Nastavenie alebo zmena zarážok tabulátora

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou zarážok tabulátora môžete zarovnávať text doľava, doprava, na stred alebo na znak oddeľovača desatinných miest. Pred tabulátory môžete tiež automaticky vkladať špeciálne znaky, ako sú napríklad pomlčky, bodky alebo čiarky. Tiež môžete vytvoriť rozličné zarážky tabulátora pre všetky bloky textu v publikácii.

Ak chcete vložiť zarážku v textovom poli v Microsoft Publisher 2010, značku zarážky tabulátora sa zobrazí na pravítku v hornej časti pracovného priestoru.

Značka zarážky

Obsah článku

Informácie o typy zarážok tabulátora

Zmena predvolených zarážok tabulátora

Vytvorenie novej zarážky tabulátora

Odstránenie zarážky tabulátora

Pridanie pomlčky, bodky alebo riadky pred zarážky tabulátora

Nastaviť jednu alebo viac zarážky tabulátora na zadanej merania

Typy zarážok tabulátora

Ak v rohu medzi zvislým a vodorovným pravítkom kliknete na prepínač zarážok, zobrazia sa všetky typy zarážok tabulátora. Ak sa zobrazí zarážka tabulátora, ktorú chcete použiť, kliknite na pravítko, a to konkrétne na miesto, kde chcete zarážku umiestniť.

Ktorý typ zarážky tabulátora by ste mali použiť?

Obrázok zarážky

Ľavá zarážka určuje umiestnenie počiatočného znaku textu. Pri zadávaní ďalších znakov sa text bude posúvať doprava od tejto zarážky.

Tlačidlo Stredná zarážka tabulátora

Stredná zarážka tabulátora určuje umiestnenie stredu textu. Zadaný text sa bude zarovnávať na stred na túto zarážku.

Obrázok zarážky

Pravá zarážka tabulátora určuje umiestnenie koncového znaku textu. Pri zadávaní ďalších znakov sa text bude posúvať doľava od tejto zarážky.

Obrázok zarážky

Desatinná zarážka tabulátora zarovnáva čísla s desatinnou čiarkou. Bez ohľadu na počet číslic desatinná čiarka zostáva na tej istej pozícii. (Zarovnávať môžete len desatinné čísla. Čísla so spojovníkom alebo so znakom ampersand nie je možné použiť na zarovnanie pomocou desatinnej zarážky tabulátora.)

Ak dvakrát kliknete na vodorovné pravítko na mieste, kam chcete umiestniť zarážku, otvorí sa dialógové okno Odsek. Na karte Tabulátory môžete zarážku nastaviť použitím konkrétnej hodnoty a pred zarážku tabulátora pridať vodiace znaky.

Na začiatok stránky

Zmena predvolených zarážok tabulátora

 1. Kliknite do bloku textu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Zmeniť text a potom kliknite na položku Tabulátory.

 3. V poli Predvolené zarážky tabulátora zadajte vzdialenosť, ktorú chcete nastaviť medzi zarážkami tabulátora.

Poznámka: Toto nastavenie sa vzťahuje len na bloky textov, ktoré sú vytvorené v tej istej publikácii.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej zarážky tabulátora

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť novú ľavú zarážku, kliknite na vodorovnom pravítku na miesto, kde chcete zarážku umiestniť. Na pravítku sa zobrazí značka pre zarážku.

  • Na vytvorenie novej doprava, na stred alebo desatinná zarážka tabulátora, kliknite na kartu selektor Obrázok zarážky (štvorec, ktorý sa nachádza v ľavom konci vodorovného pravítka a hornej časti zvislého pravítka) až po jeho nezobrazí požadovaný typ zarážky tabulátora, ktoré chcete. Kliknite na miesto, kde sa má zarážka tabulátora na vodorovnom pravítku.

 3. Ak chcete používať novú zarážku, v texte kliknite na konkrétne miesto, kam chcete vložiť tabulátor, a potom stlačte kláves TAB.

Poznámka: V bunke tabuľky kliknite na miesto, kde chcete vložiť tabulátor, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+TAB.

Na začiatok stránky

Odstránenie zarážky tabulátora

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Postupujte nasledovne:

  • Ak chcete odstrániť jedinú zarážku tabulátora z odsekov, ktoré majú rovnaké nastavenia zarážok tabulátora, myšou presuňte značku zarážky tabulátora preč z vodorovného pravítka.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Zmeniť text a potom kliknite na položku Tabulátory.

Na začiatok stránky

Pridanie pomlčiek, bodiek alebo čiarok pred zarážku tabulátora

 1. Kliknite na odsek, v ktorom sa nachádza zarážka tabulátora, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na vodorovnom pravítku dvakrát kliknite na značku zarážky tabulátora.

 3. V časti Vodiaci znak kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie jednej alebo viacerých zarážok tabulátora špecifickej hodnoty

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Zmeniť text a potom kliknite na položku Tabulátory.

 3. Pre každú zarážku tabulátora, ktorú chcete vložiť, napíšte v poli Pozícia zarážky tabulátora polohu zarážky tabulátora a potom kliknite na príkaz Nastaviť.

 4. V častiach Zarovnanie a Vodiace znaky vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×