Nastavenie a úprava typu údajov v diagramy databázového modelu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžeme si typov údajov ako pravidlá, ktoré obmedziť typ informácií, ktoré možno zadať do každého stĺpca tabuľky v databáze. Napríklad, ak chcete, aby nikto zadá názov poľa, ktoré má mať len dátumy, nastavte typu údajov daného poľa Typ údajov dátum. Typy údajov sú nastavené pre každý stĺpec, v okne Vlastnosti databázy, pri prvom vytvorení tabuľky.

Čo vás zaujíma?

Nastavenie typov údajov pre stĺpce v tabuľke modelu databázy

Môžete sa rozhodnúť prenosný a fyzické typy údajov

Zmeny, ktoré Nastavenie typov fyzické údajov je k dispozícii

Vytvoriť typ údajov definovaný používateľom

Nastavenie kolekcie typu stĺpca

Vytvorenie typu zložené údajov s tvarom typ

Priradenie typu zložené údajov stĺpca

Vytvorenie zadaná tabuľky

Nastavenie typov údajov pre stĺpce v tabuľke modelu databázy

 1. Dvojitým kliknutím tvar pre tabuľku, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete nastaviť typy údajov pre.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho typu údajov a zo zoznamu vyberte iný typ údajov.

Na začiatok stránky

Môžete sa rozhodnúť prenosný a fyzické typy údajov

Typov prenosných údajov sú všeobecne definované typy, ktoré priradiť typy podobné, kompatibilné fyzické údajov v systémoch inú databázu. Fyzické údajové typy sú typy údajov, ktoré podporuje cieľovej databázy. Napríklad, ak máte ovládač nastaviť ako prístup, je k dispozícii v programe Microsoft Office Access typy údajov sú k dispozícii ako typy fyzické údajov v modeli.

 1. Dvojitým kliknutím tvar pre tabuľku, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete nastaviť typy údajov pre.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Pod zoznamom stĺpcov, kliknite na položku prenosné údajové typy alebo typy fyzické údajov.

  • Typov prenosných údajov sú všeobecne definované typy, ktoré priradiť typy podobné, kompatibilné fyzické údajov v systémoch inú databázu.

  • Typy údajov fyzické vychádzajú z databázy ovládač nastaviť pre model. Ak chcete získať ďalšie informácie o typoch údajov pre svoj ovládač, nájdete v dokumentácii pre jej systému riadenia cieľovej databázy (DBMS).

Na začiatok stránky

Zmeny, ktoré Nastavenie typov fyzické údajov je k dispozícii

Systémy riadenia inú databázu podporujú rozličné fyzické typy údajov. Napríklad, ak máte ovládač nastaviť ako prístup, je k dispozícii v programe Access typy údajov sú k dispozícii ako typy fyzické údajov v modeli. Ak sa nezobrazuje typy údajov, ktoré by ste očakávali, musíte zmeniť ovládač, ktorý ste nastavili v dialógovom okne Možnosti ovládač.

Ak chcete použiť nastavenie typov údajov pre DBMS v modeli, nastavte ovládače na systému v dialógovom okne Možnosti ovládača.

 1. Určiť, ktorý ovládač databázy nastavená na diagram.

  • Dvakrát kliknite na tabuľku a v okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

  • Pozrite sa nižšie do zoznamu stĺpce, vedľa možnosti pre prenosný a fyzické typy údajov.

  • Poznámka: cieľovej databázy systému správy, ktorý je uvedený v zátvorkách.

 2. Zmena cieľovej databázy ovládač.

  • V ponuke databázy, ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku ovládače.

  • Na karte ovládače vyberte ovládač programu Visio pre vášho systému správy cieľovej databázy.

  • Kliknite na položku Nastavenie a začiarknite políčko pre príslušný ovládač ODBC.

Na začiatok stránky

Vytvoriť typ údajov definovaný používateľom

Typy vlastných údajov, ktoré môžete vytvoriť a opätovné použitie v databázového modelu sú vytvorené v sú typy údajov definované používateľom. To môže vyskytnúť, napríklad ak tabuľka obsahuje stĺpec Typ údajov number na sledovanie aktív. Ale viete, že sa môže byť zmien od viacerých na sledovanie systému znak na základe aktív. Ak používate typ údajov definovaný používateľom, zmeniť jeho vlastnosti z čísla znak je kedykoľvek. Toto sa zmení všetky ovplyvnených stĺpcov s týmto typom, ale nemení ostatných stĺpcov, ktoré majú typ údajov number.

 1. V ponuke databáza kliknite na položku Používateľom definované typy.

 2. V dialógovom okne Používateľom definované typy, kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Add New User-Defined typ, zadajte názov.

 4. Ako základ svojho nového typu údajov v existujúceho typu údajov, začiarknite políčko Kopírovať z a potom vyberte názov existujúceho typu údajov definovaný používateľom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Určenie vlastností typu prenosných údajov pre daný typ údajov.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie kolekcie typu stĺpca

Typy kolekcie Povoliť viaceré hodnoty v poli uložený. Napríklad ak máte tabuľku s informáciami o hudbe, môžete typ kolekcie stĺpca s klasický, obľúbené a ľudová. Typy kolekcie môžete optimalizovať databázy pomocou uloženia údajov v jednej jednotke, namiesto použitia cudzích kľúčov a sekundárne tabuľky.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku so stĺpcom, ktorý chcete zadať ako typ kolekcie.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

 3. Kliknite na stĺpec, ktorý chcete nastaviť ako typ kolekcie, a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti stĺpca, kliknite na kartu Kolekcie a potom vyberte niektorú z nasledujúcich typov kolekcie:

  • Neusporiadané neopakujúce skupinu hodnôt (súbor) Umožňuje populácie inštancie pole v stĺpci a máte viacero hodnôt, ale každý hodnota musí byť jedinečná. Hodnoty nemá žiadne priradené zoradenia kritériá; Preto sú neusporiadané.

  • Si objednali balík skupinu hodnôt (zoznam) Vytvorí objednaných kolekciu prvkov umožňujúce duplicitné prvky. Každý prvok v kolekcii má umiestnenie. Umiestnenie je pozícia hodnotu prístupné. Pretože dve hodnoty môže byť rovnaké, ktoré sú rozdelené podľa ich radové pozície.

  • Nezoradený, opakujúcou sa skupinou hodnôt (Multiset) Vytvorí Množina prvkov, ktoré môžu mať duplicitné hodnoty. Prvky nemajú radové pozície.

 5. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno vlastnosti stĺpca.

Na začiatok stránky

Vytvorenie typu zložené údajov s tvarom typ

Šablóna Diagram modelu databázy podporujú modely relačné a objekt relačnej databázy, aby ste mohli pracovať s oboch typov údajov jednoduché a zložené. Typy údajov jednoduché, používané v relačných a objekt relačnej databázy, podpory údajov hodnôt do jednotlivých stĺpcov. Objekt relačné databázy podporujú aj typy zložené údajov, v ktorom stĺpec môže obsahovať viaceré hodnoty alebo poliach; každé pole môže mať iný typ údajov. Napríklad môže definovať adresu ako typ zložené údajov, ktorý obsahuje stĺpce pre ulica, mesto, štát a PSČ.

 1. Presuňte tvar typu z Objektu relačné vzorkovnice do diagramu modelu databázy.

 2. Dvakrát kliknite na Typ tvar, ktorý chcete otvoriť okno Vlastnosti databázy a potom v časti kategórie kliknite na položku polia.

 3. Kliknite na prázdny riadok a začnite písať nový Názov fyzické postup pri pridaní poľa.

 4. Zadajte typ údajov zadaním alebo výberom niektorej zo zoznamu pre dané pole.

 5. Ak chcete zabrániť nulových hodnôt, začiarknite políčko v stĺpci Req by.

 6. Ak chcete určiť Typ ako pomenované, Distinct alebo doménu, v časti kategórie kliknite na položku definícia.

 7. Vyberte požadované možnosti:

  • Typ riadka s názvom Vyberte položku môžete určiť typ nie je alias iného typu.

  • Zadajte jedinečné Vyberte položku môžete určiť, či typ je založený na iný typ a má rovnaké zastúpenie ako typ, na ktoré vychádza z hodnoty, ale je úplne odlišný typ.

   Ak vyberiete túto možnosť, nebudú môcť vybrať možnosti v kategórii polia.

  • Domény Vyberte, ak chcete určiť typ aliasu iný typ; je to indirect vyjadrenie rovnakého typu.

   Ak vyberiete túto možnosť, ak možnosť typ kolekcie aliasu k dispozícii a nebudú môcť vybrať možnosti v kategórii polia.

  • Typ kolekcie aliasu (zobrazujú sa iba v prípade, že je vybratá možnosť domény) Vyberte možnosť určiť, či hodnota atribútu je kolekcia jednej hodnoty, nastavenie, zoznam alebo viacerými súbor. V relačných databázach, všetky typy atribútov kolekcie sú jednotlivé hodnoty. Relačné databázy objekt umožňujú zadať ďalšie kolekcie typov.

Na začiatok stránky

Priradenie typu zložené údajov stĺpca

Ak vytvárate zložené typ s tvarom typu môžete priradiť na stĺpec, tým definuje stĺpci majú všetky stĺpce typu. Napríklad máte tabuľky so stĺpcami ID, názov, adresu, kde sa nachádza adresa typu zložené stĺpcov ulica, mesto, štát a PSČ.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku, v ktorom chcete použiť typ údajov zložené.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho typu údajov a zo zoznamu vyberte iný.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zadaná tabuľky

Ak vytvárate zložené typ s tvarom typu môžete priradiť k tabuľke tým definuje všetkých stĺpcov v tabuľke, podľa typu. Napríklad, ak máte typu so stĺpcami jedna, dva a tri, v tabuľke môžete priradiť daný typ a tabuľka automaticky obsahuje tieto stĺpce.

Poznámka: To môže byť vykonané iba s prázdnu tabuľku.

 1. Presuňte tvar entít diagram modelu.

 2. Dvakrát kliknite na tabuľku a v okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku definícia.

 3. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho typu údajov a zo zoznamu vyberte iný.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×