Nasadenie a konfigurácia nového synchronizačného klienta pre OneDrive v systéme Mac

Tento článok je určený pre IT správcov, ktorí spravujú nastavenia služby OneDrive for Business v pracovnom alebo školskom prostredí. Ak nie ste IT správcom, prečítajte si tému Synchronizácia súborov so synchronizačným klientom pre OneDrive v systéme Mac OS X.

Spravovanie nastavení služby OneDrive v systéme MacOS pomocou súborov zoznamu vlastností (Plist)

Pomocou nasledujúcich kľúčov môžete vopred nakonfigurovať alebo zmeniť nastavenia pre používateľov. Klávesy sú rovnaké bez ohľadu na to, či spustíte vydanie ukladacieho priestoru alebo samostatné vydanie klienta synchronizácie, ale názov súboru zoznamu vlastností a názov domény sa budú odlišovať. Pri použití nastavení sa presvedčte, že cieľom je príslušná doména v závislosti od vydania klienta synchronizácie.

Samostatné

Mac App Store

Umiestnenie súboru PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive.plist

~/Library/Containers/com.microsoft.OneDrive-mac/Data/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive-mac.plist

Doména

com.microsoft.OneDrive

com.microsoft.OneDrive-mac

Nasadenie nastavení klienta synchronizácie

Nasadenie nastavení v systéme MacOS obvyklým spôsobom:

  1. Ukončite aplikáciu OneDrive.

  2. Definujte nastavenia, ktoré chcete zmeniť tak, že vytvoríte Plist s danými hodnotami alebo skript na nastavenie predvolených hodnôt.

  3. Nasaďte tieto nastavenia do lokálneho počítača.

  4. Obnovte predvoľby vyrovnávacej pamäte.

    Pri ďalšom spustení aplikácie OneDrive sa vyberú nové nastavenia.

Prehľad nastavení

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky nastavenia pre klienta synchronizácie v službe OneDrive, ktoré sa v súčasnosti najviac používajú. Potrebujete nakonfigurovať parametre v zátvorkách.

Nastavenie

Popis

Parametre

Príklad položky súboru Plist

Zakázanie osobných kont

Zabraňuje používateľom prihlásiť sa a synchronizovať súbory v osobných kontách služby OneDrive. Ak sa tento kľúč nastaví potom, ako používateľ nastavil synchronizáciu s osobným kontom, používateľ bude odhlásený.

DisablePersonalSync (Bool): Pri nastavení na hodnotu true tento parameter zabráni používateľom pridávať alebo synchronizovať osobné kontá.

<key>DisablePersonalSync</key>

< (Bool)/>

Umiestnenie predvoleného priečinka

Určuje predvolené umiestnenie priečinka služby OneDrive pre každého nájomníka

TenantID (String): TenantID určuje, na ktoré kontá by sa predvolené nastavenie umiestnenia priečinka malo používať. Vyhľadanie identifikácie nájomníka služieb Office 365

DefaultFolderPath (String): DefaultFolder určuje umiestnenie predvoleného priečinka.

Mac App Store:

Pri nastavovaní klienta synchronizácie používateľmi už musí existovať cesta.

Samostatné:

Cesta sa vytvorí v počítačoch používateľov (ak ešte neexistuje). Iba so samostatným klientom synchronizácie môžete zabrániť používateľom meniť umiestnenie.

<Key>Tenants</key>

<dict>

<Key>(TenantID)</key>      

<dict>           

<key>DefaultFolder</key>           

<string>(DefaultFolderPath)</string>

</dict>

</dict>

Automatické nastavenie percenta šírky pásma na nahrávanie

Umožňuje klientovi synchronizácie automaticky nastaviť hodnotu šírky pásma na nahrávanie na základe dostupnej šírky pásma

Bandwidth (int): Tento parameter určuje percento šírky pásma lokálneho ukladania, ktoré môže používať klient synchronizácie. Povolené hodnoty sú od 1 do 99.

<key>AutomaticUploadBandwidthPercentage</key>

<Int>(Bandwidth)</int>

Nastavenie maximálnej priepustnosti nahrávania

Nastaví maximálnu úroveň priepustnosti pri nahrávaní v kilobajtoch (kB) za sekundu pre počítače so synchronizačným klientom pre OneDrive

kB/s (int): Tento parameter určuje priepustnosť nahrávania v kB/s, s ktorou môže pracovať synchronizačný klient. Minimálna priepustnosť je 50 kB/s a maximálna je 100 000 kB/s.

<key>UploadBandwidthLimited</key>

<Int>(miera priepustnosti nahrávania v kB/s)</int>

Nastavenie maximálnej priepustnosti sťahovania

Nastaví maximálnu úroveň priepustnosti pri sťahovaní v kilobajtoch (kB) za sekundu pre počítače so synchronizačným klientom pre OneDrive

kB/s (int): Tento parameter určuje priepustnosť sťahovania v kB/s, s ktorou môže pracovať synchronizačný klient. Minimálna priepustnosť je 50 kB/s a maximálna je 100 000 kB/s.

<key>DownloadBandwidthLimited</key>

<Int>(miera priepustnosti sťahovania v kB/s)</int>

Ikona v doku

Určuje, či sa zobrazí ikona v doku pre OneDrive

HideDockIcon (Bool): Keď je tento parameter nastavený na hodnotu true, skryje ikonu v doku služby OneDrive aj vtedy, keď je aplikácia spustená.

<key>HideDockIcon</key>

< (Bool)/>

Otvoriť pri prihlásení

Určuje, či sa OneDrive pri prihlásení používateľa spustí automaticky

OpenAtLogin (Bool): Pri nastavení na hodnotu true sa OneDrive spustí automaticky pri prihlásení používateľa Macu.

<key>OpenAtLogin</key>

< (Bool)/>

Môžete tiež nakonfigurovať samostatného klienta synchronizácie služby OneDrive a získať oneskorené aktualizácie.

Umiestnenie súboru PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDriveUpdater.plist

Doména

com.microsoft.OneDriveUpdater

Nastavenie

Popis

Parametre

Príklad položky súboru Plist

Vrstva

Definuje aktualizačné zvonenie pre počítač

UpdateRing (String): Tento parameter má dve rôzne hodnoty.

Výroba – predvolené aktualizačné zvonenie pre aktualizácie služby OneDrive.

Enterprise – tento okruh aktualizácie získa aktualizácie po ich zavedení prostredníctvom okruhu Production. Takto môžete kontrolovať aj nasadenie aktualizácií. Ďalšie informácie o okruhoch aktualizácie a kontrole aktualizácií klientom synchronizácie nájdete v téme Proces aktualizácie klienta synchronizácie OneDrivu.

<key>Tier</key>

<string>(UpdateRing)</string>

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×