Nastavenie a tlač brožúry veľkosti listu alebo bulletinu

Ak vaša tlačiareň podporuje tlač na papier s veľkosťou 11 x 17 palcov (27,9 x 43,2 cm, tzv. tabloid), môžete vytvoriť skladanú brožúru alebo bulletin s výslednou veľkosťou strán 8,5 x 11 palcov (21,6 x 27,9 cm). Hoci tento článok sa vzťahuje na štandardné strany s veľkosťou US Letter (8,5 x 11 palcov), túto techniku môžete používať s ľubovoľnou publikáciou, kde je veľkosť strany polovica veľkosti papiera.

Nastavenie brožúry alebo bulletinu

 1. Otvorte publikáciu, ktorú chcete vytlačiť ako skladanú brožúru.

 2. Na karte Návrh strany kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač okna Nastavenie strany

 3. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite v časti Typ rozloženia na položku Brožúra.

 4. Skontrolujte, či je šírka 8,5 (21,6 cm) a výška 11 (27,9 cm).

 5. V časti Vodiace čiary okraja podľa potreby zmeňte okraje.

  Typ rozloženia dialógového okna Nastavenie strany

  V časti s grafikou brožúry by sa mali zobraziť tieto informácie (pre 4-stranové brožúry):

  • Veľkosť strany 8,5 x 11 (21,6 x 27,9 cm)

  • Veľkosť papiera 17 x 11 (27,9 x 43,2 cm)

  • Poradie strán 4, 1, 2, 3

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak sa zobrazí výzva na automatické vkladanie strán, kliknite na položku Áno. Microsoft Publisher vloží strany tak, aby celkový počet bol násobkom čísla štyri, pretože z jedného hárka papiera budú štyri strany.

  Poznámka: Vaša brožúra sa vytlačí správne iba vtedy, keď je celkový počet strán násobkom čísla štyri. Nemusíte však umiestňovať obsah na všetky štyri vložené strany. Niektoré z nich môžete nechať prázdne.

Na začiatok stránky

Tlač brožúry alebo bulletinu

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlač v časti Tlačiareň vyberte tlačiareň, ktorá dokáže tlačiť na papier s veľkosťou 11 x 17 palcov (27,9 x 43,2 cm, tzv. tabloid).

 3. V časti Nastavenia vyberte tieto možnosti:

  • Tlačiť všetky strany

  • Brožúra preložená na bočnej strane

  • Tabloid alebo 11 x 17 (27,9 x 43,2 cm)

  • Na šírku (iba v programe Publisher 2010)

  • Manuálna obojstranná tlač, Preklopiť hárky na krátkom okraji alebo Tlač na oboch stranách, Preklopiť hárky na krátkom okraji

  Nastavenie tlačiarne

 4. Vyberte ľubovoľné ďalšie možnosti a potom publikáciu vytlačte kliknutím na tlačidlo OK.

Microsoft Office Publisher tlačí prvú a poslednú stranu na jednu stranu hárka papiera, druhú a predposlednú stranu na druhú stranu toho istého hárka a pokračuje v tomto postupe tak, ako je to tu zobrazené.

poradie tlače

Ak vaša tlačiareň nepodporuje obojstrannú tlač, Microsoft Publisher vytlačí prvú a poslednú stranu na jeden hárok papiera a druhú a predposlednú stranu na iný hárok papiera atď. Keď skopírujete strany chrbtom k sebe, preložíte ich a potom ich zopnete zošívačkou alebo zviažete, budú v správnom poradí. Ďalšou možnosťou je použiť manuálnu obojstrannú tlač.

Na začiatok stránky

Nastavenie brožúry alebo bulletinu

 1. Otvorte publikáciu, ktorú chcete vytlačiť ako skladanú brožúru.

 2. Na pracovnej table Formátovať publikáciu v časti Možnosti publikácie kliknite na položku Zmeniť veľkosť strany.

  Formátovanie publikácie

 3. V dialógovom okne Nastavenie strany v časti Veľkosti prázdnych strán kliknite na položku Brožúry, a potom na položku Brožúra vo forme listu 8,5 x 11".

  Listová brožúra

 4. V časti Vodiace čiary okraja podľa potreby zmeňte okraje.

  Vodiaca čiara okraja

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 7. V zozname Názov tlačiarne vyberte tlačiareň, ktorá dokáže tlačiť na papier s veľkosťou 11 x 17 palcov.

 8. Overte, či je v časti Papier vybratá veľkosť papiera 11 x 17 palcov.

 9. V časti Orientácia skontrolujte, či je vybratá možnosť Na šírku.

 10. V časti Možnosti tlače vyberte možnosť Brožúra preložená na bočnej strane.

  Brožúra, vybraté preloženie na bočnej strane

  Ak možnosť Brožúra preložená na bočnej strane nie je k dispozícii, vybratá veľkosť papiera môže byť príliš malá pre dané strany. Skontrolujte, či veľkosť papiera je dvojnásobkom veľkosti strany.

  V časti Ukážka môžete skontrolovať, ako sa budú dvojice strán zobrazovať pri tlači na hárok tabloid.

  Ukážka nastavenia tlače brožúry

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak sa zobrazí výzva na automatické vkladanie strán, kliknite na položku Áno. Microsoft Office Publisher vloží strany tak, aby celkový počet bol násobkom čísla štyri, pretože z jedného hárka papiera budú štyri strany.

  Poznámka: Vaša brožúra sa vytlačí správne iba vtedy, keď je celkový počet strán násobkom čísla štyri. Nemusíte však umiestňovať obsah na všetky štyri vložené strany. Niektoré z nich môžete nechať prázdne.

Na začiatok stránky

Tlač brožúry alebo bulletinu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 2. V dialógovom okne Tlač v časti Možnosti tlače, overte, či je vybratá možnosť Brožúra preložená na bočnej strane.

  Poznámka: Ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač (nazýva sa tiež duplexná tlač), skontrolujte, či sú v časti Možnosti obojstrannej tlače vybraté možnosti Obojstranne alebo Obojstranne, podľa krátkeho okraja.

 3. Vyberte ľubovoľné ďalšie možnosti a potom publikáciu vytlačte kliknutím na tlačidlo OK.

Microsoft Office Publisher tlačí prvú a poslednú stranu na jednu stranu hárka papiera, druhú a predposlednú stranu na druhú stranu toho istého hárka a pokračuje v tomto postupe tak, ako je to tu zobrazené.

poradie tlače

Ak vaša tlačiareň nepodporuje obojstrannú tlač, Microsoft Office Publisher vytlačí prvú a poslednú stranu na jeden hárok papiera a druhú a predposlednú stranu na iný hárok papiera atď. Keď skopírujete strany chrbtom k sebe, preložíte ich a potom ich zopnete zošívačkou alebo zviažete, budú v správnom poradí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×