Nastavenie alebo zmena zabezpečenia na úrovni používateľa programu Access 2003 v programe Access 2007 alebo novšej verzii

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste vytvorili databázy vo verzii programu Access pred programu Access 2007 a ste použili Používateľská úroveň zabezpečenia pre danú databázu, tieto nastavenia zabezpečenia zostať na mieste, pri pokuse o otvorenie súboru v programe Access 2007 alebo novšej verzii. Okrem toho môžete začať v nástrojoch zabezpečenia v balíku Microsoft Office Access 2003 – Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa a povolenie na rôznych používateľov a skupín dialógové okná – novších verzií programu Access. Tento článok vysvetľuje, ako fungujú funkcie zabezpečenia programu Access 2003 a vysvetľuje, ako začať a použiť ich v programe Access 2007 alebo novšej verzii.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa vzťahuje len na databázy vytvorené v programe Access 2003 alebo staršej verzie (súbor .mdb). Používateľská úroveň zabezpečenia nie je k dispozícii pre databázy vytvorené v programe Access 2007 alebo novšia verzia (súbory .accdb). Tiež, ak chcete konvertovať súbor .mdb na nový formát (súbor .accdb), prístup vyradí nastavenia zabezpečenia na úrovni používateľa.

Obsah tohto článku

Ako sa správa zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2007 alebo novšia verzia

Prehľad programu Access 2003 Používateľská úroveň zabezpečenia

Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Povolenia pre objekt odkaz

Ako sa správa zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2007 alebo novšia verzia

Access 2007 a novších verziách poskytuje Používateľská úroveň zabezpečenia len pre databázy programu Access 2003 a starších formátoch súborov (súbory .mdb a .mde). V novších verziách, ak otvoríte databázu vytvorenú v staršej verzii programu Access a táto databáza používa zabezpečenie na úrovni používateľa použili, túto funkciu zabezpečenia bude fungovať ako určený pre danú databázu. Napríklad používatelia musíte zadať heslo na používanie databázy.

Okrem toho môžete začať a spustite nástroj rôznych zabezpečenia programu Access 2003 a staršími verziami, ako napríklad Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa a rôznych používateľov a skupinu povolení dialógové okná. Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že tieto nástroje sú dostupné len vtedy, keď otvoríte súbor .mdb alebo .mde. Pri konverzii súborov na formát súborov .accdb, program Access odstráni všetky existujúce funkcie zabezpečenia na úrovni používateľa.

Prehľad programu Access 2003 Používateľská úroveň zabezpečenia

Nasledujúce časti obsahujú základné informácie o Používateľská úroveň zabezpečenia v programe Access 2003 a staršími verziami. Ak už máte skúsenosti s predchádzajúci model zabezpečenia a Používateľská úroveň zabezpečenia, môžete vynechať týchto sekcií a prejdite priamo na Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa alebo odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa, ďalej v tomto článku.

Základy zabezpečenia na úrovni používateľa

Používateľská úroveň zabezpečenia v programe Access sa podobá mechanizmy zabezpečenia na strane servera systémy – Ak chcete povoliť alebo obmedziť prístup pre jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, objekty v databáze sa používal heslá a povolenia. V programe Access 2003 alebo staršej verzie, pri implementácii Používateľská úroveň zabezpečenia v databáze programu Access správcu databázy alebo vlastníka objektu môžete ovládať akcie, ktoré jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov, môžete vykonať na tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv, a makrá v databáze. Napríklad, jednej skupiny používateľov môžete zmeniť objektov v databáze, inej skupiny môžete len zadajte údaje do niektorých tabuľkách a Tretia skupina môžu len zobrazovať údaje v skupine zostavy.

Používateľská úroveň zabezpečenia v programe Access 2003 a staršími verziami kombináciou heslá a povolenia – množina atribútov, ktorá určuje druhy prístupu používateľa má údajov alebo objektov v databáze. Môžete nastaviť heslá a povolenia pre jednotlivých používateľov alebo skupín jednotlivcov a týchto kombinácií heslá a povolenia sa zmenia na zabezpečenie kontá, ktoré definujú používatelia a skupiny používateľov, ktorí majú povolenie na prístup k objektom v databáze. V poradí, kombinácia používatelia a skupiny sa nazýva pracovnej skupiny a program Access ukladá tieto informácie do súboru s informáciami o pracovnej skupiny. Pri spustení, program Access prečíta informačný súbor pracovnej skupiny a uplatní povolení na základe údajov v súbore.

Na základe predvoleného nastavenia program Access poskytuje vstavané používateľským Menom a dve vstavané skupiny. Predvolené ID používateľa je správcaa predvolených skupín sa používateľov a správcov. Na základe predvoleného nastavenia program Access pridá identifikácia používateľa vstavané skupiny používateľov, pretože všetky identifikátory musia byť členmi aspoň jednej skupiny. Skupiny používateľov v poradí, má úplné povolenia pre všetky objekty v databáze. Okrem toho Admin ID je tiež členom skupiny správcov. Skupina správcov musí obsahovať aspoň jeden používateľ ID (musíte byť správcom databázy) a spravovania ID je predvolené správcu databázy až po jeho zmene.

Pri spustení programu Access 2003 alebo staršej verzie, program Access priraďuje identifikáciu používateľa správcu a preto každý predvolené skupiny. Identifikácia a tieto skupiny (správcov a používateľov) aby všetci používatelia povolenia s plným pre všetky objekty v databáze, znamená to, že každý používateľ môžete otvoriť, Zobraziť a zmeniť všetky objekty v všetky súbory .mdb, ak sa rozhodnete zabezpečenia na úrovni používateľa.

Jedným zo spôsobov implementáciu zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2003 alebo staršej verzie je Zmena povolení pre skupiny používateľov a pridanie nových správcov do skupiny správcov. Keď to urobíte tak, Access automaticky priradí nových používateľov do skupiny používateľov. Po vykonaní týchto krokov, používatelia musia prihlásiť pomocou hesla pri každom otvorení chránenej databázy. Však, ak je potrebné vykonať určité zabezpečenia – umožňujú jednej skupiny používatelia zadávať údaje a druhý len čítať údaje, ako je napríklad – musíte vytvoriť ďalších používateľov a skupín a povoliť im konkrétne povolenia na niektoré alebo všetky objekty v databáze . Vykonávanie daný typ zabezpečenia na úrovni používateľa sa môže stať náročnú úlohu. Ak chcete zjednodušiť proces, program Access poskytuje sprievodcu Používateľská úroveň zabezpečenia, čo uľahčuje vytvorenie používateľov a skupín v excelovej proces.

Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa vám pomôže priradiť povolenia a vytvoriť kontá používateľov a skupín. Používateľské kontá obsahujú mená používateľov a osobné identifikačné číslo (identifikátory procesov) potrebné spravovať povolenia používateľov, ak chcete zobraziť, použitie alebo zmena databázových objektov z pracovnej skupiny programu Access. Kontá skupín sú kolekcia používateľské kontá, ktoré sú umiestnené v poradí, v pracovnej skupine. Program Access použije názov skupiny a PID identifikovať Každá pracovná skupina a povolenia priradené k skupine platiť pre všetkých používateľov v skupine. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v téme Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa, ďalej v tomto článku.

Po dokončení sprievodcu sa môžete manuálne priradiť, upraviť alebo odstrániť povolenia pre kontá používateľov a skupín vo vašej pracovnej skupine pre databázy a jeho existujúce tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá. Môžete tiež nastaviť predvolené povolenia, ktoré program Access priraďuje pre nové tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá, ktoré vy alebo iný používateľ pridať do databázy.

Pracovné skupiny a pracovnej skupiny súbory informácií

V programe Access 2003 a staršími verziami, pracovná skupina je skupina používateľov v prostredí s viacerými používateľmi, ktorí zdieľajú údaje. Súbor s informáciami o pracovnej skupine obsahuje kont používateľov a skupín, heslá a povolenia pre každého používateľa alebo skupiny používateľov. Keď otvoríte databázy, program Access načíta údaje v súbore informácie pracovnej skupiny a uplatní nastavenia zabezpečenia, ktorý obsahuje požadovaný súbor. V poradí, používateľské konto je kombináciou meno používateľa a osobné ID (PID), program Access vytvorí správa povolení používateľov. Kontá skupín sú kolekcie používateľské kontá a prístup aj identifikuje ich tak, že názov skupiny a osobné ID (PID). Povolenia priradené k skupine platiť pre všetkých používateľov v skupine. Tieto kontá zabezpečenia potom možno priraďovať povolenia pre databázy a ich tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá. Povolenia pre seba sú uložené v databáze so zapnutým zabezpečením.

Prvé spustení programu Access 2003 alebo staršej verzie, program Access automaticky vytvorí súbor informácie pracovnej skupiny programu Access, ktorý je označený informácií o mene a organizácie, aby používateľ Určuje, keď sa inštaluje prístup. Programu Access 2003, inštalačný program pridá relatívne umiestnenie tento súbor pracovná skupina informácie do nasledujúcich kľúčoch databázy registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

a

HKEY_USERS\. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Následné používateľov zdedia cesta k súboru predvolené pracovnej skupiny z hodnoty v HKEY_USERS kľúč databázy registry. Keďže táto informácia je často jednoduché určiť, je možné neoprávneným používateľom vytvoriť inú verziu súboru, informácie pracovnej skupiny. Následne neoprávnený používateľ môže predpokladá, že neodvolateľné povolenia konta správcu (členom skupiny správcov) v pracovnej skupine definované tento informačný súbor pracovnej skupiny. Ak chcete zabrániť neoprávneným používateľom za predpokladu, že tieto povolenia, vytvoríte nový súbor informácie pracovnej skupiny a zadajte pracovná skupina ID (interná databáza systému Windows), veľké a malé písmená alfanumerický reťazec od 4 do 20 znakov, ktorú ste zadali pri vytváraní novej informácie pracovnej skupiny súbor. Vytvorenie novej pracovnej skupiny jedinečne identifikuje skupiny správcov pre tento súbor pracovnej skupiny. Len niekoho, kto pozná interná databáza systému Windows budú môcť vytvoriť kópiu súboru informácie pracovnej skupiny. Ak chcete vytvoriť nový súbor, ktorý pomocou Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa.

Dôležité: Uistite sa, že zapíšte IČ presné meno, organizáciu a pracovnej skupiny – vrátane či písmená sú veľké alebo malé písmená (pre všetky tri položky) – a mať ich stále na bezpečné miesto. Ak je potrebné znova vytvoriť súbor s informáciami o pracovnej skupine, musíte zadať presnú rovnaké meno, organizáciu a pracovnej skupiny ID. Ak ste zabudli alebo stratili tieto položky, môžu stratiť prístup do databázy.

Ako fungujú povolenia a kto môže priradiť ich

Používateľská úroveň zabezpečenia rozpoznáva dva typy povolení: explicitné a implicitné. Explicitné povolenia sú povolenia, ktoré sú pridelené k používateľskému kontu; ostatní používatelia sa to týka. Implicitné povolenia sú povolenia ku kontu skupiny. Pridanie používateľa do skupiny udeľuje skupine povolenia k tomuto používateľovi; Odstránenie používateľa zo skupiny sníma skupinových povolení z daného používateľa.

Keď sa používateľ pokúša urobiť operáciu s databázový objekt, ktorý využíva funkcie zabezpečenia, danému používateľovi množinu povolení sú založené na prienik explicitné a implicitné povolenia daného používateľa. Úroveň zabezpečenia používateľa je vždy najmenej obmedzuje daného používateľa explicitné povolení a povolenia pre všetky skupiny, ku ktorému patrí príslušné daného používateľa. Z tohto dôvodu je najmenej zložitý spôsob, ako spravovať pracovnej skupiny na vytvorenie nových skupín a priradenie povolení skupinám, a nie na jednotlivých používateľov. Potom môžete zmeniť povolenia jednotlivých používateľov pridaním alebo odstránením týchto používateľov zo skupiny. Tiež, ak potrebujete nové povolenia, môžete ich udeliť pre všetkých členov skupiny v jednom kroku.

Povolenia je možné zmeniť pre databázový objekt podľa:

 • Členovia skupiny správcov informačného súboru pracovnej skupiny sa používa pri databáza bola vytvorená.

 • Vlastník objektu.

 • Každý používateľ, ktorý má spravovať povolenia pre objekt.

Aj napriek tomu, používatelia nebudú môcť momentálne vykonať akciu, budú môcť prideliť povolenia potrebné na vykonanie akcie. Toto je true, ak je používateľ členom skupiny správcov, alebo ak je používateľ vlastníkom objektu.

Používateľ, ktorý vytvára tabuľky, dotazu, formulára, zostavy alebo makra je vlastník daný objekt. Okrem toho skupiny používateľov, môžete zmeniť povolenia v databáze môžete zmeniť aj vlastníctvo týchto objektov alebo ich môžete znova vytvoriť týchto objektov, ktoré sú oba spôsoby zmeny vlastníctva predmetov. Na opätovné vytvorenie objektu, môžete vytvoriť kópiu objektu alebo ho z importovať alebo exportovať do inej databázy. Toto je najjednoduchší spôsob, ako preniesť vlastníctvo objekty, vrátane samotnej databázy.

Poznámka: Kopírovanie, import alebo export nemení vlastníctvo dotaz, ktorý má jeho RunPermissions vlastnosť nastaviť na vlastníka. Vlastníctvo dotazu môžete zmeniť iba v prípade jeho RunPermissions vlastnosť nastavená na používateľa.

Zabezpečenie kontá

Informácie pracovnej skupiny programu Access 2003 súbor obsahuje tieto preddefinované účty.

zákazník

Funkcia

Admin

Predvolené používateľské konto. Toto konto je presne to isté pre každej kópii prístup a iné programy, ktoré môžete použiť databázový stroj Microsoft Jet, ako je napríklad program Visual Basic for Applications (VBA) a Microsoft Office Excel 2003.

Správcovia

Konto správcu skupiny. Toto konto je jedinečné pre každý súbor informácie pracovnej skupiny. Na základe predvoleného nastavenia správcovský používateľ je členom skupiny správcov. Musí byť aspoň jedného používateľa do skupiny správcov nepretržite.

Users

Skupinové konto obsahujúce všetky používateľské kontá. Program Access automaticky pridá do skupiny používateľov pri členom skupiny správcov, ktoré boli vytvorené používateľské kontá. Toto konto je rovnaký pre všetky informačný súbor pracovnej skupiny, ale obsahuje len používateľské kontá vytvorené členmi skupiny správcov danej pracovnej skupiny. Predvolene toto konto nemá povolenia s plným pre všetky novovytvorené objekty. Ak chcete odstrániť konto používateľa zo skupiny používateľov jedine pre členom skupiny správcov odstrániť daného používateľa.

Zabezpečenie v programe Access 2003 a staršími verziami platné, vždy je aktívna. Kým aktivujete prihlásenia pre pracovnú skupinu, Access neviditeľne prihlási všetci používatelia pri spustení pomocou predvoleného správcu používateľské konto s prázdnym heslom. Čo je v zákulisí, program Access použije konta správcu ako konto správcu pracovnej skupiny. Program Access použije konta správcu okrem vlastníka (skupina alebo používateľ) všetky databázy a tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá, ktoré boli vytvorené.

Správcovia a vlastníci sú dôležité, pretože majú povolení, ktoré nemôže zobrať:

 • Správcovia (členovia skupiny správcov) vždy dostanete úplné povolenia pre objekty vytvorené v pracovnej skupine.

 • Konto, ktoré vlastní tabuľky, dotazu, formulára, zostavy alebo makra môžete získať povolenia s plným pre daný objekt.

 • Konto, ktoré vlastní databázy môžete otvoriť vždy danú databázu.

Pretože správca používateľské konto je presne rovnaké pre každý kópie programu Access, prvé kroky v pomáha zabezpečiť databázy sa definovať správcu a vlastníka používateľské kontá (alebo použitie jedného používateľského konta správcu a vlastníka kont), a potom na Odstránenie používateľského konta správcu zo skupiny správcov. V opačnom prípade ktokoľvek s priloženou kópiou prístup môžete prihlásiť pomocou konta správcu vašej pracovnej skupiny a mať povolenia s plným pre pracovná skupina tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá.

Môžete priradiť toľko používateľských kont, ako chcete do skupiny správcov, ale iba jedno používateľské konto môžete vlastné databázy – vlastniť konto je používateľské konto, ktoré je aktívna, keď databáza sa vytvorí alebo vytvorením novej databázy a importovanie prenosu vlastníctva všetky objekty databázy do nej. Kontá skupín však môžete svoje vlastníctvo tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá v rámci databázy.

Dôležité informácie pri organizácii zabezpečenia kont

 • Len používateľské kontá môžu prihlásiť na prístup. Nemôžete sa prihlásiť pomocou konta skupiny.

 • Kontá, ktoré ste vytvorili pre používateľov databázy, musíte uložené v informačného súboru pracovnej skupiny, ktoré títo používatelia sa pripojí pri používaní databázy. Ak používate iný súbor na vytvorenie databázy, zmena súboru pred vytvorením kont.

 • Skontrolujte, či chcete vytvoriť jedinečné heslo pre správcu a používateľské kontá. Používateľ, ktorý sa môžete prihlásiť pomocou konta správcu môžete získať povolenia s plným pre tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá, ktoré boli vytvorené v pracovnej skupine. Používateľ, ktorý sa môžete prihlásiť pomocou konta vlastníka môžete získať povolenia s plným pre dané objekty vo vlastníctve tohto používateľa.

Po vytvorení kontá používateľov a skupín, môžete zobraziť a vytlačiť vzťahy medzi nimi. Správa kont v pracovnej skupine, zobrazujúca skupiny používateľov, ktoré patria do jednotlivých skupín a každého používateľa, ktorý patrí sa vytlačí prístup.

Poznámka: Ak používate pracovnej skupiny informácie súbor vytvorený v programe Microsoft Access 2.0, ste prihlásení ako člen skupiny správcov vytlačiť používateľov a skupiny informácie. Ak informačný súbor pracovnej skupiny bol vytvorený pomocou programu Microsoft Access 97 alebo novšia verzia, všetci používatelia v pracovnej skupine môžete vytlačiť používateľov a skupiny informácie.

Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Kroky v tejto časti je vysvetlené spustiť Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa. Nezabudnite, že tieto kroky sa vzťahujú len na databázy, ktoré majú Access 2003 alebo v staršom formáte súboru, otvoriť v programe Access 2007 alebo novšej verzie.

Dôležité: V programe Access 2007 alebo novšej verzie, ak používate Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa na určenie predvoleného pracovnej skupiny informácií súboru, musíte tiež pomocou prepínača príkazového riadka /WRKGP tak, aby smerovali na informačný súbor pracovnej skupiny pri spustení programu Access. Ďalšie informácie o používaní prepínačom príkazového riadka s prístupom, prečítajte si článok prepínače príkazového riadka pre produkty Microsoft Office.

Spustenie Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa

 1. Otvorte súbor .mdb alebo .mde, ktorý chcete spravovať.

 2. Na karte Databázové nástroje v skupine Spravovať kliknite na šípku pod položkou Používatelia a povoleniaa potom kliknite na položku Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa.

 3. Postupujte podľa krokov na každej strane a dokončite sprievodcu.

  Poznámky: 

  • Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa vytvorí záložnú kópiu aktuálnej databázy programu Access s rovnakým názvom a príponou .bak a potom využíva bezpečnostných opatreniach pre vybraté objekty v aktuálnej databáze.

  • Ak aktuálnej databázy programu Access pomáha chrániť kód VBA pomocou hesla, sprievodca zobrazí výzvu na zadanie hesla, ktoré je potrebné zadať na použitie sprievodcu úspešne dokončiť svoju činnosť.

  • Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa správu, ktorá sa vytlačí po ukončení pomocou Sprievodcu sú vytlačené heslá, ktoré vytvoríte pomocou sprievodcu. Ste mali mať túto zostavu v zabezpečenom umiestnení. Túto zostavu môžete použiť na opätovné vytvorenie súboru pracovnej skupiny v prípade jeho straty alebo poškodený.

Odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Ak chcete odstrániť zabezpečenie na úrovni používateľa pri práci v programe Access 2007 alebo novšia verzia, uložte súbor .mdb ako súboru .accdb.

Uloženie kópie súboru v. ACCDB formát

 1. Kliknite na kartu Súbor. Otvorí sa v zobrazení Backstage.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku zdieľať.

 3. Na pravej strane kliknite na položku Uložiť databázu akoa potom kliknite na položku Databáza programu Access (*.accdb).

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 4. V rozbaľovacom zozname Uložiť do vyhľadajte umiestnenie, do ktorého uložiť konvertovaný databázu.

 5. V zozname Uložiť vo formáte vyberte Databázu programu Access 2007-2016 (*.accdb).

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Konvertovať na otvorenie Uložiť v dialógovom okne Uložiť databázu do. Formát súborov ACCDB.

Povolenia pre objekt odkaz

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené povolenia môžete nastaviť pre databázu a objektov v databáze a popisuje efekt alebo výsledok používania jednotlivých nastavenie povolení.

Permission

Vzťahuje sa na tieto objekty

Výsledok

Otvorenie a spustenie

Celú databázu, formuláre, zostavy, makrá

Používatelia môžu otvoriť alebo spustiť objekt, vrátane postupov v moduly kódu.

Výhradný prístup

Celá databáza

Používateľov môžete otvoriť databázu a zablokovanie iným používateľom.

Čítanie návrhu

Tabuliek, dotazov, formulárov, makrá a moduly kódu

Používatelia môžu otvoriť zoznamu objektov v návrhovom zobrazení.

Poznámka: Vždy, keď sa udeliť prístup k údajom z inej tabuľky alebo dotazu priradením iného povolenie, ako je napríklad čítať údaje alebo aktualizovať údaje, môžete tiež poskytnúť povolenia na čítanie návrhu pretože návrhu musí byť viditeľné správne prezentácia a zobrazenie údajov.

Upraviť návrh

Tabuliek, dotazov, formulárov, makrá a moduly kódu

Používatelia môžu zmeniť návrh zoznamu objektov.

Správa

Celú databázu, tabuliek, dotazov, formulárov, makrá a moduly kódu

Používateľov môžete priradiť povolenia zoznamu objektov aj vtedy, keď používateľ alebo skupina nemá vlastný objekt.

Čítať údaje

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu čítať údaje z tabuľky alebo dotazu. Chcete udeliť používateľom povolenia na čítanie dotazov, musíte tiež dať týmto používateľom povolenia na čítanie nadradenej tabuľky alebo dotazy. Toto nastavenie zahŕňa povolenie na čítanie návrhu, čo znamená, že používatelia môžu čítať tabuľku alebo dotaz návrh okrem údajov.

Aktualizácia údajov

Tabuľky, dotazy

Používateľov môžete aktualizovať údaje z tabuľky alebo dotazu. Používatelia musia mať povolenia na aktualizáciu nadradeného tabuľky alebo dotazy. Toto nastavenie zahŕňa povolenia na čítanie návrhu a čítanie údajov.

Vkladanie údajov

Tabuľky, dotazy

Používateľov môžete vložiť údaje do tabuľky alebo dotazu. Pre dotazy, používatelia musia mať povolenia na vkladanie údajov do nadradenej tabuľky alebo dotazy. Toto nastavenie zahŕňa čítať údaje a čítanie návrhu povolenia.

Odstránenie údajov

Tabuľky, dotazy

Používateľov môžete odstrániť údaje z tabuľky alebo dotazu. Pre dotazy, používatelia musia mať povolenia na odstránenie údajov z nadradenej tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie zahŕňa čítať údaje a čítanie návrhu povolenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×