predvolené", za ktorou nasleduje názov aktuálneho predvolené konto. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zmeniť predvolené konto, potiahnite prstom doprava, kým sa názov konta, ktoré chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Predvolené konto sa zmení a vykoná sa prechod na tlačidlo Zavrieť v okne nastavenia.

 5. Zatvorte okno, dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti do zoznamu správ.

Pridanie konta ukladacieho priestoru

Do aplikácie Outlook môžete pridať konto ukladacieho priestoru, ako je napríklad OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox, Box alebo Disk Google. Súbory z konta ukladacieho priestoru sa zobrazia v aplikácii Outlook v zozname Súbory a máte k nim prístup priamo v aplikácii Outlook.

 1. V zozname správ, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť navigačnú tablu, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Na navigačnej table, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Nastavenia, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ozve sa: „Add email account button“ (Tlačidlo Pridať e-mailové konto). Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Add storage account“ (Pridať konto ukladacieho priestoru). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve typ ukladacieho priestoru, ktorý chcete pridať, napríklad „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Zobrazí sa prihlasovacie okno vybratého konta s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov konta. Postup prihlásenia závisí od vybratého konta.

  Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozvú upraviteľné textové polia požadovanej e-mailovej adresy alebo hesla. Tieto položky sa môžu zadávať v rovnakom okne alebo v rôznych oknách.

 7. V textovom poli dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo heslo.

 8. Ak chcete prejsť na možný ďalší krok postupu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Po dokončení zadávania poverení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  V závislosti od konta sa môže zobraziť požiadavka na poskytnutie ďalších informácií, ako je napríklad prihlásenie do služieb Office 365 alebo do siete organizácie.

 10. Po dokončení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Done“ (Hotovo).

 11. Ak chcete získať prístup ku kontu ukladacieho priestoru v aplikácii Outlook, v priečinku Doručená pošta ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Files, tab“ (Súbory, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, Outlook e-mailové kontá. Môžete pridať niekoľko kont na komunikáciu s práce, rodinou a priateľmi, a potom nastavte svoje obľúbené ako predvolené konto. Môžete tiež pridať kont ukladacieho priestoru, napríklad OneDrive alebo Dropbox a efektívne pracovať so súbormi priamo z Outlook.

Outlook podporuje väčšinu typov e-mailových služieb. Môžete pridať ľubovoľné z týchto kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com a MSN.com. Môžete tiež pridať ľubovoľné z týchto kont: Gmail, Yahoo! Pošta, iCloud alebo konto so serverom POP alebo IMAP.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie prvého konta

V aplikácii Outlook môžete pomocou funkcie TalkBack rýchlo nastaviť svoje prvé konto a začať s ním pracovať. Prvé konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie konta pri prvom otvorení programu Outlook.

 1. Otvorte Outlook. Zobrazí sa úvodná obrazovka. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Get Started button“ (Tlačidlo Začíname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Add account“ (Pridať konto). Zameranie sa nachádza na textovom poli e-mailovej adresy. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete pridať.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Continue button“ (Tlačidlo Pokračovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. V závislosti od pridávaného konta môže byť pred pokračovaním potrebné zadať heslo alebo súhlasiť s podmienkami používania poskytovateľa e-mailových služieb. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prechádzať dialógovými oknami a prejsť na tlačidlá. Ak chcete aktivovať klávesnicu na obrazovke a zadať heslo, môže byť potrebné dvakrát ťuknúť na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Outlook, Account added“ (Outlook, konto pridané).

 6. Ak chcete prejsť na priečinok Doručená pošta vášho primárneho konta, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Skip button“ (Tlačidlo Vynechať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta

Po úvodnom nastavení e-mailu môžete jednoducho pridať ďalšie e-mailové kontá. Ďalšie konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie ďalšieho e-mailového konta.

 1. V priečinku Doručená pošta ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Settings“ (Nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add account“ (Pridať konto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add an email account, in list two items“ (Pridať e-mailové konto, dve položky v zozname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zameranie sa nachádza na textovom poli e-mailovej adresy. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete pridať.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Continue button“ (Tlačidlo Pokračovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V závislosti od pridávaného konta môže byť pred pokračovaním potrebné zadať heslo alebo súhlasiť s podmienkami používania poskytovateľa e-mailových služieb. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prechádzať dialógovými oknami a prejsť na tlačidlá. Ak chcete aktivovať klávesnicu na obrazovke a zadať heslo, môže byť potrebné dvakrát ťuknúť na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na ponuku Nastavenia.

Nastavenie predvoleného e-mailového konta

Ak ste pridali viacero e-mailových kont v Outlook, môžete nastaviť ten, ktorý používate najčastejšie ako predvolené konto. Odchádzajúce e-maily sa odosielajú pomocou predvolené konto.

 1. V zozname správ, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Nastavenia" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Zmena predvolenej odoslané z mail," nasleduje názov aktuálne predvolené konto. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa zoznam e-mailových kont, pridané do Outlook. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa konto, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Predvolené konto sa zmení a zamerania prejde späť do okna nastavenia.

Pridanie konta ukladacieho priestoru súborov

Do aplikácie Outlook môžete pridať konto ukladacieho priestoru, ako je napríklad OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox alebo Box. Súbory z konta ukladacieho priestoru sa zobrazia v aplikácii Outlook v zozname Súbory a máte k nim prístup priamo v aplikácii Outlook.

 1. V priečinku Doručená pošta ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Settings“ (Nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add account“ (Pridať konto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add storage account“ (Pridať konto ukladacieho priestoru), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Choose account type“ (Vyberte typ konta).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ konta ukladacieho priestoru, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa prihlasovacie okno konkrétneho konta. Zadajte meno používateľa konta. Je možné, že heslo bude treba zadať v inom okne. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prechádzať dialógovými oknami a prejsť na tlačidlá. Ak chcete aktivovať klávesnicu na obrazovke a zadať heslo, môže byť potrebné dvakrát ťuknúť na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na ponuku Nastavenia.

 7. Ak chcete získať prístup ku kontu ukladacieho priestoru v aplikácii Outlook, v priečinku Doručená pošta ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Selected, Files“ (Vybraté, Súbory), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V aplikácii Outlook Pošta môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows nastaviť svoje kontá. Môžete pridať viaceré kontá, aby ste zostali v spojení so svojou prácou, rodinou a priateľmi.

Outlook Pošta podporuje väčšinu typov e-mailovej služby. Môžete pridať ľubovoľné z týchto kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com a MSN.com. Môžete tiež pridať ľubovoľné z týchto kont tretej strany: Gmail, Yahoo! Pošta, iCloud alebo konto so serverom POP alebo IMAP.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie prvého konta

V aplikácii Outlook Pošta môžete pomocou Moderátora rýchlo nastaviť svoje prvé konto a začať s ním pracovať. Prvé konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie konta pri prvom otvorení aplikácie Outlook Pošta.

Podrobné pokyny na nastavenie konta Microsoft ako prvého konta nájdete v časti Nastavenie konta Microsoft ako prvého konta.

 1. Otvorte Outlook Pošta. Otvorí sa okno Vitajte. Ozve sa: „Outlook Mail window“ (Okno Outlook Pošty).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Get started button“ (Tlačidlo Začíname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Email and accounts window“ (Okno E-mail a kontá). Otvorí sa dialógové okno Vyberte konto.

 4. Zobrazí sa prihlasovacie okno vybratého konta s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov konta. Postup prihlásenia závisí od vybratého konta.

  Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozvú upraviteľné textové polia požadovanej e-mailovej adresy alebo hesla. Tieto položky sa môžu zadávať v rovnakom okne alebo v rôznych oknách.

 5. V textovom poli dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo heslo.

 6. Ak chcete prejsť na možný ďalší krok postupu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení zadávania poverení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  V závislosti od konta sa môže zobraziť požiadavka na poskytnutie ďalších informácií, ako je napríklad prihlásenie do služieb Office 365 alebo do siete organizácie.

 8. Po úspešnom nastavení zaznejú podrobnosti o konte a „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Vrátite sa na okno Vitajte. Ozve sa: „Ready to go, button“ (Spustiť, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na nový priečinok Doručená pošta.

Nastavenie konta Microsoft ako prvého konta

Pomocou Moderátora môžete jednoducho nastaviť konto Microsoft ako svoje prvé konto.

 1. Otvorte Outlook Pošta. Ozve sa: „Outlook Mail window“ (Okno Outlook Pošty). Otvorí sa okno Vitajte.

  Poznámka: Ak ste prihlásení do Windows Phonu s kontom Microsoft, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Ready to go, button“ (Spustiť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Všetko je nastavené a zameranie sa presunie priamo na priečinok Doručená pošta.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Get started button“ (Tlačidlo Začíname), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Add account button“ (Tlačidlo Pridať konto).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Email and accounts window“ (Okno E-mail a kontá).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ konta Microsoft, napríklad „Outlook.com“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Email and accounts window“ (Okno E-mail a kontá).

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Email, phone, or Skype, editable text“ (E-mail, telefón alebo Skype, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 6. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft.

 7. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Password, editable text“ (Heslo, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zadajte heslo konta.

 9. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 10. Ozve sa: „Next button“ (Tlačidlo Ďalej). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 11. Zaznejú podrobnosti o konte a potom „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 12. Ozve sa: „Ready to go, button“ (Spustiť, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na priečinok Doručená pošta konta Microsoft.

Pridanie ďalšieho konta po prvom nastavení

Po úvodnom nastavení e-mailu môžete jednoducho pridať ďalšie e-mailové kontá. Ďalšie konto môže byť ľubovoľné podporované konto. Keďže sú všetky jednotlivé e-mailové kontá odlišné, nižšie uvedené pokyny obsahujú všeobecné usmernenia na nastavenie ďalšieho e-mailového konta.

Pokyny na nastavenie konta Gmail po prvom nastavení nájdete v časti Pridanie konta Gmail po prvom nastavení.

 1. V aplikácii Outlook Pošta v priečinku Doručená pošta ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „More options popup, custom“ (Ďalšie možnosti, kontextová ponuka, vlastné).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Manage accounts, button“ (Spravovať kontá, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add account, button“ (Pridať konto, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Vyberte konto.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov konta, ktoré chcete pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Postupujte podľa krokov na nastavenie konta zobrazených na obrazovke a podľa všeobecného postupu na nastavenie uvedeného v časti Nastavenie prvého konta, pričom začnite krokom 5.

Pridanie konta Gmail po prvom nastavení

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Google“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Authentication page“ (Stránka overenia). Otvorí sa prihlasovacie okno služby Google.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter your email, editable text“ (Zadajte svoj e-mail, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 3. Zadajte svoju adresu služby Gmail.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Password, editable text“ (Heslo, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 6. Zadajte heslo.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in, button“ (Prihlásiť sa, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zobrazí sa výzva, aby ste Windowsu povolili prístup k informáciám o e-maile a nastaveniach v službe Google. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow, button“ (Povoliť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa zobrazí výzva na zadanie mena, ktoré sa má používať na odosielanie e-mailov, zadajte svoje meno.

 9. Po úspešnom nastavení sa ozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na zoznam kont.

 10. Ak sa chcete vrátiť na priečinok Doručená pošta, ťahajte prstom po dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Navigation bar, Back button collapsed“ (Navigačný panel, tlačidlo Späť zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používanie Moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, nastavenie konta v Outlook Web App.

Môžete sa prihlásiť do ľubovoľného z týchto kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com a MSN.com.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Prihlásenie do Outlooku

Ak sa prihlasujete pomocou e-mailového konta Outlook.com, Hotmail, Live alebo MSN:

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku prihlásenia do služby Outlook.com.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Sign-in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na textové pole E-mail, telefón alebo Skype.

 3. Zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo meno v Skype a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nová stránka, zameranie sa presunie na textové pole Heslo a ozve sa: „Password“ (Heslo).

 4. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa Outlook so zameraním na zozname správ v priečinku Doručená pošta.

Ak sa prihlasujete do pracovného alebo školského konta v službách Office 365:

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku prihlásenia do služieb Office 365.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa prihlasujete prvýkrát, zadajte e-mailovú adresu a potom stlačte kláves Tab.

  • Ak sa chcete prihlásiť do konta, do ktorého ste sa prihlásili už predtým, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov tohto konta, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak sa chcete prihlásiť do nového konta, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Use another account, link“ (Použiť iné konto, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na textové pole e-mailu. Zadajte e-mailovú adresu a stlačte kláves Tab.

 3. V prípade potreby sa zameranie presunie na textové pole hesla. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa vaše Office 365. Prejsť na Outlook Web App, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "prejdite k e-mailu, prepojenie," a potom stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa Outlook v novom okne so zameraním na zozname správ v priečinku Doručená pošta.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×