Nastavenie a správa požiadaviek na prístup

Funkcia požiadavky na prístup umožňuje používateľom požiadať o prístup k obsahu, ktorý momentálne nemôžu zobraziť. Ako vlastník lokality môžete funkciu nakonfigurovať tak, aby sa vám vždy, keď niekto požiada o prístup na lokalitu, odošle e-mail. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či požiadavku schválite alebo zamietnete. Ak požiadavku schválite, budete môcť zadať aj konkrétnu úroveň povolenia, ktorú používateľovi priradíte.

Funkcia požiadavky na prístup funguje s príkazom Zdieľať na lokalitách. Ak niekto, kto nie je vlastníkom lokality (čiže používateľ bez úplnej kontroly nad lokalitou), použije príkaz Zdieľať, aby pozval iných ľudí, ktorí by si potom mohli lokalitu zobraziť, táto akcia vygeneruje vlastníkovi lokality požiadavku na prístup. Vlastník lokality potom môže požiadavku schváliť alebo zamietnuť, prípadne určiť úroveň povolení, ktorú priradí novému používateľovi.

Príkaz Zdieľať a funkcia požiadavky na prístup zjednodušujú proces správy prístupu používateľov k lokalite. Používatelia lokalít majú možnosť pozvať iných ľudí na spoluprácu na lokalitách (pokiaľ túto možnosť nevypnete), zatiaľ čo vlastníci lokalít majú absolútnu právomoc určiť, kto má prístup na tieto lokality a aké úrovne povolení sú používateľom priradené.

Čo vás zaujíma?

Zmena nastavení požiadaviek na prístup

Schválenie alebo zamietnutie požiadaviek na prístup na lokalitu

Správa pozvánok externých používateľov (iba v službe SharePoint Online)

Odstránenie pozvánok

Opätovné odoslanie pozvánky

Súvisiace úlohy

Zmena nastavení požiadaviek na prístup

V prvom kroku sa môžete rozhodnúť, či členovia vašich skupín lokality môžu pozvať nečlenov, aby mali prístup k obsahu lokality. Túto možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť.

Poznámka: Vypnutím možnosti povolenia zdieľania neskryjete ponuku Zdieľať, ale ak sa člen tímu pokúsi o zdieľanie, zobrazí sa chybové hlásenie.

Zapnutie alebo vypnutie zdieľania členmi tímu s nečlenmi   

 1. Prejdite na položky Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Povolenia lokality.

 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia povolení.

 3. Na karte Povolenia kliknite na položku Nastavenia žiadostí o prístup.

 4. V dialógovom okne Nastavenia žiadostí o prístup začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť členom zdieľať lokalitu aj jednotlivé súbory a priečinky. Pod ním uvedené začiarkavacie políčko Povoliť členom pozvať ostatných do skupiny členov lokality Tímová lokalita – členovia. Ak majú mať členovia možnosť zdieľať lokalitu, toto nastavenie musí byť povolené. bude automaticky začiarknuté alebo nezačiarknuté.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Snímka obrazovky s  dialógovým oknom Požiadavky na prístup

SharePoint Online

Panel žiadosti o prístup

SharePoint Server 2019

Vlastníci lokality môžu nastaviť funkciu požiadavky na prístup tak, aby sa im vždy, keď niekto požiada o prístup na lokalitu, odoslal e-mail.

Nastavenie požiadaviek na prístup   

 1. Prejdite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Povolenia lokality.

 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia povolení.

 3. Na karte Povolenia kliknite na položku Nastavenia žiadostí o prístup.

 4. V dialógovom okne Nastavenia požiadaviek na prístup, začiarknite políčko vedľa položky Povoliť požiadavky na prístup.

 5. V službe SharePoint Online si vyberte, či sa majú požiadavky na prístup odosielať členom skupiny Správca alebo Vlastníci alebo či chcete, aby sa posielali konkrétnemu používateľovi si distribučnému zoznamu. (Nezabudnite, že potvrdzovať alebo odmietať žiadosti o prístup môžu iba členovia skupiny Správca alebo Vlastníci.)

  Na serveri SharePoint Server 2019 pridajte e-mail pre konkrétneho používateľa alebo distribučný zoznam.

 6. V službe SharePoint Online môžete voliteľne pridať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí používateľom na stránke požiadavky na prístup.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Schválenie alebo zamietnutie požiadaviek na prístup na lokalitu SharePoint Online

 1. Prejdite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Požiadavky na prístup.

 3. V časti Požiadavky čakajúce na spracovanie vyhľadajte žiadosť, ktorú chcete aktualizovať, a kliknutím na tri bodky . . . otvorte ponuku.

 4. Ak plánujte požiadavku schváliť, v časti Povolenia vyberte úroveň povolení, ktorú chcete používateľovi priradiť. V prípade potreby môžete osobe požadujúcej prístup napísať správu. Môže vám to poslúžiť na zdokumentovanie svojho rozhodnutia.

 5. Kliknite na tlačidlo Schváliť alebo Odmietnuť.

  Tip:  Na zobrazenie žiadostí z minulosti kliknite na položku Zobraziť históriu.

Správa pozvánok externých používateľov (iba v SharePointe Online)

Ak ste zákazníkom služieb Microsoft Office 365 a používate SharePoint Online, môžete používať aj stránku Požiadavky na prístup a spravovať cez ňu pozvánky hostí odoslané používateľom, ktorí nemajú licencie na vaše predplatené služby Office 365.

Dôležité: Povolenie na používanie stránky požiadaviek na prístup má len používateľ, ktorý je správcom kolekcie lokalít, správcom spoločnosti alebo členom predvolenej skupiny vlastníkov lokality. Ak sa ale používateľ odstráni zo skupiny vlastníkov lokality a neskôr sa mu udelí povolenie na úplný prístup na lokalitu, používateľovi sa zamietne prístup na stránku požiadaviek na prístup. Informácie o riešení tejto situácie nájdete v téme Hlásenie „Prístup zamietnutý“ pri zobrazení zoznamu „Požiadavky na prístup“ v službe SharePoint Online.

Odstránenie pozvánok

Ak chcete odstrániť pozvánku, ktorú ste odoslali externému používateľovi, môžete ju ešte pred jej prijatím odvolať.

 1. Prejdite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Požiadaviky na prístup.

 3. Vyhľadajte osobu, ktorej pozvánku chcete odvolať, a kliknutím na tri bodky . . . otvorte ponuku.

 4. V okne vlastností kliknite na položku Odstrániť.

Ak už externý používateľ pozvánku prijal a vy chcete jeho povolenie na prístup odstrániť, odstráňte používateľa zo sharepointovej skupiny povolení, do ktorej ste ho priradili. Správca služieb Office 365 a správca SharePointu Online ho tiež môžu odstrániť zo zoznamu používateľov vášho prostredia.

Opätovné odoslanie pozvánky

Platnosť všetkých pozvánok odoslaných externým používateľom predvolene uplynie po 90 dňoch. Pozvánku môžete v rámci uvedenej lehoty 90 dní znovu odoslať, ale nepredĺži sa tým termín, do ktorého má pozývaná osoba odpovedať. Nie je možné znovu odoslať pozvánku s uplynutou platnosťou

Poznámka: Ak pozvaná osoba neprijme pozvanie do 90 dní a budete chcieť, aby táto osoba mala aj naďalej prístup na vašu lokalitu, je potrebné pozvánku odoslať znova.

 1. Prejdite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Požiadaviky na prístup.

 3. V časti Pozvánky pre hostí nájdite pozvánku, ktorú chcete opätovne odoslať, a kliknutím na tri bodky . . . otvorte ponuku.

 4. V časti Povolenie potvrďte, že vybratá skupina je skupinou povolení, do ktorej chcete pridať príjemcu pozvánky. Ak chcete vybrať inú skupinu, ako skupinu uvedenú v pôvodnej pozvánke, môžete to urobiť tu.

 5. Kliknite na položku Odoslať znova.

Pozrite tiež

Zdieľanie lokality

Porozumenie úrovniam povolení (SharePoint)

Zdieľanie súborov lokality SharePoint alebo priečinkov v službách Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×