Nastavenie šablóny súboru pre knižnicu dokumentov alebo formulárov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri vytváraní knižnice dokumentov alebo formulárov môžete nastaviť predvolenú šablónu súborov pre túto knižnicu. Keď používateľ vytvára nový súbor v knižnici, v príslušnom programe sa otvorí predvolená šablóna. V knižnici dokumentov môžete napríklad nastaviť šablónu programu Microsoft Office Word 2010. Keď používateľ vytvorí nový súbor v tejto knižnici dokumentov, šablóna sa otvorí v programe Word.

Ak chcete zadať ďalšie nastavenia alebo poskytnúť predvolený obsah, ktorý sa zobrazí v každom novom súbore, ako napríklad preferovaný prehľad pre návrh marketingovej kampane alebo oficiálne vyhlásenie v päte stránky, do šablóny môžete pridať aj tieto informácie.

Čo vás zaujíma?

Informácie o šablónach súborov v knižnici dokumentov alebo formulárov

Typy súborov môžete alebo nemôžete uložiť v knižnici lokality SharePoint

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny súborov

Umiestnenie šablón súborov uložených v knižnici

Vytvorenie šablóny formuláru pre knižnicu formulárov

Použitie typov obsahu na nastavenie dokumentu alebo šablóny knižnice formulárov

Nastavenie predvolenej šablóny súborov pri vytváraní knižnice dokumentov alebo formulárov

Zmena predvolenej šablóny súborov pre knižnicu dokumentov alebo formulárov

Úprava predvolenej šablóny súborov

Zadanie vlastnej šablóny súborov

Informácie o šablónach súborov v knižnici dokumentov alebo formulárov

Pri vytváraní knižnice dokumentov alebo formulárov môžete nastaviť predvolenú šablónu súborov pre túto knižnicu. Keď používateľ vytvára nový súbor v knižnici, v príslušnom programe sa otvorí predvolená šablóna. V knižnici dokumentov môžete napríklad nastaviť šablónu programu Microsoft Office Word 2010. Keď používateľ vytvorí nový súbor v tejto knižnici dokumentov, šablóna sa otvorí v programe Word.

Ak chcete zadať ďalšie nastavenia alebo poskytnúť predvolený obsah, ktorý sa zobrazí v každom novom súbore, ako napríklad preferovaný prehľad pre návrh marketingovej kampane alebo oficiálne vyhlásenie v päte stránky, do šablóny môžete pridať aj tieto informácie.

Na začiatok stránky

Typy súborov, ktoré je možné uložiť v knižnici lokality SharePoint

V závislosti od súboru v knižnici sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie:

Súbory kompatibilné s technológiami lokality SharePoint    Pre používateľa na vytvorenie súboru pomocou príkazu nový v knižnici dokumentov, súbor šablóny musí byť vytvorený z programu, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad Microsoft Office Word 2010. Pri vytváraní nového súboru v knižnici formulárov, ako predvolený program môže byť buď programu na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad Microsoft InfoPath 2010.

Iné programové súbory    Pre iné programy, stále môžete uložiť a spravovanie súborov v knižnici. Ale namiesto priamo pri vytváraní súboru z knižnice dokumentov, môžete vytvoriť súbor v programe balíka a potom ho pridať do knižnice.

Blokované programové súbory    Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré typy programových súborov, napríklad .exe, blokované ukladali v knižnici.

Ďalšie informácie o blokovaných typoch súborov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny súborov

Dva typy knižníc, v ktorých sa používajú šablóny, sú knižnice dokumentov a formulárov

Knižnice dokumentov    Použijete knižnice dokumentov na ukladanie a správu rôzne typy súborov, vrátane dokumentov, tabuľkových hárkov, prezentácií, textových súborov a ďalších typov súborov. Knižnice dokumentov je často najčastejšie umiestnenie na lokalite, kde môžete vytvárať, zhromaždenie, aktualizovať, a spravovať súbory s členmi tímu a zdieľať s kolegami v rámci vášho podniku. Knižnice dokumentov môžete použiť ako odkladací priestor všeobecných súborov. Alebo môžete použiť knižnice dokumentov na konkrétny účel, napríklad marketingový tím môže mať vlastnú knižnice dokumentov na plánovanie materiály, správy a publikácie.

Knižnice formulárov    Knižnica formulárov poskytuje jednoduchý spôsob, ako môžete na zdieľanie a sledovanie formulárov založených na XML, ktoré sa používajú na zhromažďovanie informácií. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu formulárov pre formuláre vyúčtovania výdavkov vášho oddelenia. Šablóny formulára na vyúčtovanie výdavkov sú uložené ako predvolenej šablóny súborov v knižnici formulárov. Vždy, keď niekto vytvorí vyúčtovania výdavkov, ich otvorte šablónu ako prázdny formulár, ktorý obsahuje rozloženie, polí a výpočty vyúčtovanie výdavkov. Keď niekto vyplní formulár, výdavky na správu údajov (a len údaje) sa uloží ako súbor XML v knižnici formulárov. Oddelením údaje z formulára, je oveľa jednoduchšie spracovať každý vyúčtovanie výdavkov oddelene od iných systémov, zlúčiť údaje alebo ich exportovať na ďalšie spracovanie a analýzy.

Na začiatok stránky

Umiestnenie šablón súborov uložených v knižnici

Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súborov, je uložená v priečinku Formuláre v knižnici.

Otvorte knižnicu v programe Windows Prieskumník zobrazíte Formulárepriečinok, ktorý obsahuje šablónu súborov pre knižnicu.

Obsah priečinka Priečinky v knižnici dokumentov

V predvolenom nastavení má knižnica dokumentov šablónu súborov s názvom template.dotx, tento súbor však môžete zmeniť podľa potreby. Ak chcete zadať inú šablónu, vytvorte ju najprv v programe, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010, ako je napríklad program Office Word 2010, a potom ju uložte do priečinka Formuláre v knižnici. Následne z knižnice zadajte adresu vlastnej šablóny.

V predvolenom nastavení obsahuje knižnica formulárov súbor zástupného symbolu s názvom template.xml, ktorý je potrebné nahradiť vytvorenou šablónou formuláru.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny formuláru pre knižnicu formulárov

Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť šablónu v knižnici formulárov, môžete použiť program na navrhovanie formulárov formátu XML, ktorý je kompatibilný so službami SharePoint 2010, ako napríklad program Microsoft Office InfoPath 2010. Použitie programu na navrhovanie formulárov má viacero ďalších výhod. Ak použijete napríklad program Office InfoPath 2010, môžete vykonať tieto činnosti:

 • vytvoriť knižnicu formulárov a šablónu priamo v programe InfoPath,

 • jednoduchšie upraviť a opätovne publikovať šablónu formuláru v knižnici formulárov,

 • zlúčiť jednotlivé údajové súbory XML vytvorené z niektorých šablón formulárov na ďalšie spracovanie,

 • zvýšiť úroveň polí údajov XML na stĺpce knižnice v knižnici formulárov.

Keď používateľ vytvára formulár, otvorí sa v predvolenom programe na navrhovanie formulárov, ktorý je kompatibilný so službami SharePoint 2010 v klientskom počítači používateľa. Ak nie je nainštalovaný žiaden kompatibilný program, formulár možno otvoriť v prehliadači, ak je tak navrhnutý. Môžete určiť, aby sa formulár navrhnutý na otvorenie v prehliadači vždy otváral v prehliadači. Predvolené správanie môžete zmeniť v nastavení Otváranie dokumentov v prehliadači v rozšírenom nastavení knižnice.

Na začiatok stránky

Použitie typov obsahu na nastavenie šablón knižnice dokumentov alebo formulárov

Ak sú povolené viaceré typy obsahu, pričom pre tieto typy obsahu sú zadané šablóny, v knižnici sa používajú šablóny určené typmi obsahu, nie predvolenou šablónou dokumentu. Ak chcete v takom prípade upraviť šablóny pre knižnicu, musíte zmeniť typy obsahu.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolenej šablóny súborov pri vytváraní knižnice dokumentov alebo formulárov

Poznámka:  Nastavenie šablóny pre knižnicu dokumentov alebo formulárov vyžaduje povolenia s úplným prístupom.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete vytvoriť knižnicu.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na položku Vytvoriť.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica dokumentov alebo na položku Knižnica formulárov.

 4. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

  Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

 5. Do poľa Popis zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

  Popis sa zobrazí v hornej časti stránky knižnice pod názvom knižnice. Ak plánujete umožniť prijímanie obsahu do knižnice prostredníctvom e-mailu, môžete do popisu pridať aj e-mailovú adresu knižnice, aby ju používatelia mohli jednoducho nájsť.

 6. Ak chcete pridať prepojenie na túto knižnicu na panel Rýchle spustenie, overte, či je v sekcii Navigácia vybratá možnosť Áno.

 7. V časti Dokument \endash história verzií kliknite na tlačidlo Áno ak chcete, aby sa pri každom vrátení súboru do knižnice vytvorila verzia alebo záložná kópia súboru.

 8. V časti Šablóna dokumentu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Knižnice dokumentov    Zadajte typ súboru, ktorá sa použije ako šablónu pre nové súbory v knižnici dokumentov. Tieto typy súborov sú k dispozícii v predvolenom nastavení:

  • žiadne,

  • dokument programu Microsoft Word 97-2003,

  • hárok programu Microsoft Excel 97-2003,

  • prezentácia programu Microsoft PowerPoint 97-2003,

  • dokument programu Microsoft Word,

  • hárok programu Microsoft Excel,

  • prezentácia programu Microsoft PowerPoint,

  • poznámkový blok programu Microsoft OneNote 2010,

  • webová stránka programu Microsoft SharePoint Designer,

  • základná stránka,

  • stránka webových častí.

   Knižnica formulárov    Vyberte šablónu formulára, ktorý chcete zadať ako typ formulára pre všetky formuláre v knižnici.

 9. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Zmena predvolenej šablóny súborov pre knižnicu dokumentov alebo formulárov

Predvolenú šablónu môžete zmeniť dvoma spôsobmi:

 • Ak má knižnica dokumentov alebo formulárov predvolenú šablónu súboru pre program kompatibilný so službami SharePoint 2010, predvolenú šablónu môžete upraviť.

 • V iných programoch nemôžete predvolenú šablónu upravovať priamo, ale novú šablónu súboru môžete skopírovať do priečinka Formuláre v knižnici na zadanie predvolenej šablóny.

Na začiatok stránky

Úprava predvolenej šablóny súboru

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu, pre ktorú chcete upraviť predvolenú šablónu.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje knižnice kliknite na kartu Knižnica a potom v skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 4. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 5. V časti Šablóna dokumentu pod položkou Adresa URL šablóny kliknite na položku Upraviť šablónu. Nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

  Knižnice dokumentov    Šablóna sa otvorí v aplikácii, ktorý je kompatibilný s programom SharePoint 2010 a ktorá je priradená k typu súboru aktuálnej šablóny. Napríklad Office Word 2010 sa otvorí, ak je predvolená šablóna Šablóna programu Word alebo Office Excel 2010 sa otvorí, ak je predvolená šablóna pracovného hárka programu Excel.

  Knižnica formulárov    Šablóna sa otvorí v programe kompatibilnom so SharePointom 2010, buď založených na XML programe na navrhovanie formulárov, ako je napríklad Microsoft Office InfoPath 2010 alebo v editore XML.

  Poznámka: Ak už používatelia na lokalite vyplnili formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóne, zvážte, ako môžu zmeny v šablóne tieto formulára ovplyvniť. Napríklad pridanie poľa, ktoré musia používatelia povinne vyplniť, môže spôsobiť chyby v pôvodných formulároch, ktoré boli vyplnené pred pridaním poľa.

 6. Vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte. Ak už nepotrebujete, aby bol program otvorený, zatvorte ho alebo prepnite na lokalitu.

 7. V závislosti od programu na navrhovanie formulárov môže byť potrebné v programe znova publikovať šablónu do knižnice na lokalite.

 8. Na lokalite, v dolnej časti stránky Rozšírené nastavenie knižnice dokumentov alebo Rozšírené nastavenie knižnice formulárov, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zadanie vlastnej šablóny súborov

 1. Vytvorte a uložte vlastnú šablónu v programe, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint 2010. Zapamätajte si jej umiestnenie a potom prepnite na lokalitu služby SharePoint 2010.

 2. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu, pre ktorú chcete zadať vlastnú šablónu.

 3. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica a v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Windows Prieskumník.

 5. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte vlastnú šablónu, ktorú ste vytvorili.

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 7. Stláčajte tlačidlo Dozadu, kým sa nevrátite späť do knižnice, a potom otvorte priečinok Formuláre tak, že naň kliknete.

 8. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 9. Zavrite program Windows Prieskumník a vráťte sa do knižnice na lokalite.

 10. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 11. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 12. V časti Šablóna dokumentu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Knižnice dokumentov    Zadajte adresu vlastnej šablóny do poľa Adresa URL šablóny. Umiestnenie je webová adresa šablóny na lokalite vzhľadom na názov lokality. Napríklad, ak je vodotlač.dotx šablóny a môžete pridať do formulárov priečinka Zdieľané dokumenty, knižnice dokumentov, napíšte takto:

  Zdieľané dokumenty/Formuláre/Vodotlač.dotx

  Knižnica formulárov    Zadajte adresu vlastnú šablónu, ktorú chcete použiť v poli Adresa URL šablóny. Umiestnenie je webová adresa šablóny na lokalite vzhľadom na názov lokality. Napríklad, ak šablóna nazýva objednávky.XML a môžete pridať do priečinka Formulárenákupy knižnice formulárov, napíšte nasledovné:

  Nákupy/Formuláre/Objednávky.xsn

  Poznámka:  Ak nastavenie v poli Šablóna dokumentu nie je k dispozícii, správca pravdepodobne nastavil viaceré typy obsahu. Ak chcete overiť, či sú povolené viaceré typy obsahu, skontrolujte, či je v časti Typy obsahu, ktorá sa nachádza nad časťou Šablóny dokumentov, v časti Povoliť spravovanie typov obsahu? vybratá možnosť Áno. Ak je vybratá táto možnosť, je potrebné upraviť typ obsahu šablóny.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×