Nastavenie alebo zmena zarážok tabulátora

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou zarážok tabulátora môžete zarovnávať text doľava, doprava, na stred alebo na znak oddeľovača desatinných miest. Pred tabulátory môžete tiež automaticky vkladať špeciálne znaky, ako sú napríklad pomlčky, bodky alebo čiarky. Tiež môžete vytvoriť rozličné zarážky tabulátora pre všetky bloky textu v publikácii.

Ak v programe Microsoft Office Publisher 2007 vložíte zarážku tabulátora do bloku textu, na pravítku v hornej časti pracovného priestoru sa zobrazí značka pre zarážku tabulátora.

Značka zarážky

Obsah tohto článku

Informácie o typy zarážok tabulátora

Zmena predvolených zarážok tabulátora

Vytvorenie novej zarážky tabulátora

Odstránenie zarážky tabulátora

Pridanie pomlčky, bodky alebo riadky pred zarážky tabulátora

Nastaviť jednu alebo viac zarážky tabulátora na zadanej merania

Typy zarážok tabulátora

Ak v rohu medzi zvislým a vodorovným pravítkom kliknete na prepínač zarážok, zobrazia sa všetky typy zarážok tabulátora. Ak sa zobrazí zarážka tabulátora, ktorú chcete použiť, kliknite na pravítko, a to konkrétne na miesto, kde chcete zarážku umiestniť.

Ktorý typ zarážky tabulátora by ste mali použiť?

Obrázok tabulátora

Ľavá zarážka určuje umiestnenie počiatočného znaku textu. Pri zadávaní ďalších znakov sa text bude posúvať doprava od tejto zarážky.

Tlačidlo Stredná zarážka tabulátora

Stredná zarážka tabulátora určuje umiestnenie stredu textu. Zadaný text sa bude zarovnávať na stred na túto zarážku.

Obrázok tabulátora

Pravá zarážka tabulátora určuje umiestnenie koncového znaku textu. Pri zadávaní ďalších znakov sa text bude posúvať doľava od tejto zarážky.

Obrázok tabulátora

Desatinná zarážka tabulátora zarovnáva čísla s desatinnou čiarkou. Bez ohľadu na počet číslic desatinná čiarka zostáva na tej istej pozícii. (Zarovnávať môžete len desatinné čísla. Čísla so spojovníkom alebo so znakom ampersand nie je možné použiť na zarovnanie pomocou desatinnej zarážky tabulátora.)

Ak dvakrát kliknete na vodorovné pravítko v mieste, kde chcete umiestniť zarážku tabulátora, otvorí sa dialógové okno Tabulátory. V dialógovom okne Tabulátory môžete zarážku tabulátora nastaviť pomocou špecifickej hodnoty a pred zarážku tabulátora môžete pridať vodiace znaky.

Prepojenie na ďalšie informácie o pridaní vodiacich znakov do obsahu nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zmena predvolených zarážok tabulátora

 1. Kliknite do bloku textu.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Tabulátory.

 3. V poli Predvolené zarážky tabulátora zadajte vzdialenosť, ktorú chcete nastaviť medzi zarážkami tabulátora.

Poznámka : Toto nastavenie sa vzťahuje len na bloky textov, ktoré sú vytvorené v tej istej publikácii.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej zarážky tabulátora

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Postupujte nasledovne:

  • Ak chcete vytvoriť novú ľavú zarážku tabulátora, kliknite na vodorovnom pravítku na miesto, kde chcete umiestniť zarážku tabulátora.

   Na pravítku sa zobrazí značka pre zarážku tabulátora.

  • Na vytvorenie novej doprava, na stred alebo desatinná zarážka tabulátora, kliknite na kartu selektor Obrázok tabulátora (štvorec, ktorý sa nachádza v ľavom konci vodorovného pravítka a hornej časti zvislého pravítka) až po jeho nezobrazí požadovaný typ zarážky tabulátora, ktoré chcete. Kliknite na miesto, kde sa má zarážka tabulátora na vodorovnom pravítku.

 3. V texte kliknite na konkrétne miesto, kde chcete vložiť zarážku tabulátora, a potom stlačte klávesu TAB.

Poznámka : V bunke tabuľky kliknite na miesto, kde chcete vložiť tabulátor, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+TAB.

Na začiatok stránky

Odstránenie zarážky tabulátora

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Postupujte nasledovne:

  • Ak chcete odstrániť jedinú zarážku tabulátora z odsekov, ktoré majú rovnaké nastavenia zarážok tabulátora, myšou presuňte značku zarážky tabulátora preč z vodorovného pravítka.

  • Ak chcete z vybratých odsekov odstrániť všetky zarážky tabulátora, kliknite v ponuke Formát na položku Tabulátory a potom kliknite na tlačidlo Vymazať všetko.

Na začiatok stránky

Pridanie pomlčiek, bodiek alebo čiarok pred zarážku tabulátora

 1. Kliknite na odsek, v ktorom sa nachádza zarážka tabulátora, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na vodorovnom pravítku dvakrát kliknite na značku zarážky tabulátora.

 3. V časti Vodiaci znak kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie jednej alebo viacerých zarážok tabulátora špecifickej hodnoty

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Tabulátory.

 3. Pre každú zarážku tabulátora, ktorú chcete vložiť, napíšte v poli Pozícia zarážky tabulátora polohu zarážky tabulátora a potom kliknite na príkaz Nastaviť.

 4. V častiach Zarovnanie a Vodiace znaky vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×