Nastavenie alebo zmena zabezpečenia na úrovni používateľa programu Access 2003 v programe Access 2007 alebo novšej verzii

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste vytvorili databázy vo verzii programu Access pred programu Access 2007 a ste použili Používateľská úroveň zabezpečenia pre danú databázu, tieto nastavenia zabezpečenia zostať na mieste, pri pokuse o otvorenie súboru v programe Access 2007 alebo novšej verzii. Okrem toho môžete začať v nástrojoch zabezpečenia v balíku Microsoft Office Access 2003 – Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa a povolenie na rôznych používateľov a skupín dialógové okná – novších verzií programu Access. Tento článok vysvetľuje, ako fungujú funkcie zabezpečenia programu Access 2003 a vysvetľuje, ako začať a použiť ich v programe Access 2007 alebo novšej verzii.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa vzťahuje len na databázy vytvorené v programe Access 2003 alebo staršej verzie (súbor .mdb). Používateľská úroveň zabezpečenia nie je k dispozícii pre databázy vytvorené v programe Access 2007 alebo novšia verzia (súbory .accdb). Tiež, ak chcete konvertovať súbor .mdb na nový formát (súbor .accdb), prístup vyradí nastavenia zabezpečenia na úrovni používateľa.

Obsah tohto článku

Ako sa správa zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2007 alebo novšia verzia

Prehľad programu Access 2003 Používateľská úroveň zabezpečenia

Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Povolenia pre objekt odkaz

Ako sa správa zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2007 alebo novšia verzia

Access 2007 a novších verziách poskytuje Používateľská úroveň zabezpečenia len pre databázy programu Access 2003 a starších formátoch súborov (súbory .mdb a .mde). V novších verziách, ak otvoríte databázu vytvorenú v staršej verzii programu Access a táto databáza používa zabezpečenie na úrovni používateľa použili, túto funkciu zabezpečenia bude fungovať ako určený pre danú databázu. Napríklad používatelia musíte zadať heslo na používanie databázy.

Okrem toho môžete začať a spustite nástroj rôznych zabezpečenia programu Access 2003 a staršími verziami, ako napríklad Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa a rôznych používateľov a skupinu povolení dialógové okná. Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že tieto nástroje sú dostupné len vtedy, keď otvoríte súbor .mdb alebo .mde. Pri konverzii súborov na formát súborov .accdb, program Access odstráni všetky existujúce funkcie zabezpečenia na úrovni používateľa.

Prehľad zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2003

Nasledujúce časti obsahujú základné informácie o Používateľská úroveň zabezpečenia v programe Access 2003 a staršími verziami. Ak už máte skúsenosti s predchádzajúci model zabezpečenia a Používateľská úroveň zabezpečenia, môžete vynechať týchto sekcií a prejdite priamo na Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa alebo odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa, ďalej v tomto článku.

Základné informácie o zabezpečení na úrovni používateľa

Používateľská úroveň zabezpečenia v programe Access sa podobá mechanizmy zabezpečenia na strane servera systémy – Ak chcete povoliť alebo obmedziť prístup pre jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, objekty v databáze sa používal heslá a povolenia. V programe Access 2003 alebo staršej verzie, pri implementácii Používateľská úroveň zabezpečenia v databáze programu Access, môžete správcu databázy alebo vlastníka objektu ovládať akcie, ktoré jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov, môžete vykonať na tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá v databáze. Napríklad, jednej skupiny používateľov môžete zmeniť objektov v databáze, inej skupiny môžete len zadajte údaje do niektorých tabuľkách a Tretia skupina môžu len zobrazovať údaje v skupine zostavy.

Používateľská úroveň zabezpečenia v programe Access 2003 a staršími verziami kombináciou heslá a povolenia – množina atribútov, ktorá určuje druhy prístupu používateľa má údajov alebo objektov v databáze. Môžete nastaviť heslá a povolenia pre jednotlivých používateľov alebo skupín jednotlivcov a týchto kombinácií heslá a povolenia sa zmenia na zabezpečenie kontá, ktoré definujú používatelia a skupiny používateľov, ktorí majú povolenie na prístup k objektom v databáze. V poradí, kombinácia používatelia a skupiny sa nazýva pracovnej skupiny a program Access ukladá tieto informácie do súboru s informáciami o pracovnej skupiny. Pri spustení, program Access prečíta informačný súbor pracovnej skupiny a uplatní povolení na základe údajov v súbore.

Na základe predvoleného nastavenia program Access poskytuje vstavané používateľským Menom a dve vstavané skupiny. Predvolené ID používateľa je správcaa predvolených skupín sa používateľov a správcov. Na základe predvoleného nastavenia program Access pridá identifikácia používateľa vstavané skupiny používateľov, pretože všetky identifikátory musia byť členmi aspoň jednej skupiny. Skupiny používateľov v poradí, má úplné povolenia pre všetky objekty v databáze. Okrem toho Admin ID je tiež členom skupiny správcov. Skupina správcov musí obsahovať aspoň jeden používateľ ID (musíte byť správcom databázy) a spravovania ID je predvolené správcu databázy až po jeho zmene.

Pri spustení programu Access 2003 alebo staršej verzie, program Access priraďuje identifikáciu používateľa správcu a preto každý predvolené skupiny. Identifikácia a tieto skupiny (správcov a používateľov) aby všetci používatelia povolenia s plným pre všetky objekty v databáze, znamená to, že každý používateľ môžete otvoriť, Zobraziť a zmeniť všetky objekty v všetky súbory .mdb, ak sa rozhodnete zabezpečenia na úrovni používateľa.

Jedným zo spôsobov implementáciu zabezpečenia na úrovni používateľa v programe Access 2003 alebo staršej verzie je Zmena povolení pre skupiny používateľov a pridanie nových správcov do skupiny správcov. Keď to urobíte tak, Access automaticky priradí nových používateľov do skupiny používateľov. Po vykonaní týchto krokov, používatelia musia prihlásiť pomocou hesla pri každom otvorení chránenej databázy. Však, ak je potrebné vykonať určité zabezpečenia – umožňujú jednej skupiny používatelia zadávať údaje a druhý len čítať údaje, ako je napríklad – musíte vytvoriť ďalších používateľov a skupín a povoliť im konkrétne povolenia na niektoré alebo všetky objekty v databáze. Vykonávanie daný typ zabezpečenia na úrovni používateľa sa môže stať náročnú úlohu. Ak chcete zjednodušiť proces, program Access poskytuje sprievodcu Používateľská úroveň zabezpečenia, čo uľahčuje vytvorenie používateľov a skupín v excelovej proces.

Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa vám pomôže priradiť povolenia a vytvoriť kontá používateľov a skupín. Používateľské kontá obsahujú mená používateľov a osobné identifikačné číslo (identifikátory procesov) potrebné spravovať povolenia používateľov, ak chcete zobraziť, použitie alebo zmena databázových objektov z pracovnej skupiny programu Access. Kontá skupín sú kolekcia používateľské kontá, ktoré sú umiestnené v poradí, v pracovnej skupine. Program Access použije názov skupiny a PID identifikovať Každá pracovná skupina a povolenia priradené k skupine platiť pre všetkých používateľov v skupine. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v téme Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa, ďalej v tomto článku.

Po dokončení sprievodcu môžete manuálne priraďovať, upravovať alebo odstraňovať povolenia pre kontá používateľov a skupín vo vašej pracovnej skupine na prístup k databáze a v nej existujúcim tabuľkám, dotazom, formulárom, zostavám a makrám. Podobne môžete nastaviť predvolené povolenia, ktoré program Access priradí akejkoľvek novej tabuľke, dotazu, formuláru, zostave a makru, ktoré vy alebo iný používateľ pridáte do databázy.

Pracovné skupiny a informačné súbory pracovnej skupiny

V programe Access 2003 a jeho starších verziách predstavuje pracovná skupina skupinu používateľov zdieľajúcich údaje vo viacpoužívateľskom prostredí. Informačný súbor pracovnej skupiny obsahuje kontá používateľov s skupiny, heslá a povolenia nastavené pre jednotlivých používateľov alebo skupinu používateľov. Po otvorení databázy program Access prečíta údaje uložené v informačnom súbore pracovnej skupiny a použije nastavenia zabezpečenia obsiahnuté v tomto súbore. A naopak, konto používateľa predstavuje kombináciu mena používateľa a osobnej identifikácie (PID), ktorú program Access vytvára na spravovanie povolení používateľa. Skupinové kontá sú kolekciou kont používateľa a program Access ich tiež identifikuje pomocou názvu skupiny a osobnej identifikácie (PID). Povolenia priradené skupine sa použijú pre všetkých používateľov v skupine. K týmto kontám zabezpečenia môžu byť priradené aj povolenia pre databázy a ich tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá. Samotné povolenia sú uložené v zabezpečenej databáze.

Pri prvom spustení programu Access 2003 alebo jeho staršej verzie používateľom program automaticky vytvorí informačný súbor pracovnej skupiny programu Access, ktorý je identifikovaný názvom a informáciami o organizácii, ktoré používateľ zadal pri inštalácii programu Access. Inštalačný program programu Access 2003 pridá relatívne umiestnenie informačného súboru pracovnej skupiny do nasledovných kľúčov databázy Registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

a

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Neskorší používatelia zdedia predvolenú cestu k súboru pracovnej skupiny z hodnoty uloženej v kľúči databázy Registry HKEY_USERS. Vzhľadom na to, že tento typ informácie je jednoducho určiteľný, môže sa stať, že aj používatelia nevlastniaci oprávnenie vytvoria inú verziu tohto súboru pracovnej skupiny. Následne by si títo neoprávnení používatelia mohli osvojiť nezmeniteľné povolenia platné pre konto správcu (člena skupiny Správcovia) v pracovnej skupine, ktorá je definovaná týmto informačným súborom pracovnej skupiny. Ak chcete neoprávneným používateľom zabrániť v osvojení daných povolení, vytvorte nový informačný súbor pracovnej skupiny a zadajte identifikáciu pracovnej skupiny (WID) použitím alfanumerického reťazca s dĺžkou 4 až 20 znakov, v ktorom sa budú rozlišovať veľké písmená a ktorý zadáte pri vytvorení nového informačného súboru pracovnej skupiny. Vytvorenie novej pracovnej skupiny umožňuje jedinečnú identifikáciu skupiny správcov pre tento súbor pracovnej skupiny. Len používateľ, ktorý pozná identifikáciu WID, bude schopný vytvárať kópie informačného súboru pracovnej skupiny. Ak chcete vytvoriť nový súbor, použite sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľov.

Dôležité: Uistite sa, že zapíšte IČ presné meno, organizáciu a pracovnej skupiny – vrátane či písmená sú veľké alebo malé písmená (pre všetky tri položky) – a mať ich stále na bezpečné miesto. Ak je potrebné znova vytvoriť súbor s informáciami o pracovnej skupine, musíte zadať presnú rovnaké meno, organizáciu a pracovnej skupiny ID. Ak ste zabudli alebo stratili tieto položky, môžu stratiť prístup do databázy.

Akým spôsobom povolenia fungujú a kto ich môže priradiť

Zabezpečenie na úrovni používateľa rozpoznáva dva typy povolení: explicitné a implicitné. Explicitné povolenia sú povolenia umožňujúce priamy prístup do konta používateľa. Nedochádza k ovplyvneniu ďalších používateľov. Implicitné povolenia zabezpečujú prístup do konta skupiny. Používateľ pridaný do skupiny získava aj povolenia platné pre skupinu. Odstránením používateľa zo skupiny používateľ stráca povolenia platné pre túto skupinu.

Ak sa používateľ pokúsi aplikovať na objekt databázy operáciu, ktorej súčasťou sú funkcie zabezpečenia, skupina povolení platných pre tohto používateľa predstavuje prienik jeho explicitných a implicitných povolení. Úroveň zabezpečenia platná pre používateľa je vždy úroveň s najnižšími obmedzeniami spomedzi explicitných povolení a povolení platných pre ktorúkoľvek alebo všetky skupiny, do ktorých daný používateľ patrí. Vzhľadom na to predstavuje najjednoduchší spôsob spravovania pracovnej skupiny vytvorenie nových skupín a priradenie povolení týmto skupinám (a nie jednotlivým používateľom). Následne môžete zmeniť povolenia pre jednotlivých používateľov ich pridaním do týchto skupín alebo odstránením z nich. Podobne, ak potrebujete priradiť nové povolenia, stačí ich priradiť všetkým členom skupiny jedinou operáciou.

Povolenia na prístup k databázovému objektu môžu zmeniť:

 • členovia skupiny správcov uvedenej v informačnom súbore pracovnej skupiny, ktorý sa používal pri vytváraní databázy,

 • vlastník objektu,

 • ktorýkoľvek používateľ, ktorý má pre daný objekt povolenia správcu.

Napriek tomu, že používatelia nemusia mať možnosť aktuálne vykonať akciu, môžu si prideliť povolenia na vykonanie akcie. Podobný prípad môže nastať, ak je používateľ členom skupiny Správcovia alebo majiteľom objektu.

Ten používateľ, ktorý vytvoril tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo makro, je zároveň majiteľom daného objektu. Okrem toho skupina používateľov, ktorá môže meniť povolenia platné pre databázu, môže meniť aj vlastníctvo objektov alebo tieto objekty obnovovať. Obe možnosti predstavujú spôsob možnej zmeny vlastníctva objektov. Ak chcete objekt obnoviť, môžete vytvoriť jeho kópiu alebo ho importovať z inej databázy, či ho do nej exportovať. Takto najjednoduchšie prenesiete vlastníctvo objektov vrátane databázy samotnej.

Poznámka: Kopírovanie, import alebo export nemení vlastníctvo dotaz, ktorý má jeho RunPermissions vlastnosť nastaviť na vlastníka. Vlastníctvo dotazu môžete zmeniť iba v prípade jeho RunPermissions vlastnosť nastavená na používateľa.

Kontá zabezpečenia

Informačný súbor pracovnej skupiny v programe Access 2003 obsahuje tieto vopred definované kontá.

Konto

Funkcia

Správca

Predvolené konto používateľa. Toto konto je úplne rovnaké pre všetky kópie programu Access a ostatných programov, ktoré môžu používať databázový stroj Microsoft Jet, ako napríklad programy Visual Basic for Applications (VBA) a Microsoft Office Excel 2003.

Správcovia

Konto skupiny správcov. Toto konto je jedinečné pre každý informačný súbor pracovnej skupiny. Používateľ nastavený ako Správca je členom skupiny Správcovia. V skupine Správcovia musí byť vždy aspoň jeden používateľ.

Používatelia

Konto skupiny obsahujúce všetky používateľské kontá. Program Access automaticky pridá používateľské kontá, ktoré vytvorí člen skupiny správcov, do skupiny Používatelia. Toto konto je rovnaké pre všetky informačné súbory pracovnej skupiny, ale obsahuje len tie používateľské kontá, ktoré vytvorili členovia skupiny Správcovia danej pracovnej skupiny. Toto konto štandardne zaručí úplné povolenia na prístup k všetkým novovytvoreným objektom. Jediným spôsobom odstránenia používateľského konta zo skupiny Používatelia je odstránenie daného používateľa členom skupiny Správcovia.


V skutočnosti je zabezpečenie v programe Access 2003 a jeho starších verziách vždy aktívne. Kým neaktivujete proces prihlásenia pre pracovnú skupinu, program Access pri spustení automaticky prihlási všetkých používateľov použitím predvoleného konta používateľa nastaveného ako Správca a prázdneho hesla. Okrem toho program Access použije na pozadí konto s nastavením Správca ako konto správcu pre pracovnú skupinu. Program Access toto konto používa spolu s povolením majiteľa (ktorým je skupina alebo používateľ) akejkoľvek databázy a tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv a makier, ktoré sú vytvorené.

Správcovia a majitelia sú dôležití, lebo majú povolenia, ktoré nie je možné odobrať:

 • správcovia (členovia skupiny správcov) môžu vždy získať úplné povolenia na prístup k objektom vytvoreným danou pracovnou skupinou,

 • konto, ktoré vlastní tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo makro, môže vždy získať úplné povolenie na prístup k danému objektu,

 • konto, ktoré vlastní databázu, môže túto databázu vždy otvárať.

Vzhľadom na to, že je konto používateľa nastaveného ako Správca pre každú kópiu programu Access rovnaké, pri nastavovaní zabezpečenia databázy je potrebné najskôr definovať kontá správcu a majiteľa (alebo použiť jediné používateľské konto pre správcu aj majiteľa) a následne odstrániť konto používateľa nastaveného ako Správca zo skupiny správcov. V opačnom prípade sa môže ktokoľvek, kto vlastní kópiu programu Access, prihlásiť do pracovnej skupiny použitím konta správcu a získať tak úplné povolenia na prístup k tabuľkám, dotazom, formulárom, zostavám a makrám pracovnej skupiny.

Môžete priradiť toľko používateľských kont, ako chcete do skupiny správcov, ale iba jedno používateľské konto môžete vlastné databázy – vlastniť konto je používateľské konto, ktoré je aktívna, keď databáza sa vytvorí alebo vlastníctvo neprejde vytvorením novej databázy a import všetkých databázových objektov do nej. Kontá skupín však môžete svoje vlastníctvo tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá v rámci databázy.

Čo brať do úvahy pri organizácii kont zabezpečenia

 • Do programu Access sa môžu prihlásiť len používateľské kontá. Nemôžete sa prihlásiť použitím skupinového konta.

 • Kontá, ktoré vytvárate pre používateľov databázy, musia byť uložené v informačnom súbore pracovnej skupiny, ku ktorému sa používatelia pripoja pri používaní databázy. Ak na vytvorenie databázy používate iný súbor, zmeňte ho pred vytvorením kont.

 • Nezabudnite pre kontá správcu a používateľa vytvoriť jedinečné heslá. Používateľ, ktorý sa môže prihlásiť použitím konta správcu, môže vždy získať úplné povolenia na prístup ku ktorýmkoľvek tabuľkám, dotazom, formulárom, zostavám a makrám, ktoré boli vytvorené v danej pracovnej skupine. Používateľ, ktorý sa prihlási pomocou konta majiteľa, môže vždy získať úplné povolenie na prístup k objektom vlastneným daným používateľom.

Po vytvorení používateľských a skupinových kont môžete vzťahy, ktoré medzi nimi platia, zobraziť a vytlačiť. Program Access vytlačí zostavu kont v pracovnej skupine zobrazujúcu skupiny, ku ktorým patrí každý z používateľov a používateľov, ktorí patria ku každej skupine.

Poznámka: Ak používate informačný súbor pracovnej skupiny vytvorený v programe Microsoft Access 2.0, na vytlačenie informácií o skupine a používateľoch musíte byť prihlásení ako člen skupiny správcov. Ak sa informačný súbor pracovnej skupiny vytvoril použitím programu Microsoft Access 97 alebo jeho novších verzií, informácie o používateľovi alebo skupine môžu tlačiť všetci používatelia tvoriaci pracovnú skupinu.

Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Kroky v tejto časti je vysvetlené spustiť Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa. Nezabudnite, že tieto kroky sa vzťahujú len na databázy, ktoré majú Access 2003 alebo v staršom formáte súboru, otvoriť v programe Access 2007 alebo novšej verzie.

Dôležité: V programe Access 2007 alebo novšej verzie, ak používate Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa na určenie predvoleného pracovnej skupiny informácií súboru, musíte tiež pomocou prepínača príkazového riadka /WRKGP tak, aby smerovali na informačný súbor pracovnej skupiny pri spustení programu Access. Ďalšie informácie o používaní prepínačom príkazového riadka s prístupom, prečítajte si článok prepínače príkazového riadka pre produkty Microsoft Office.

Spustenie sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľov

 1. Otvorte súbor .mdb alebo .mde, ktorý chcete spravovať.

 2. Na karte Databázové nástroje v skupine Spravovať kliknite na šípku pod položkouPoužívatelia a povolenia a potom kliknite na položku Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľov.

 3. Použite postupy na jednotlivých stránkach sprievodcu.

Poznámka: 

 • Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľov vytvorí záložnú kópiu aktuálnej databázy v programe Access s rovnakým názvom a príponou .bak a následne aplikuje na vybraté objekty v aktuálnej databáze nastavenia zabezpečenia.

 • Ak vaša aktuálna databáza programu Access pomáha chrániť kód VBA použitím hesla, sprievodca zobrazí výzvu na zadanie hesla, aby bolo možné úspešne dokončiť požadovanú operáciu.

 • Všetky heslá, ktoré vytvoríte prostredníctvom sprievodcu, sa vytlačia v zostave sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľov. Táto zostava sa vytlačí po dokončení práce sprievodcu. Zostavu uložte na bezpečné miesto, budete ju potrebovať pri obnovovaní súboru pracovnej skupiny, ak by došlo k jeho poškodeniu alebo strate.

Odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Ak chcete odstrániť zabezpečenie na úrovni používateľa pri práci v programe Access 2007 alebo novšia verzia, uložte súbor .mdb ako súboru .accdb.

Uloženie kópie súboru v. ACCDB formát

 1. Kliknite na kartu Súbor. Otvorí sa zobrazenie Backstage.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku Zdieľať.

 3. Na pravej strane kliknite na položku Uložiť databázu ako a potom kliknite na položku Databáza programu Access (*.accdb).

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 4. Pomocou zoznamu Uložiť do vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť konvertovanú databázu.

 5. V zozname Uložiť vo formáte vyberte Databázu programu Access 2007-2016 (*.accdb).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Konvertovať na otvorenie Uložiť v dialógovom okne Uložiť databázu do. Formát súborov ACCDB.

Odkaz na povolenia pre objekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam povolení, ktoré je možné nastaviť pre databázu a objekty databázy a popisuje vplyv alebo výsledok použitia týchto nastavení.

Povolenie

Vzťahuje sa na tieto objekty

Výsledok

Otvoriť alebo spustiť

Celá databáza, formuláre, zostavy, makrá

Používatelia môžu objekt otvoriť alebo spustiť vrátane postupov v moduloch kódov.

Výhradný prístup

Celá databáza

Používatelia môžu otvoriť databázu a zakázať prístup ostatným používateľom.

Zobrazenie návrhu

Tabuľky, dotazy, formuláre, makrá, moduly kódov

Používatelia môžu otvoriť objekty uvedené v zozname v zobrazení návrhu.

Poznámka: Kedykoľvek chcete zaručiť prístup k údajom v tabuľke alebo dotaze priradením ďalšieho povolenia, ako napríklad povolenia Čítať údaje alebo Aktualizovať údaje, poskytujete tak zároveň povolenie na zobrazenie návrhu, lebo na správne poskytnutie a zobrazenie údajov musí byť návrh viditeľný.

Upraviť návrh

Tabuľky, dotazy, formuláre, makrá, moduly kódov

Používatelia môžu meniť návrh objektov uvedených v zozname.

Spravovať

Celá databáza, tabuľky, dotazy, formuláre, makrá, moduly kódov

Používatelia môžu priradiť povolenia k objektom na zozname, dokonca aj vtedy, keď používateľ alebo skupina nevlastní objekt.

Čítať údaje

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu čítať údaje v tabuľke alebo dotaze. Ak chcete používateľom priradiť povolenia na čítanie dotazov, musíte im priradiť aj povolenia na čítanie nadradených tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie vyžaduje povolenie na zobrazenie návrhu, čo znamená, že používatelia budú maž možnosť zobraziť okrem údajov aj návrh tabuľky alebo dotazu.

Aktualizovať údaje

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu aktualizovať údaje v tabuľke alebo dotaze. Používatelia musia mať povolenia na aktualizáciu nadradenej tabuľky alebo dotazov. Toto nastavenie vyžaduje povolenie na zobrazenie návrhu aj čítanie údajov.

Vkladať údaje

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu vkladať údaje do tabuľky alebo dotazu. V prípade dotazov musia mať používatelia povolenia na vkladanie údajov do nadradených tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie vyžaduje povolenie na čítanie údajov aj zobrazenie návrhu.

Odstraňovanie údajov

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu odstrániť údaje z tabuľky alebo dotazu. V prípade dotazov musia mať používatelia povolenia na odstraňovanie údajov z nadradených tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie vyžaduje povolenie na čítanie údajov aj zobrazenie návrhu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×