Nasadenie aplikácie Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Access poskytuje platformu s bohatými funkciami na vývoj databázových aplikácií. Databázová aplikácia je počítačový program, ktorý poskytuje spôsob ukladania a spravovania údajov, ako aj používateľské rozhranie, ktoré funguje na základe logiky podnikových úloh (logika aplikácie).

Na nasadenie aplikácií programu Access, ktoré možno spustiť bez inštalácie programu Access v počítači používateľa, môžete tieto aplikácie distribuovať spolu s programom Access Runtime, ktorý je k dispozícii bezplatne v centre sťahovania na lokalite Microsoft.com.

Tento článok popisuje základné plánovanie nasadenia programu Access Runtime a postup stiahnutia programu Runtime. Tento článok tiež obsahuje základné informácie o nasadzovaní databázových aplikácií pomocou programu Access.

Čo vás zaujíma?

Plán nasadenia

Informácie o programe Access Runtime

Stiahnutie programu Access Runtime

Nasadenie aplikácie Access

Plán nasadenia

Skôr než začnete, zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami o spôsobe, akým budú aplikácie nasadené.

Majú byť údaje oddelené od logiky?

Môžete vytvoriť aplikáciu programu Access, ktorá kombinuje spravovanie údajov a logiku aplikácie v jednom súbore. Toto je predvolená štruktúra aplikácie v programe Access. Skombinovanie spravovania údajov a logiky aplikácie do jedného súboru predstavuje najjednoduchší spôsob nasadenia, ale táto metóda funguje najlepšie, ak aplikáciu súčasne používa len jedna osoba, a spája sa s určitým rizikom. Používateľ môže napríklad spôsobiť stratu údajov neúmyselným odstránením alebo poškodením súboru aplikácie.

Vo väčšine prípadov je vhodné oddeliť spravovanie údajov a logiku aplikácie. Pomáha to zlepšiť nasledujúce oblasti:

 • Zabezpečenie    Používanie servera na uloženie údajov pomáha udržiavať údaje v bezpečí.

 • Výkon    Používanie rozdelenej databázy alebo databázového servera pomáha obmedziť vyťaženie siete.

 • Prispôsobiteľnosť    Nové činnosti makier na navigačnej table vám pomôžu riadiť, kto môže vidiek aký obsah. Môžete distribuovať rôzne súbory logiky aplikácie pre rôznych používateľov.

Spôsoby oddelenia údajov a logiky

Jedným zo spôsobov oddelenia údajov a logiky je použitie príkazu Databáza programu Access (na karte Databázové nástroje v skupine Premiestniť údaje). Príkaz Databáza programu Access rozdelí vašu databázovú aplikáciu na dva súbory programu Access: jeden pre údaje a jeden pre logiku. Keď použijete príkaz Databáza programu Access, program Access vytvorí súbor s príponou „_be“ (čo znamená „back-end“) za názvom súboru, napríklad ak má pôvodný súbor databázy názov „Database1.accdb“, program Access vytvorí nový súbor databázy s názvom „Database1_be.accdb“.

Ďalší spôsob oddelenia spravovania údajov a logiky aplikácie je použitie programu databázového servera (ako je napríklad Microsoft SQL Server) na spravovanie údajov a programu Access pre logiku aplikácie.

Ak chcete určiť, či jeden súbor programu Access postačuje na spravovanie údajov aj logiku aplikácie, zvážte nasledujúce body:

 • Integrita údajov a zabezpečenie    Používatelia programu Access musia mať povolenia na čítanie a zapisovanie do súboru, ktorý obsahuje logiku aplikácie. Ak skombinujete údaje a logiku do jedného súboru, údaje sú vystavené rovnakým rizikám ako logika aplikácie.

  Aplikácia programu Access, ktorá používa samostatné súbory pre logiku a údaje, môže chrániť integritu údajov a zabezpečenie s využitím funkcií zabezpečenia NTFS. Keďže používatelia potrebujú explicitný prístup na čítanie a zapisovanie len k súboru logiky aplikácie, súbor s údajmi môže byť lepšie zabezpečený.

  Aplikácia môže vyžadovať ďalšie možnosti zabezpečenia, ako je napríklad možnosť ovládať, ktorí používatelia majú prístup ku konkrétnym údajom. V takomto prípade by ste mali použiť serverový produkt, ako je napríklad SQL Server alebo operačný systém Windows server s programom Windows SharePoint Services, na uloženie a spravovanie údajov vašej aplikácie a používať program Access na poskytovanie logiky aplikácie.

 • Škálovateľnosť    Súbor programu Access môže mať maximálnu veľkosť 2 gigabajty (GB). Hoci sú 2 GB veľké množstvo pre textové údaje, nemusí to postačovať pre niektoré aplikácie, najmä aplikácie, ktoré ukladajú prílohy v záznamoch databázy. Ak oddelíte údaje a logiku, aplikácia dokáže spracovať viac údajov. Ak očakávate, že používatelia budú ukladať veľké množstvo údajov, použite radšej viac ako jeden súbor s údajmi programu Access.

  Pozrite si aj špecifikácie programu Access, kde sa uvádzajú ďalšie informácie o škálovateľnosti. Ďalšie informácie o špecifikáciách Access nájdete v článku špecifikácie pre Access.

 • Kapacita siete    Ak budú aplikáciu musieť v rovnakom čase používať viacerí používatelia prostredníctvom siete, existuje vyššie riziko poškodenia údajov, ak sú údaje a logika skombinované v jednom súbore. Ak skombinujete údaje a logiku do jedného súboru programu Access, tiež nie je možné optimalizovať sieťové prenosy, ktoré program Access vytvára. Ak budú aplikáciu musieť v rovnakom čase používať viacerí používatelia prostredníctvom siete, mali by ste oddeliť údaje a logiku pomocou dvoch alebo viacerých súborov programu Access alebo pomocou produktu databázového servera pre údaje a programu Access pre logiku aplikácie.

Aké bude sieťové prostredie?

Ak sa používatelia nachádzajú v rovnakej lokálnej počítačovej sieti alebo sa vaša aplikácia nepoužíva v sieti, jeden súbor aplikácie bude vo väčšine prípadov stačiť.

Výkon v sieťovom prostredí bude lepší, ak oddelíte údaje a logiku. Ak vaši používatelia nebudú v rovnakej lokálnej počítačovej sieti, použite server na ukladanie a spravovanie údajov a program Access pre logiku aplikácie.

Budú mať používatelia program Access?

Ak majú všetci používatelia vo svojom počítači nainštalovaný program Access, môžu aplikáciu otvoriť a používať tak ako ľubovoľný súbor databázy programu Access.

Ak niektorí alebo žiadni používatelia nebudú mať v počítači nainštalovaný program Access, je potrebné pri nasadení aplikácie nasadiť aj program Access Runtime pre týchto používateľov.

Na začiatok stránky

Informácie o programe Access Runtime

Access Runtime je redistribuovateľný program, ktorý umožňuje používateľom, ktorí nemajú v počítači nainštalovaný program Access, používať databázové aplikácie programu Access. Pri prvom otvorení databázy programu Access pomocou programu Access Runtime sa databáza sa otvorí v režime runtime.

Čo je to režim runtime?

Režim runtime je pracovný režim programu Access, v ktorom niektoré funkcie programu Access nie sú predvolene k dispozícii. Niektoré z týchto nedostupných funkcií však môžete v režime runtime sprístupniť.

Ktoré funkcie nie sú k dispozícii v režime runtime?

Nasledujúce funkcie programu Access nie sú k dispozícii v režime runtime:

 • Navigačná tabla    Navigačná tabla nie je k dispozícii v režime runtime. To pomáha zabrániť používateľom v prístupe k ľubovolným objektom vo vašej databázovej aplikácii. V režime runtime možno otvoriť len tie objekty, ktoré používateľom dáte k dispozícii, napríklad prostredníctvom prepínacieho formulára. Navigačnú tablu nemožno v režime runtime sprístupniť.

 • Pás s nástrojmi    Pás s nástrojmi nie je k predvolene dispozícii v režime runtime. Pomáha to zabrániť používateľom vo vytváraní alebo úprave databázových objektov a vykonávaní iných potenciálne škodlivých akcií, ako je napríklad pripojenie k novým zdrojom údajov alebo nežiadúci export údajov. Môžete vytvoriť vlastný pás s nástrojmi a potom priradiť tento pás k formuláru alebo správe. V režime runtime nie je možné zobraziť predvolené karty pása s nástrojmi.

 • Zobrazene rozloženia a návrhové zobrazene    Zobrazene rozloženia a návrhové zobrazene nie sú k dispozícii pre žiadne objekty databázy v režime runtime. To pomáha zabrániť používateľom v upravovaní rozloženia objektov vo vašej databázovej aplikácii. Zobrazene rozloženia a návrhové zobrazene nie je možné povoliť v režime runtime.

 • Pomocník    Pomocník nie je k predvolene dispozícii v režime runtime. Nakoľko môžete určiť, ktoré funkcie budú k dispozícii v aplikácii v režime runtime, časť štandardného integrovaného Pomocníka programu Access nemusí byť relevantná pre používateľov vašej aplikácie, čo môže viesť k nejasnostiam a frustrácii. Môžete vytvoriť vlastný súbor Pomocníka na doplnenie aplikácie režimu runtime.

Môžem otvoriť databázu programu Access v režime runtime bez použitia programu Access Runtime?

Akúkoľvek databázu programu Access môžete spustiť v režime runtime v počítači, v ktorom je nainštalovaná úplná verzia programu Access. Na spustenie databázy programu Access v režime runtime vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Zmeňte príponu názvu databázového súboru z .accdb na .accdr.

 • Vytvorte odkaz na databázu a vložte do odkazu prepínač príkazového riadka /runtime.

Je v režime runtime moja databáza lepšie zabezpečená?

Napriek tomu, že režim runtime obmedzuje navigáciu a funkcie návrhu, nepoužívajte režim runtime ako primárny spôsob zabezpečenia databázovej aplikácie. V počítači, ktorý má nainštalovanú plnú verziu programu Access, môže používateľ otvoriť databázovú aplikáciu určenú pre režim runtime ako bežnú databázovú aplikáciu (t. j. všetky funkcie sú k dispozícii) a potom zmeniť návrh alebo vykonať iné nechcené akcie.

Dokonca aj vtedy, ak nasadíte databázovú aplikáciu iba v počítačoch, ktoré nemajú nainštalovanú úplnú verziu programu Access, je možné, aby používateľ preniesol túto aplikáciu do počítača, v ktorom je nainštalovaná plná verzia balíka Access, a následne otvoriť databázovú aplikáciu určenú pre režim runtime ako bežnú databázovú aplikáciu.

Poznámka: Ak chcete distribuovať aplikáciu programu Access tak, aby používatelia nemohli upravovať návrh formulárov, zostáv alebo modulov Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), zvážte použitie kompilovaného binárneho súboru (.accde). Ďalšie informácie o používaní kompilovaného binárneho súboru nájdete v časti Rozhodnite sa, ktorý formát súborov chcete používať, ktorý nájdete nižšie v tomto článku.

Na začiatok stránky

Stiahnutie programu Access Runtime

Na stiahnutie programu Access Runtime z Centra sťahovania softvéru Microsoft kliknite na príslušné prepojenie pre vašu verziu:

Na stiahnutie, používanie a distribúciu programu Access Runtime nie je potrebný nákup a neexistuje žiadne obmedzenie počtu používateľov, ktorým môžete program Runtime distribuovať.

Na začiatok stránky

Nasadenie aplikácie Access

Na nasadenie aplikácie programu Access je potrebné vykonávať minimálne tieto úlohy:

 1. Vytvorenie aplikácie    Vaša aplikácia by mala poskytovať používateľom spôsob otvárania a používania databázových objektov. Ak vaša aplikácia neponúka takéto funkcie, používatelia musia mať na používanie aplikácie nainštalovaný program Access vo svojich počítačoch. Okrem toho nebude možné predvídať, ako sa používatelia budú pohybovať v rámci aplikácie, a bude zložitejšie poskytnúť kompletnú dokumentáciu pre aplikáciu. Okrem toho tiež platí, že ak používatelia otvoria aplikáciu pomocou programu Access Runtime, zabudované funkcie navigácie programu Access nebudú k dispozícii.

  Jednou z možností je vytvoriť formulár s príkazovými tlačidlami, ktoré budú slúžiť na otváranie databázových objektov alebo vykonávanie iných činností, a potom určiť tento formulár ako predvolený formulár na otvorenie pri spustení aplikácie.

  Poznámka: Ak potrebujete pomoc s vytvorením formulára, pozrite si tému Vytvorenie formulára pomocou nástroja Formulár.

  Ako môžem určiť predvolený formulár na otvorenie?

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti

  2. Na ľavej table dialógového okna Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

  3. Na pravej table v časti Možnosti aplikácie, vyberte požadovaný predvolený formulár pomocou rozbaľovacieho poľa Zobraziť formulár.

  Môžete tiež vytvoriť vlastný pás s nástrojmi a potom priradiť tento pás s nástrojmi k formuláru, ktorý sa otvorí pri spustení aplikácie. Ďalšie informácie o vytváraní vlastného pásu s nástrojmi nájdete v článku Vytvorenie vlastného pásu s nástrojmi v programe Access.

 2. Inštalácia aplikácie    Existuje niekoľko možností inštalácie aplikácie a niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť. Môže byť vhodné nasadiť konkrétny formát súboru, čo umožní lepšie kontrolovať spôsob, akým budú používatelia používať aplikáciu. Prípadne môžete aplikáciu zbaliť a zjednodušiť tak jej inštaláciu alebo nasadiť údaje a logiku samostatne.

  Ďalšie informácie o týchto možnostiach a faktoroch, ktoré treba zvážiť, nájdete v nasledujúcich častiach.

Rozhodnite sa, ktorý formát súborov chcete používať

Existujú štyri formáty súborov programu Access, ktoré môžete použiť pri nasadzovaní aplikácie:

 • .accdb    Toto je predvolený formát súboru pre program Access. Keď nasadzujete aplikáciu v tomto formáte, používatelia majú k dispozícii väčšinu možností na prispôsobenie aplikácie a môžu v nej navigovať ľubovoľným spôsobom. Ak chcete zabezpečiť, aby používatelia nemenili návrh aplikácie, mali by ste použiť formát súboru .accde. Okrem toho používateľ nedokáže ľahko zistiť, či bol súbor .accdb zmenený po tom, ako ste ho zbalili – aby to bolo zrejmé, použite formát súboru .accdc.

 • .accdc    Tento formát je známy aj ako súbor na nasadenie programu Access. Súbor na nasadenie programu Access obsahuje súbor aplikácie a digitálny podpis, ktorý je priradený k danému súboru. Tento formát súboru poskytuje používateľom dôkaz, že súbor aplikácie nikto nezmenil po jeho zbalení. Tento formát môžete použiť pre súbor programu Access s predvoleným formátom (.accdb) alebo pre kompilovaný binárny súbor Access (.accde).

  Do súboru na nasadenie programu Access môžete vložiť len jeden súbor aplikácie. Ak má vaša aplikácia oddelený súbor údajov a logiky, môžete ich zbaliť samostatne.

 • .accde    Tento formát je známy aj ako kompilovaný binárny súbor. V programe Access kompilovaný binárny súbor predstavuje súbor databázovej aplikácie, ktorý bol uložený s úplne zostaveným kódom VBA. V kompilovanom binárnom súbore programu Access nezostáva žiadny zdrojový kód VBA.

  Na otvorenie kompilovaného binárneho súboru programu Access môžete použiť program Access Runtime. Pri predvolenom nastavení však program Runtime nedokáže rozpoznať príponu názvu súboru .accde. Na otvorenie kompilovaného binárneho súboru pomocou programu Access Runtime vytvorte odkaz, ktorý smeruje na program Runtime, a zadajte cestu ku kompilovanému binárnemu súboru, ktorý chcete pomocou odkazu otvoriť.

  Dôležité: Ak používatelia otvoria kompilovaný binárny súbor pomocou staršej verzie programu Access ako verzia, v ktorom bol zostavený, používatelia nedokážu otvoriť kompilovaný binárny súbor. Ak chcete vyriešiť tento problém, kompilovaný binárny súbor je potrebné zostaviť vo verzii programu Access, ktorú majú vaši používatelia nainštalovanú.

  Ako uložím súbor programu Access ako kompilovaný binárny súbor?

  1. V programe Access otvorte súbor databázy (súbor .accdb), ktorý chcete uložiť ako kompilovaný binárny súbor (.accde).

  2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť ako.

  3. V časti Typy súborov databázy kliknite na položku Vytvoriť databázu ACCDE a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  4. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • .accdr    Tento formát umožňuje nasadiť aplikáciu, ktorá sa otvorí v režime runtime. Nasadením aplikácie v režime runtime môžete lepšie kontrolovať spôsob, akým sa používa, aj keď tento režim nie je určený na zabezpečenie aplikácie. Ďalšie informácie o režime runtime nájdete v časti Informácie o programe Access Runtime.

Zbalenie a podpísanie databázy Access

Program Access zjednodušuje a urýchľuje podpísanie a distribúciu databázy v porovnaní so staršími verziami. Keď vytvoríte súbor .accdb alebo .accde, môžete súbor zbaliť, aplikovať na balík digitálny podpis a potom tento podpísaný balík distribuovať iným používateľom. Funkcia Zbaliť a podpísať umiestni databázu do súboru balíka na nasadenie programu Access (.accdc), podpíše balík a kódom podpísaný balík potom umiestni do zadaného umiestnenia v počítači používateľa. Používatelia potom môžu extrahovať databázu z balíka a pracovať priamo v databáze, nie v súbore balíka.

Poznámka: Funkcia popísaná v tejto časti zbalí súbor programu Access a aplikuje digitálny podpis na balík, čo pomáha používateľom skontrolovať, či je súbor dôveryhodný.

Pri vytváraní a podpisovaní balíka pamätajte na tieto skutočnosti:

 • Zbalenie databázy a podpísanie balíka sú spôsoby vyjadrenia dôveryhodnosti. Keď vy alebo vaši používatelia dostanú balík, podpis potvrdzuje, že s danou databázou nikto neoprávnene nemanipuloval. Ak dôverujete autorovi, môžete povoliť daný obsah.

 • Nová funkcia Zbaliť a podpísať sa používa len s databázami uloženými vo formáte súborov .accdb. Program Access poskytuje nástroje zo starších verzií balíka Microsoft Office, ktoré môžete použiť na podpísanie a distribúciu databáz, ktoré boli vytvorené v staršom formáte súboru .mdb. Na podpísanie a nasadzovanie súborov, ktoré boli vytvorené v novších formátoch súboru .accdb, nemožno použiť nástroje zo starších verzií balíka Office.

 • Do balíka možno pridať len jeden súbor databázy.

 • Keď zbalíte a podpíšete databázu, všetky objekty v súbore databázy budú podpísané kódom, nielen makrá alebo moduly kódu. V záujme skrátenia času sťahovania sa balík počas balenia a podpisovania tiež skomprimuje.

 • Databázy môžete extrahovať zo súborov balíkov, ktoré sú umiestnené na serveroch SharePoint.

Nasledujúce časti popisujú, ako vytvoriť podpísaný súbor balíka a ako používať databázu z popísaného súboru balíka.

Poznámka: Na vykonanie týchto krokov musíte mať k dispozícii aspoň jeden certifikát zabezpečenia. Ak nemáte v počítači nainštalovaný certifikát, môžete ho vytvoriť pomocou nástroja SelfCert. Informácie o vytváraní súkromného certifikátu zabezpečenia nájdete v článku Zvýšenie dôveryhodnosti pridaním digitálneho podpisu.

Vytvorenie podpísaného balíka

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zbaliť a popísať.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť ako.

 3. V časti Typy súborov databázy kliknite na položku Zbaliť a podpísať a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V dialógovom okne Výber certifikátu vyberte digitálny certifikát a potom kliknite na položku OK.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvoriť podpísaný balík aplikácie Microsoft Office Access.

 5. V zozname Uložiť do vyberte umiestnenie pre podpísaný balík databázy.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov podpísaného balíka a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Access vytvorí súbor .accdc a umiestni ho do vybratého umiestnenia.

Extrahovanie a používanie podpísaného balíka

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte možnosť Podpísané balíky Microsoft Office Access (*.accdc) ako formát súboru.

 3. V zozname Kde hľadať vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje súbor .accdc, vyberte súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa rozhodnete dôverovať digitálnemu certifikátu, ktorý sa použil na podpísanie balíka na nasadenie, zobrazí sa dialógové okno Extrahovať databázu do. Prejdite na krok 5.

  • Ak ste sa ešte nerozhodli dôverovať digitálnemu certifikátu, zobrazí sa hlásenie s upozornením.

   1. Informačná správa

   2. Ak dôverujete databáze, kliknite na položku Otvoriť. Ak dôverujete každému certifikátu od daného poskytovateľa, kliknite na položku Dôverovať všetkému obsahu od vydavateľa. Zobrazí sa dialógové okno Extrahovať databázu do.

 5. Podľa potreby v zozname Uložiť do vyberte umiestnenie pre extrahovanú databázu a potom v poli Názov súboru zadajte iný názov extrahovanej databázy.

Ak si nie ste istí, či dôverovať niektorému certifikátu, článok Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu obsahuje všeobecné informácie o kontrole platnosti certifikátu na náklade kontroly dátumov a iných položiek v danom certifikáte.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×