Nastavenie alebo zmena okrajov strán vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Word pre Mac, môžete prispôsobiť preddefinované okraje.

Word automaticky nastaví jeden palec stránky okrajov okolo každej strany. Pomocou niekoľkých kliknutí môžete vybrať iný priestor alebo vytvoriť vlastnú. Môžete nastavenie okrajov protiľahlých strán, umožňujú priestor navyše okrajov pre viazanie dokument a zmeniť, ako sa namerané okraje.

Obsah tohto článku

Výber preddefinovaného nastavenia okrajov

Vytvorenie vlastných okrajov

Nastavenie okrajov protiľahlých strán

Pridanie okrajov oblasti väzby viazaných dokumentov

Zmena mernej jednotky okrajov

Výber preddefinovaného nastavenia okrajov

 1. Kliknite na položky Rozloženie > Okraje.

  Možnosť Okraje zvýraznená na karte Rozloženie.

  Zobrazí sa galéria Okraje s vybratou možnosťou Normálne, ktorá zahŕňa šírku okraja 2,54 cm.

 2. Ak chcete okraje zmeniť, kliknite na niektorú z ďalších možností v galérii Okraje. Pri každej možnosti sú uvedené aj miery okrajov.

  Sa zobrazuje Galéria okraje

Poznámky: 

 • Ak dokument obsahuje viacero sekcií, nový typ okrajov sa použije iba v sekcii, v ktorej sa nachádzate. Ak ste vybrali viacero sekcií, nový typ okrajov sa použije vo všetkých vybratých sekciách.

 • Ak chcete nový typ okrajov, aby bol predvolený vždy, keď otvoríte Word, kliknite na položku okraje > Vlastné okraje (v dolnej časti galérie okraje ). Na karte okraje do poľa dokumentu kliknite na položku predvolené v ľavom dolnom rohu poľa a potom kliknite na tlačidlo Áno.

Vytvorenie vlastných okrajov

Ak vám nevyhovuje žiaden štandardný okraj, nastavte vlastné okraje.

 1. Kliknite na položku rozloženie > okraje > Vlastné okraje (v dolnej časti galérie okraje ).

 2. Na karte okraje zadajte požadované hodnoty.

  Poznámka: Ak chcete nový typ okrajov, aby bol predvolený vždy, keď otvoríte Word, na karte okraje v dialógovom okne dokumentu v ľavom dolnom rohu poľa kliknite na položku Predvolený, a potom kliknite na tlačidlo Áno.

Nastavenie okrajov protiľahlých strán

Pri nastavovaní protiľahlých strán obojstranných dokumentov, ako sú knihy alebo časopisy, použite zrkadlové okraje. Okraje na ľavej strane sú zrkadlovým obrazom okrajov na pravej strane.

 1. Kliknite na položky Rozloženie > Okraje.

 2. Kliknite na položku Zrkadlové.

  Poznámka:  Ak chcete zmeniť šírky zrkadlových okrajov, kliknite na položku Vlastné okraje v dolnej časti galérie Okraje. Zadajte nové hodnoty do polí Vnútorný a Vonkajší.

Pridanie okrajov oblasti väzby viazaných dokumentov

Nastavením okraja oblasti väzby rozšírite bočný, horný alebo vnútorný okraj dokumentu, ktorý chcete zviazať. Text teda nebude prekrývať väzba.

 1. Kliknite na položky Rozloženie > Okraje > Vlastné okraje.

 2. Do poľa Na väzbu zadajte šírku okraja oblasti väzby.

Zmena mernej jednotky okrajov

Nastavte mernú jednotku okrajov tak, aby vám čo najviac vyhovovala, a vyberte si z možností: palce, centimetre, milimetre, body alebo pica.

 1. V ponuke programu Word kliknite na položku predvoľby a potom v časti vytváranie a nástroje korektúry, kliknite na položku Všeobecné.

 2. V poli Zobraziť merania v jednotkách vyberte požadovanú jednotku.

Ďalšie informácie o okrajoch

 • Ak chcete zmeniť okraje od určitého bodu dopredu v dokumente, vyberte text, kliknite na položku rozloženie > okraje > Vlastné okraje. Na karte okraje zadajte hodnoty pre okraje a použiť na vyberte tohto miesta ďalej.

 • Ak použijete okraje vo vybratom texte, Word automaticky vloží zlomy sekcií pred a za text. V prípade dokumentu, ktorý už bol rozdelený na sekcie, môžete kliknúť na požadovanú sekciu (alebo môžete vybrať viacero sekcií) a potom zmeniť okraje.

 • Väčšina tlačiarní vyžaduje minimálnu šírku okrajov, pretože nie je možné tlačiť úplne okrajom strany. Ak sa pokúsite nastaviť okraje, ktoré sú príliš úzke, zobrazí hlásenie, že jeden alebo viacero okrajov sú nastavené mimo oblasti tlače strany. Kliknite na položku opraviť , čím sa automaticky zväčší šírka okrajov. Minimálne nastavenia okrajov závisia od tlačiarne, ovládač tlačiarne a veľkosti papiera. Pozrite si príručku tlačiarne a Naučte sa minimálne nastavenia okrajov.

Pozrite tiež

Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Zmena mernej jednotky v programe Word pre Mac

Pridanie zarážky a medzery v programe Word

Zmena okrajov strán v celom dokumente

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Okraje na položku Okraje.

  Zobrazuje sa symbol kľúča.

 3. V kontextovej ponuke Okraje vyberte požadované okraje alebo kliknite na položku Vlastné okraje a zadajte vlastné nastavenie okrajov.

  Tipy: 

  • Ak chcete zmeniť okraje pomocou vodorovné pravítko alebo zvislé pravítko, ukážte na hranicu okraja a keď sa ukazovateľ zmení na Kurzor okraja vodorovného pravítka alebo Miniatúrny panel s nástrojmi , presuňte hranicu okraja.

  • Ak chcete určiť presné šírky okrajov, počas posúvania okraja podržte stlačený kláves OPTION. Na pravítku sa zobrazia šírky okrajov.

Zmena okrajov strán v časti dokumentu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Vyberte text alebo časť dokumentu, pre ktorú chcete zmeniť okraje.

 3. Na karte Rozloženie kliknite v časti Okraje na položku Okraje a potom kliknite na položku Vlastné okraje.

  Zobrazuje sa symbol kľúča.

 4. Nastavte požadované okraje.

 5. V kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Vybratý text.

  Word automaticky vloží zlom sekcie pred a za text s novým nastavením okrajov.

  Tip: Ak dokument tlačíte obojstranne, výberom políčka zrkadlové okraje zaistíte súčasnú úpravu okrajov na ľavých aj pravých stranách.

Vloženie zarážky odseku za účelom zmeny jeho krajov

Okraje jednotlivých odsekov môžete zmeniť úpravou ich ľavej a pravej zarážky.

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Odsek.

 3. Na karte Zarážky a medzery zadajte v časti Zarážky do polí ĽaváPravá požadovanú veľkosť zarážok, ktoré chcete vložiť do odseku.

Nastavenie predvolených okrajov pre všetky nové dokumenty

Keď vytvoríte nový dokument, Word použije predvolené nastavenia okrajov, ktoré sú uložené v šablóne (súbor normal.dotm). Ak často používate iné ako predvolené nastavenia šírky okrajov, môžete nastaviť nové predvolené hodnoty, ktoré Word použije pri vytváraní nového dokumentu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Okraje na položku Okraje a potom kliknite na položku Vlastné okraje.

  Zobrazuje sa symbol kľúča.

 3. V poliach Hore, Dole, VľavoVpravo nastavte požadované okraje a potom kliknite na položku Predvoliť.

 4. Po zobrazení výzvy zmeňte predvolené nastavenie rozloženia dokumentu kliknutím na tlačidlo Áno.

Rozšírenie okrajov pre väzbu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Okraje na položku Okraje a potom kliknite na položku Vlastné okraje.

  Zobrazuje sa symbol kľúča.

 3. V poli Na väzbu zadajte hodnotu pre okraj oblasti väzby.

  K okraju na každej strane sa pridá dodatočný priestor, aby bolo možné použiť väzbu.

  Tipy: 

  • Ak chcete nastaviť okraje oblasti väzby iba pre časť dokumentu, vyberte text a zmeňte okraje oblasti väzby podľa vyššie uvedeného postupu. V kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Vybratý text. Word automaticky vloží zlom sekcie pred a za text s novým nastavením okrajov.

  • Ak dokument tlačíte obojstranne, výberom políčka zrkadlové okraje zaistíte súčasnú úpravu okrajov na ľavých aj pravých stranách.

Pozrite tiež

Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Zmena mernej jednotky

Úprava zarážok a medzier vo Worde

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×