Nastavenie šablóny pre knižnicu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri vytvorení knižnice dokumentov môžete nastaviť šablónu, ktorá spustí prislúchajúci program keď používateľ vytvára nový dokument z knižnice. Môžete tiež zadať vlastné šablóny pre knižnice dokumentov a knižnice formulárov.

Prehľad

Zadanie predvoleného typu súboru pri vytvorení knižnice

Úprava predvolenej šablóny

Zadanie vlastnej šablóny

Prehľad

Keď používateľ vytvorí nový súbor v knižnici dokumentov, predvolená šablóna otvorí zadaný program s prázdnou šablónou.

Ak má knižnica predvolenú šablónu, je uložená v priečinku Formuláre v knižnici. Môžete však použiť vlastnú šablónu, ak chcete zadať nastavenia alebo poskytnúť predvolený obsah, ktorý sa zobrazí v každom súbore, ako napríklad vyhlásenie v päte.

Aby používateľ mohol vytvoriť súbor v knižnici príkazom Nový, musí byť šablóna z programu, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako napríklad program Microsoft Office Word 2007. Ak program, ktorý chcete použiť, nie je kompatibilný, stále môžete vo väčšine prípadov dokument uložiť a spravovať v knižnici. Namiesto vytvorenia súboru z knižnice dokumentov môžete dokument vytvoriť vo vašom programe a potom ho pridať do knižnice. Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré typy na lokalite služby Windows SharePoint Services blokované.

Keď vytvoríte nový súbor v knižnici formulárov, predvoleným programom bude editor XML kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0. Zmenou rozšíreného nastavenia knižnice však môžete určiť, aby sa súbor otváral v prehľadávači. Ďalšie informácie o vytvorení knižnice formulárov nájdete v prepojeniach, ktoré sú uvedené v časti Pozrite tiež.

Ak sú povolené viaceré typy obsahu a šablóny sú určené pre tieto typy obsahu, Knižnica používa šablóny, ktoré sú určené podľa typov obsahu. Namiesto zmeny nastavení šablóny pre knižnicu, musíte zmeniť typy obsahu. Prepojenia na ďalšie informácie o typoch obsahu nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zadanie predvoleného typu súboru pri vytvorení knižnice

U knižníc dokumentov si môžete vybrať z typov stránok a programov, ktoré sú kompatibilné so službou Windows SharePoint Services. V prípade knižníc formulárov závisí táto možnosť od toho, či sú nainštalované editory XML alebo návrhové programy formulárov založené na XML kompatibilné so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad Microsoft Office InfoPath 2007.

 1. Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

  Tip: Vo väčšine prípadov je možné použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla namiesto vykonania tohto kroku.

 1. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica dokumentov alebo na položku Knižnica formulárov.

  1. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

   Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

  1. Do poľa Popis zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

   Popis sa zobrazí v hornej časti stránky knižnice pod názvom knižnice. Ak plánujete umožniť prijímanie obsahu do knižnice prostredníctvom e-mailu, môžete do popisu pridať aj e-mailovú adresu knižnice, aby ju používatelia mohli jednoducho nájsť.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na túto knižnicu na panel Rýchle spustenie, overte, či je vybratá možnosť Áno v sekcii Navigácia.

 3. V časti Dokument – história verzií kliknite na tlačidlo Áno ak chcete, aby sa pri každom vrátení súboru do knižnice vytvorila verzia alebo záložná kópia súboru.

 4. V časti Šablóna dokumentu zadajte typ súboru, ktorý sa má použiť ako šablóna pre nové súbory v tejto knižnici dokumentov.

 5. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Úprava predvolenej šablóny

Podľa nasledujúceho postupu postupujte v prípade, ak vaša knižnica nepoužíva viaceré typy obsahu. Ak vaša knižnica používa typy obsahu, musíte upraviť šablóny pre každý typ obsahu.

Predvolená šablóna pre knižnicu dokumentov je umiestnená v priečinku Formuláre. V mnohých prípadoch sa nazýva template.doc, pokým ste nezmenili predvolený typ súboru.

Ak používate program, ktorý nie je kompatibilná s Windows SharePoint Services 3.0, nie je možné upraviť predvolenú šablónu, ale môžete nahrať a zadať vlastnú šablónu, ktorá je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, ako napríklad Microsoft Office Word 2003. Ďalšie informácie nájdete v téme Zadanie vlastnej šablóny v tomto článku.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov.

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. Kliknite v časti Šablóna dokumentu pod položkou Adresa URL šablóny na položku Upraviť šablónu.

  Šablóna sa otvorí v programe kompatibilnom so službou Windows SharePoint Services 3.0, ktorý je priradený k typu súboru aktuálnej šablóny. Program Office Word 2007 sa napríklad otvorí, ak je predvolená šablóna šablónou programu Word, program Microsoft Office Excel 2007 sa zasa otvorí v prípade, ak je predvolená šablóna pracovným hárkom programu Excel.

 5. Vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte. Ak už nepotrebujete, aby bol program otvorený, zatvorte ho alebo sa prepnite na lokalitu SharePoint.

 6. Kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti stránky Rozšírené nastavenia knižnice dokumentov na lokalite SharePoint.

Na začiatok stránky

Zadanie vlastnej šablóny

Ak chcete zadať vlastnú šablónu, vytvorte ju najprv v programe, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako napríklad v programe Office Word 2007, a potom ju uložte do priečinka Formuláre v knižnici. Následne z knižnice zadajte adresu vlastnej šablóny.

Predvolená šablóna pre knižnicu dokumentov je umiestnená v priečinku Formuláre. Väčšinou sa nazýva template.doc, pokým ste nezmenili predvolený typ súboru.

 1. Vytvorte a uložte vlastnú šablónu v programe, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0. Zapamätajte si jej umiestnenie a potom prepnite na lokalitu služby Microsoft Windows SharePoint Services.

 2. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 3. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku Otvoriť v programe Windows Prieskumník.

 4. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte vlastnú šablónu, ktorú ste vytvorili.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 6. Stláčajte tlačidlo Dozadu, kým sa nevrátite späť do knižnice, a potom otvorte priečinok Formuláre tak, že naň kliknete.

 7. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 8. Zavrite program Windows Prieskumník a vráťte sa do knižnice na lokalite.

 9. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov.

 10. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 11. V časti Šablóna dokumentu zadajte do poľa Adresa URL šablóny adresu vlastnej šablóny. Umiestnenie je webovou adresou šablóny na lokalite SharePoint, relatívne k názvu lokality. Ak sa vaša šablóna volá napríklad Vodotlač.dotx a pridáte ju do priečinka Formuláre knižnice Zdieľané dokumenty, zadajte /Zdieľané dokumenty/Formuláre/Vodotlač.dotx do poľa Adresa URL šablóny.

  Ak nie je v poli Šablóna dokumentu dostupné nastavenie, možno správca nastavil viaceré typy obsahu. Ak chcete overiť, či sú povolené viaceré typy obsahu, skontrolujte, či je v sekcii Typy obsahu v časti Povoliť spravovanie typov obsahu? zvolená možnosť Áno.

Poznámka: Ak sú povolené viaceré typy obsahu, prispôsobte šablónu pre každý typ obsahu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×