Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí

Posledná aktualizácia: október 2017

Tento článok je určený pre správcov IT, ktorí plánujú nasadenie ďalšej generácie synchronizačného klienta pre OneDrive for Business pre svojich používateľov služby OneDrive for Business v pracovnom alebo školskom prostredí. Ak si chcete nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business nainštalovať sami, stiahnite si ho a prečítajte si článok Začíname pracovať s novým synchronizačným klientom pre OneDrive vo Windowse.

Obsah tohto článku:

Softvérové požiadavky

Nový synchronizačný klient pre OneDrive for Business (OneDrive.exe) je podporovaný v systéme:

Nový synchronizačný klient pre OneDrive for Business ešte nepodporuje lokálne inštancie služby OneDrive for Business (ak vaša organizácia nemá predplatné na Office 365) alebo správu prístupových práv k informáciám. Ďalšie informácie o obmedzeniach nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business nájdete v téme Obmedzenia pri synchronizácii súborov a priečinkov pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

Plánovanie

Ak používatelia nastavili nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, stiahne všetko, čo sa nachádza v ich OneDrive. Prenos veľkého počtu súborov môže mať nepriaznivý vplyv na výkon siete. Odporúčame použiť fázové uvedenie služby s cieľom vyhnúť sa problémom pri nasadení pre veľký počet používateľov.

Ďalšie veci, ktoré sa odporúča zvážiť:

 • Skorá identifikácia potenciálnych kritických miest – zvážte špeciálne opatrenia pre skupiny používateľov, ktorí majú veľké množstvo veľkých súborov. Používatelia z video oddelenia môžu mať napríklad veľké množstvo veľkých videosúborov, ktoré potrebujú tiež synchronizovať v službe OneDrive. Môžete zvážiť, či ich z tohto dôvodu nepožiadať o synchronizáciu súborov v čase nízkej sieťovej prevádzky.

 • Monitorovanie výkonu – ak realizujete uvedenie služby vo fázach, monitorujte počas prvej fázy úroveň sieťového prenosu. Získané informácie vám pomôžu príslušným spôsobom prispôsobiť ďalšie fázy uvedenia služby.

 • Komunikácia uvedenia služby je kľúčová – presvedčte sa, že používatelia rozumejú tomu, čo je z ich strany potrebné vykonať, aby sa dodržal plán nasadenia. Pred začiatkom uvedenia služby im môžete povedať, čo je potrebné urobiť po zobrazení okna nastavenia služby OneDrive a na koho sa obrátiť, ak narazia na problém.

Prehľad procesu nasadenia

V procese sú tri kroky:

 1. Nainštalujte OneDrive.exe do počítačov používateľov.

 2. Spustite procesy OneDrive a voliteľne vyzvite používateľov na prihlásenie sa pomocou pracovného alebo školského konta.

 3. Nastavte okruh pre aktualizácie (voliteľné).

Dôležité : Ak vaši používatelia v súčasnosti používajú synchronizačného klienta pre OneDrive for Business (Groove.exe) a chcete, aby prešli na nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, pred pokračovaním si pozrite tému Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

Krok 1: Inštalácia OneDrive.exe

Vo väčšine prípadov môžete nasadiť nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business tak, akoby ste tradične inštalovali aplikácie v zariadeniach vo svojej organizácii. Znalosť nástrojov na podnikové nasadenie, akými sú System Center Configuration Manager (SCCM), ktoré umožňujú nasadzovanie súborov .exe a úpravu lokálnych systémových databáz Registry, vám bude užitočná pri nasadení pre veľký počet používateľov.

Skontrolujte, či používatelia už majú nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business.

Ak počítače vo vašej organizácii používajú Windows 10, majú už nainštalovaného nového synchronizačného klienta. Ak máte počítače s nainštalovaným balíkom Office 2016 alebo Office 2013 (pre študentov a domácnosti, pre podnikateľov, Professional, Personal, Home alebo University), tiež môžu mať nového synchronizačného klienta. Inštalácia balíka Office sa vzťahuje na počítač, zatiaľ čo inštalácia služby OneDrive sa vzťahuje na používateľa. Ak plánujete nasadenie balíka Office pre svoju organizáciu, budete musieť nasadiť OneDrive.exe na jednotlivých počítačoch zvlášť pre ďalších používateľov.

Nasadenie nastavení spravovania

Ak chcete v počítačoch v doméne nastaviť kľúče databázy Registry, nainštalujte si službu OneDrive a skopírujte súbory OneDrive.admx a OneDrive.adml z adresára %localappdata%\Microsoft\OneDrive\číslo zostavy\adm\ do svojho centrálneho ukladacieho priestoru skupinovej politiky. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení klienta synchronizácie OneDrivu.

Použitie nástroja System Center Configuration Manager na nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Ak chcete na nasadenie použiť nástroj Microsoft System Center Configuration Manager, môžete inštalačný program OneDriveSetup.exe pre Windows uložiť a zdieľať v lokálnej sieti. Stiahnutie inštalačného programu OneDriveSetup.exe pre Windows. Ďalšie informácie o správe aplikácií v Správcovi konfigurácie.

Tip : Vyskúšajte vzorový balík SCCM. Aktualizujte iba cestu k súboru OneDrive.exe a vlastníka aplikácie.

Ak chcete nainštalovať nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business vo Windowse, pomocou nástroja System Center Configuration Manager spustite tento príkaz:

Execute <cesta_k_suboru_exe>\OneDriveSetup.exe /silent

(kde cesta_k_suboru_exe je umiestnenie v lokálnom počítači alebo dostupnom zdieľanom mieste v sieti).

Poznámky : 

 • Tento príkaz musí byť spustený pri prihlásení používateľa a s povoleniami správcu. Musí byť spustený pre každého používateľa v počítači.

 • Ak ste spustili príkaz bez parametrov príkazového riadka, používatelia uvidia stav inštalácie. Po inštalácii súbor OneDriveSetup.exe automaticky spustí súbor OneDrive.exe a používateľom sa zobrazí okno nastavenia služby OneDrive. Ak spustíte príkaz s parametrom /silent, OneDrive.exe nainštaluje transparentne a okno nastavenia služby OneDrive sa nezobrazí. Súbor OneDrive.exe budete musieť spustiť s ďalším príkazom. Ak chcete ovládať spustenie služby OneDrive vo svojej organizácii, odporúčame vám používať parameter /silent.

Inštalačný program nainštaluje spustiteľný súbor služby OneDrive do adresára %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Krok 2: Pomoc používateľom pri prihlásení

OneDrive nepodporuje jediné prihlásenie pomocou existujúcich poverení Office alebo Windows, ale používateľom môžete pomôcť pri prihlásení do synchronizačného klienta nasledujúcimi spôsobmi:

 • Túto URL adresu použite na spustenie nastavenia služby OneDrive v počítačoch používateľov. Keď používatelia kliknú na spustenie nastavenia, zobrazí sa okno prihlásenia pre používateľov, kde môžu zadať e-mailovú adresu.

  odopen://launch

 • Nasledujúcu URL adresu použite spolu s e-mailovou adresou každého používateľa na spustenie nastavenia a vyplnenie e-mailových adries používateľov v prihlasovacom okne.

  odopen://sync?useremail=emailpouzivatela@organizacia.com

 • Spustite nasledujúci príkaz pomocou skriptu v nástroji System Center Configuration Manager (SCCM): %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Spustí sa proces služby OneDrive. Ak používatelia nenastavili žiadne kontá, zobrazí sa okno nastavenia služby OneDrive. Ak chcete, aby sa okno nastavenia služby OneDrive zobrazilo špecificky pre používateľov, ktorí ešte nenastavili žiadne konto nájomníka služieb, použite parameter príkazového riadka /configure_business:<tenantId>

Poznámky : 

Krok 3: Nastavenie okruhu pre aktualizácie (voliteľné)

Ak chcete oneskoriť aktualizácie klienta synchronizácie služby OneDrive a ovládať jeho nasadenie pre používateľov, môžete prejsť z okruhu aktualizácie Production na okruh aktualizácie Enterprise. Ďalšie informácie o okruhoch aktualizácie a kontrole aktualizácií vykonávanej klientom synchronizácie nájdete v téme Proces aktualizácie klienta synchronizácie OneDrivu.

Okruh aktualizácie možno nastaviť v skupinovej politike tak, že zapnete nastavenie na oneskorenie aktualizácie pre OneDrive.exe až do druhej vlny vydaní. Ďalšie informácie o tomto nastavení nájdete v téme Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení klienta synchronizácie OneDrivu.

Pozrite tiež

Obmedzenia týkajúce sa synchronizácie súborov a priečinkov pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×